Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » turistika » miesto

Miesto, Tatry

Miesto v Tatry

V Tatry sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Tatry:, 1 z 17

Staré lazy, Nemecký rebrík, Skalka, Podslivčia, Granátová stena, Smrečina, Hrabovo, Gerlachovský kotol, Na Záhrady, Role, Bobrovečky, Malý hang, Vážne, Erlchen, Lesovňa Danielov dom, Slavkovská dolina, Tatranská kotlina, Pod Hríbami, Čmelov grúň, Záhumnie, Potok, Paseky, Cmiter, Záhradky, Pri zápalkárni, Majerské sihote, Ferkovská, Železná kotlina, Príslop, Baniská, Granátové lávky, Sihoť, Pod lesom, Piloimpregna, Kolónia, Priehyba, Brezie, Biely kameň, Jánošíkova, Komposesorátny les, Nižné jamy, Stošianka, Podhorianka, Pred dolinkou, Polsklady, Biela Púť, Jasná, Nižnianske záhrady, Veľká Iľanová, Hámre, Blatná, Kapustnice, Podvŕšky, Na hrb, Sad, Horekoncové, Čertiaž, Pred hostincom, Padličkovo, Chalúpkovo

Miesto, Tatry:, 2 z 17

Jamnické plesá, Gliane, Záhradiska, Nad Pekelnov, Spálenisko, Machutov, Dve vody, Mlynná, Brdo, Machalovce, Dadov, Močidlo, Izbica, Jelení grúň, Hadiaskala, Zavalisko, ZaMakovicou, Pri stanici, Pri kríži, Pongrácovie, Lúčka, Kamenné pole, Nižné pole, Prídavky, Prelomené, Záročné a Lániky, Mokré lúky, Pred Uhlište, Hájovňa Svidovo, Stráne, Záhumnie od Sliača, Vyšné záhrady, Biela voda, Rovne, Španie, Za ulicou, Hájovňa Michalová, Daňaca, Poľana pod Javorem, Nižné Flaky, Uhrová, Krivé hony, Škrobák, Trstica, Krajčov kút, Výhoniská, Lavrovky, Predpekelná, Nižné Stráne, Na Mlynček, Úšust, Okrúhlica, Iľanovo, Močiare, Páterov klin, Štvrtky, Svinská lúka, Pod skalkou, Medzi vodami, Bobovišné

Miesto, Tatry:, 3 z 17

Pred Baničným, Mierový háj, Ploštinček, V Baničnom, Polom, Široké, Liptovské Hole, Záhrady, Salaš, Štepník, triedička, Podhorné Sivákové, Oblazy, Nižné Kapustnice, Putiska, Chatová oblasť Pod Dobakom, Mršinisko, Malé tŕstie, Prosnia, Malkovská, Za kostolom, Ružomberček, Za Plav, Výhon, Putiská, Pred Svarínom, Lán, Košarisko, Kapustnice, Štiavnica, Bahná, Za Váhom, Jama, Ostredok, Močiar, Hanuška, Tri kopy, Za Lazy, Breh, Horné Richtárovo, Veľké tŕstie, Pod slavkovským jarkom, Kosodrevina, Pri železničnom moste, Píla, Paseky, Pekná Vyhliadka, Záhrady, Tále, Pätina, Rozkoš, Mačací kotol, Jóbova ráztoka, Medzi mosty, Bašovňa, Jakubkova lúka, Niže vsi, Špaňodolinské lipy, Perinová, Pod brezinami

Miesto, Tatry:, 4 z 17

Lovište, Horná lípa, Primovce, Uhlinsko, Lesna cesta, Pod Javorím, Kišovce, Za ihriskom, Novoť, Gajdošov vrch, Velický žlab, Roveň od Váhu, Záhumnie, Greškova, Kilianka, Pod ošipárňou, Dlhá lúka, Pod Matejovou, Dolné Lúčky, Halnie, pod Dierovou, Vavrišovo, Kňazové, Hôra, Chotár, Konopiská, Priesadiská, Jelenská, Horná lúka, Pred kliny, Studená, Uhlište, Pod Ježom, Rakytiny, Klokôtka, Pod Zveriakom, Kyslá, Kožarovka, Brť, Moravčíkovo, Pod Hrachoviskami, Zverien, Rogošky, Rovne, Majer, Horné záhrady, Pod skalku, Kamence, Chodníčky, Latiborie, Kejda, Panské záhumnia, Šiance, Malé záhumnia, Polkanová, Jamy, Nižné Kamence, Klasy, Mazurovská, rómska osada

Miesto, Tatry:, 5 z 17

Skalka, Za cmiterom, Hanesy, Močiarka, Hubková Skalka, Hrádok u cmitera, Kozí vŕšok, Pod lipkou, Nový dvor, Uhlište, Za Segiňom, Pod Magurou, Benzekovská, Zadný kút, Sliačany, Nad baňou, Repisko, Ostredky, Krivaňová, Nadomlyn, Litvovské, Kamenný vrch, Pieskovisko, Hliník, Bukovinka, Vyšný diel, Seliská, Mistríky, Záhumnie, V kruhu, Zemičky, Nižovce, Poľanka, Močiare, Zlatno, Nadhrb, Klin, Horné bučie, Pod Ždiarom, Kolačkovianka, Kežísad, Lúžky, Zverovka, Pavlovka, Lúžková Skalka, Repiská, Dolná Turecká, Úložisko, Širiny, Rovinky, Valuškov, Záhumnie, Pod Košiarom, Merťuky, Šuvariny, Laz, Leštinské, Veľké, Kútovie, Pod Hájom

Miesto, Tatry:, 6 z 17

Jama, Kobylie, Urbanová, Laz - Bulov, Pod Dráhami, Pod Lazom, Bukovské, Vápenica, Pred Lopušné, Poprečná, Holizňa, Kazimier, Zámostie, Laz, Pod Drahy, Pod bučkom, Jánošovce, Nižná Matejková, Hossanová, Jamina, Lániky, Za valom, Pod Leštiny, Široká, Potôčik, Lúčka, Romska Osada, U Králikov, Nevoľné, Blažov, Vrbica, Panské, Košiar, Ulice, Vyšná Matejková, Dolná Jarabá, Šemšelova, Kutina, Na chrasti, Švábolka, Martincov, Za Bieloncikom, Kapustnice, Šurianská, Posviacaná, Pstružné, Pastva, Badiaková, Noviny, Rozkopanec, Vŕšok vyše dediny, Ľauková, Hronkova, Tonkovská, Panská záhrada, Sihoť, Kút, Za Balcíkov, Pri stanici, Močiar

Miesto, Tatry:, 7 z 17

Za Žabkov, Vernar, Prosečná, Záhrada, Hrbok, Sestrč, Podkáčová, Vŕšky, Pod Hájikom, Pohančiská, Kopanice, Do Kutov, Chlp, Hrbčok, Pred Harajdovou, Pod brehy, Kamence, Medzivodie, Ohrady, Hriadky, Holy vrsok, Mocidla, Veľká roveň, Vrbiny, Záhradky, Pod brehom, pod Veľkou Koniarkou, Jarmočisko, Šucvald, Horný vŕšok, Prostredná Jarabá, Pod Zabrez, Konopiská, Hýlovské, Vajano, Za kostolom, Zápotočie, Do Vrbin, Zápotočie, Marková, Veľké lúky, Dlhe Zeme, Záhumenice, Starý cintorín, Horné záhrady, Výhon, Mokraď, Panské záhrady, Blaščatská dolina, Pod Chrasť, Jurske, Mišíčkovská hŕba, Záhorie, Žadíkovo, Na Hriadky, Jasienok, Vážna, Záhumnie, Jericho, Žiar

Miesto, Tatry:, 8 z 17

Za Hôrkou, Medzi vodami, Hlboká dolka, Lány, Zadná, Červený kút, Pniaky, Dolné záhrady, Hodiešov, Sihla, Grešíkovská hŕba, Nižné Slivkule, Boháčsky vŕšok, Figurovská hŕba, Rúčkovská hŕba, Vlčia jama, Salajovská hŕba, Pri Poprade, Pod vlčou jamou, Čerence, Pod cmiterom, Pod Magurou, Palčovská hŕba, Malý klin, Žiar nad Tajovom, Vyšné záhrady, Hore Hrbkami, Motocros, Zábava, Trliny, Vyšné Hlôžné, Nad Dielcom, Pod Stráňou, Močiar, Polianky, Kutiny, Bátorky, Zákľuka, Úboč, Kramlište, Teplica, Luhy, Malé briežky, Pod Borovím, Nižné záhrady, Nižná Šuňava, Pri Vagónke, Sigot, Dlhý grúň, Malá Šindliarka, Jalčiné, Batizovská dolina, Velická dolina, Vlčia skala, Večný dažď, Brána, Roháčske plesá, Melicherova, Rakytiny, Pasečné

Miesto, Tatry:, 9 z 17

Zadné Kotliská, Borovie, Prostredná, Repiská, Kasňa, Kanclík, Úplaz, Meskova, Štelerova, Ráztočky, Brtošová, Jiskrovie vŕšok, Vajsková, Stratená, Nad Brtošovou, Marko, Skalnitá, Čumové, Vajskova, Prašovňa, Dubovská hoľa, Bane, Martinov laz, Vidličky, Tesné skaly, Konopnice, Machnatá, Kačka, Nad Stráň, Ondrovska, Stratené, Petrov hrb, Borová, Žliebky, Lazy, Za Hlbokou, Vtáčnik, Pod Kotliskami, Zadné Pálenice, Pred Košariskami, Na diel, Črmno, Za Markušou, Kiar, Strmý spád, Brezinky, Dolina, Pod Kosové, Malé Pálenice, Do Moskov, Dve vody, Uhliská, Kvačkajova, Za lieštim, Košariská, Paseka, Smrečiny, Za tisovné, Hliništia, Kosové

Miesto, Tatry:, 10 z 17

Kulichova, Kalište, Dolina Zielona Gąsienicowa, Hlava, Zadná Poľana, Kamenie, Spravodlivá, Pod Poľanou, Zadné, Kostolce, Halné, Solisko, Krčahovo, Pod Derešmi, Májová mulda, Klinčeky, Ploská, Solisko, Komorská, Brhlisko, Spoločná kotlina, Vyšné Priečne, Piečnô, Repiská, Kosienky, Farský les, Dolina Świńska, Otupné, Grúň, Suché, Hrad, Bohuš, Luková, Lehotská Kamenica, Malý Sokol, Voliarčisko, Pod Salašky, Uhlište, Medzi vodou, Zápač, Rázstochy, Stodôlky, Hrb, Podmeštrová, Zlatné, Pod kríkmi, Pod hájkom, Červená, Kamenec, Skálečník, Konský grúň, Červené, Háj, Košarisko, Sviniarka, Strapaté, Kňazová, Mlynec, Vyšné Matiašovce, Javorie

Miesto, Tatry:, 11 z 17

PodRakytiny, Nižné Matiašovce, Priekopa, Sviežená, Homôlky, BánSkala, Uplazy, Ryšanka, Nad Chopec, Priehaliny, Lučivná, Doliny, Jazvečie, Matejková, NadRadmi, Žiariky, Pod Kováčovou, Hrubý grúň, Pod cestou, Makovica, Holá Slatina, Nad vodou, Nad močiar, Holý prieval, Jazierka, Končitô, Jazvečia, Nový laz, Žliebky, Rovná Krajina, Črchta, Klučiny, Pred Dolinské, Nižná Smreková, Duby, Kachlovky, Podžredla, Pohanske, Dolina, Nad jarok, Les nad Žlebamy, Hlasná skala, Za Majerovie, Skalnô, Okrúžky, Nižné Obcovie, Bohušov sad, Vyšné Hrváče, Hlinka, Dolný pekný lesík, Vysoké bažičky, Volchová, Údolka, V laze, Pálenička, Nastolce, Hájik, Nad Jabloňovie, Fľaška, Líškovie polianky

Miesto, Tatry:, 12 z 17

Zubre, Vratná skala, Stredná cesta, Povrazy, Pod jedľovým hrebeňom, Čakanovo, Veľký fľak, Štiet, Žlabkové rovné, Koleso, Repiská, Pod prielohy, Krayov košiar, Roveň, Spišiačka, Horárňa, Mikše, Malcovie, Baňská studna, Čierna zem, Nižné Hrváče, Biela voda, Vazy, Stolík, Boček, Kyslá polana, Generál šús, Bartkov grúň, Na Dobál, Čierťaž, Čierna dolinka, Na Peklisku, Žihľavná, Komornícka, Vyšné rakytiny, Lazy, Parichvost, Pod čerenou, Priečnice, Za Hudákovo, Malý Košár, Roveň, Vráta, Pod zlodejským chodníkom, Zámrzlia, Pod železnou bránou, GrosserKuhleger, Pustatina, PodBrezovec, Príkre, Čierna voda, Pod brezinou, Javorinky, Magurka, Nad Hroncom, Mlaky, Tomanová, Na vrchu Štvrtského, Vyšný les, Tmavá dolinka

Miesto, Tatry:, 13 z 17

Folvarský lesík, Pod bukmi, Dolinky, Stadlisko, Úbrest, Beim Böcken, Kotly, Okolo stodoliska, Žleby, Obecný les, Tokarna, Hony za cintorínom, Žlabková dolina, Zadné kotly, Obcovie, V žlabkoch, Nižné Potočné, Úzka Zápač, Horné záhrady, Za Kýčerou, Nad sadom, Hlinisko, Pod študentský prameňom, Parožky, Kečka, Dolinky, Hoderswäldchen, Lúžok, Rochmáne, Zadné rovne, Pod Jabloňovie, Medzi Širokie, Ončovce, Zemianska dolina, Borová, Babia dolina, Bukovské, Orechová, Fľak, Medzi Široké, Košiar, Veľký oželec, Opalená skala, Huncovká koliba, Uhrínovo, Doliništie, Kraviarky, Mojšovina, Monkova dolina, Filmársky žľab, Jahňačie, Nad Slavkovským járkom, Črchla, Vyšná Smreková, Hony za vúčelmi, Čiernohorské jaskyne, Nad Benikami, Prieslop, U zlaté jámy, Malá hučava

Miesto, Tatry:, 14 z 17

Zadná, Lazy, Kŕče, Novákovie, U veľké jedle, Prostredné hony, Nakúte, Veľký Košiar, Oprchel, Štiavnice, Ostruky, Jakubcovo-Suchodol, Horekoncovie, Ladopád, Nižné hony, Stredné kotly, Skálie, Blatnivá, Klinky, Peklanka, Hájovňa, Veľký les, Za Teplicou, Nad cigáňmi, Drahé drevo, Zrazy, Farská, Horekoncové, Roháč, Skriniarky, Zbojnícka, Žiakovská poľana, Bukovec, Za Ireky, Zadná Poľana, Za novou cestou, Poš, Predné kotly, Schody, Lúžky, Podjavorie, Holičná, Kobylárky nad Vlčou, Hájenka Žákovská, Spálený les, Solnisko, Grapy a Poldvorné, Krátkou dolinou, Šuvarné, Jamy, Rychtárska lúka, Hrádok, Mária, Pod Hrebienkom, Nový diel, Pri horárni, Pod Hoľou-Pod Starou cestou, Kopec, Hoľa, Za Došťanku

Miesto, Tatry:, 15 z 17

Staníkov a pod Staníkov, Nad suchým ležoviskom, Pod a za Došťanku, Pod červenou hlinou, Močidlá, Dlhý vrch, Ústredok, Kikula nad Ráztokami, Malinky, Uhliská, Ľadový kôň, Báň, Škvrkovec, Zajačkova, Pod Babím, Smudliny, Hole, Pod Magurkou, Velký hang, Francistá, Vrece, Nad okrúhlym Grúňom, Strmý bok, Kotkodák, Veľká hučava, Šlamiarka, Pod Holicu, Úplaz, Mokraď, Sklenkovské, Uhlisko, Beniky, Belušová, Pálenica, Polom 5-2014, Vyšné Potočné, Nad záhrady, Likavské, Kochlač, Vyšný Príslop, Pod Hatima, Pri božej muke, Malé Prostredné, Zurková, Kapustný hrb, Podhájom, Hliny, Sece, Chabenec, Červená skala, Javorina, Jablonka, Malá Legátová, Cudenica, Za Teplicu, Jakubcovo - Suchodol, Stráne, Zadný a predný Ždiar, Močiarne, Fričova skala

Miesto, Tatry:, 16 z 17

Predné lazy, Kliny pod Benikami, Nad mlynom, Hrachovišné, Kríž za plotami, Dolina Parichvost, Veľký krížny kopec, Nad Folvarskými járky, Pališová, Košariská, Široká, Pod Zálom, Ulman, Pálenica, Bukovska dolina, Cupajka, Zadné hony, Blatinná, Nad Peknou vyhliadkou, Pod hlasnou skalou, Panské lúky, Drôťačka, Vedro, Randavica, Jachymovka, Nižný Príslop, Vŕšky, Busch, Jedliny, Riznicky, Za Báň, Na pašnito, Hundzbarg, Skryté, Kartárikov žľab, Kvasičné-Suchodol, Beňušovne, Závadská skala, Okrúhle, Hnilce, Kikula - Grúň, Laukové, Moldava, Jaseniky, Lenártka, Orlov, Nad napájadlami, Nad hlbokým, Dlhá Lúka, Za cmiterom, Pekný lesík, Bukovec, Pod Škutovú, Dielce, Došťanka pod Smrečinami, Hluchá dolina, Vyšná červená, Kriváň, Horekoncové, Rovné

Miesto, Tatry:, 17 z 17

Široký kopec, Jedľový hrebeň, Pod stráne, Tesné údolie, Hlboká, Pod táborom, Holý vrch, Mraznica, Holičná, Zálom, Havranová, Glian, Španie, Rakytiny, Holična, Krivá, Svitanovka, Pod Pálenicou, Lovnáč, Škutová, Záhrady, Žiarna dolinka, Rovňa, Veľký Brunnov, Krivoňovské, Hodinárska, Za Opálené, Bučiská, Rišianka, Na Sokolích horách, Šindlárka, Hlinisko, Malé a Veľké Prostredné, Nad záhradami, Veľký Brunov, Skalka, Hlbokô, Dlhé Grúňe, Jania, Cabanky

miesto inde

Nízke Tatry (1749x), Liptovská kotlina (1517x), Popradská kotlina (809x), Starohorské vrchy (489x), Západné Tatry (231x), Kozie chrbty (218x), Vysoké Tatry (75x), Belianske Tatry (70x)
miesto v Nízke Tatry
miesto v Liptovská kotlina
miesto v Popradská kotlina

Podobné, Tatry:

8906x turistika, 5277x miesto, 1058x orientačný bod, 675x turistické informácie, 397x strom, 346x prístrešok, altánok, 261x poľovnícky posed, 199x štôlňa, 161x chranený strom, 155x ohnisko, 117x atrakcia, 106x orientačná mapa, 88x miesto na piknik, 39x studňa, 10x komín, 9x pamätník, bojisko, 4x väznica, 3x ZOO, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Tatry

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://tatry.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.