Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » turistika » miesto

Miesto, Tatry

Miesto v Tatry

V Tatry sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Tatry:, 1 z 17

Staré lazy, Skalka, Granátová stena, Podslivčia, Hrabovo, Smrečina, Gerlachovský kotol, Na Záhrady, Bobrovečky, Erlchen, Vážne, Lesovňa Danielov dom, Role, Malý hang, Nemecký rebrík, Slavkovská dolina, Tatranská kotlina, Záhumnie, Potok, Pod Hríbami, Cmiter, Paseky, Záhradky, Pod lesom, Pri zápalkárni, Majerské sihote, Ferkovská, Železná kotlina, Príslop, Baniská, Sihoť, Piloimpregna, Granátové lávky, Kolónia, Mokré lúky, Brezie, Priehyba, Pred dolinkou, Krivé hony, Stošianka, Prídavky, Jánošíkova, Komposesorátny les, Polsklady, Za ulicou, Biela Púť, Španie, Hámre, Jasná, Blatná, Veľká Iľanová, Nižnianske záhrady, Trstica, Podvŕšky, Na hrb, Pod skalkou, Ploštinček, Horekoncové, Pred hostincom, Čertiaž

Miesto, Tatry:, 2 z 17

Machutov, Nad Pekelnov, Gliane, Spálenisko, Okresná správa ciest, Padličkovo, Jamnické plesá, Chalúpkovo, Záhradiska, Dve vody, Šlamiarka, Izbica, Brdo, Dadov, Hadiaskala, Machalovce, Mlynná, ZaMakovicou, Jelení grúň, Zavalisko, Močidlo, Pongrácovie, Lúčka, Pri kríži, Pri stanici, Prelomené, Podhorianka, Nižné pole, Kamenné pole, Záročné a Lániky, Hájovňa Svidovo, Vyšné záhrady, Pred Uhlište, Záhumnie od Sliača, Sad, Biela voda, Hájovňa Michalová, Rovne, Biely kameň, Daňaca, Nižné Flaky, Uhrová, Poľana pod Javorem, Škrobák, Lavrovky, Krajčov kút, Výhoniská, Kapustnice, Bobovišné, Nižné Stráne, Úšust, Medzi vodami, Štvrtky, Močiare, Iľanovo, Páterov klin, Na Mlynček, Okrúhlica, Svinská lúka, Predpekelná

Miesto, Tatry:, 3 z 17

Polom, Pred Baničným, Mierový háj, Široké, V Baničnom, Liptovské Hole, Pri železničnom moste, Oblazy, Chatová oblasť Pod Dobakom, Salaš, Podhorné Sivákové, Záhrady, triedička, Nižné Kapustnice, Putiska, Štepník, Výhon, Malé tŕstie, Za kostolom, Lán, Mršinisko, Ružomberček, Pred Svarínom, Malkovská, Za Plav, Prosnia, Putiská, Hanuška, Štiavnica, Horné Richtárovo, Košarisko, Tri kopy, Za Lazy, Močiar, Jama, Breh, Ostredok, Za Váhom, Veľké tŕstie, Bahná, Kapustnice, Bašovňa, Tále, Píla, Paseky, Pätina, Pod slavkovským jarkom, Rozkoš, Záhrady, Kosodrevina, Jóbova ráztoka, Medzi mosty, Pekná Vyhliadka, Mačací kotol, Špaňodolinské lipy, Pod brezinami, Horná lípa, Niže vsi, Perinová, Jakubkova lúka

Miesto, Tatry:, 4 z 17

Lovište, Primovce, Kišovce, Pod Javorím, Lesna cesta, Za ihriskom, Uhlinsko, Novoť, Gajdošov vrch, Velický žlab, Greškova, Roveň od Váhu, Záhumnie, Kilianka, Dlhá lúka, Pod ošipárňou, Dolné Lúčky, Vavrišovo, Halnie, Pod Matejovou, pod Dierovou, Hôra, Jelenská, Chotár, Uhlište, Rakytiny, Pod Zveriakom, Horná lúka, Priesadiská, Pred kliny, Konopiská, Studená, Kňazové, Klokôtka, Pod Ježom, Kožarovka, Pod Hrachoviskami, Kyslá, Rogošky, Brť, Moravčíkovo, Zverien, Kejda, Panské záhumnia, Malé záhumnia, Kamence, Majer, Mazurovská, Klasy, Rovne, Jamy, Nižné Kamence, Latiborie, Pod skalku, rómska osada, Šiance, Chodníčky, Polkanová, Horné záhrady, Nový dvor

Miesto, Tatry:, 5 z 17

Benzekovská, Sliačany, Zadný kút, Močiarka, Za Segiňom, Skalka, Uhlište, Pod lipkou, Za cmiterom, Nad baňou, Kozí vŕšok, Hanesy, Hubková Skalka, Hrádok u cmitera, Brestová, Pod Magurou, Vyšný diel, Seliská, Nadomlyn, Hliník, Mistríky, Litvovské, Záhumnie, Ostredky, Kamenný vrch, V kruhu, Bukovinka, Repisko, Pieskovisko, Krivaňová, Lúžková Skalka, Pod Ždiarom, Repiská, Klin, Močiare, Zlatno, Kežísad, Nadhrb, Nižovce, Poľanka, Pavlovka, Zemičky, Lúžky, Kolačkovianka, Zverovka, Horné bučie, Pod Lazom, Laz, Dolná Turecká, Jama, Kobylie, Laz - Bulov, Holizňa, Poprečná, Valuškov, Kútovie, Pred Lopušné, Veľké, Kazimier, Širiny

Miesto, Tatry:, 6 z 17

Zámostie, Bukovské, Pod Dráhami, Pod bučkom, Úložisko, Leštinské, Vápenica, Pod Hájom, Laz, Urbanová, Rovinky, Pod Drahy, Merťuky, Šuvariny, Záhumnie, Pod Košiarom, Posviacaná, Vyšná Matejková, Na chrasti, Jamina, Lániky, Za Bieloncikom, Dolná Jarabá, Široká, Pstružné, Blažov, Nižná Matejková, Panské, Košiar, Ulice, Vrbica, Pod Leštiny, Švábolka, Jánošovce, Kapustnice, Lúčka, Martincov, Kutina, Za valom, Šemšelova, Nevoľné, Romska Osada, Šurianská, U Králikov, Potôčik, Hossanová, Pri stanici, Za Žabkov, Vŕšok vyše dediny, Sestrč, Noviny, Panská záhrada, Záhrada, Rozkopanec, Za Balcíkov, Vernar, Hrbok, Ľauková, Vŕšky, Podkáčová

Miesto, Tatry:, 7 z 17

Pastva, Hronkova, Badiaková, Tonkovská, Kút, Sihoť, Prosečná, Močiar, Mocidla, Ohrady, Vrbiny, Pod Hájikom, Pod brehy, Veľká roveň, Holy vrsok, Pohančiská, Záhradky, Medzivodie, Hrbčok, Horný vŕšok, Prostredná Jarabá, Pod brehom, Kamence, Kopanice, Do Kutov, Chlp, pod Veľkou Koniarkou, Šucvald, Jarmočisko, Pred Harajdovou, Hriadky, Zápotočie, Vajano, Mokraď, Starý cintorín, Do Vrbin, Záhumenice, Dlhe Zeme, Kuskova vila, Veľké lúky, Za kostolom, Marková, Hýlovské, Výhon, Zápotočie, Panské záhrady, Pod Zabrez, Konopiská, Horné záhrady, Pod Chrasť, Záhorie, Mišíčkovská hŕba, Jurske, Blaščatská dolina, Žadíkovo, Červený kút, Na Hriadky, Žiar, Hlboká dolka, Jasienok

Miesto, Tatry:, 8 z 17

Zadná, Vážna, Pniaky, Lány, Dolné záhrady, Figurovská hŕba, Boháčsky vŕšok, Sihla, Grešíkovská hŕba, Nižné Slivkule, Rúčkovská hŕba, Hodiešov, Pod vlčou jamou, Salajovská hŕba, Čerence, Vlčia jama, Pri Poprade, Žiar nad Tajovom, Palčovská hŕba, Malý klin, Pod cmiterom, Hore Hrbkami, Vyšné záhrady, Motocros, Zábava, Trliny, Vyšné Hlôžné, Pod Stráňou, Nad Dielcom, Kutiny, Polianky, Močiar, Bátorky, Zákľuka, Nižné jamy, Úboč, Teplica, Luhy, Malé briežky, Nižná Šuňava, Nižné záhrady, Pri Vagónke, Sigot, Dlhý grúň, Malá Šindliarka, Jalčiné, Batizovská dolina, Velická dolina, Večný dažď, Brána, Roháčske plesá, Marko, Jiskrovie vŕšok, Štelerova, Stratené, Rakytiny, Zadné Kotliská, Kačka, Ondrovska, Machnatá

Miesto, Tatry:, 9 z 17

Kanclík, Nad Brtošovou, Stratená, Vidličky, Prašovňa, Meskova, Vajskova, Pod Kotliskami, Petrov hrb, Melicherova, Čumové, Zadné Pálenice, Kasňa, Prostredná, Pasečné, Úplaz, Ráztočky, Vajsková, Tesné skaly, Bane, Repiská, Za Hlbokou, Brtošová, Lazy, Nad Stráň, Martinov laz, Pred Košariskami, Borová, Žliebky, Borovie, Konopnice, Vtáčnik, Skalnitá, Dubovská hoľa, Do Moskov, Paseka, Strmý spád, Dve vody, Pod Kosové, Kvačkajova, Brezinky, Uhliská, Za Markušou, Hliništia, Malé Pálenice, Na diel, Smrečiny, Črmno, Kiar, Košariská, Kosové, Za tisovné, Dolina, Za lieštim, Kulichova, Kalište, Dolina Zielona Gąsienicowa, Kosienky, Spravodlivá, Klinčeky

Miesto, Tatry:, 10 z 17

Vyšné Priečne, Komorská, Brhlisko, Májová mulda, Krčahovo, Spoločná kotlina, Repiská, Hlava, Pod Derešmi, Kostolce, Zadná Poľana, Ploská, Pod Poľanou, Solisko, Piečnô, Halné, Kamenie, Dolina Świńska, Farský les, Solisko, Zadné, Otupné, Pod Salašky, Malý Sokol, Bohuš, Uhlište, Medzi vodou, Zápač, Suché, Voliarčisko, Rázstochy, Grúň, Stodôlky, Hrad, Lehotská Kamenica, Kamenec, Hrb, Skálečník, Košarisko, Červená, Konský grúň, Červené, Háj, Pod hájkom, Zlatné, Pod kríkmi, Podmeštrová, Javorie, Holý prieval, Kňazová, Hrubý grúň, Strapaté, Nad vodou, Jazvečia, BánSkala, Sviniarka, Holá Slatina, Končitô, Doliny, Priehaliny

Miesto, Tatry:, 11 z 17

Priekopa, Ryšanka, PodRakytiny, Nad močiar, Uplazy, Makovica, Nižné Matiašovce, Pod Kováčovou, Jazierka, Nový laz, Lučivná, Matejková, Vyšné Matiašovce, Pod cestou, Jazvečie, Žliebky, Žiariky, NadRadmi, Mlynec, Homôlky, Malý Košár, Tokarna, Fľaška, Dolinky, Za Majerovie, Filmársky žľab, Veľký Košiar, Veľký fľak, Žleby, Bartkov grúň, Pohanske, Priečnice, Nad Jabloňovie, Ončovce, Vyšné Hrváče, Veľký oželec, Pod brezinou, Monkova dolina, Rochmáne, Parichvost, Vyšný les, Nad sadom, Črchla, Lúžok, V žlabkoch, Krayov košiar, V laze, Zadné kotly, Huncovká koliba, Prostredné hony, Spišiačka, Čierna dolinka, Vyšná Smreková, Hlasná skala, Pustatina, Na vrchu Štvrtského, Nižné Potočné, Pod Jabloňovie, U veľké jedle, Komornícka

Miesto, Tatry:, 12 z 17

Nad Slavkovským járkom, Novákovie, Horárňa, Zámrzlia, Obcovie, Boček, Roveň, PodBrezovec, Kyslá polana, Pod študentský prameňom, Prieslop, Repiská, Nad jarok, Dolný pekný lesík, Mlaky, Nad Hroncom, Vráta, Vratná skala, Čierťaž, Za Hudákovo, U zlaté jámy, Nižné Obcovie, Nastolce, Dolina, Črchta, Okrúžky, Vyšné rakytiny, Opalená skala, Parožky, Zemianska dolina, Obecný les, Štiet, Hoderswäldchen, Uhrínovo, Les nad Žlebamy, Malcovie, Príkre, Tmavá dolinka, Kŕče, Doliništie, Rovná Krajina, Skalnô, Koleso, Borová, Pred Dolinské, Duby, Za Kýčerou, Kotly, Čiernohorské jaskyne, Pod železnou bránou, Jahňačie, Zadná, Medzi Široké, Javorinky, Mikše, Stredná cesta, Vysoké bažičky, Čierna zem, Hájik, Zubre

Miesto, Tatry:, 13 z 17

Horné záhrady, Fľak, Hlinka, GrosserKuhleger, Nad Benikami, Hlinisko, Nakúte, Čakanovo, Klučiny, Biela voda, Folvarský lesík, Na Peklisku, Čierna voda, Údolka, Žlabkové rovné, Nižná Smreková, Orechová, Pod prielohy, Bukovské, Lazy, Stolík, Okolo stodoliska, Úbrest, Beim Böcken, Povrazy, Magurka, Pod zlodejským chodníkom, Babia dolina, Vazy, Kachlovky, Volchová, Roveň, Hony za vúčelmi, Podžredla, Pod bukmi, Baňská studna, Malá hučava, Bohušov sad, Na Dobál, Stadlisko, Tomanowe Stoły, Úzka Zápač, Kečka, Generál šús, Hony za cintorínom, Pod čerenou, Nižné Hrváče, Žihľavná, Tomanová, Dolinky, Pálenička, Košiar, Žlabková dolina, Pod jedľovým hrebeňom, Kríž za plotami, Nižný les, Pálenica, Cudenica, Vrece, Zadná Poľana

Miesto, Tatry:, 14 z 17

Havranová, Pod Kikulu - Grúň, Polom 5-2014, Solnisko, Drôtačka, Veľká hučava, Rakytiny, Chabenec, Rakytovec, Na pasienku, Kolesárky, Hájovňa, Furtačka, Kvasičné-Suchodol, Horekoncovie, Za Teplicou, Za Novú cestu, Horný pekný les, Košariská, Rakytiny, Pod táborom, Nad Folvarskými járky, Na pašnito, Závadská skala, Žeruchová dolina, Pod Škutovú, Moldava, Hlinisko, Pod Magurkou, Záhrady, Nad záhradami, Lúky, Balné, Hancková, Mokraď, Na Hariskách, Kikula nad Ráztokami, Vrch Savoši, Randavica, Velký hang, Prostredný hrebeň, Kochlač, Dlhý vrch, Bukovska dolina, Za cmiterom, Lesné baráky, Zadný a predný Ždiar, Horekoncové, Jania, Pod královým nosom, Busch, Grapy a Poldvorné, Macová, Bukovec, Zrazy, Rovňa, Tesné údolie, Pod stráne, Zadné hony, Drôťačka

Miesto, Tatry:, 15 z 17

Pod a za Došťanku, Klinčok, Veľký Brunov, Beňušovne, Brchlia, Pod Babím, Jasenoviská, Za Opálené, Hlboká, Žeruchová, Žiarna dolinka, Vyšný Príslop, Malinky, Kut, Hájenka Žákovská, Pekný lesík, Javorina, Červená skala, Žiakovská poľana, Malý Brunnov, Lípa, Jedliny, Riznicky, Na tmavom kameni, Predné kotly, Pod Hrebienkom, Malé a Veľké Prostredné, Liptovská Porúbka, Bučiská, Jamy, Podhájom, Kapustný hrb, Močiarne, Holična, Jakubkova lúka, Schody, Široký kopec, Štiavnice, Pališová, Nový diel, Klinky, Nad záhrady, Škvrkovec, Panské lúky, Lovnáč, Kikula - Grúň, Široké pole, Hoľa, Vysoké u Kolesárok, Smudliny, Rišianka, V hlbokom kotle, Vladárovňe, Pod Hatima, Jakubcovo - Suchodol, Rovné, Mraznica, Nižný Príslop, Rovienky, Veľký les

Miesto, Tatry:, 16 z 17

Ireky, Nad hlbokým, Cabanky, Horekoncové, Pri božej muke, Glian, Holý vrch, Hate, Za Glinku, Brezinky, Hlbokô, Svitanovka, Orlov, Kopec, Zálom, Uhlisko, Pod poliankami, Predné lazy, Dielce, Holičná, Oprchel, Hole, Lenártka, Vyšné Potočné, Dlhá lúka, Ravence, Krivoňovské, Staníkov a pod Staníkov, Ostruky, Báň, Španie, Nad napájadlami, Jedľový hrebeň, Hluchá dolina, Hnilce, Legátová, Malé Prostredné, Skalka, Stráne, Škoruchová, Na Sokolích horách, Nižná červená, Mária, Črchlá, Havranová, Pod Pálenicou, Pod hlasnou skalou, Likavské, Frlajzova, Jablonka, Rychtárska lúka, Dolné záhrady, Za Báň, Dlhé Grúňe, Drahé drevo, Peklanka, Nad suchým ležoviskom, Sece, Ulman, Vedro

Miesto, Tatry:, 17 z 17

Veľký krížny kopec, Dielce, Krivá, Šindlárka, Veľký Brunnov, Za Ireky, Dlhá Lúka, Hrachovišné, Močiarik, Likavská lúka, Pri horárni, Poš, Hliny, Skryté, Kotkodák, Ústredok, Sklenkovské, Uhliská, Vôpňové, Hundzbarg, Farská, Cupajka, Spálený les, Blatnivá, Nižné hony, Zurková, Za Teplicu, Nad Peknou vyhliadkou, Ovčí chvost, Nad okrúhlym Grúňom, Mlynarova, Lúžky, Slavkovská jama, Krátkou dolinou, Jakubcovo-Suchodol, Okrúhle, Šuvarné, Zbojnícka, Došťanka, Jaseniky

miesto inde

Nízke Tatry (1743x), Liptovská kotlina (1497x), Popradská kotlina (809x), Starohorské vrchy (489x), Západné Tatry (230x), Kozie chrbty (218x), Vysoké Tatry (74x), Belianske Tatry (70x)
miesto v Nízke Tatry
miesto v Liptovská kotlina
miesto v Popradská kotlina

Podobné, Tatry:

8760x turistika, 5263x miesto, 1049x orientačný bod, 619x turistické informácie, 382x strom, 320x prístrešok, altánok, 247x poľovnícky posed, 197x štôlňa, 161x chranený strom, 144x ohnisko, 115x atrakcia, 104x orientačná mapa, 93x miesto na piknik, 38x studňa, 9x pamätník, bojisko, 9x komín, 4x väznica, 3x vodárenská veža, 3x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Tatry

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://tatry.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.