Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » turistika » miesto

Miesto, Tatry

Miesto v Tatry

V Tatry sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Tatry:, 1 z 17

Staré lazy, Skalka, Granátová stena, Podslivčia, Smrečina, Hrabovo, Vážne, Gerlachovský kotol, Role, Na Záhrady, Erlchen, Malý hang, Lesovňa Danielov dom, Bobrovečky, Slavkovská dolina, Nemecký rebrík, Pod Hríbami, Záhumnie, Potok, Tatranská kotlina, Cmiter, Paseky, Záhradky, Pri zápalkárni, Majerské sihote, Ferkovská, Železná kotlina, Príslop, Baniská, Pod lesom, Piloimpregna, Granátové lávky, Sihoť, Kolónia, Brezie, Priehyba, Komposesorátny les, Prídavky, Nižné pole, Krivé hony, Pred dolinkou, Podhorianka, Biela Púť, Blatná, Nižnianske záhrady, Jasná, Veľká Iľanová, Hámre, Nižné Flaky, Na hrb, Trstica, Sad, Iľanovo, Pod skalkou, Horekoncové, Pred hostincom, Ploštinček, Čertiaž, Chalúpkovo, Jamnické plesá

Miesto, Tatry:, 2 z 17

Nad Pekelnov, Machutov, Padličkovo, Okresná správa ciest, Spálenisko, Záhradiska, Dve vody, Gliane, Brdo, Zavalisko, ZaMakovicou, Izbica, Mlynná, Hadiaskala, Machalovce, Močidlo, Jelení grúň, Šlamiarka, Dadov, Pri kríži, Pongrácovie, Lúčka, Pri stanici, Stošianka, Jánošíkova, Kamenné pole, Prelomené, Hájovňa Svidovo, Vyšné záhrady, Stráne, Mokré lúky, Záhumnie od Sliača, Záročné a Lániky, Pred Uhlište, Biely kameň, Rovne, Španie, Daňaca, Polsklady, Za ulicou, Hájovňa Michalová, Biela voda, Uhrová, Poľana pod Javorem, Škrobák, Kapustnice, Krajčov kút, Záhrady, Podvŕšky, Výhoniská, Lavrovky, Na Mlynček, Úšust, Močiare, Svinská lúka, Medzi vodami, Bobovišné, Predpekelná, Štvrtky, Nižné Stráne

Miesto, Tatry:, 3 z 17

Páterov klin, Okrúhlica, Mierový háj, Široké, Polom, Pred Baničným, V Baničnom, Záhrady, Štepník, Putiska, Liptovské Hole, Pri železničnom moste, Nižné Kapustnice, Podhorné Sivákové, Chatová oblasť Pod Dobakom, triedička, Oblazy, Salaš, Lán, Mršinisko, Prosnia, Pred Svarínom, Za kostolom, Malkovská, Ružomberček, Výhon, Za Plav, Malé tŕstie, Putiská, Breh, Bahná, Jama, Ostredok, Za Váhom, Močiar, Za Lazy, Tri kopy, Hanuška, Kapustnice, Horné Richtárovo, Štiavnica, Košarisko, Veľké tŕstie, Jóbova ráztoka, Píla, Bašovňa, Kosodrevina, Pekná Vyhliadka, Paseky, Pätina, Tále, Mačací kotol, Pod slavkovským jarkom, Rozkoš, Medzi mosty, Lovište, Jakubkova lúka, Perinová, Niže vsi, Horná lípa

Miesto, Tatry:, 4 z 17

Špaňodolinské lipy, Pod brezinami, Kišovce, Gajdošov vrch, Novoť, Uhlinsko, Primovce, Velický žlab, Za ihriskom, Lesna cesta, Pod Javorím, Záhumnie, Roveň od Váhu, Kilianka, Greškova, pod Dierovou, Dlhá lúka, Dolné Lúčky, Pod Matejovou, Halnie, Pod ošipárňou, Vavrišovo, Pred kliny, Pod Ježom, Uhlište, Pod Zveriakom, Kňazové, Jelenská, Hôra, Chotár, Klokôtka, Priesadiská, Rakytiny, Studená, Konopiská, Horná lúka, Brť, Kožarovka, Rogošky, Moravčíkovo, Kyslá, Zverien, Pod Hrachoviskami, Rovne, Kejda, Mazurovská, Klasy, Šiance, Chodníčky, Latiborie, Malé záhumnia, Panské záhumnia, Jamy, Majer, Nižné Kamence, rómska osada, Pod skalku, Kamence, Polkanová, Horné záhrady

Miesto, Tatry:, 5 z 17

Za cmiterom, Pod lipkou, Pod Magurou, Nad baňou, Zadný kút, Kozí vŕšok, Močiarka, Benzekovská, Skalka, Nový dvor, Sliačany, Hanesy, Brestová, Hubková Skalka, Hrádok u cmitera, Za Segiňom, Uhlište, Ostredky, V kruhu, Vyšný diel, Kamenný vrch, Litvovské, Seliská, Pieskovisko, Mistríky, Bukovinka, Záhumnie, Nadomlyn, Krivaňová, Hliník, Repisko, Pod Ždiarom, Poľanka, Horné bučie, Nadhrb, Repiská, Kolačkovianka, Klin, Lúžky, Kežísad, Zlatno, Nižovce, Zverovka, Zemičky, Lúžková Skalka, Pavlovka, Močiare, Laz - Bulov, Širiny, Leštinské, Valuškov, Pod Dráhami, Merťuky, Dolná Turecká, Zámostie, Rovinky, Pod Košiarom, Laz, Poprečná, Šuvariny

Miesto, Tatry:, 6 z 17

Bukovské, Kobylie, Pod Drahy, Pod Hájom, Pred Lopušné, Pod Lazom, Jama, Laz, Záhumnie, Pod bučkom, Kútovie, Vyšné záhrady, Holizňa, Urbanová, Vápenica, Úložisko, Veľké, Kazimier, Na chrasti, Romska Osada, Potôčik, Blažov, Ulice, Posviacaná, Šurianská, Lúčka, Kutina, Švábolka, Jánošovce, Nižná Matejková, Široká, Pod Leštiny, Vrbica, Jamina, Košiar, Za Bieloncikom, Hossanová, Za valom, Lániky, Šemšelova, Vyšná Matejková, Dolná Jarabá, U Králikov, Pstružné, Kapustnice, Martincov, Panské, Nevoľné, Podkáčová, Pri stanici, Tonkovská, Ľauková, Za Balcíkov, Noviny, Pastva, Hronkova, Vernar, Hrbok, Vŕšky, Sestrč

Miesto, Tatry:, 7 z 17

Sihoť, Močiar, Panská záhrada, Záhrada, Badiaková, Za Žabkov, Kút, Rozkopanec, Vŕšok vyše dediny, Prosečná, Pod brehy, Hrbčok, Šucvald, Vrbiny, Pod brehom, Veľká roveň, pod Veľkou Koniarkou, Záhradky, Medzivodie, Ohrady, Horný vŕšok, Kopanice, Holy vrsok, Hriadky, Jarmočisko, Do Kutov, Pred Harajdovou, Pod Hájikom, Kamence, Mocidla, Pohančiská, Chlp, Prostredná Jarabá, Výhon, Mokraď, Hýlovské, Veľké lúky, Zápotočie, Panské záhrady, Za kostolom, Do Vrbin, Konopiská, Horné záhrady, Záhumenice, Zápotočie, Pod Zabrez, Starý cintorín, Marková, Vajano, Dlhe Zeme, Pod Chrasť, Mišíčkovská hŕba, Záhorie, Jurske, Žadíkovo, Blaščatská dolina, Hlboká dolka, Žiar, Vážna, Na Hriadky

Miesto, Tatry:, 8 z 17

Jasienok, Červený kút, Lány, Zadná, Pniaky, Boháčsky vŕšok, Nižné Slivkule, Hodiešov, Sihla, Figurovská hŕba, Rúčkovská hŕba, Grešíkovská hŕba, Dolné záhrady, Salajovská hŕba, Pri Poprade, Čerence, Pod vlčou jamou, Vlčia jama, Pod Magurou, Palčovská hŕba, Žiar nad Tajovom, Pod cmiterom, Malý klin, Hore Hrbkami, Motocros, Zábava, Trliny, Vyšné Hlôžné, Nad Dielcom, Pod Stráňou, Bátorky, Polianky, Močiar, Kutiny, Zákľuka, Úboč, Nižné jamy, Teplica, Luhy, Malé briežky, Nižné záhrady, Nižná Šuňava, Sigot, Pri Vagónke, Dlhý grúň, Malá Šindliarka, Jalčiné, Batizovská dolina, Velická dolina, Večný dažď, Brána, Roháčske plesá, Petrov hrb, Žliebky, Vajskova, Stratené, Tesné skaly, Meskova, Nad Brtošovou, Lazy

Miesto, Tatry:, 9 z 17

Pred Košariskami, Zadné Kotliská, Čumové, Bane, Pasečné, Vidličky, Ondrovska, Pod Kotliskami, Vtáčnik, Nad Stráň, Štelerova, Martinov laz, Skalnitá, Dubovská hoľa, Borovie, Kasňa, Melicherova, Úplaz, Ráztočky, Prašovňa, Zadné Pálenice, Jiskrovie vŕšok, Prostredná, Borová, Machnatá, Stratená, Za Hlbokou, Marko, Vajsková, Rakytiny, Brtošová, Repiská, Konopnice, Kanclík, Kačka, Strmý spád, Za lieštim, Košariská, Smrečiny, Uhliská, Paseka, Do Moskov, Kvačkajova, Brezinky, Dve vody, Malé Pálenice, Kosové, Kiar, Črmno, Dolina, Na diel, Za Markušou, Za tisovné, Pod Kosové, Hliništia, Kalište, Kulichova, Dolina Zielona Gąsienicowa, Komorská, Kamenie

Miesto, Tatry:, 10 z 17

Zadné, Brhlisko, Farský les, Spravodlivá, Hlava, Otupné, Pod Derešmi, Ploská, Dolina Świńska, Spoločná kotlina, Klinčeky, Repiská, Vyšné Priečne, Kosienky, Solisko, Halné, Kostolce, Solisko, Májová mulda, Zadná Poľana, Pod Poľanou, Krčahovo, Piečnô, Medzi vodou, Suché, Pod Salašky, Uhlište, Voliarčisko, Bohuš, Malý Sokol, Rázstochy, Stodôlky, Lehotská Kamenica, Hrad, Zápač, Grúň, Skálečník, Kamenec, Pod hájkom, Červená, Konský grúň, Hrb, Košarisko, Pod kríkmi, Podmeštrová, Červené, Zlatné, Háj, Končitô, NadRadmi, Priekopa, Matejková, Javorie, Sviežená, Strapaté, Homôlky, Pod Kováčovou, Makovica, Vyšné Matiašovce, Jazvečie

Miesto, Tatry:, 11 z 17

Pod cestou, Holá Slatina, Žliebky, Nad vodou, Nad močiar, Holý prieval, Jazvečia, Nižné Matiašovce, Jazierka, Doliny, Uplazy, Ryšanka, Kňazová, PodRakytiny, Sviniarka, Žiariky, Mlynec, Priehaliny, BánSkala, Hrubý grúň, Lučivná, Nový laz, Vyšné Hrváče, Pod brezinou, Les nad Žlebamy, Volchová, Veľký Košiar, Nižné Hrváče, Vazy, Žihľavná, Repiská, Zámrzlia, Mlaky, Kyslá polana, Štiet, Veľký fľak, Fľaška, Rovná Krajina, Babia dolina, Komornícka, Dolinky, Orechová, Zadná, Vratná skala, V laze, Pod Jabloňovie, Opalená skala, Okolo stodoliska, Prostredné hony, Pred Dolinské, Kotly, Vysoké bažičky, Roveň, Nižná Smreková, Obcovie, Hlinisko, Pustatina, Vyšné rakytiny, Pod železnou bránou, Beim Böcken

Miesto, Tatry:, 12 z 17

Okrúžky, Prieslop, Žlabková dolina, Čierna dolinka, Baňská studna, Jahňačie, Stadlisko, Za Hudákovo, Spišiačka, Črchta, Hlinka, Stredná cesta, Malcovie, Čiernohorské jaskyne, Nad jarok, Parichvost, Pod jedľovým hrebeňom, Čierna voda, Pod bukmi, Malý Košár, Na Peklisku, Folvarský lesík, Bukovské, Zubre, Dolný pekný lesík, Úbrest, V žlabkoch, Za Majerovie, Čierna zem, Za Kýčerou, Nastolce, Žleby, Priečnice, Vráta, Nad Slavkovským járkom, Mikše, Pod zlodejským chodníkom, Biela voda, Koleso, Monkova dolina, Doliništie, Košiar, Tomanová, Veľký oželec, Fľak, Generál šús, Kachlovky, Tomanowe Stoły, Nakúte, Pod čerenou, Roveň, Krayov košiar, U veľké jedle, Pohanske, Bartkov grúň, PodBrezovec, Podžredla, Tokarna, Príkre, Stolík

Miesto, Tatry:, 13 z 17

Zemianska dolina, Kŕče, Huncovká koliba, Úzka Zápač, Údolka, Nižné Potočné, Uhrínovo, Čierťaž, Pálenička, Dolina, Nad Benikami, Medzi Široké, Povrazy, Ončovce, Kečka, Pod študentský prameňom, Tmavá dolinka, U zlaté jámy, Vyšný les, Nižné Obcovie, Hoderswäldchen, Lazy, Čakanovo, Horné záhrady, Nad Jabloňovie, Skalnô, Nad sadom, Hony za cintorínom, Filmársky žľab, Bohušov sad, Duby, Lúžok, Zadné kotly, Vyšná Smreková, Črchla, Na Dobál, Hony za vúčelmi, Hájik, Javorinky, Malá hučava, Magurka, Klučiny, Hlasná skala, Pod prielohy, GrosserKuhleger, Žlabkové rovné, Parožky, Boček, Na vrchu Štvrtského, Novákovie, Rochmáne, Nad Hroncom, Borová, Obecný les, Horárňa, Dolinky, Geta, Široké pole, Kikula nad Ráztokami, Mraznica

Miesto, Tatry:, 14 z 17

Dlhé Grúňe, Hlinisko, Hlbokô, Bukovska dolina, Horný pekný les, Pod Hoľou-Pod Starou cestou, Klinky, Holičná, Horekoncové, Kvasičné-Suchodol, Malý Brunnov, Za Opálené, Granáty, Kozie chrbty, Hluchá dolina, Nad záhrady, Kríž za plotami, Pod královým nosom, Brchlia, Legátová, Podhájom, Drahé drevo, Jaseniky, Ravence, Furtačka, Okrúhle, Dlhá lúka, Stredné kotly, Rychtárska lúka, Kapustný hrb, Skriniarky, Pod hlasnou skalou, Kochlač, Kolesárky, Solnisko, Pekný lesík, Zálom, Machnaté, Za Ireky, Hlboká, Hodinárska, Pod Zálom, Pod stráne, Záhrady, Liptovská Porúbka, Glian, Malinky, Predné kotly, Hliny, Košariská, Jasenoviská, Hate, Nižná červená, Veľký Brunov, Holičná, Rakytiny, Vrch Savoši, Jakubcovo-Suchodol, Moldava, Jedliny

Miesto, Tatry:, 15 z 17

Oprchel, Lúžky, Smudliny, Drôťačka, Podjavorie, Klinčok, Havranová, Na Hariskách, Kliny pod Benikami, Vysoké u Kolesárok, Závraty, Nad Folvarskými járky, Dielce, Lesné baráky, Hancková, Veľký les, Balné, Lovnáč, Hájenka Žákovská, Likavská lúka, Ireky, Žiarna dolinka, Bukovec, Nad suchým ležoviskom, Vyšný Príslop, Veľký Brunnov, Sece, Malé Prostredné, Zadný a predný Ždiar, Za Teplicou, Krátka, Blatinná, Farská, Holý vrch, Jakubcovo - Suchodol, Pri božej muke, Mária, Študentský prameň, Beňušovne, Horekoncovie, Močiarik, Pod Škutovú, Ovčí chvost, Zrazy, Hundzbarg, Krátkou dolinou, Skryté, Holična, Rovienky, Močidlá, Strmý bok, Hole, Busch, Rakytiny, Poš, Blatnivá, Škutová, Brezinky, Báň, Predné lazy

Miesto, Tatry:, 16 z 17

Pod Babím, Španie, Úplaz, Ostruky, Štiavnice, Lenártka, Mogila, Vyšná červená, Za cmiterom, Nižný Príslop, Došťanka, Lúky, Rakytovec, Likavské, Kartárikov žľab, Pod Kikulu - Grúň, Ladopád, Jakubkova lúka, Široká, Tomašíky, Malá Legátová, Pod Hrebienkom, Hoľa, Za Teplicu, Žeruchová dolina, Vladárovňe, Škvrkovec, Lípa, Črchlá, Cupajka, Hrachovišné, Príslop, Tesné údolie, Nad napájadlami, Vedro, Nižné hony, Jania, Na pasienku, Uhlisko, Pod Magurkou, Riznicky, Bučiská, Spálený les, Pališová, Pod Pálenicou, Drôtačka, Pod Hatima, Za Glinku, Hájovňa, Červená skala, Kvart, Pod Holicu, Svitanovka, Slavkovská jama, Sklenkovské, Bukovec, Pálenica, Mlynarova, Za Došťanku, Kotlisko

Miesto, Tatry:, 17 z 17

V hlbokom kotle, Laukové, Za Báň, Ústredok, Panské lúky, Roháč, Dolné záhrady, Vrece, Nad cigáňmi, Nad okrúhlym Grúňom, Fričova skala, Randavica, Závadská skala, Jamy, Staníkov a pod Staníkov, Kopec, Skálie, Nový diel, Škoruchová, Hodoč, Pri horárni, Žiakovská poľana, Rovné, Na Sokolích horách, Kut, Nad záhradami, Zadná Poľana, Francistá, Došťanka pod Smrečinami, Cudenica, Frlajzova, Peklanka, Grapy a Poldvorné, Kikula - Grúň, Prostredný hrebeň, Stráne, Hrádok, Ulman, Zbojnícka, Hore Šípom

miesto inde

Nízke Tatry (1744x), Liptovská kotlina (1497x), Popradská kotlina (809x), Starohorské vrchy (489x), Západné Tatry (230x), Kozie chrbty (218x), Vysoké Tatry (74x), Belianske Tatry (70x)
miesto v Nízke Tatry
miesto v Liptovská kotlina
miesto v Popradská kotlina

Podobné, Tatry:

8844x turistika, 5263x miesto, 1055x orientačný bod, 659x turistické informácie, 388x strom, 339x prístrešok, altánok, 257x poľovnícky posed, 197x štôlňa, 161x chranený strom, 149x ohnisko, 115x atrakcia, 105x orientačná mapa, 92x miesto na piknik, 38x studňa, 9x pamätník, bojisko, 9x komín, 4x väznica, 3x ZOO, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Tatry

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://tatry.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.