Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » turistika » miesto

Miesto, Tatry

Miesto v Tatry

V Tatry sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Tatry:, 1 z 17

Skalka, Podslivčia, Granátová stena, Smrečina, Hrabovo, Role, Na Záhrady, Gerlachovský kotol, Pancová, Vážne, Malý hang, Erlchen, Bobrovečky, Nemecký rebrík, Slavkovská dolina, Tatranská kotlina, Potok, Záhumnie, Paseky, Cmiter, Lesovňa Danielov dom, Pod lesom, Záhradky, Majerské sihote, Ferkovská, Baniská, Železná kotlina, Príslop, Handliarka, Granátové lávky, Piloimpregna, Sihoť, Pod Hríbami, Kolónia, Priehyba, Komposesorátny les, Pred dolinkou, Prídavky, Krivé hony, Jánošíkova, Polsklady, Biela Púť, Hámre, Jasná, Rovná, Blatná, Nižnianske záhrady, Veľká Iľanová, Na hrb, Podvŕšky, Trstica, Pred hostincom, Čertiaž, Horekoncové, Jamnické plesá, Machutov, Spálenisko, Gliane, Dve vody, Záhradiska

Miesto, Tatry:, 2 z 17

Chalúpkovo, Padličkovo, Nad Pekelnov, Okresná správa ciest, Brdo, Machalovce, Jelení grúň, ZaMakovicou, Zavalisko, Dadov, Šlamiarka, Izbica, Hadiaskala, Slavkovské plieska, Močidlo, Mlynná, Pri kríži, Lúčka, Pongrácovie, Pri stanici, Brezie, Podhorianka, Bartková, Nižné pole, Kamenné pole, Stošianka, Prelomené, Pred Uhlište, Záhumnie od Sliača, Mokré lúky, Záhumnie od Sliača, Jamy, Vyšné záhrady, Hájovňa Svidovo, Záročné a Lániky, Za ulicou, Hájovňa Michalová, Veľká Koniarka, Rovne, Španie, Biely kameň, Daňaca, Sad, Biela voda, Uhrová, Poľana pod Javorem, Nižné Flaky, Škrobák, Kapustnice, Lavrovky, Krajčov kút, Výhoniská, Na Mlynček, Bobovišné, Okrúhlica, Medzi vodami, Močiare, Predpekelná, Štvrtky, Páterov klin

Miesto, Tatry:, 3 z 17

Svinská lúka, Úšust, Pod skalkou, Iľanovo, Nižné Stráne, Prievalec, V Baničnom, Pred Baničným, Široké, Polom, Ploštinček, Mierový háj, Salaš, Pri železničnom moste, Oblazy, Liptovské Hole, triedička, Chatová oblasť Pod Dobakom, Nižné Kapustnice, Podhorné Sivákové, Záhrady, Putiska, Výhon, Pred Svarínom, Malkovská, Malé tŕstie, Putiská, Za kostolom, Lán, Prosnia, Mršinisko, Bahná, Močiar, Košarisko, Breh, Horné Richtárovo, Ostrý vrch, Hanuška, Jama, Veľké tŕstie, Štiavnica, Za Váhom, Ostredok, Za Lazy, Tri kopy, Kapustnice, Pekná Vyhliadka, Jóbova ráztoka, Paseky, Medzi mosty, Mačací kotol, Tále, Bašovňa, Pätina, Rozkoš, Pod slavkovským jarkom, Píla, Kosodrevina, Záhrady, Perinová

Miesto, Tatry:, 4 z 17

Špaňodolinské lipy, Niže vsi, Lovište, Jakubkova lúka, Horná lípa, Pod brezinami, Uhlinsko, Gajdošov vrch, Primovce, Za ihriskom, Lesna cesta, Velický žlab, Pod Javorím, Kišovce, Novoť, Záhumnie, Roveň od Váhu, Kilianka, Greškova, Halnie, Dlhá lúka, Dolné Lúčky, Pod ošipárňou, Vavrišovo, Hôra, Jelenská, Studená, Pod Zveriakom, Konopiská, Priesadiská, Chotár, Klokôtka, Rakytiny, Horná lúka, Uhlište, Hrádok, Kňazové, Pod Ježom, Pred kliny, Rogošky, Kožarovka, Moravčíkovo, Zverien, Pod Hrachoviskami, Kyslá, Kamence, Chodníčky, Horné záhrady, Klasy, Latiborie, Rovne, Malé záhumnia, Majer, Pod skalku, Kejda, Polkanová, Nižné Kamence, rómska osada, Panské záhumnia, Mazurovská

Miesto, Tatry:, 5 z 17

Šiance, Za Segiňom, Hrádok u cmitera, Močiarka, Kozí vŕšok, Pod lipkou, Uhlište, Nový dvor, Skalka, Brestová, Za cmiterom, Nad baňou, Hanesy, Sliačany, Benzekovská, Hubková Skalka, Zadný kút, Pod Magurou, Ostredky, Vyšný diel, Kamenný vrch, Seliská, Repisko, Litvovské, Mistríky, Úboč, V kruhu, Hliník, Bukovinka, Nadomlyn, Pieskovisko, Krivaňová, Záhumnie, Zverovka, Horné bučie, Lúžková Skalka, Lúžky, Nadhrb, Kolačkovianka, Pavlovka, Nižovce, Pod Ždiarom, Repiská, Močiare, Zemičky, Zlatno, Holý vrch, Poľanka, Vápenica, Laz, Širiny, Pod Hájom, Pod Košiarom, Laz - Bulov, Veľké, Pod Lazom, Kazimier, Valuškov, Rovinky, Pod Dráhami

Miesto, Tatry:, 6 z 17

Holizňa, Brezová, Bulíková, Leštinské, Urbanová, Pred Lopušné, Poprečná, Merťuky, Úložisko, Jama, Šuvariny, Laz, Vyšné záhrady, Kobylie, Dolná Turecká, Zámostie, Bukovské, Pod Drahy, Záhumnie, Kútovie, Pod bučkom, Lúčka, U Králikov, Šurianská, Vrbica, Za valom, Kutina, Panské, Na chrasti, Romska Osada, Pstružné, Dolná Jarabá, Hossanová, Ulice, Potôčik, Košiar, Martincov, Vyšná Matejková, Švábolka, Posviacaná, Nižná Matejková, Široká, Pod Leštiny, Jánošovce, Blažov, Šemšelova, Nevoľné, Jamina, Za Bieloncikom, Lániky, Kapustnice, Za Žabkov, Rozkopanec, Panská záhrada, Ľauková, Pri zápalkárni, Hronkova, Vernar, Badiaková, Pastva

Miesto, Tatry:, 7 z 17

Za Balcíkov, Hrbok, Záhrada, Tonkovská, Sestrč, Noviny, Vŕšky, Sihoť, Pri stanici, Bukovec, Vŕšok vyše dediny, Kút, Močiar, Hýrová, Roveň, Podkáčová, Prosečná, Kopanice, Jarmočisko, Šucvald, Horný vŕšok, Dechtárska hora, Hriadky, Prostredná Jarabá, Medzivodie, Hrbčok, Pod brehom, Chlp, Pod brehy, Pohančiská, Mocidla, Kamence, Vrbiny, Pod Hájikom, Záhradky, Veľká roveň, Pred Harajdovou, Ohrady, Holy vrsok, Do Kutov, Do Vrbin, Konopiská, Starý cintorín, Horné záhrady, Za kostolom, Panské záhrady, Vajano, Veľké lúky, Zápotočie, Záhumenice, Mokraď, Pod Zabrez, Výhon, Zápotočie, Dlhe Zeme, Hýlovské, Marková, Záhorie, Blaščatská dolina, Mišíčkovská hŕba

Miesto, Tatry:, 8 z 17

Žarnovka, Žadíkovo, Jurske, Pod Chrasť, Na Hriadky, Vážna, Žiar, Zadná, Červený kút, Lány, Pniaky, Jasienok, Figurovská hŕba, Rúčkovská hŕba, Nižné Slivkule, Sihla, Dolné záhrady, Hodiešov, Grešíkovská hŕba, Boháčsky vŕšok, Salajovská hŕba, Pri Poprade, Pod vlčou jamou, Vlčia jama, Čerence, Žiar nad Tajovom, Pod cmiterom, Palčovská hŕba, Malý klin, Hore Hrbkami, Trliny, Zábava, Motocros, Vyšné Hlôžné, Laz, Nad Dielcom, Pod Stráňou, Polianky, Kutiny, Močiar, Úboč, Teplica, Luhy, Pod Matejovou, Malé briežky, Nižná Šuňava, Nižné záhrady, Sigot, Pri Vagónke, Malá Šindliarka, Dlhý grúň, Jalčiné, Batizovská dolina, Velická dolina, Brána, Roháčske plesá, Marko, Poľana, Za Hlbokou, Stratená

Miesto, Tatry:, 9 z 17

Lazy, Kačka, Petrov hrb, Pod Kotliskami, Brtošová, Zadné Pálenice, Žliebky, Ondrovska, Vidličky, Borová, Machnatá, Kasňa, Dubovská hoľa, Borovie, Stratené, Repiská, Kanclík, Melicherova, Úplaz, Konopnice, Nad Brtošovou, Vajskova, Bane, Vtáčnik, Rakytiny, Príslop, Skalnitá, Meskova, Nad Stráň, Ráztočky, Tesné skaly, Vajsková, Prašovňa, Čumové, Martinov laz, Zadné Kotliská, Pasečné, Štelerova, Pred Košariskami, Prostredná, Jiskrovie vŕšok, Do Moskov, Za lieštim, Pod Kosové, Kosové, Smrečiny, Malé Pálenice, Za Markušou, Na diel, Pálenica, Skalka, Dolina, Brezinky, Strmý spád, Kvačkajova, Kiar, Uhliská, Za tisovné, Črmno, Paseka

Miesto, Tatry:, 10 z 17

Košariská, Dve vody, Hliništia, Kalište, Kulichova, Dolina Zielona Gąsienicowa, Kosienky, Kamenie, Zadné, Májová mulda, Klinčeky, Pod Poľanou, Kostolce, Hlava, Solisko, Farský les, Repiská, Solisko, Otupné, Dolina Świńska, Brhlisko, Vyšné Priečne, Zadná Poľana, Komorská, Halné, Krčahovo, Pod Derešmi, Piečnô, Spravodlivá, Spoločná kotlina, Uhlište, Bohuš, Rázstochy, Zápač, Voliarčisko, Grúň, Medzi vodou, Hrad, Suché, Malý Sokol, Lehotská Kamenica, Pod Salašky, Stodôlky, Háj, Sosna, Kamenec, Pod kríkmi, Hrb, Košarisko, Zlatné, Podmeštrová, Skálečník, Pod hájkom, Červené, Červená, Konský grúň, Holá Slatina, Javorie, Priehaliny, Nad močiar

Miesto, Tatry:, 11 z 17

Nad vodou, Strapaté, Machy, Háj, PodRakytiny, Jazvečia, Jazierka, Priekopa, NadRadmi, Končitô, Makovica, Žiariky, Nižné Matiašovce, Chopec, Kňazová, Sviniarka, Ryšanka, Pod cestou, BánSkala, Vyšné Matiašovce, Jazvečie, Žliebky, Hrubý grúň, Nový laz, Holý prieval, Matejková, Doliny, Pod Kováčovou, Lučivná, Mlynec, Homôlky, Uplazy, Za Hudákovo, Čiernohorské jaskyne, Nižné Obcovie, Žihľavná, Kriváň, Lúžok, Dolina, Kachlovky, Pod železnou bránou, Nad Jabloňovie, Pod bukmi, Hony za vúčelmi, Bohúňovo, Košiar, Parichvost, Ončovce, Volchová, Hoderswäldchen, Nad sadom, Čakanovo, Tokarna, Nad jarok, Novákovie, GrosserKuhleger, Duby, Zámrzlia, Vysoké bažičky, Nižné Potočné

Miesto, Tatry:, 12 z 17

Borová, Boček, Obcovie, Na Peklisku, Babia dolina, Pálenička, Huncovká koliba, Údolka, Bartkov grúň, Pod študentský prameňom, Vráta, Mlaky, Kotly, Zubre, Nastolce, Hony za cintorínom, Stolík, Obecný les, Hlinisko, Okolo stodoliska, Fľak, Rovná Krajina, Stadlisko, Na vrchu Štvrtského, Nad Hroncom, Hájik, Veľký fľak, Priečnice, Na Dobál, Horné záhrady, Pod jedľovým hrebeňom, Beim Böcken, Čierna voda, Úbrest, Pod čerenou, Vyšné rakytiny, Parožky, U veľké jedle, Zadné kotly, Uhrínovo, Nad Benikami, Pod brezinou, Dielec, PodBrezovec, Nižná Smreková, Hôrky, Orechová, Baňská studna, Pustatina, Črchta, Za Kýčerou, Úzka Zápač, Pod Jabloňovie, Kečka, Mních, Čierna zem, Klučiny, Mikše, Nižné Hrváče, Tomanowe Stoły

Miesto, Tatry:, 13 z 17

Pohanske, Príkre, Dolinky, Magura, Vyšný les, Bartková, Dolinky, Vyšné Hrváče, Nad Slavkovským járkom, Pred Dolinské, Tomanová, Medzi Široké, Črchla, Pod prielohy, Štiet, Nakúte, Stredná cesta, Spišiačka, Veľký oželec, Žleby, Žlabková dolina, Hlasná skala, Skalka, U zlaté jámy, Malá hučava, Generál šús, Filmársky žľab, Skalnô, Žlabkové rovné, Malcovie, Zemianska dolina, Zadná, Les nad Žlebamy, Jahňačie, Rochmáne, Bohušov sad, Prostredné hony, Pod zlodejským chodníkom, Horárňa, Komornícka, Repiská, Opalená skala, Vyšná Smreková, Roveň, Dolný pekný lesík, Kŕče, Doliništie, Prostredný grúň, Monkova dolina, Bukovské, Vratná skala, Magurka, Fľaška, Lazy, Javorinky, Vazy, Čierna dolinka, Krayov košiar, Hlinka, Tmavá dolinka

Miesto, Tatry:, 14 z 17

Veľký Košiar, Za Majerovie, Kohút, Okrúžky, Malý Košár, V laze, Čierťaž, V žlabkoch, Kyslá polana, Biela voda, Podžredla, Koleso, Prieslop, Roveň, Povrazy, Folvarský lesík, Dielce, Pod hlasnou skalou, Pod a za Došťanku, Za novou cestou, Príslop, Rišianka, Cabanky, Jamy, Závadská skala, Podhájom, Vyšné Potočné, Veľký les, Kríž za plotami, Nad Folvarskými járky, Javorina, Pod Škutovú, Veľký krížny kopec, Šindlárka, Španie, Spálená, Farská, Lúky, Nový diel, Moldava, Ráztoka, Báň, Orlov, Francistá, Kochlač, Balné, Klinčok, Zadný a predný Ždiar, Hluchá dolina, Ovčí chvost, Nižný Príslop, Závraty, Nad mlynom, Trnác, Za Teplicou, Pekný lesík, Zrazy, Predné kotly, Horekoncové, Lesné baráky

Miesto, Tatry:, 15 z 17

Panské lúky, Nad cigáňmi, Lovnáč, Kartárikov žľab, Hrádok, Pod Babím, Došťanka, Nad Peknou vyhliadkou, Vôpňové, Schody, Nad hlbokým, Žiakovská poľana, Pálenica, Peklanka, Jakubcovo-Suchodol, Polom 5-2014, Šuvarné, Študentský prameň, Pod červenou hlinou, Zadná Poľana, Mokraď, Glian, Hlinisko, Furtačka, Skryté, Frlajzova, Dlhá lúka, Horný pekný les, Dlhý vrch, Zálom, Široká, Hoľa, Kriváň, Za Teplicu, Krátkou dolinou, Holičná, Zadné hony, Pod táborom, Legátová, Za Došťanku, Predné lazy, Pálenica, Na tmavom kameni, Dolné záhrady, Hnilce, Bučiská, Svitanovka, Vyšná červená, Ulman, Krivoňovské, Dlhé Grúňe, Žeruchová, Ústredok, Grapy a Poldvorné, Polom 5-2014, Lenártka, Holičná, Kotlisko, Červená skala, Kobylárky nad Vlčou

Miesto, Tatry:, 16 z 17

Likavská lúka, Malá Legátová, Sece, Široké pole, Črchlá, Vŕšky, Hlboká, Grúň, Mlynarova, Malé Prostredné, Podjavorie, Jablonka, Jedľový hrebeň, Sklenkovské, Škvrkovec, Jachymovka, Havranová, Nad záhrady, Horekoncovie, Granáty, Pod Zálom, Vladárovňe, Veľký Brunov, Za Ireky, Roháč, Smudliny, Dielce, Vyšný Príslop, Vrece, Jania, Rakytiny, Malinky, Močiarik, Nižné hony, Stredné kotly, Na Sokolích horách, Ladopád, Okrúhle, Klinky, Hate, Malý Brunnov, Brchlia, Jasenoviská, Za Opálené, Pod Pálenicou, Holična, Jakubcovo - Suchodol, Prostredný hrebeň, Kikula - Grúň, Za Báň, Ostruky, Lúžky, Rakytovec, Hundzbarg, Pod královým nosom, Skriniarky, Oprchel, Holý vrch, Skalka, Pod Hoľou-Pod Starou cestou

Miesto, Tatry:, 17 z 17

Jaseniky, Štiavnice, Slavkovská jama, Staníkov a pod Staníkov, Pri horárni, Beňušovne, Zurková, Mária, Kvasičné-Suchodol, Nad okrúhlym Grúňom, Likavské, Bukovska dolina, Blatnivá, Tomašíky, Hliny, Drôtačka, Nad suchým ležoviskom, Skálie, Strmý bok, Tesné údolie, Hájenka Žákovská, Košariská, Ždiar, Drôťačka, Bukovec, Pod Hrebienkom, Veľká hučava, Hodinárska, Kikula nad Ráztokami, Za Novú cestu, Riznicky, Rakytiny, Solisko, Liptovská Porúbka, Kotkodák, Ravence, Zbojnícka, Úplaz, Chabenec, Krátka

miesto inde

Nízke Tatry (1800x), Liptovská kotlina (1490x), Popradská kotlina (821x), Starohorské vrchy (508x), Západné Tatry (251x), Kozie chrbty (225x), Vysoké Tatry (73x), Belianske Tatry (70x)
miesto v Nízke Tatry
miesto v Liptovská kotlina
miesto v Popradská kotlina

Podobné, Tatry:

8745x turistika, 5378x miesto, 1028x orientačný bod, 572x turistické informácie, 355x strom, 308x prístrešok, altánok, 237x poľovnícky posed, 197x štôlňa, 161x chranený strom, 139x ohnisko, 111x atrakcia, 103x orientačná mapa, 91x miesto na piknik, 38x studňa, 9x komín, 8x pamätník, bojisko, 4x väznica, 3x vodárenská veža, 3x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Tatry

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://tatry.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.