Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » turistika » miesto

Miesto, Tatry

Miesto v Tatry

V Tatry sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Tatry:, 1 z 17

Staré lazy, Skalka, Podslivčia, Granátová stena, Hrabovo, Smrečina, Vážne, Bobrovečky, Na Záhrady, Gerlachovský kotol, Malý hang, Role, Lesovňa Danielov dom, Erlchen, Tatranská kotlina, Slavkovská dolina, Nemecký rebrík, Záhumnie, Pod Hríbami, Potok, Čmelov grúň, Cmiter, Paseky, Záhradky, Majerské sihote, Pri zápalkárni, Ferkovská, Príslop, Baniská, Železná kotlina, Sihoť, Granátové lávky, Pod lesom, Piloimpregna, Kolónia, Priehyba, Kamenné pole, Krivé hony, Komposesorátny les, Pred dolinkou, Prídavky, Jánošíkova, Biela Púť, Nižnianske záhrady, Hámre, Blatná, Jasná, Veľká Iľanová, Podvŕšky, Na hrb, Trstica, Sad, Iľanovo, Pred hostincom, Horekoncové, Čertiaž, Ploštinček, Jamnické plesá, Dve vody, Okresná správa ciest

Miesto, Tatry:, 2 z 17

Záhradiska, Padličkovo, Nad Pekelnov, Machutov, Spálenisko, Chalúpkovo, Gliane, Zavalisko, ZaMakovicou, Brdo, Šlamiarka, Dadov, Machalovce, Jelení grúň, Močidlo, Hadiaskala, Mlynná, Izbica, Pri kríži, Lúčka, Pri stanici, Pongrácovie, Brezie, Stošianka, Nižné pole, Podhorianka, Prelomené, Hájovňa Svidovo, Mokré lúky, Záročné a Lániky, Záhumnie od Sliača, Vyšné záhrady, Stráne, Pred Uhlište, Rovne, Za ulicou, Biely kameň, Hájovňa Michalová, Daňaca, Polsklady, Biela voda, Španie, Škrobák, Uhrová, Poľana pod Javorem, Nižné Flaky, Výhoniská, Krajčov kút, Lavrovky, Kapustnice, Bobovišné, Úšust, Svinská lúka, Na Mlynček, Pod skalkou, Štvrtky, Medzi vodami, Predpekelná, Nižné Stráne, Močiare

Miesto, Tatry:, 3 z 17

Páterov klin, Okrúhlica, Mierový háj, Polom, V Baničnom, Široké, Pred Baničným, Chatová oblasť Pod Dobakom, Nižné Kapustnice, Salaš, Podhorné Sivákové, Putiska, triedička, Liptovské Hole, Štepník, Záhrady, Oblazy, Pred Svarínom, Mršinisko, Výhon, Malé tŕstie, Za kostolom, Malkovská, Ružomberček, Za Plav, Putiská, Prosnia, Lán, Ostredok, Hanuška, Za Lazy, Kapustnice, Košarisko, Za Váhom, Horné Richtárovo, Veľké tŕstie, Tri kopy, Močiar, Breh, Štiavnica, Bahná, Jama, Jóbova ráztoka, Píla, Pätina, Mačací kotol, Rozkoš, Paseky, Pekná Vyhliadka, Pri železničnom moste, Kosodrevina, Záhrady, Medzi mosty, Pod slavkovským jarkom, Tále, Bašovňa, Lovište, Perinová, Špaňodolinské lipy, Pod brezinami

Miesto, Tatry:, 4 z 17

Niže vsi, Horná lípa, Jakubkova lúka, Primovce, Lesna cesta, Kišovce, Gajdošov vrch, Za ihriskom, Uhlinsko, Velický žlab, Pod Javorím, Novoť, Greškova, Záhumnie, Roveň od Váhu, Kilianka, Dlhá lúka, pod Dierovou, Dolné Lúčky, Pod Matejovou, Halnie, Pod ošipárňou, Vavrišovo, Pred kliny, Chotár, Horná lúka, Pod Ježom, Rakytiny, Jelenská, Pod Zveriakom, Priesadiská, Kňazové, Hôra, Uhlište, Klokôtka, Studená, Konopiská, Zverien, Moravčíkovo, Kyslá, Brť, Pod Hrachoviskami, Rogošky, Kožarovka, Polkanová, Šiance, Panské záhumnia, Klasy, Chodníčky, Malé záhumnia, Latiborie, Kamence, Horné záhrady, Rovne, Kejda, Jamy, rómska osada, Mazurovská, Pod skalku, Nižné Kamence

Miesto, Tatry:, 5 z 17

Majer, Pod lipkou, Benzekovská, Za Segiňom, Za cmiterom, Pod Magurou, Zadný kút, Kozí vŕšok, Nový dvor, Hrádok u cmitera, Močiarka, Uhlište, Hubková Skalka, Skalka, Brestová, Hanesy, Nad baňou, Sliačany, Pieskovisko, Vyšný diel, Mistríky, Hliník, Repisko, Litvovské, Seliská, Bukovinka, Nadomlyn, Ostredky, V kruhu, Krivaňová, Kamenný vrch, Záhumnie, Močiare, Horné bučie, Zverovka, Nadhrb, Zemičky, Repiská, Kežísad, Poľanka, Kolačkovianka, Lúžková Skalka, Pavlovka, Pod Ždiarom, Klin, Zlatno, Lúžky, Nižovce, Urbanová, Dolná Turecká, Holizňa, Jama, Šuvariny, Rovinky, Pod Lazom, Poprečná, Valuškov, Pod Košiarom, Širiny, Laz

Miesto, Tatry:, 6 z 17

Pod Hájom, Úložisko, Kobylie, Laz, Pod Dráhami, Vyšné záhrady, Merťuky, Pod bučkom, Vápenica, Bukovské, Kazimier, Kútovie, Laz - Bulov, Veľké, Zámostie, Pod Drahy, Pred Lopušné, Záhumnie, Leštinské, Nevoľné, Blažov, Lániky, Jánošovce, Široká, Vyšná Matejková, Košiar, Za valom, Hossanová, Vrbica, Jamina, Na chrasti, Za Bieloncikom, Lúčka, Šurianská, Martincov, Švábolka, Panské, Kutina, Posviacaná, Potôčik, Kapustnice, Šemšelova, Nižná Matejková, Dolná Jarabá, Pstružné, Romska Osada, Ulice, Pod Leštiny, U Králikov, Močiar, Sestrč, Tonkovská, Záhrada, Hronkova, Ľauková, Kút, Vŕšok vyše dediny, Prosečná, Badiaková, Za Balcíkov

Miesto, Tatry:, 7 z 17

Hrbok, Panská záhrada, Za Žabkov, Pastva, Rozkopanec, Pri stanici, Vernar, Vŕšky, Sihoť, Noviny, Podkáčová, Záhradky, Pohančiská, Kamence, Pod brehy, Holy vrsok, Hrbčok, Pred Harajdovou, Horný vŕšok, Veľká roveň, Ohrady, Šucvald, Pod Hájikom, Jarmočisko, Mocidla, Chlp, Vrbiny, Hriadky, Pod brehom, Prostredná Jarabá, pod Veľkou Koniarkou, Medzivodie, Do Kutov, Kopanice, Záhumenice, Veľké lúky, Horné záhrady, Mokraď, Starý cintorín, Zápotočie, Pod Zabrez, Marková, Konopiská, Za kostolom, Vajano, Do Vrbin, Panské záhrady, Dlhe Zeme, Hýlovské, Výhon, Zápotočie, Žadíkovo, Jurske, Mišíčkovská hŕba, Blaščatská dolina, Záhorie, Pod Chrasť, Medzi vodami, Za Hôrkou, Na Hriadky

Miesto, Tatry:, 8 z 17

Vážna, Lány, Žiar, Červený kút, Záhumnie, Jericho, Zadná, Jasienok, Pniaky, Hlboká dolka, Nižné Slivkule, Sihla, Grešíkovská hŕba, Hodiešov, Dolné záhrady, Boháčsky vŕšok, Figurovská hŕba, Rúčkovská hŕba, Pri Poprade, Salajovská hŕba, Čerence, Vlčia jama, Pod vlčou jamou, Palčovská hŕba, Malý klin, Pod Magurou, Pod cmiterom, Žiar nad Tajovom, Hore Hrbkami, Motocros, Trliny, Zábava, Vyšné Hlôžné, Pod Stráňou, Nad Dielcom, Kutiny, Bátorky, Polianky, Močiar, Zákľuka, Úboč, Kramlište, Nižné jamy, Teplica, Luhy, Malé briežky, Pod Borovím, Nižné záhrady, Nižná Šuňava, Pri Vagónke, Sigot, Dlhý grúň, Malá Šindliarka, Jalčiné, Batizovská dolina, Velická dolina, Večný dažď, Brána, Roháčske plesá, Rakytiny

Miesto, Tatry:, 9 z 17

Dubovská hoľa, Konopnice, Ráztočky, Zadné Pálenice, Kačka, Kasňa, Petrov hrb, Nad Stráň, Pred Košariskami, Meskova, Melicherova, Martinov laz, Bane, Čumové, Jiskrovie vŕšok, Borovie, Úplaz, Vajskova, Tesné skaly, Vtáčnik, Prašovňa, Nad Brtošovou, Vajsková, Kanclík, Prostredná, Skalnitá, Stratené, Stratená, Machnatá, Za Hlbokou, Borová, Vidličky, Marko, Repiská, Ondrovska, Zadné Kotliská, Pasečné, Štelerova, Brtošová, Lazy, Žliebky, Pod Kotliskami, Pod Kosové, Hliništia, Dolina, Za Markušou, Smrečiny, Košariská, Strmý spád, Kvačkajova, Črmno, Na diel, Malé Pálenice, Brezinky, Kosové, Kiar, Za lieštim, Uhliská, Do Moskov, Dve vody

Miesto, Tatry:, 10 z 17

Za tisovné, Paseka, Kulichova, Kalište, Dolina Zielona Gąsienicowa, Spravodlivá, Krčahovo, Komorská, Solisko, Zadné, Ploská, Kamenie, Kosienky, Spoločná kotlina, Halné, Májová mulda, Brhlisko, Piečnô, Farský les, Hlava, Otupné, Dolina Świńska, Pod Poľanou, Pod Derešmi, Zadná Poľana, Vyšné Priečne, Kostolce, Klinčeky, Solisko, Repiská, Zápač, Rázstochy, Lehotská Kamenica, Hrad, Grúň, Voliarčisko, Pod Salašky, Suché, Medzi vodou, Malý Sokol, Bohuš, Uhlište, Stodôlky, Pod kríkmi, Pod hájkom, Hrb, Zlatné, Červená, Skálečník, Podmeštrová, Konský grúň, Červené, Háj, Košarisko, Kamenec, PodRakytiny, Makovica, Kňazová, Pod Kováčovou, Končitô

Miesto, Tatry:, 11 z 17

Strapaté, NadRadmi, Lučivná, Žliebky, Mlynec, Matejková, Ryšanka, Sviniarka, Hrubý grúň, Javorie, Doliny, Sviežená, Holá Slatina, Jazvečie, Jazierka, Žiariky, Homôlky, Uplazy, Jazvečia, Nižné Matiašovce, Nad vodou, Priekopa, Priehaliny, BánSkala, Nový laz, Pod cestou, Vyšné Matiašovce, Holý prieval, Nad močiar, Biela voda, Orechová, Okrúžky, Vyšné rakytiny, Pod brezinou, Volchová, Tokarna, Stolík, Skalnô, Veľký oželec, Baňská studna, Bohušov sad, Za Majerovie, Boček, Hony za cintorínom, GrosserKuhleger, Bukovské, Obcovie, Vyšný les, Žihľavná, Na Peklisku, Zámrzlia, Novákovie, Malcovie, Roveň, Čiernohorské jaskyne, Fľak, Kečka, Bartkov grúň, Malá hučava, Vráta

Miesto, Tatry:, 12 z 17

Beim Böcken, Huncovká koliba, Tmavá dolinka, Na vrchu Štvrtského, Nad Benikami, Nižné Hrváče, Stadlisko, Nastolce, Obecný les, Zadné kotly, Spišiačka, Repiská, Pod zlodejským chodníkom, Pod čerenou, Krayov košiar, Nad Jabloňovie, Magurka, Roveň, Horárňa, PodBrezovec, Povrazy, Dolinky, Zemianska dolina, Horné záhrady, Rovná Krajina, Čierna voda, Nižné Obcovie, Nižná Smreková, Pred Dolinské, Žleby, Hlinisko, Klučiny, Žlabková dolina, Pohanske, Štiet, Kotly, Nad Slavkovským járkom, Úbrest, Stredná cesta, Koleso, Les nad Žlebamy, Vysoké bažičky, Malý Košár, Nad jarok, Hlasná skala, Mikše, Pálenička, Košiar, Dolinky, Pod jedľovým hrebeňom, Vyšné Hrváče, Pod Jabloňovie, Prieslop, V žlabkoch, Údolka, Borová, Žlabkové rovné, Komornícka, Dolina, Nad sadom

Miesto, Tatry:, 13 z 17

Nakúte, Vyšná Smreková, Črchta, Tomanová, Pod železnou bránou, Kŕče, Zadná, Veľký Košiar, Hoderswäldchen, Lúžok, Medzi Široké, Babia dolina, U veľké jedle, Opalená skala, Parichvost, Zubre, Doliništie, Ončovce, Kachlovky, Jahňačie, Vratná skala, Vazy, Dolný pekný lesík, Fľaška, Príkre, Pod bukmi, Čierna zem, Prostredné hony, Podžredla, V laze, Rochmáne, Úzka Zápač, Monkova dolina, Okolo stodoliska, Črchla, Mlaky, Lazy, Priečnice, U zlaté jámy, Pod prielohy, Hlinka, Za Kýčerou, Pod študentský prameňom, Hájik, Generál šús, Pustatina, Nižné Potočné, Uhrínovo, Folvarský lesík, Nad Hroncom, Veľký fľak, Čakanovo, Parožky, Kyslá polana, Čierťaž, Filmársky žľab, Za Hudákovo, Duby, Javorinky, Hony za vúčelmi

Miesto, Tatry:, 14 z 17

Na Dobál, Čierna dolinka, Hnilce, Ulman, Jedľový hrebeň, Štiavnice, Jakubkova lúka, Zurková, Došťanka, Zadné hony, Palzmanove bane, Polom 5-2014, Hlboká, Holičná, Busch, Panské lúky, Kapustný hrb, Veľký Brunov, Pod poliankami, Ľadový kôň, Horekoncové, Fričova skala, Hodinárska, Mária, Kikula - Grúň, Španie, Na Hariskách, Tomašíky, Brezinky, Rakytiny, Beňušovne, Laukové, Hlinisko, Jania, Rakytiny, Hrachovišné, Pekný lesík, Hundzbarg, Vôpňové, Červená skala, Nižné hony, Spálený les, Ravence, Granáty, Skalka, Malé Prostredné, Horekoncovie, Za Ireky, Malý Roháč, Staníkov a pod Staníkov, Moldava, Pod a za Došťanku, Hájovňa, Skryté, Vrece, Hlbokô, Hoľa, Nad Peknou vyhliadkou, Blatinná, Za novou cestou

Miesto, Tatry:, 15 z 17

Stredné kotly, Žiarna dolinka, Malé a Veľké Prostredné, Kvart, Za Teplicou, Uhliská, Cudenica, Na Sokolích horách, Legátová, Poš, Glian, Oprchel, Rakytovec, Močidlá, Pod táborom, Nad cigáňmi, Likavské, Za Opálené, Jaseniky, Košariská, Za Teplicu, Škutová, Pod Škutovú, Zbojnícka, Ireky, Nižný Príslop, Polom 5-2014, Pod Zálom, Za cmiterom, Malinky, Sklenkovské, Mogila, Podjavorie, Nad Folvarskými járky, Dlhý vrch, Mokraď, Ostruky, Pod stráne, Kvasičné-Suchodol, Malá Legátová, Jakubcovo - Suchodol, Pod Hrebienkom, Pod Pálenicou, Tesné údolie, Veľký krížny kopec, Havranová, Zadný a predný Ždiar, Smudliny, Cabanky, Úplaz, Na pašnito, Rišianka, Grapy a Poldvorné, Pri božej muke, Dolné záhrady, Dlhá Lúka, Kotkodák, Vyšný Príslop, Nad záhradami, Strmý bok

Miesto, Tatry:, 16 z 17

Bukovec, Hole, Uhlisko, Záhrady, Mraznica, Na tmavom kameni, Liptovská Porúbka, Slavkovská jama, Hájenka Žákovská, Drahé drevo, Chabenec, Jelenia lúka, Svitanovka, Mlynarova, Pod hlasnou skalou, Krátkou dolinou, Klinky, Skriniarky, Kozie chrbty, Zálom, Jamy, Zajačkova, Krivoňovské, Vrch Savoši, Havranová, Nad okrúhlym Grúňom, Rovňa, Predné kotly, Holý vrch, Drôťačka, Francistá, Jachymovka, Hore Šípom, Riznicky, Hluchá dolina, Na pasienku, Balné, Kríž za plotami, Škoruchová, Pod Holicu, Žiakovská poľana, Hancková, Podhájom, Roháč, Furtačka, Blatnivá, Zrazy, Vyšné Potočné, Pod červenou hlinou, Nový diel, Kopec, Machnaté, Brchlia, Škvrkovec, Lenártka, Krátka, Žeruchová, Vŕšky, Veľký les, Jasenoviská

Miesto, Tatry:, 17 z 17

Kartárikov žľab, Pod Kikulu - Grúň, Kikula nad Ráztokami, Schody, Zadná Poľana, Vedro, Vladárovňe, Nad napájadlami, Krivá, Rovienky, Randavica, Javorina, Holičná, Dielce, Kotlisko, Jedliny, Kobylárky nad Vlčou, Sece, Močiarik, Vysoké u Kolesárok, Cupajka, Solnisko, Holična, Príslop, Predné lazy, Báň, Široká, Závraty, Macová, Dlhé Grúňe, Hate, Beniky, Žeruchová dolina, Lovnáč, Kliny pod Benikami, Kochlač, Pod Babím, Študentský prameň, Bukovska dolina, Dielce

miesto inde

Nízke Tatry (1743x), Liptovská kotlina (1505x), Popradská kotlina (810x), Starohorské vrchy (489x), Západné Tatry (231x), Kozie chrbty (218x), Vysoké Tatry (75x), Belianske Tatry (70x)
miesto v Nízke Tatry
miesto v Liptovská kotlina
miesto v Popradská kotlina

Podobné, Tatry:

8903x turistika, 5272x miesto, 1060x orientačný bod, 674x turistické informácie, 397x strom, 345x prístrešok, altánok, 261x poľovnícky posed, 201x štôlňa, 161x chranený strom, 155x ohnisko, 117x atrakcia, 107x orientačná mapa, 88x miesto na piknik, 39x studňa, 9x pamätník, bojisko, 9x komín, 4x väznica, 3x ZOO, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Tatry

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://tatry.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.