Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » stravovanie » pitná voda

Pitná voda, Tatry

Pitná voda v Tatry

V Tatry sa nachádza viac ako 1000 kusy pitná voda.

Pitná voda, Tatry:, 1 z 17

Vrt MA - 2, Smokovecká kyselka, Prameň pri detskej ozdravovni TBC, Vrt B - 4, prameň, prameň, prameň, Minerálna voda Teplica, Nižňanský medokýš, Jegorovov prameň, Prameň v Jelšine, Vrt LŠH-1, prameň, Mädokýš Hviezdoslav, prameň, Výver pod záhradou č. d. 97, prameň, Antonín, Prameň Ondrej, Kyslá, Vojtech II, Prameň, Vojtech I, Jozef II Z-1, Kvašná voda, prameň, prameň, prameň, Prameň Dolná Kyslá, prameň, Medokýš pri cintoríne, Vyvieračka, Vajcovka, Napájadlo, Jazierce, Termálny kúpeľný prameň Kaďa, Prameň v potoku, Prameň, Prameň pri dom. č. 70, prameň, skruž, Sirkový prameň, Vodojem, Studnička, Nový prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, Vrt ŠHG-1, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pri bráne Grešu, prameň, Vrt ŠHG-2

Pitná voda, Tatry:, 2 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, Nový prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pod Grigerovou záhradou, Sliačanská minerálka Teplica, prameň, prameň, prameň, Horná Kyslá, vyvieračka, vyvieračka, Jasenianska kyslá, prameň, Bazén u Michala Budaja, prameň, prameň, prameň, prameň, Slatvina, Prameň u Michala Budaja, Na láne, Vyšnosliačanský potok, Rakytová, Kyselka v Račkovej doline, Zástupy, prameň, Pod Pätkovom, prameň, prameň, prameň, Čičkov žliebok, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pre jasienok, prameň, Studnička, prameň, Tri studničky, Studnička, Prameň Boženy Nemcovej, prameň, prameň, prameň, Kyselka, prameň, prameň

Pitná voda, Tatry:, 3 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Žliebok na Teplici, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kadlub, Prameň 1955-2015, studnička, prameň, Prameň, V Pravnáči, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Márna, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Medokýš Podsuchá, prameň, prameň, prameň, Prameň, Pramienka, prameň, Hôrka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, studnička, Prameň Kyslá, prameň, prameň

Pitná voda, Tatry:, 4 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Patro, prameň, Studnička, Ludrovčianka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Paula, Ondrej BC - 1, prameň, prameň, prameň, Napájadlá, prameň, prameň, prameň, prameň, Źródło Chochołowskie, prameň, prameň, Blboták, Trstenica, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň pod Skalkou, prameň, prameň, Kadlub, prameň, prameň, Vyvieračka, prameň, prameň, pitná voda, pitná voda, Minerálny prameň Bôrova Sihoť, pitná voda, Prameň Bieleho Váhu, Medokýš, Psotka dom, pitná voda, Ludrová, Kyslá, Vyšňanský medokýš, Prameň Čierneho Váhu, Prameň pri vile Kotva, Žofia, Medokýš

Pitná voda, Tatry:, 5 z 17

pitná voda, Kadlub pri mlyne, Prameň Hrona, Prameň na lúke, Vajcovka, Medokýš v búdke, Bory, Kadlub pri potoku, prameň, Quelle, Medokýš, Prameň pod Kameničkou, Murovaný prameň, prameň, Doskový prameň, pitná voda, Vrt v záreze železnice, prameň, prameň, prameň, prameň, Dolná Kyslá, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Podrožianka, Vrt HNT-7, Prameň pri potoku, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Škvrkovec, prameň, prameň, prameň, prameň, Výver, prameň, Kyselka, Kyslá pod obecnou lúkou, Ráztoky, prameň, Malužinská kyslá voda, prameň, Vyvieranie, pod Studenou dierou, Suchá vyvieračka, Kvašnica na lúke, prameň, Medokýš, Prameň pri poľnej ceste, Výver z meliorácie, Prameň pri potoku, Cenovský medokýš, Bešenovský Medokýš, Medvedie, Kadlub v budke

Pitná voda, Tatry:, 6 z 17

Suchá vyvieračka, Bachláč na lúke, Prameň pri ceste, prameň, prameň, prameň, občasná vyvieračka, Kvašná voda, Kadlub pod Krigovou horou, Dikula, pitná voda, Horná Kyslá, Prameň pri bani, Studnička, Pod močiarom veľký prameň, prameň, Medokýš, Prameň za travertínovým lomom, Prameň Kumštová, Vrchlorský potok, prameň, prameň, Prameň za kolóniou, prameň, studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, občasná, Medokýš v Konskéj, Skruža, prameň, prameň, prameň, Skruža, prameň, Očianka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Protipovodňová hrádza, prameň, prameň, Skruž, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Túf, suchá skruž

Pitná voda, Tatry:, 7 z 17

prameň, prameň, Prepadavá, prameň, skruž, prameň, prameň, Studnička, Dobrá voda spod Borovej, prameň, Suchá skruž, Šalviový prameň, Vyvieračka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, skruž, Salatínka, prameň, Mária, prameň, prameň, prameň, prameň, vyvieračka, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Medokýš v Jakubovanoch, skruž, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Váh, prameň, prameň, vyvieračka, prameň, prameň, prameň Linda, prameň, prameň, Sírny prameň, prameň

Pitná voda, Tatry:, 8 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Čertová, prameň, prameň, studňa, prameň, prameň, Pekelná 1, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, studňa, prameň, prameň, prameň, Pred Vápenicou, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Ostredok, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Dielca, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Hrachovisko, prameň, prameň, Pod Javorom, prameň, prameň, Mineral, prameň, prameň, Gážďovo

Pitná voda, Tatry:, 9 z 17

Široká, prameň, prameň, prameň, prameň, Podsalašky, Vyvieračka, Ivachnovský potok, prameň, prameň, prameň, prameň, železitý, prameň, prameň, prameň, Rohačky, Pekelná 3, prameň, Michaľová, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Stankovo, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, Pekelná 2, Studnička, prameň, Seče, prameň, Pod Kámením, prameň, prameň, prameň, Studnička PEC, prameň, Travertínová terasa, prameň, Pod Dlhými lazmi, prameň, prameň, prameň, prameň, Studánka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, Vyvieračka, prameň, prameň

Pitná voda, Tatry:, 10 z 17

Tvoranovo - na skale, Studnička, prameň, prameň, Biela, prameň, Michaľová - dolinka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Lackove tŕstia, Kalinový jarok, Posledná voda, prameň, prameň, Slanicová, prameň, Studnička, prameň, prameň, Tvoranovo - pod Úplazom, prameň, prameň, prameň, Sokolčianka, prameň, prameň, prameň, prameň, Vŕšky, prameň, prameň, prameň, Čeremošná, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pätkovo, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Tôranovo - Na peci, prameň, prameň, Studnička

Pitná voda, Tatry:, 11 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Minerálny prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vidová, prameň, Magulin jarok, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, vodojem, prameň, prameň, Krivý jarok, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vyvieračka, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Tatry:, 12 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Cingo, Cingo, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, vyvieračky, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, Pravnačianka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vyvieračka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Tatry:, 13 z 17

prameň, prameň, Tri Žliebky, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Minerálna voda Uhorčianka, vyvieračka, prameň, Studnička, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, vyvieračka, Tiché, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Tatry:, 14 z 17

prameň, Prameň pod chodníkom, prameň, prameň, prameň, Žlebiny, prameň, prameň, prameň, Prameň Brankovského vodopádu, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, za Lazy, prameň, Válovce, Vyvieračka v Tichom, prameň, prameň, prameň, prameň, Bukovina, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pram. Studničky, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, Dunaj, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Tatry:, 15 z 17

Studničky na Kúte, vyvieračka na Bukovinke, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kalamičianka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, skruž, prameň, pitná voda, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Tatry:, 16 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Holubí potok, prameň, Ipoľtica, prameň, Prameň, prameň, prameň, prameň, Farárova voda, Studnička na rázcestí, prameň, prameň, Čutkov, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, pitná voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Železitá studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, Medokýš, prameň

Pitná voda, Tatry:, 17 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

pitná voda inde

Nízke Tatry (448x), Popradská kotlina (45x), Vysoké Tatry (23x), Kozie chrbty (12x), Belianske Tatry (7x)
pitná voda v Nízke Tatry
pitná voda v Popradská kotlina
pitná voda v Vysoké Tatry

Podobné, Tatry:

2304x stravovanie, 1213x pitná voda, 413x reštaurácia, 274x pohostinstvo, 112x kaviareň, 94x rýchle občerstvenie, 65x bar, 50x pizzéria, 15x donáška, 12x hamburger, 12x talianska reštaurácia, 9x automat na mlieko, 9x verejný gril, 7x kebab, 7x pivovar, 6x ázijská reštaurácia, 3x čína, 2x palacinkáreň, 1x pálenica
Hľadáme pitna-voda, OSM tagy: amenity = 'drinking_water' or natural = 'spring'.
ilustračný obrázok k Pitná voda, Tatry

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://tatry.oma.sk/stravovanie/voda

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.