Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » príroda » prameň

Prameň, Tatry

Prameň v Tatry

V Tatry sa nachádza viac ako 1000 kusy prameň.

Prameň, Tatry:, 1 z 17

Vrt MA - 2, Smokovecká kyselka, Prameň pri detskej ozdravovni TBC, prameň, prameň, prameň, Nižňanský medokýš, Minerálna voda Teplica, Jegorovov prameň, Prameň v Jelšine, prameň, prameň, Výver pod záhradou č. d. 97, prameň, Prameň Ondrej, Kyslá, Prameň, Kvašná voda, prameň, prameň, Medokýš pri cintoríne, prameň, Prameň Dolná Kyslá, prameň, Vyvieračka, Napájadlo, Vajcovka, Prameň v potoku, Prameň, Termálny kúpeľný prameň Kaďa, Prameň pri dom. č. 70, Jazierce, Vodojem, skruž, Studnička, prameň, Sirkový prameň, prameň, prameň, Studnička, Nový prameň, prameň, prameň, Vrt ŠHG-1, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vrt ŠHG-2, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pri bráne Grešu, Nový prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Tatry:, 2 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, Sliačanská minerálka Teplica, Prameň pod Grigerovou záhradou, prameň, prameň, prameň, vyvieračka, vyvieračka, prameň, prameň, Jasenianska kyslá, Bazén u Michala Budaja, prameň, prameň, prameň, Na láne, Prameň u Michala Budaja, Slatvina, Čičkov žliebok, prameň, Pod Pätkovom, Kyselka v Račkovej doline, Rakytová, prameň, Vyšnosliačanský potok, prameň, Zástupy, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pre jasienok, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, Tri studničky, Prameň Boženy Nemcovej, Studnička, prameň, prameň, Kyselka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Žliebok na Teplici

Prameň, Tatry:, 3 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kadlub, Prameň 1955-2015, studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, Prameň, prameň, V Pravnáči, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Márna, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Medokýš Podsuchá, prameň, prameň, Prameň, prameň, prameň, Hôrka, Pramienka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Kyslá, prameň, studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Tatry:, 4 z 17

prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, Ludrovčianka, Patro, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Napájadlá, prameň, Źródło Chochołowskie, prameň, prameň, Blboták, Trstenica, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň pod Skalkou, prameň, prameň, Kadlub, prameň, prameň, Vyvieračka, prameň, prameň, Minerálny prameň Bôrova Sihoť, Prameň Bieleho Váhu, Medokýš, Psotka dom, Ludrová, Kyslá, Vyšňanský medokýš, Prameň Čierneho Váhu, Prameň pri vile Kotva, Medokýš, Kadlub pri mlyne, Vajcovka, Prameň na lúke, Bory, Prameň Hrona, Medokýš v búdke, Medokýš, Kadlub pri potoku, prameň, Quelle, Murovaný prameň, Prameň pod Kameničkou, Doskový prameň, prameň, prameň

Prameň, Tatry:, 5 z 17

Podrožianka, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pri potoku, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Dolná Kyslá, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Výver, Malužinská kyslá voda, prameň, Vyvieranie, prameň, Kyslá pod obecnou lúkou, Ráztoky, prameň, Kyselka, prameň, Suchá vyvieračka, Suchá vyvieračka, Prameň pri poľnej ceste, pod Studenou dierou, Bešenovský Medokýš, Medokýš, Prameň pri potoku, Výver z meliorácie, Medvedie, Kadlub v budke, Cenovský medokýš, Kvašnica na lúke, prameň, Bachláč na lúke, Prameň za travertínovým lomom, Dikula, Kadlub pod Krigovou horou, prameň, prameň, Prameň Kumštová, prameň, Prameň pri bani, Pod močiarom veľký prameň, Kvašná voda, Studnička, Medokýš, prameň, Horná Kyslá, Prameň pri ceste, občasná vyvieračka, prameň, prameň

Prameň, Tatry:, 6 z 17

občasná, Suchá skruž, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Skruža, prameň, prameň, Dobrá voda spod Borovej, prameň, prameň, skruž, prameň, prameň, Medokýš v Konskéj, prameň, prameň, prameň, Vrchlorský potok, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Protipovodňová hrádza, Očianka, prameň, Skruža, prameň, prameň, prameň, prameň, studňa, Prameň za kolóniou, prameň, Prepadavá, prameň, Šalviový prameň, suchá skruž, Skruž, Studnička, Túf, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, skruž, prameň, prameň, prameň, prameň, skruž, Prameň, prameň

Prameň, Tatry:, 7 z 17

prameň, prameň, prameň, Čertová, prameň, prameň, prameň, prameň, studňa, prameň, prameň Linda, Mária, prameň, vyvieračka, prameň, prameň, Váh, prameň, Pekelná 1, prameň, prameň, prameň, Vyvieračka, Medokýš v Jakubovanoch, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, Salatínka, Sírny prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, vyvieračka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Tatry:, 8 z 17

prameň, prameň, prameň, Ostredok, prameň, prameň, prameň, prameň, Hrachovisko, Pekelná 2, prameň, prameň, prameň, železitý, studňa, prameň, Široká, Podsalašky, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pred Vápenicou, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vyvieračka, prameň, prameň, prameň, prameň, Rohačky, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Mineral, Ivachnovský potok, prameň, prameň, prameň, Seče, Dielca, prameň, prameň

Prameň, Tatry:, 9 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, Gážďovo, prameň, prameň, Pod Kámením, Travertínová terasa, Michaľová, Studnička, Studnička PEC, prameň, prameň, prameň, prameň, Stankovo, Pekelná 3, prameň, prameň, prameň, Studnička, Pod Javorom, Lackove tŕstia, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, Sokolčianka, Pätkovo, Tvoranovo - na skale, prameň, prameň, prameň, Vyvieračka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Biela, Tvoranovo - pod Úplazom, prameň, prameň, prameň, prameň, Slanicová, prameň, Studnička, prameň, Tôranovo - Na peci

Prameň, Tatry:, 10 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vŕšky, prameň, Michaľová - dolinka, Čeremošná, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, Studnička, prameň, prameň, Posledná voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studánka, prameň, prameň, prameň, prameň, Kalinový jarok, Pod Dlhými lazmi, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, vodojem, prameň, prameň

Prameň, Tatry:, 11 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Magulin jarok, prameň, Vyvieračka, prameň, prameň, Minerálny prameň, prameň, prameň, prameň, Vidová, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Krivý jarok, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Cingo, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Tatry:, 12 z 17

Cingo, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pravnačianka, prameň, prameň, vyvieračky, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, Vyvieračka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Tri Žliebky, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Tatry:, 13 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, vyvieračka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Tiché, prameň, vyvieračka, Studnička, Minerálna voda Uhorčianka, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, Prameň pod chodníkom, prameň, prameň, Válovce, prameň, Prameň Brankovského vodopádu, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, za Lazy, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Žlebiny, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Tatry:, 14 z 17

prameň, Vyvieračka v Tichom, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pram. Studničky, prameň, Dunaj, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Bukovina, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, vyvieračka na Bukovinke, Kalamičianka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Tatry:, 15 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, skruž, prameň, prameň, Studničky na Kúte, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Holubí potok, prameň, prameň, prameň, Železitá studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Tatry:, 16 z 17

prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička na rázcestí, prameň, prameň, Ipoľtica, Farárova voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Čutkov, prameň, prameň, prameň, Medokýš, prameň, prameň

Prameň, Tatry:, 17 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studňa Včelíny, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Furmanská, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, skruž, prameň, prameň

prameň inde

Nízke Tatry (431x), Popradská kotlina (42x), Vysoké Tatry (20x), Kozie chrbty (9x), Belianske Tatry (7x)
prameň v Nízke Tatry
prameň v Popradská kotlina
prameň v Vysoké Tatry

Podobné, Tatry:

4294x priroda, 1525x vrch, 1173x prameň, 560x jaskyňa, 362x výhľad, 296x sedlo, 137x kameň, 129x vodopád, 112x prepadlina
Hľadáme pramen, OSM tagy: natural = 'spring'.
ilustračný obrázok k Prameň, Tatry

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://tatry.oma.sk/priroda/pramen

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.