Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry

Autobusová zastávka v Tatry

V Tatry sa nachádza viac ako 1000 kusy autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Tatry:, 1 z 17

Autobusová stanica, 6, 18, 14, 17, 11, 5, 12, 9, 10, 15, 8, 19, 13, 16, 3, 4, 1, 7, 2, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Slovenská sporiteľňa, Vysoké Tatry,Dolný Smokovec,motorest, Roveň,Kaufland, Roveň,Kaufland, TESCO hypermarket, Slovenská sporiteľňa, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Lúčky, Orange, Nové Mesto Kaufland, Nové Mesto Kaufland, prístrešok, altánok, Plavisko,Billa, Plavisko,Billa, Tesco, prístrešok, altánok, SAD, SAD, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Na Hrbe, Kynceľová, rázcestie, Galéria Ľ.Fullu, Senica, otočka, Senica, otočka, Senica, Jednota, Senica, Jednota, Liptovský Mikuláš, AS, Demänová rázcestie, Demänovská Dolina,,Jaskyňa Slobody, Demänová rázcestie, Okresný úrad, Demänová rázcestie, THK, Kostiviarska, žst., THK, THK, otočka

Autobusová zastávka, Tatry:, 2 z 17

Úrad PV SR, Rooseveltova nemocnica, Kostiviarska, Námestie Štefana Moysesa, Kostiviarska, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, Rooseveltova nemocnica, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, Karpatská, autobusová zastávka, Kostiviarska, rázcestie, Stupy, otočka, Stupy, otočka, Stupy, Jednota, Stupy, Jednota, Podlavice, PD, Jakub, rázcestie, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Buková, Veľká, námestie, Ul. Revolučná pamätník, ŽSN, Buková, Tulská, autobusová zastávka, Kostiviarska, rázcestie, Kyjevské námestie, Skubín, Jednota, Veľká, námestie, Skubín, Jednota, Spišská Sobota, Vagonárska Bud., Karpatská, Špania Dolina, Úsvit, Štefánikovo nábrežie, Rudlovská cesta, podjazd, Úsvit, Partizánska cesta, čerp. stanica, Pršianska cesta, I., Rudlová, kpt. Jaroša, Pršianska cesta, I., Rázcestie Rudlová, Rudohorská, stred, Uľanka, otočka, Sásovská cesta, Národná, Uľanka, hl. cesta, Rázcestie Rudlová, Strieborné námestie, Uľanka, Chemika, Uľanka, otočka, Národná, Uľanka, Chemika, Uľanka, hl. cesta, Strieborné námestie, Centrum

Autobusová zastávka, Tatry:, 3 z 17

Centrum, Sásovská cesta, Sásovská cesta, Tlačiareň, Partizánska cesta, SVP, Partizánska cesta, čerp. stanica, Tlačiareň, Partizánska cesta, Mýto, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Čarda, Podháj, SZU, Mýto, Štadlerovo nábrežie, Partizánska cesta, Cesta k nemocnici, Štefánikovo nábrežie, Magurská, Tatranské Matliare, Uľanská cesta, Podlavická cesta, Magurská, Uľanská cesta, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,zot.1.mája, Hrabovo,lanovka, Podlavická cesta, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,zot.1.mája, Spišská Sobota, námestie, Jakub, Nový Svet II., Okružná, Spišská Sobota, námestie, Závadka nad Hronom, Jakub, Nový Svet I., Okružná, Rázcestie Špania Dolina, Rázcestie Špania Dolina, Závadka nad Hronom, Sigma, Závadka nad Hronom, Paseka, Jakub, Nový Svet II., Nové Kalište, Jakub, Nový Svet I., Podháj, SZU, číslo Nástupište 16, Závadka nad Hronom, Paseka, Starohorská, Pod Bánošom, číslo Nástupište 19, Severná, číslo Nástupište 10, Severná, číslo Nástupište 18, Vysoké Tatry,Tatr.Lesná, číslo Nástupište 17, číslo Nástupište 14, číslo Nástupište 15, Demänová. Vojenská akadémia, Veľká, Vodárenská Jahodová, číslo Nástupište 11, číslo Nástupište 2, číslo Nástupište 3, Moskovská, rázcestie, číslo Nástupište 6

Autobusová zastávka, Tatry:, 4 z 17

Námestie slobody, číslo Nástupište 1, číslo Nástupište 3, Námestie slobody, Mládežnícka, otočka, číslo Nástupište 1, Spišská Sobota, Vagonárska Uralská, číslo Nástupište 7, číslo Nástupište 9, Rudlovská cesta, podjazd, Starohorská, otočka, Sládkovičova, číslo Nástupište 2, Kostiviarska, žst., číslo Nástupište 8, Ďumbierska, ŠZŠ, Starohorská, otočka, Sládkovičova, autobusová zastávka, číslo Nástupište 5, autobusová zastávka, Závadka nad Hronom, Riverk, Ružomberok, aut. st., číslo Nástupište 4, Švermova, ESC, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Tatranec, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Tatranec, Rudlovská cesta, Ondrašová, most, Rudlovská cesta, Moskovská, rázcestie, Pod Rybou, Ďumbierska, ZŠ, Mládežnícka, Ďumbierska, Veľká, Vodárenská Šafáriková, Alcatel, Rudohorská, horná, Pod Hôrkou, Mládežnícka, Pod Rybou, HViezdoslavova, Alpinka, Rudohorská, dolná, Rudohorská, stred, Ďumbierska, ŠZŠ, Nové Kalište, Rudohorská, dolná, Internátna, Astra, Veľká, cintorín, Podlavice, Priehrada, Bodice, jednota, Internátna, Astra, Ondrašová, otočka, Skuteckého, rázcestie, Tatranská, Štúrova, mestský úrad, Ružomberok, sídl. SNP, Povstalecká cesta, Liptovský Hrádok, Tesla, Štúrova, mestský úrad

Autobusová zastávka, Tatry:, 5 z 17

Hviezdoslavova, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,aut.st., Skubín, Mlynská otoč., Ondrašová, kostol, Ružomberok, sídl. SNP, Na Karlove, Veľká, Teplická Zdrav. stredisko, Veľká, Teplická Široká, Wolkerova, Vysoké Tatry,Horný Smokovec,rázc., Makovického,k Satelitom, jakub, rázcestie, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,aut.st., Kyjevské námestie, autobusová zastávka, Nad Moskovskou, Mičinská, Kazačok, Veľká, Teplická Široká, Na Karlove, Pieninská, Mičinská cesta, Pieninská, Rudohorská, horná, Mičinská cesta, Kostiviarska, Jelšová, Veľká, Teplická Zdrav. stredisko, Parkovisko Mičinská, Mičinská, Kazačok, Mlynská, autobusová zastávka, Ďumbierska, ZŠ, Mlynská, Starohorská, rázcestie, Demänová, Mlynisko, Sásovská cesta, Pršianska terasa, Mosadzná, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Bel.jask., Pod Skalami, Roveň, Medený Hámor, Galéria Ľ.Fullu, Ďumbierska, Demänová, Zvonica, Bodice, kostol, autobusová zastávka, Garbanka, Veľká, Vodárenská Jahodná, Gaštanová, Katolícka univerzita, Katolícka univerzita, Garbanka, Moskovská, Tatr.Javorina,,Podspády, Vysoké Tatry,Horný Smokovec,žel.z., Jesenský vŕšok, Demänová, Zvonica, Podlavice, Priehrada, EUROPA SC, Skubín, otočka

Autobusová zastávka, Tatry:, 6 z 17

Medený Hámor, 29. augusta, Zuberec,pri kostole, Spišský Štiavnik, kaštieľ, Povstalecká cesta, Liptovský Ján,,Wellness hotel Alexandra, Spišský Štiavnik, č.d.225, Spišský Štiavnik, kostol, Internátna, Tajovského, školy, Poľná, Komenského, PF UMB, Jesenský vŕšok, Tajovského, školy, Komenského, PF UMB, 29. augusta, Jegorovova, Tajovského, UMB, Gymnázium, Tulská, záhradky, Gymnázium, Nad Tulskou, Úrad PV SR, Tajovského UMB, Nám. S. H. Vajanského, Tatravagónka, OkTan, Poľná, Tajovského, park, Tulská, stred, Hrabovo,horáreň, autobusová zastávka, Hrabovo,horáreň, Cesta k nemocnici, Pršianska terasa, Medená, Camping, Biely Potok,pri moste, Do Baničného,rázcestie, Komenského, Hlboká, Komenského, Hlboká, Tajovského, park, Demänovská dolina, Jasná, Pršianska terasa, Medená, Ploštín, ihrisko, Zadné Halny, tehelňa, Liptovský Ján, ZŠ, Spišská Sobota, OkTan, Spišská Sobota, nák. stredisko, Podbreziny, Otočka, Zadné Halny, tehelňa, Kollárova, Skuteckého, Spišská Sobota, Mláky, Spišská Sobota, Mláky, Baničné,K.Sidora,č.d.69, Poľná, rázcestie, Nové Mesto kostol, Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav, Stredná odborná škola

Autobusová zastávka, Tatry:, 7 z 17

Kukučínova, autobusová zastávka, Stredná odborná škola, Kukučínova, Poľná, Kosec, Demänovská Dolina,,Ľadová jaskyňa, Demänovská Dolina,,Ľadová jaskyňa, Viestova, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Spišská Sobota, ZŠ, Poľná, rázcestie, Spišská Sobota, ZŠ, Dolná Lehota, ŠM, Dolná Lehota, autobusová zastávka, Poľná, Kosec, Hrabušice, OcÚ, Ploštín, otočka, autobusová zastávka, Štrba, rázc., Bellušova, autobusová zastávka, Nová Černová,rázcestie, Spišská Sobota, OkTan, Bellušova, Lazovná, Tatravagónka, Dolná Lehota, pri moste, Ulica Hurbanova, lekáreň, K.Sidora,zimný štadión, Tatravagónka, Železničná stanica, Lipt.Mikuláš,,ul.Hurbanova MŠ, Kalvária,pod cintorínom, Lazovná, Iľanovo, Jednota, Roveň, Poľná, Baničné,I.Houdeka,otočka, Roveň, Poľná, autobusová zastávka, SPŠ, Lipt.Matiašovce,Vyšné Matiašovce, Nové Mesto Torysa, Stráže OSC, Nové Mesto kostol, Spišská Sobota, Slobody 2750, Okresný úrad, Sihoť,ZŠ, Nové Mesto Torysa, Nové Mesto Hornád, autobusová zastávka, Spišská Sobota, Košická 2635, Stráže OSC, autobusová zastávka, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Nové Mesto Váh, autobusová zastávka, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Nové Mesto Hornád

Autobusová zastávka, Tatry:, 8 z 17

Nové Mesto Váh, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Mýto pod Ďumbierom, píla - hor. koniec, Mýto pod Ďumbierom, Zapač, Mýto pod Ďumbierom, píla, Polomka, hostinec, K.Sidora,č.d.43, Štadlerovo nábrežie, Štadlerovo nábrežie, Horná, Prior, Ulica Hodžova, Gymnázium, Polomka, hostinec, Tatr.Javorina,,pošta, autobusová zastávka, Malužiná, Liptov, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Juh, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Tále,,motel, Podbreziny, Stred, Liptovský Mikuláš,Vitálišovce, autobusová zastávka, Liptovský Mikuláš,Podbreziny,stred, Tatr.Javorina,,Hájenka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Tatr.Javorina,,Hájenka, autobusová zastávka, Kalvária,detský domov, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Liptovský Hrádok, žel. st., Mýto pod Ďumbierom, hostinec, Polomka, pri štadióne, Hviezdoslavova ADUS, autobusová zastávka, Okoličné, ZŠ, Hviezdoslavova ADUS, Nemocnica, autobusová zastávka, Tatr.Javorina,,Lysá Poľana, autobusová zastávka, Plavisko,športová hala, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Baničné,kostol, Malatiná,,OcÚ, Ploštín, Diel, Hrabušice, č.d.180, Bytovka RD, Roveň,Vojenská nemocnica, Pohronský Bukovec, OcÚ, Hrabušice, rázc.Betlanovce, Javorinský potok, Matejovce, ZK, Plavisko,športová hala, Lipt. Behárovce, Benikovský, Betlanovce, č.d.89

Autobusová zastávka, Tatry:, 9 z 17

autobusová zastávka, Betlanovce, pož.zbroj., Nemocnica, Iľanovo, Otočka, Kynceľová, II., Nové Mesto, Rastislavova, Stráže námestie, Nové Mesto, Rastislavova, autobusová zastávka, Chomová, Plavisko, lavička, Plavisko,lavička, Lipt.Osada, Korytnica - kúpele, rázc., číslo Nástupište 12, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Brezniak, Weiss, Iľanovo, Hollý, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Matejovce, ZK, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Liptovský Mikuláš, Aqua Park, Matejovce, Lidická, Matejovce, ZK, , Liptovská Osada, Jednota, Lučatín, mlynčok, číslo Nástupište 13, autobusová zastávka, Okoličné, ZŠ, Jelence, Liptovská Teplá, námestie, Hotel Jánošík, Liptovská Osada, Jednota, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Pavilón služieb, číslo Nástupište 4, Nové Mesto Juh III, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. 1. Mája, LIDL, Jelence, Liptovská Osada, Jednota, Ul. 1. Mája, LIDL, Ul. 1. mája, Lipt. mliekareň, Ul. Nová, LIDL, Štefánikova, Zimný štadión, Obchodný dom, autobusová zastávka, Ul. 1. mája, Lipt. mliekareň, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Priemyselná, Quadriq, Ploštínska cesta, Matejovce,Tatramat, Vydrník, žel.st., autobusová zastávka, Liptovská Osada, č.d. 113, Pavilón služieb, autobusová zastávka, Ul. Kollárova, Geodézia

Autobusová zastávka, Tatry:, 10 z 17

Obchodný dom, Matejovce, GGP, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., autobusová zastávka, Námestie A.Hlinku,kláštor, Ul. Vrlíkova, Vrbický most, Námestie A.Hlinku,kláštor, Ul.Borbisova, bytovky, autobusová zastávka, Liptovský Ján, Hotel Bystrá, Matejovce, Hnilec, autobusová zastávka, Štefánikova, Zimný štadión, autobusová zastávka, Baničné,na kopci, Ul.Borbisova, bytovky, Mestský úrad, Baničné,na kopci, Klačno,stred, autobusová zastávka, Klačno,stred, Vydrník, garáž SAD, Liptovský Ján,,zot.Ďumbier, Vydrník, OcÚ, Polomka, konečná, Kvačany,,garáž SAD, Baničné,kostol, Jánska dolina, Baničné,kostol, Špania Dolina, Rudné bane, Bystrá, mlyn, Nové Mesto, Myšlienka, autobusová zastávka, Beňuš, Gašparovo, žel. st., Kvačany,,RD, Liptovský Ján, ZŠ, Dolný Harmanec, Jednota, Kordíky, Enert, Tále,,motel, Nové Mesto, Antimón, Liptovský Ján, Jednota, autobusová zastávka, Beňuš, Gašparovo, Smrečina, Nové Mesto, Myšlienka, Kynceľová, rázcestie, Liptovský Ján, Jednota, Bujakovo, žel.zast., Matejovce, Whirlpool, Dolná Lehota, Krpáčovo Biotika, Matejovce, kostol, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Kardolina, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Fľak, autobusová zastávka, Dolný Harmanec, Kohút, autobusová zastávka, Poprad, nemocnica, Matejovce,Tatramat, Jalovec, ZŠ, autobusová zastávka, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry:, 11 z 17

Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Biela Voda, Veľký Slavkov,,kostol, Stará Lesná,,rázc., Nové Mesto, Antimón, Bystrá, jaskyňa, Tále, hotel Partizán, Srdiečko, Závod Zdroj, Bystrá, Bujakovo, Lepenkáreň, Vysoké Tatry,Kežmarské Žľaby, Dom kultúry, Tajovského, pod nemocnicou, Vysoké Tatry,Horný Smokovec,rázc., Nové mesto Rožňavská cesta, Levočská ul., Dolný Harmanec, Jalovec, most, Dom kultúry, Závod Zdroj, Tatr.Javorina,,Za buky, Bystrá, č. d. 71, Novoť, autobusová zastávka, Kráľova Lehota, žel. st., Jednota, Liptovský Ján, ul. Starojánska ZŠ, Tajovského, pod nemocnicou, Horná Lehota, autobusová zastávka, Kovošrot, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Poprad, nemocnica, Biely Potok,Trlenská dolina, Stará Lesná, rekreačné strediská, Salaj, Tri Studničky, Riečka, Jednota, autobusová zastávka, Obvodný úrad, Mozaika, Levočská ul., Škrlák, Sídlisko Západ Šport, Biely Potok,Trlenská dolina, Žiar,,nocovňa SAD, Biely Potok,Raveň, Kovošrot, Žiar,,Dolinky, Malé Borové, Stará Lesná, rekreačné strediská, autobusová zastávka, Nižná Boca, Stredná Boca, Herich, Biely Potok,Bohunka, Hranovnica,,križ., Nižná Boca, Červená Voda, Biely Potok,Bohunka, Beňuš, Filipovo, Liesková, Hranovnica,,č.d.133, Nové Mesto Juh III

Autobusová zastávka, Tatry:, 12 z 17

Staré Hory, kaplnka, Nové Mesto, Nádej, Sídlisko Západ Šport, Horná Lehota, dolný koniec, Staré Hory, kaplnka, Žiar,,Juráš, Kokavský most, Nové Mesto, Nádej, autobusová zastávka, Jamník,,Jednota, Obvodný úrad, Mozaika, Horné Pršany, autobusová zastávka, Nová Lesná,,cintorín, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Moštenica, Pavlova Ves, kult.dom, Moštenica, vápenka, Hrabušice, zdrav. str., Hranovnica,,ul.SNP, Braväcovo, Jednota, autobusová zastávka, Staré Hory, Horný Jelenec, Medzibrod, žel. zast., Ždiar,,píla, autobusová zastávka, Podkonice, kaplnka, Ždiar,,píla, autobusová zastávka, Žiar,,cint., Nižná Boca, Záhradník, Vavrišovo,,OcÚ, autobusová zastávka, Vyšná Boca, chata Barbora, Nižná Boca, Záhradník, Malachov, Mazúch, Železničná stanica, Ž.Šilbingera,č.2, Beňadiková, kultúrny dom, Staré Hory, Polkanová, autobusová zastávka, Staré Hory, Polkanová, Podkonice, Staré Hory, č. d. 21, Pribylina,,pož.zbroj., Staré Hory, Žiak, autobusová zastávka, Hotel Áčko, Vyšná Boca, chata Barbora, Staré Hory, kaplnka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Beňadiková, kultúrny dom, Ž.Šilbingera,č.8, autobusová zastávka, Ždiar,,galéria, Staré Hory, OcÚ, Malužiná, Liptov

Autobusová zastávka, Tatry:, 13 z 17

autobusová zastávka, autobusová zastávka, Donovaly, Hanesy, Donovaly, Hanesy, autobusová zastávka, Ždiar,,galéria, Nemecká, pri moste, Kynceľová, II., Donovaly, centrum, Priechod, rázcestie, Bobrovec, Škorupovo, Malachov, hostinec, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Smrečany,,bytovky, Liptovský Hrádok, cintorín, Rybárpole,základná škola, Bobrovec, Rakovica, Vavrišovo,,pož.zbroj., Vaľkovňa, Zlatno, otoč., Pribylina,,garáž SAD, Podtureň, autobusová zastávka, Malachov, Kopanice, autobusová zastávka, Pribylina,,garáž SAD, Medzibrod, OcÚ, Podtureň, Priechod, OcÚ, Smrečany,,Širica, Kynceľová, I., Nemecká, Dubová, hlavná brána, Doprastav, Lučatín, SSC, Podkonice, dolná zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Zuberec,,Brestová skanzen, autobusová zastávka, Bobrovec, Luhy, Nemecká, Dubová, centrála, Jasenie, RD, Jasenie, č. d. 91, Nemecká, Dubová, Zdroj, Braväcovo, pri moste, Lučatín, žel. zast., Nemecká, Dubová, pri moste, Telgárt, žel. st., Bobrovček, OcÚ, Jakubovany,,Kuchárik, Moštenica, rázcestie, Jasenie, dolný koniec, Nemecká, Dubová, žel. st., Lučatín, horný koniec, autobusová zastávka, Jakubovany,,Kuchárik, autobusová zastávka, Riečka, rázcestie, Ižipovce, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry:, 14 z 17

Malachov, Dzúrik, Kordíky, vápenica, Ráztoka, Priechod, pod Novou ulicou, Harmanec, VPT, Harmanec, Strelnica, Harmanec, VPT, autobusová zastávka, Smrečany, otoč., autobusová zastávka, Turecká, Boboty, Nemecká, žel. zast., Smrečany,,kostol, Malachov, Jednota, Malachov, Strelec, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Harmanec, Strelnica, Nemecká, autobusová zastávka, Hiadeľ, dolný koniec, Nižné Matejkové, autobusová zastávka, Motyčky, Jergaly, Lučatín, Jednota, autobusová zastávka, Vaľkovňa, Švábolka, Králiky, Rusko, Bacúch, č. d. 288, Nižné Matejkové, Bobrovec, Huraj, Bacúch, pomník, Bobrovec, rázc., Bobrovec, OcÚ, Zuberec,,Šroba rázc., autobusová zastávka, Králiky, Rovne, Železničná stanica, Železničná stanica, Jasenie, Jednota, Harmanec, papiereň, Železničná stanica, Tajov, Biela Hlina, Valkovňa, autobusová zastávka, Harmanec, papiereň, Králiky, Pažiť, Telgárt, mäsna, Bacúch, rázc., Železničná stanica, Harmanec, OcÚ, autobusová zastávka, Železničná stanica, autobusová zastávka, Hiadeľ, garáž, Vaľkovňa, Nová Maša, Harmanec, OcÚ, Riečka, Nevoľné, autobusová zastávka, Pod Skalami

Autobusová zastávka, Tatry:, 15 z 17

Telgárt, OcÚ, Ludrová, Jednota, Malachov, pred Určinou, Kordíky, Jednota, Beňuš, rázc. pri moste, Nemecká, pomník, Prosiek,,č.d.26, autobusová zastávka, Jarabá, garáž, Beňuš, ZŠ, Jarabá, garáž, autobusová zastávka, Ždiar,,Strednica lyžiar.vlek, Králiky, OcÚ, Heľpa, obch. dom, Selce, ZŠ, Hiadeľ, OcÚ, Heľpa, obch. dom, Beňuš, rázc. pri moste, Roveň,Tehelňa, autobusová zastávka, Roveň,Tehelňa, Baláže, Hiadeľ, škola, Bešeňová, hotel Summit, Ždiar, Tatra, Riečka, garáž, Tajov, č.d. 155, Čertovica, motorest, Selce, štadión, Králiky, garáž, autobusová zastávka, Selce, OcÚ, Cesta k Smrečine, Beňuš, zdrav. stredisko, autobusová zastávka, Tajov, osada, Nemce, otočka, Cesta k Smrečine, Jarabá, Jednota, Beňuš, zdrav. stredisko, Pohorelá, Jednota, Konská, Selce, Jednota, Ždiar,,dolná škola, autobusová zastávka, Nemce, II., Pod skleným vŕškom, Nemce, I., Nemce, PS, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Dolinky, Škumat stred, Tajov, mlyn, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Nemce, OcÚ, Tajov, Obecný úrad

Autobusová zastávka, Tatry:, 16 z 17

autobusová zastávka, SPŠ, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Riečka, mlyn, autobusová zastávka, autobusová zastávka, , Sládkovičova,SEAT, Sládkovičova,SEAT, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Liptovský Hrádok,, cintorin, Podsuchá, autobusová zastávka, Podsuchá, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Polomka, Smrečina DK, Biely Potok,Kovostav, Biely Potok,Kovostav, Polomka, Smrečina DK, Pohorelá, žel. st., autobusová zastávka, Biely Potok,Do Uhliska, Pohorelá, žel. st., Biely Potok,Do Uhliska, Ždiar, rázc., Ždiar,,Bachledova dol.rázc., Sihoť,ZŠ, Pohorelá, OcÚ, Predajná, horáreň Kramlište, autobusová zastávka, Tatravagónka, OkTan, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Vápenka (Sódovkáreň), Vápenka (Sódovkáreň), Nemecká, Evanjelický kostol, Matejovce, GGP, Brusno, žel. st., Evanjelický kostol, autobusová zastávka, Brusno, Kováč, autobusová zastávka, Nové mesto Rožňavská cesta, Biely Potok,pri moste, Brusno, Predajná, pri moste, Brusno, Biely Potok,Raveň, autobusová zastávka, Pohronský Bukovec, horáreň, Brusno, Brusno-kúpele

Autobusová zastávka, Tatry:, 17 z 17

Predajná, OcÚ, Šumiac, OcÚ, Brusno, Oremlaz, autobusová zastávka, Šumiac, televízna služba, Pohorelá, Latinák, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Žiar,Žiarska dolina, Partizánska Ľupča, rázc. pri stínaní, Dolná Lehota, Črmné, Hrabušice, rázc. Podlesok, Stará horáreň, Stará horáreň, Mýto pod Ďumbierom, Pohanské, kaplnka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Eurocamp, Hronec, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Eurocamp, U Turončíka, Sásová, ihrisko, Sásová, ihrisko, autobusová zastávka, Nocovňa SAD, autobusová zastávka, Mäsna u Vesel., autobusová zastávka, autobusová zastávka, Farma pod Pršanmi, Vigoda, Trangoška, Dolná Lehota, Krpáčovo Cement., Žiar,,rekr.str.

autobusová zastávka inde

Liptovská kotlina (241x), Popradská kotlina (223x), Nízke Tatry (192x), Starohorské vrchy (177x), Kozie chrbty (29x), Západné Tatry (14x), Vysoké Tatry (8x), Belianske Tatry (5x)
autobusová zastávka v Liptovská kotlina
autobusová zastávka v Popradská kotlina
autobusová zastávka v Nízke Tatry

Podobné, Tatry:

1223x doprava, 1060x autobusová zastávka, 104x železničná stanica, 18x predaj lístkov, 12x autobusová stanica, 9x heliport, 8x prístav, 6x letisko, 4x taxi, 2x automat na lístky
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Tatry

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://tatry.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.