Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry

Autobusová zastávka v Tatry

V Tatry sa nachádza viac ako 1000 kusy autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Tatry:, 1 z 17

Autobusová stanica, 19, 10, 11, 14, 8, 5, 18, 6, 15, 13, 12, 17, 16, 9, 7, 4, 3, 1, 2, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Slovenská sporiteľňa, Roveň,Kaufland, Roveň,Kaufland, TESCO hypermarket, Vysoké Tatry,Dolný Smokovec,motorest, Slovenská sporiteľňa, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Lúčky, Orange, Nové Mesto Kaufland, Nové Mesto Kaufland, prístrešok, altánok, Plavisko,Billa, Plavisko,Billa, Tesco, prístrešok, altánok, SAD, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Kynceľová, rázcestie, Na Hrbe, SAD, Senica, otočka, Senica, otočka, Galéria Ľ.Fullu, Senica, Jednota, Senica, Jednota, Liptovský Mikuláš, AS, Okresný úrad, Demänová rázcestie, Demänovská Dolina,,Jaskyňa Slobody, Demänová rázcestie, Demänová rázcestie, THK, Kostiviarska, žst., THK, THK, otočka

Autobusová zastávka, Tatry:, 2 z 17

Rooseveltova nemocnica, Úrad PV SR, Námestie Štefana Moysesa, Kostiviarska, Kostiviarska, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, Rooseveltova nemocnica, Karpatská, autobusová zastávka, Stupy, otočka, Stupy, otočka, Kostiviarska, rázcestie, Podlavice, PD, Stupy, Jednota, Stupy, Jednota, Jakub, ihrisko, Jakub, ihrisko, Jakub, kostol, Jakub, kostol, Jakub, rázcestie, Ul. Revolučná pamätník, ŽSN, Buková, Buková, Veľká, námestie, Tulská, Kyjevské námestie, autobusová zastávka, Kostiviarska, rázcestie, Skubín, Jednota, Veľká, námestie, Spišská Sobota, Vagonárska Bud., Skubín, Jednota, Karpatská, Špania Dolina, Štefánikovo nábrežie, Rudlovská cesta, podjazd, Úsvit, Úsvit, Rázcestie Rudlová, Pršianska cesta, I., Partizánska cesta, čerp. stanica, Rudlová, kpt. Jaroša, Pršianska cesta, I., Uľanka, Chemika, Strieborné námestie, Rázcestie Rudlová, Národná, Uľanka, otočka, Strieborné námestie, Sásovská cesta, Uľanka, hl. cesta, Uľanka, otočka, Uľanka, hl. cesta, Centrum, Národná, Sásovská cesta, Sásovská cesta

Autobusová zastávka, Tatry:, 3 z 17

Centrum, Uľanka, Chemika, Tlačiareň, Partizánska cesta, SVP, Partizánska cesta, čerp. stanica, Tlačiareň, Štadlerovo nábrežie, Mýto, Mýto, Cesta k nemocnici, Tatranské Matliare, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Čarda, Štefánikovo nábrežie, Podháj, SZU, Partizánska cesta, Partizánska cesta, Magurská, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,zot.1.mája, Hrabovo,lanovka, Podlavická cesta, Magurská, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,zot.1.mája, Podlavická cesta, Uľanská cesta, Uľanská cesta, Rázcestie Špania Dolina, Závadka nad Hronom, Sigma, Spišská Sobota, námestie, Jakub, Nový Svet II., Spišská Sobota, námestie, Jakub, Nový Svet I., Rázcestie Špania Dolina, Závadka nad Hronom, Podháj, SZU, Jakub, Nový Svet I., Okružná, Nové Kalište, Závadka nad Hronom, Paseka, Jakub, Nový Svet II., Okružná, Severná, Demänová. Vojenská akadémia, Severná, číslo Nástupište 18, Ondrašová, most, Závadka nad Hronom, Paseka, číslo Nástupište 11, číslo Nástupište 15, číslo Nástupište 17, číslo Nástupište 14, Starohorská, Pod Bánošom, číslo Nástupište 19, Veľká, Vodárenská Jahodová, číslo Nástupište 16, číslo Nástupište 10, Vysoké Tatry,Tatr.Lesná, Vysoké Tatry,Horný Smokovec,rázc., Ďumbierska, ŠZŠ, Námestie slobody, Kostiviarska, žst.

Autobusová zastávka, Tatry:, 4 z 17

Ružomberok, aut. st., číslo Nástupište 2, číslo Nástupište 4, Rudlovská cesta, podjazd, autobusová zastávka, číslo Nástupište 8, Námestie slobody, číslo Nástupište 3, číslo Nástupište 1, číslo Nástupište 9, Moskovská, rázcestie, Sládkovičova, číslo Nástupište 3, číslo Nástupište 1, Spišská Sobota, Vagonárska Uralská, číslo Nástupište 2, číslo Nástupište 5, Závadka nad Hronom, Riverk, Mládežnícka, otočka, číslo Nástupište 6, Sládkovičova, Starohorská, otočka, Starohorská, otočka, autobusová zastávka, číslo Nástupište 7, Rudlovská cesta, Rudlovská cesta, Moskovská, rázcestie, Švermova, ESC, Bodice, jednota, HViezdoslavova, Alpinka, Pod Rybou, Rudohorská, dolná, Ondrašová, otočka, Internátna, Astra, Ďumbierska, ZŠ, Rudohorská, horná, Ďumbierska, ŠZŠ, Veľká, Vodárenská Šafáriková, Rudohorská, stred, Mládežnícka, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Tatranec, Ďumbierska, Internátna, Astra, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,aut.st., Podlavice, Priehrada, Veľká, cintorín, Mládežnícka, Nové Kalište, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Tatranec, Rudohorská, dolná, Rudohorská, stred, Pod Rybou, Pod Hôrkou, Hviezdoslavova, Mlynská otoč., Štúrova, mestský úrad, Ružomberok, sídl. SNP, Štúrova, mestský úrad, Skubín

Autobusová zastávka, Tatry:, 5 z 17

Tatranská, Skuteckého, rázcestie, Ružomberok, sídl. SNP, Povstalecká cesta, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,aut.st., Ondrašová, kostol, Veľká, Teplická Široká, Na Karlove, autobusová zastávka, Wolkerova, Mičinská cesta, Mičinská, Kazačok, Pieninská, Kostiviarska, Jelšová, Veľká, Teplická Široká, Nad Moskovskou, Veľká, Teplická Zdrav. stredisko, Makovického,k Satelitom, Kyjevské námestie, Veľká, Teplická Zdrav. stredisko, Mičinská, Kazačok, jakub, rázcestie, Pieninská, Rudohorská, horná, Na Karlove, Mičinská cesta, Parkovisko Mičinská, Mlynská, Mlynská, autobusová zastávka, Starohorská, rázcestie, Ďumbierska, ZŠ, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Bel.jask., Sásovská cesta, autobusová zastávka, Pod Skalami, Roveň, Ďumbierska, Medený Hámor, Bodice, kostol, Galéria Ľ.Fullu, Demänová, Zvonica, Pršianska terasa, Mosadzná, Demänová, Mlynisko, Garbanka, Veľká, Vodárenská Jahodná, Gaštanová, Garbanka, Vysoké Tatry,Horný Smokovec,žel.z., Katolícka univerzita, Moskovská, Tatr.Javorina,,Podspády, Katolícka univerzita, Jesenský vŕšok, Medený Hámor, Hviezdoslavova ADUS, Demänová, Zvonica, Podlavice, Priehrada, Skubín, otočka, EUROPA SC

Autobusová zastávka, Tatry:, 6 z 17

Internátna, Spišský Štiavnik, kaštieľ, autobusová zastávka, 29. augusta, autobusová zastávka, Povstalecká cesta, Liptovský Ján,,Wellness hotel Alexandra, Spišský Štiavnik, č.d.225, Zuberec,pri kostole, Spišský Štiavnik, kostol, Tajovského UMB, Tulská, záhradky, Komenského, PF UMB, Gymnázium, Nám. S. H. Vajanského, 29. augusta, Jesenský vŕšok, Tajovského, školy, Gymnázium, Nad Tulskou, Tajovského, školy, Úrad PV SR, Tajovského, UMB, Jegorovova, Komenského, PF UMB, Poľná, Tatravagónka, OkTan, Tajovského, park, Biely Potok,pri moste, Hrabovo,horáreň, Pršianska terasa, Medená, Komenského, Camping, Poľná, Podbreziny, Juh, Komenského, Liptovský Mikuláš,Vitálišovce, Stráže námestie, Cesta k nemocnici, Hlboká, Tulská, stred, Hlboká, Hrabovo,horáreň, Podbreziny, Juh, Tajovského, park, autobusová zastávka, Okoličné, ZŠ, Liptovský Ján, ZŠ, Pršianska terasa, Medená, Spišská Sobota, nák. stredisko, Skuteckého, Spišská Sobota, OkTan, Ploštín, ihrisko, Zadné Halny, tehelňa, Kollárova, Ploštín, Diel, Zadné Halny, tehelňa, Podbreziny, Otočka, Demänovská dolina, Jasná, Poľná, rázcestie

Autobusová zastávka, Tatry:, 7 z 17

Stredná odborná škola, Poľná, rázcestie, Poľná, Kosec, autobusová zastávka, Demänovská Dolina,,Ľadová jaskyňa, Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav, Spišská Sobota, Mláky, Nové Mesto kostol, Baničné,K.Sidora,č.d.69, Viestova, Dolná Lehota, ŠM, Spišská Sobota, ZŠ, Poľná, Kosec, Dolná Lehota, Kukučínova, Stredná odborná škola, Demänovská Dolina,,Ľadová jaskyňa, Spišská Sobota, Mláky, Spišská Sobota, ZŠ, Kukučínova, autobusová zastávka, Bellušova, Nová Černová,rázcestie, Štrba, rázc., Hrabušice, OcÚ, Spišská Sobota, OkTan, Bellušova, Tatravagónka, Železničná stanica, Tatravagónka, Dolná Lehota, pri moste, Kalvária,pod cintorínom, Ulica Hurbanova, lekáreň, Lipt.Mikuláš,,ul.Hurbanova MŠ, K.Sidora,zimný štadión, Okoličné, ZŠ, Lazovná, Lazovná, Roveň, Poľná, Baničné,I.Houdeka,otočka, SPŠ, Roveň, Poľná, autobusová zastávka, Nové Mesto Torysa, Sihoť,ZŠ, Nové Mesto Torysa, Nové Mesto kostol, Spišská Sobota, Slobody 2750, Lipt.Matiašovce,Vyšné Matiašovce, Nové Mesto Hornád, Stráže OSC, autobusová zastávka, Spišská Sobota, Košická 2635, Okresný úrad, Stráže OSC, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Mýto pod Ďumbierom, píla - hor. koniec, autobusová zastávka, Nové Mesto Váh, Mýto pod Ďumbierom, rázc.

Autobusová zastávka, Tatry:, 8 z 17

autobusová zastávka, Nové Mesto Váh, Mýto pod Ďumbierom, Zapač, Nové Mesto Hornád, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Matejovce, GGP, Mýto pod Ďumbierom, píla, K.Sidora,č.d.43, Tatr.Javorina,,pošta, Polomka, hostinec, Horná, Prior, autobusová zastávka, Liptovský Hrádok, žel. st., Štadlerovo nábrežie, Štadlerovo nábrežie, Štefánikova, Zimný štadión, Ulica Hodžova, Gymnázium, Do Baničného,rázcestie, Polomka, hostinec, Liptovský Mikuláš,Podbreziny,stred, Malužiná, Liptov, Podbreziny, Stred, autobusová zastávka, Tále,,motel, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Mýto pod Ďumbierom, hostinec, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Tatr.Javorina,,Hájenka, Kalvária,detský domov, Tatr.Javorina,,Hájenka, autobusová zastávka, Polomka, pri štadióne, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Hviezdoslavova ADUS, Pohronský Bukovec, OcÚ, Matejovce, ZK, Plavisko,športová hala, Hrabušice, č.d.180, Roveň,Vojenská nemocnica, Lipt. Behárovce, Benikovský, Tatr.Javorina,,Lysá Poľana, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Betlanovce, pož.zbroj., Betlanovce, č.d.89, Malatiná,,OcÚ, Nemocnica, Baničné,kostol, Plavisko,športová hala, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Hrabušice, rázc.Betlanovce, Bytovka RD, autobusová zastávka, Nemocnica

Autobusová zastávka, Tatry:, 9 z 17

Javorinský potok, Plavisko, lavička, autobusová zastávka, Chomová, Nové Mesto, Rastislavova, Kynceľová, II., Plavisko,lavička, Nové Mesto, Rastislavova, Iľanovo, Otočka, autobusová zastávka, Liptovská Osada, Jednota, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Weiss, číslo Nástupište 12, autobusová zastávka, Matejovce, ZK, Lipt.Osada, Korytnica - kúpele, rázc., Matejovce, ZK, Pohronský Bukovec, dolný koniec, autobusová zastávka, číslo Nástupište 13, autobusová zastávka, Ploštín, otočka, Matejovce, Lidická, Brezniak, , Lučatín, mlynčok, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Iľanovo, Hollý, Liptovský Mikuláš, Aqua Park, Jelence, Jelence, Liptovská Osada, Jednota, Ul. Priemyselná, Quadriq, Ul. Nová, LIDL, Liptovská Osada, Jednota, Obchodný dom, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Štefánikova, Zimný štadión, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ploštínska cesta, autobusová zastávka, Nové Mesto Juh III, Iľanovo, Jednota, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Hotel Jánošík, Pavilón služieb, Liptovská Teplá, námestie, Ul. 1. mája, Lipt. mliekareň, Ul. 1. Mája, LIDL, Ul. 1. mája, Lipt. mliekareň, číslo Nástupište 4, Ul. 1. Mája, LIDL, Vydrník, žel.st., Ul. Kollárova, Geodézia, Liptovská Osada, č.d. 113, Pavilón služieb, autobusová zastávka, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry:, 10 z 17

Matejovce,Tatramat, autobusová zastávka, Obchodný dom, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., autobusová zastávka, autobusová zastávka, Námestie A.Hlinku,kláštor, autobusová zastávka, Námestie A.Hlinku,kláštor, Ul.Borbisova, bytovky, Baničné,na kopci, Liptovský Ján, Hotel Bystrá, Ul. Vrlíkova, Vrbický most, Ul.Borbisova, bytovky, Matejovce, Whirlpool, Jánska dolina, Liptovský Ján,,zot.Ďumbier, Vydrník, OcÚ, Baničné,kostol, Baničné,na kopci, Baničné,kostol, Mestský úrad, Kvačany,,garáž SAD, Klačno,stred, autobusová zastávka, Klačno,stred, Polomka, konečná, Vydrník, garáž SAD, autobusová zastávka, Liptovský Ján, ZŠ, Dolný Harmanec, Jednota, Kordíky, Enert, Tále,,motel, Kvačany,,RD, Nové Mesto, Antimón, autobusová zastávka, Kynceľová, rázcestie, Bystrá, mlyn, Nové Mesto, Myšlienka, Nové Mesto, Myšlienka, Liptovský Ján, Jednota, Beňuš, Gašparovo, Smrečina, Liptovský Ján, Jednota, Špania Dolina, Rudné bane, Poprad, nemocnica, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Kardolina, Dolný Harmanec, Kohút, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Fľak, Jalovec, ZŠ, Dolná Lehota, Krpáčovo Biotika, Matejovce, Hnilec, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Biela Voda, Matejovce,Tatramat, autobusová zastávka, Bujakovo, žel.zast., autobusová zastávka, Matejovce, kostol, Závod Zdroj, Tatr.Javorina,,Za buky, Tále, hotel Partizán

Autobusová zastávka, Tatry:, 11 z 17

Levočská ul., Vysoké Tatry,Kežmarské Žľaby, Dom kultúry, Bystrá, č. d. 71, Nové Mesto, Antimón, Bujakovo, Lepenkáreň, Bystrá, Nové mesto Rožňavská cesta, Veľký Slavkov,,kostol, Tajovského, pod nemocnicou, Srdiečko, Dom kultúry, Jalovec, most, Vysoké Tatry,Horný Smokovec,rázc., Závod Zdroj, Bystrá, jaskyňa, Dolný Harmanec, Stará Lesná,,rázc., autobusová zastávka, autobusová zastávka, Kovošrot, Kráľova Lehota, žel. st., Tajovského, pod nemocnicou, autobusová zastávka, Liptovský Ján, ul. Starojánska ZŠ, Novoť, autobusová zastávka, Jednota, Horná Lehota, Biely Potok,Trlenská dolina, Sídlisko Západ Šport, Levočská ul., autobusová zastávka, Poprad, nemocnica, Škrlák, Stará Lesná, rekreačné strediská, Biely Potok,Trlenská dolina, Salaj, Riečka, Jednota, Beňuš, Gašparovo, žel. st., Obvodný úrad, Mozaika, Tri Studničky, Nižná Boca, Stredná Boca, Herich, Biely Potok,Raveň, Nižná Boca, Červená Voda, Žiar,,Dolinky, Žiar,,nocovňa SAD, Biely Potok,Bohunka, autobusová zastávka, Hranovnica,,križ., Stará Lesná, rekreačné strediská, Beňuš, Filipovo, Liesková, Malé Borové, Kovošrot, Biely Potok,Bohunka, Nové Mesto Juh III, Staré Hory, kaplnka, Sídlisko Západ Šport, Hranovnica,,č.d.133, Obvodný úrad, Mozaika

Autobusová zastávka, Tatry:, 12 z 17

Nová Lesná,,cintorín, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, autobusová zastávka, Horné Pršany, Žiar,,Juráš, autobusová zastávka, Kokavský most, Nové Mesto, Nádej, Horná Lehota, dolný koniec, Jamník,,Jednota, Nové Mesto, Nádej, autobusová zastávka, Staré Hory, kaplnka, autobusová zastávka, Podkonice, kaplnka, autobusová zastávka, Ždiar,,píla, autobusová zastávka, Ždiar,,píla, Moštenica, Staré Hory, Horný Jelenec, Hrabušice, zdrav. str., autobusová zastávka, Žiar,,cint., Hranovnica,,ul.SNP, Medzibrod, žel. zast., Pavlova Ves, kult.dom, Braväcovo, Jednota, Moštenica, vápenka, autobusová zastávka, Vyšná Boca, chata Barbora, Železničná stanica, autobusová zastávka, Malachov, Mazúch, Staré Hory, Polkanová, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Hotel Áčko, Beňadiková, kultúrny dom, Beňadiková, kultúrny dom, Staré Hory, Žiak, Vavrišovo,,OcÚ, Pribylina,,pož.zbroj., Nižná Boca, Záhradník, Vyšná Boca, chata Barbora, autobusová zastávka, Nižná Boca, Záhradník, Staré Hory, Polkanová, Podkonice, Ž.Šilbingera,č.8, Staré Hory, č. d. 21, Staré Hory, kaplnka, Ž.Šilbingera,č.2, autobusová zastávka, Ždiar,,galéria, Staré Hory, OcÚ, Priechod, rázcestie, Nemecká, pri moste, Donovaly, Hanesy, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry:, 13 z 17

autobusová zastávka, autobusová zastávka, Ždiar,,galéria, Donovaly, centrum, Donovaly, Hanesy, Kynceľová, II., Malužiná, Liptov, Rybárpole,základná škola, Vaľkovňa, Zlatno, otoč., autobusová zastávka, Smrečany,,bytovky, Podtureň, Bobrovec, Škorupovo, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Smrečany,,Širica, Podtureň, Bobrovec, Rakovica, Malachov, hostinec, autobusová zastávka, Pribylina,,garáž SAD, Kynceľová, I., Pribylina,,garáž SAD, Malachov, Kopanice, Vavrišovo,,pož.zbroj., Priechod, OcÚ, Medzibrod, OcÚ, Zuberec,,Brestová skanzen, Nemecká, Dubová, centrála, autobusová zastávka, Braväcovo, pri moste, Telgárt, žel. st., Lučatín, horný koniec, autobusová zastávka, Bobrovec, Luhy, Nemecká, Dubová, Zdroj, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Nemecká, Dubová, hlavná brána, Doprastav, Jakubovany,,Kuchárik, Lučatín, žel. zast., Nemecká, Dubová, žel. st., Bobrovček, OcÚ, Jasenie, dolný koniec, Jasenie, č. d. 91, Moštenica, rázcestie, Nemecká, Dubová, pri moste, Jasenie, RD, Podkonice, dolná zastávka, Lučatín, SSC, Jakubovany,,Kuchárik, Harmanec, VPT, Riečka, rázcestie, autobusová zastávka, Priechod, pod Novou ulicou, autobusová zastávka, Malachov, Strelec, autobusová zastávka, Turecká, Boboty

Autobusová zastávka, Tatry:, 14 z 17

autobusová zastávka, Nemecká, žel. zast., Malachov, Dzúrik, Smrečany,,kostol, Harmanec, Strelnica, Ižipovce, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Kordíky, vápenica, Malachov, Jednota, Harmanec, Strelnica, Harmanec, VPT, Ráztoka, Smrečany, otoč., autobusová zastávka, Králiky, Rusko, Nižné Matejkové, Nižné Matejkové, Bobrovec, OcÚ, autobusová zastávka, Hiadeľ, dolný koniec, Zuberec,,Šroba rázc., Lučatín, Jednota, autobusová zastávka, Nemecká, Bobrovec, rázc., Bacúch, pomník, Bobrovec, Huraj, autobusová zastávka, Vaľkovňa, Švábolka, Motyčky, Jergaly, Králiky, Rovne, Bacúch, č. d. 288, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Harmanec, papiereň, Valkovňa, Malachov, pred Určinou, autobusová zastávka, Bacúch, rázc., Harmanec, papiereň, Kordíky, Jednota, Hiadeľ, garáž, Králiky, Pažiť, Železničná stanica, Vaľkovňa, Nová Maša, autobusová zastávka, Jasenie, Jednota, Železničná stanica, Riečka, Nevoľné, Telgárt, OcÚ, Železničná stanica, Harmanec, OcÚ, Železničná stanica, Telgárt, mäsna, Harmanec, OcÚ, Železničná stanica, Ludrová, Jednota, Pod Skalami, Tajov, Biela Hlina

Autobusová zastávka, Tatry:, 15 z 17

Beňuš, ZŠ, Heľpa, obch. dom, Nemecká, pomník, Hiadeľ, OcÚ, Králiky, OcÚ, Bešeňová, hotel Summit, autobusová zastávka, Roveň,Tehelňa, autobusová zastávka, Beňuš, rázc. pri moste, Baláže, Heľpa, obch. dom, Selce, ZŠ, Jarabá, garáž, autobusová zastávka, Beňuš, rázc. pri moste, Roveň,Tehelňa, Prosiek,,č.d.26, Hiadeľ, škola, Jarabá, garáž, Ždiar,,Strednica lyžiar.vlek, Pohorelá, Jednota, Beňuš, zdrav. stredisko, Jarabá, Jednota, Ždiar, Tatra, autobusová zastávka, Čertovica, motorest, Beňuš, zdrav. stredisko, Riečka, garáž, Selce, štadión, Cesta k Smrečine, Konská, Tajov, č.d. 155, Cesta k Smrečine, Selce, OcÚ, Tajov, osada, Nemce, otočka, Králiky, garáž, autobusová zastávka, Nemce, PS, Nemce, I., Selce, Jednota, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Pod skleným vŕškom, Nemce, II., autobusová zastávka, Ždiar,,dolná škola, autobusová zastávka, Tajov, mlyn, Škumat stred, Nemce, OcÚ, autobusová zastávka, Dolinky, Tajov, Obecný úrad, autobusová zastávka, autobusová zastávka, SPŠ, autobusová zastávka, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry:, 16 z 17

autobusová zastávka, autobusová zastávka, Riečka, mlyn, autobusová zastávka, , Sládkovičova,SEAT, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Liptovský Hrádok, cintorín, autobusová zastávka, Liptovský Hrádok,, cintorin, Sládkovičova,SEAT, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Podsuchá, Podsuchá, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Polomka, Smrečina DK, Biely Potok,Kovostav, autobusová zastávka, Biely Potok,Kovostav, Polomka, Smrečina DK, Biely Potok,Do Uhliska, Pohorelá, žel. st., Pohorelá, žel. st., Biely Potok,Do Uhliska, autobusová zastávka, Ždiar,,Bachledova dol.rázc., Ždiar, rázc., Sihoť,ZŠ, Predajná, horáreň Kramlište, Pohorelá, OcÚ, autobusová zastávka, Vápenka (Sódovkáreň), Tatravagónka, OkTan, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Vápenka (Sódovkáreň), Nemecká, Matejovce, GGP, Evanjelický kostol, Brusno, žel. st., Evanjelický kostol, Brusno, Kováč, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Biely Potok,pri moste, Nové mesto Rožňavská cesta, Brusno, Biely Potok,Raveň, Predajná, pri moste, Brusno, autobusová zastávka, Predajná, OcÚ, Pohronský Bukovec, horáreň, Brusno, Brusno-kúpele, Šumiac, OcÚ, Brusno, Oremlaz

Autobusová zastávka, Tatry:, 17 z 17

Šumiac, televízna služba, autobusová zastávka, Pohorelá, Latinák, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Žiar,Žiarska dolina, Partizánska Ľupča, rázc. pri stínaní, Dolná Lehota, Črmné, Hrabušice, rázc. Podlesok, Stará horáreň, Stará horáreň, Mýto pod Ďumbierom, Pohanské, kaplnka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, U Turončíka, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Eurocamp, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Eurocamp, Hronec, Mäsna u Vesel., Sásová, ihrisko, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Nocovňa SAD, Sásová, ihrisko, Liptovský Hrádok, Tesla, autobusová zastávka, Vigoda, Farma pod Pršanmi, Žiar,,rekr.str., Trangoška, Dolná Lehota, Krpáčovo Cement., Ráztoka, Podbrezová, Vajsková, tehelňa

autobusová zastávka inde

Liptovská kotlina (240x), Popradská kotlina (223x), Nízke Tatry (191x), Starohorské vrchy (177x), Kozie chrbty (29x), Západné Tatry (14x), Vysoké Tatry (8x), Belianske Tatry (5x)
autobusová zastávka v Liptovská kotlina
autobusová zastávka v Popradská kotlina
autobusová zastávka v Nízke Tatry

Podobné, Tatry:

1218x doprava, 1057x autobusová zastávka, 103x železničná stanica, 18x predaj lístkov, 12x autobusová stanica, 9x heliport, 8x prístav, 5x letisko, 4x taxi, 2x automat na lístky
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Tatry

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://tatry.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.