Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry

Autobusová zastávka v Tatry

V Tatry sa nachádza viac ako 1000 kusy autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Tatry:, 1 z 17

Autobusová stanica, 16, 12, 19, 11, 18, 8, 9, 6, 13, 14, 5, 10, 15, 17, 1, 4, 3, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, 2, Slovenská sporiteľňa, Roveň,Kaufland, Roveň,Kaufland, TESCO hypermarket, Vysoké Tatry,Dolný Smokovec,motorest, Slovenská sporiteľňa, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Lúčky, Orange, Nové Mesto Kaufland, autobusová zastávka, Nové Mesto Kaufland, Plavisko,Billa, Plavisko,Billa, Tesco, autobusová zastávka, SAD, SAD, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Kynceľová, rázcestie, Na Hrbe, Senica, otočka, Senica, otočka, Galéria Ľ.Fullu, Okresný úrad, Senica, Jednota, Senica, Jednota, Liptovský Mikuláš, AS, Demänová rázcestie, Demänovská Dolina,,Jaskyňa Slobody, Demänová rázcestie, Demänová rázcestie, Kostiviarska, žst., THK, THK, THK, otočka, Úrad PV SR

Autobusová zastávka, Tatry:, 2 z 17

Rooseveltova nemocnica, Kostiviarska, Kostiviarska, Námestie Štefana Moysesa, Plážové kúpalisko, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, Rooseveltova nemocnica, THK, rázcestie, Karpatská, autobusová zastávka, Stupy, otočka, Kostiviarska, rázcestie, Stupy, otočka, Stupy, Jednota, Podlavice, PD, Stupy, Jednota, Liptovské Sliače,Vyšný Sliač,garáž, Jakub, kostol, Jakub, rázcestie, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Jakub, ihrisko, Liptovské Sliače,Stredný Sliač,MŠ, Veľká, námestie, Buková, Buková, Ul. Revolučná pamätník, ŽSN, Kostiviarska, rázcestie, Tulská, autobusová zastávka, Kyjevské námestie, Veľká, námestie, Spišská Sobota, Vagonárska Bud., Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, Úsvit, Špania Dolina, Úsvit, Karpatská, Štefánikovo nábrežie, Rudlovská cesta, podjazd, Rudlová, kpt. Jaroša, Pršianska cesta, I., Rázcestie Rudlová, Pršianska cesta, I., Partizánska cesta, čerp. stanica, Uľanka, Chemika, Sásovská cesta, Centrum, Strieborné námestie, Národná, Rázcestie Rudlová, Národná, Uľanka, otočka, Strieborné námestie, Uľanka, hl. cesta, Uľanka, Chemika, Uľanka, otočka, Sásovská cesta

Autobusová zastávka, Tatry:, 3 z 17

Centrum, Sásovská cesta, Uľanka, hl. cesta, Partizánska cesta, čerp. stanica, Partizánska cesta, SVP, Tlačiareň, Tlačiareň, Cesta k nemocnici, Štadlerovo nábrežie, Partizánska cesta, Štefánikovo nábrežie, Tatranské Matliare, Mýto, Mýto, Podháj, SZU, Partizánska cesta, Hrabovo,lanovka, Magurská, Uľanská cesta, Magurská, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Čarda, Uľanská cesta, Podlavická cesta, Podlavická cesta, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,zot.1.mája, Závadka nad Hronom, Paseka, Rázcestie Špania Dolina, Podháj, SZU, Spišská Sobota, námestie, Okružná, Okružná, Jakub, Nový Svet I., Jakub, Nový Svet I., Závadka nad Hronom, Rázcestie Špania Dolina, Nové Kalište, Jakub, Nový Svet II., Jakub, Nový Svet II., Závadka nad Hronom, Sigma, Spišská Sobota, námestie, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,zot.1.mája, Ondrašová, most, číslo Nástupište 17, číslo Nástupište 19, číslo Nástupište 10, číslo Nástupište 18, Severná, Veľká, Vodárenská Jahodová, Starohorská, Pod Bánošom, Severná, Vysoké Tatry,Tatr.Lesná, číslo Nástupište 15, číslo Nástupište 16, Demänová. Vojenská akadémia, Závadka nad Hronom, Paseka, číslo Nástupište 14, číslo Nástupište 11, Ondrašová, otočka, Mládežnícka, otočka, Závadka nad Hronom, Riverk

Autobusová zastávka, Tatry:, 4 z 17

Námestie slobody, Starohorská, otočka, číslo Nástupište 7, Námestie slobody, Autobusová stanica, Starohorská, otočka, Autobusová stanica, Sládkovičova, Moskovská, rázcestie, číslo Nástupište 4, číslo Nástupište 1, Vysoké Tatry,Horný Smokovec,rázc., číslo Nástupište 3, číslo Nástupište 5, číslo Nástupište 6, číslo Nástupište 2, Ružomberok, aut. st., Autobusová stanica, Kostiviarska, žst., Sládkovičova, autobusová zastávka, číslo Nástupište 8, Rudlovská cesta, podjazd, Ďumbierska, ŠZŠ, Spišská Sobota, Vagonárska Uralská, číslo Nástupište 9, Ondrašová, kostol, Moskovská, rázcestie, Rudlovská cesta, Rudlovská cesta, autobusová zastávka, Švermova, ESC, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Tatranec, Nové Kalište, Pod Hôrkou, Internátna, Astra, Podlavice, Priehrada, Mládežnícka, Ďumbierska, Mládežnícka, Internátna, Astra, Pod Rybou, Rudohorská, horná, Veľká, Vodárenská Šafáriková, Rudohorská, stred, Ďumbierska, ZŠ, Ďumbierska, ŠZŠ, Pod Rybou, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Tatranec, Veľká, cintorín, HViezdoslavova, Alpinka, Rudohorská, dolná, Rudohorská, dolná, Rudohorská, stred, Bodice, jednota, Alcatel, Mlynská otoč., Štúrova, mestský úrad, Povstalecká cesta, Štúrova, mestský úrad

Autobusová zastávka, Tatry:, 5 z 17

Skubín, Ružomberok, sídl. SNP, Tatranská, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,aut.st., Liptovský Hrádok, Tesla, Ružomberok, sídl. SNP, Skuteckého, rázcestie, Hviezdoslavova, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,aut.st., autobusová zastávka, Parkovisko Mičinská, Wolkerova, autobusová zastávka, Makovického,k Satelitom, Veľká, Teplická Široká, Mičinská, Kazačok, Na Karlove, Pieninská, Mičinská cesta, Mičinská, Kazačok, Nad Moskovskou, Mičinská cesta, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Bel.jask., Rudohorská, horná, Veľká, Teplická Široká, jakub, rázcestie, Na Karlove, Kostiviarska, Jelšová, Pieninská, Veľká, Teplická Zdrav. stredisko, Kyjevské námestie, Veľká, Teplická Zdrav. stredisko, Mlynská, Starohorská, rázcestie, Mlynská, Ďumbierska, ZŠ, Bodice, kostol, Sásovská cesta, Galéria Ľ.Fullu, Pod Skalami, Roveň, Ďumbierska, autobusová zastávka, Pršianska terasa, Mosadzná, Demänová, Mlynisko, Demänová, Zvonica, Medený Hámor, Garbanka, Tatr.Javorina,,Podspády, Katolícka univerzita, Katolícka univerzita, Vysoké Tatry,Horný Smokovec,žel.z., Veľká, Vodárenská Jahodná, Garbanka, Gaštanová, Moskovská, Skubín, otočka, Demänová, Zvonica, Hviezdoslavova ADUS, Kynceľová, II.

Autobusová zastávka, Tatry:, 6 z 17

EUROPA SC, Podlavice, Priehrada, Jesenský vŕšok, Medený Hámor, Spišský Štiavnik, č.d.225, 29. augusta, Internátna, autobusová zastávka, Spišský Štiavnik, kostol, Zuberec, pri kostole, autobusová zastávka, Liptovský Ján,,Wellness hotel Alexandra, Povstalecká cesta, Spišský Štiavnik, kaštieľ, Komenského, PF UMB, Úrad PV SR, 29. augusta, Jesenský vŕšok, Tajovského, školy, Tajovského UMB, Nad Tulskou, Poľná, Gymnázium, Tulská, záhradky, Komenského, PF UMB, Jegorovova, Tajovského, školy, Nám. S. H. Vajanského, Gymnázium, Tajovského, UMB, Tatravagónka, OkTan, Cesta k nemocnici, Do Baničného,rázcestie, Stráže námestie, Hrabovo,horáreň, Hlboká, Tulská, stred, Tajovského, park, Komenského, Hlboká, Podbreziny, Stred, Hrabovo,horáreň, Tajovského, park, Poľná, Biely Potok,pri moste, Liptovský Mikuláš,Podbreziny,stred, Komenského, Liptovský Mikuláš,Vitálišovce, Pršianska terasa, Medená, Podbreziny, Juh, Camping, Demänovská dolina, Jasná, Pršianska terasa, Medená, Liptovský Ján, ZŠ, Skuteckého, Zadné Halny, tehelňa, Spišská Sobota, OkTan, Spišská Sobota, nák. stredisko, Kollárova, Zadné Halny, tehelňa

Autobusová zastávka, Tatry:, 7 z 17

Záhradky, Poľná, rázcestie, Poľná, rázcestie, Nové Mesto kostol, Spišská Sobota, Mláky, Stredná odborná škola, Dolná Lehota, ŠM, Viestova, Baničné,K.Sidora,č.d.69, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Poľná, Kosec, Spišská Sobota, Mláky, Dolná Lehota, Poľná, Kosec, Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav, Kukučínova, Kukučínova, Demänovská Dolina,,Ľadová jaskyňa, Spišská Sobota, ZŠ, Demänovská Dolina,,Ľadová jaskyňa, Stredná odborná škola, Spišská Sobota, ZŠ, Hrabušice, OcÚ, Iľanovo, Hollý, Spišská Sobota, OkTan, Liptovský Mikuláš, Aqua Park, Bellušova, autobusová zastávka, Nová Černová,rázcestie, autobusová zastávka, Bellušova, Ulica Hurbanova, lekáreň, Habovka, pod Klimkovým vŕškom, Železničná stanica, K.Sidora,zimný štadión, Lipt.Mikuláš,,ul.Hurbanova MŠ, Tatravagónka, Tatravagónka, Kalvária,pod cintorínom, Lazovná, Okoličné, ZŠ, Lazovná, Habovka, pod Klimkovým vŕškom, Dolná Lehota, pri moste, Roveň, Poľná, Roveň, Poľná, SPŠ, Baničné,I.Houdeka,otočka, Spišská Sobota, Slobody 2750, autobusová zastávka, Šumiac, OcÚ, Sihoť,ZŠ, Stráže OSC, Spišská Sobota, Košická 2635, Lipt.Matiašovce,Vyšné Matiašovce, Nové Mesto Torysa, Nové Mesto Torysa, Nové Mesto Hornád, Okresný úrad

Autobusová zastávka, Tatry:, 8 z 17

Nové Mesto kostol, Stráže OSC, Mýto pod Ďumbierom, píla - hor. koniec, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Nové Mesto Váh, Mýto pod Ďumbierom, Zapač, Nové Mesto Hornád, autobusová zastávka, Nové Mesto Váh, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Matejovce, GGP, autobusová zastávka, Ulica Hodžova, Gymnázium, autobusová zastávka, Horná, Prior, Mýto pod Ďumbierom, píla, Štadlerovo nábrežie, Polomka, hostinec, Štefánikova, Zimný štadión, K.Sidora,č.d.43, Štadlerovo nábrežie, Tatr.Javorina,,pošta, Polomka, hostinec, autobusová zastávka, Tále,,motel, autobusová zastávka, Podbreziny, Juh, Malužiná, Liptov, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Hviezdoslavova ADUS, Tatr.Javorina,,Hájenka, Kalvária,detský domov, autobusová zastávka, Podbreziny, Otočka, Tatr.Javorina,,Hájenka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Polomka, pri štadióne, Liptovský Hrádok, žel. st., Mýto pod Ďumbierom, hostinec, Okoličné, ZŠ, Lipt. Behárovce, Benikovský, Pohronský Bukovec, OcÚ, autobusová zastávka, Palúdzka,bytovky, Hrabušice, č.d.180, Hrabušice, rázc.Betlanovce, Ploštín, Diel, Plavisko,športová hala, Matejovce, ZK, Malatiná,,OcÚ, Plavisko,športová hala, Javorinský potok, Betlanovce, pož.zbroj.

Autobusová zastávka, Tatry:, 9 z 17

Nemocnica, Roveň,Vojenská nemocnica, autobusová zastávka, Ploštín, ihrisko, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Betlanovce, č.d.89, Baničné,kostol, Bytovka RD, autobusová zastávka, Tatr.Javorina,,Lysá Poľana, Nemocnica, Palúdzka,bytovky, Nové Mesto, Rastislavova, Plavisko, lavička, autobusová zastávka, Plavisko,lavička, Iľanovo, Otočka, Nové Mesto, Rastislavova, Chomová, autobusová zastávka, Matejovce, ZK, , Lučatín, mlynčok, Matejovce, ZK, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Liptovská Osada, Jednota, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Brezniak, autobusová zastávka, Matejovce, Lidická, číslo Nástupište 12, Ploštín, otočka, Weiss, číslo Nástupište 13, Lipt.Osada, Korytnica - kúpele, rázc., Pohronský Bukovec, dolný koniec, autobusová zastávka, Iľanovo, Jednota, autobusová zastávka, Autobusová stanica, Liptovská Osada, Jednota, Ul. 1. mája, Lipt. mliekareň, Ul. Nová, LIDL, Obchodný dom, Liptovská Osada, Jednota, Jelence, Pavilón služieb, Jelence, Hotel Jánošík, Liptovská Teplá, námestie, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. 1. mája, Lipt. mliekareň, Ul. 1. Mája, LIDL, Štefánikova, Zimný štadión, Ploštínska cesta, Ul. Priemyselná, Quadriq, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín

Autobusová zastávka, Tatry:, 10 z 17

Nové Mesto Juh III, Ul. 1. Mája, LIDL, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Štrba, rázc., autobusová zastávka, autobusová zastávka, Ul. Kollárova, Geodézia, Liptovská Osada, č.d. 113, autobusová zastávka, Vydrník, žel.st., Obchodný dom, Pavilón služieb, Matejovce,Tatramat, Námestie A.Hlinku,kláštor, Liptovský Ján, Hotel Bystrá, Ul.Borbisova, bytovky, Matejovce, kostol, Námestie A.Hlinku,kláštor, Závažná Poruba, otoč, Matejovce, Hnilec, Matejovce, Whirlpool, autobusová zastávka, Ul. Vrlíkova, Vrbický most, autobusová zastávka, Baničné,na kopci, Závažná Poruba, kult. dom, Ul.Borbisova, bytovky, Baničné,kostol, Vydrník, OcÚ, Kvačany,,garáž SAD, Vydrník, garáž SAD, Klačno,stred, autobusová zastávka, Mestský úrad, Baničné,kostol, Liptovský Ján,,zot.Ďumbier, Polomka, konečná, Klačno,stred, Jánska dolina, Baničné,na kopci, Liptovský Ján, ZŠ, Kvačany,,RD, Dolný Harmanec, Jednota, Tále,,motel, Kynceľová, rázcestie, Liptovský Ján, Jednota, Špania Dolina, Rudné bane, Bystrá, mlyn, autobusová zastávka, Nové Mesto, Myšlienka, Kordíky, Enert, Závažna Poruba, pri pomníkun, Liptovský Ján, Jednota, Nové Mesto, Antimón, Nové Mesto, Myšlienka, Bujakovo, žel.zast., Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Fľak, Matejovce,Tatramat, Dolný Harmanec, Kohút, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry:, 11 z 17

Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Biela Voda, autobusová zastávka, Poprad, nemocnica, Dolná Lehota, Krpáčovo Biotika, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Kardolina, Jalovec, ZŠ, autobusová zastávka, Nové Mesto, Antimón, Veľký Slavkov,,kostol, Dom kultúry, Vysoké Tatry,Kežmarské Žľaby, Bystrá, Dom kultúry, Bujakovo, Lepenkáreň, Tatr.Javorina,,Za buky, Bystrá, jaskyňa, Dolný Harmanec, Závod Zdroj, Levočská ul., Vysoké Tatry,Horný Smokovec,rázc., Vysoké Tatry,Kežmarské Žľaby, Bystrá, č. d. 71, Nové mesto Rožňavská cesta, Tajovského, pod nemocnicou, Srdiečko, Jalovec, most, Beňuš, Filipovo, Liesková, Závod Zdroj, Kovošrot, autobusová zastávka, Novoť, Tajovského, pod nemocnicou, autobusová zastávka, Liptovský Ján, ul. Starojánska ZŠ, Jednota, autobusová zastávka, Kráľova Lehota, žel. st., Horná Lehota, autobusová zastávka, Beňuš, Gašparovo, žel. st., Stará Lesná, rekreačné strediská, Biely Potok,Trlenská dolina, Levočská ul., Sídlisko Západ Šport, Poprad, nemocnica, Riečka, Jednota, autobusová zastávka, Biely Potok,Trlenská dolina, Obvodný úrad, Mozaika, Salaj, Škrlák, Chata kapitána Rašu, Beňuš, Gašparovo, Smrečina, Biely Potok,Raveň, Stará Lesná, rekreačné strediská, Nižná Boca, Stredná Boca, Herich, Žiar,,nocovňa SAD, Žiar,,Dolinky, Hranovnica,,križ., Biely Potok,Bohunka

Autobusová zastávka, Tatry:, 12 z 17

Kovošrot, Malé Borové, Nižná Boca, Červená Voda, Biely Potok,Bohunka, Nová Polianka, Obvodný úrad, Mozaika, Sídlisko Západ Šport, autobusová zastávka, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Žiar,,Juráš, Nová Lesná,,cintorín, Staré Hory, kaplnka, Nové Mesto Juh III, Staré Hory, kaplnka, Nové Mesto, Nádej, Horná Lehota, dolný koniec, Kokavský most, Hranovnica,,č.d.133, Nové Mesto, Nádej, Horné Pršany, autobusová zastávka, Jamník,,Jednota, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Medzibrod, žel. zast., Ždiar,,píla, autobusová zastávka, Ždiar,,píla, Hranovnica,,ul.SNP, Žiar,,cint., Podkonice, kaplnka, Moštenica, autobusová zastávka, Moštenica, vápenka, Staré Hory, Horný Jelenec, Braväcovo, Jednota, Hrabušice, zdrav. str., Pavlova Ves, kult.dom, Vyšná Boca, chata Barbora, autobusová zastávka, Nižná Boca, Záhradník, autobusová zastávka, Vavrišovo,,OcÚ, Staré Hory, Polkanová, autobusová zastávka, Malachov, Mazúch, Pribylina,,pož.zbroj., autobusová zastávka, Železničná stanica, Staré Hory, Žiak, Beňadiková, kultúrny dom, Hotel Áčko, Podkonice, Staré Hory, kaplnka, Vyšná Boca, chata Barbora, Ž.Šilbingera,č.2, autobusová zastávka, Staré Hory, Polkanová, Ž.Šilbingera,č.8, Staré Hory, č. d. 21

Autobusová zastávka, Tatry:, 13 z 17

Nižná Boca, Záhradník, Beňadiková, kultúrny dom, Donovaly, Hanesy, Malužiná, Liptov, Staré Hory, OcÚ, autobusová zastávka, Donovaly, Hanesy, Ždiar,,galéria, Priechod, rázcestie, Nemecká, pri moste, autobusová zastávka, Kynceľová, II., Donovaly, centrum, autobusová zastávka, Ždiar,,galéria, Bobrovec, Škorupovo, Pribylina,,garáž SAD, Malachov, hostinec, autobusová zastávka, Smrečany,,bytovky, autobusová zastávka, Rybárpole,základná škola, Medzibrod, OcÚ, Vavrišovo,,pož.zbroj., Smrečany,,Širica, Bobrovec, Rakovica, autobusová zastávka, Podtureň, Malachov, Kopanice, Priechod, OcÚ, Pribylina,,garáž SAD, Liptovský Hrádok, cintorín, Podtureň, Kynceľová, I., autobusová zastávka, Vaľkovňa, Zlatno, otoč., Jakubovany,,Kuchárik, Habovka, Základná škola, Podkonice, dolná zastávka, Telgárt, žel. st., Jasenie, RD, Nemecká, Dubová, hlavná brána, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Lučatín, horný koniec, Braväcovo, pri moste, Doprastav, Nemecká, Dubová, žel. st., Jasenie, č. d. 91, Habovka, Základná škola, autobusová zastávka, Bobrovec, Luhy, Jakubovany,,Kuchárik, Nemecká, Dubová, centrála, Jasenie, dolný koniec, Moštenica, rázcestie, Nemecká, Dubová, Zdroj, Bobrovček, OcÚ, autobusová zastávka, Lučatín, žel. zast.

Autobusová zastávka, Tatry:, 14 z 17

Nemecká, Dubová, pri moste, Lučatín, SSC, Riečka, rázcestie, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Smrečany,,kostol, Harmanec, Strelnica, autobusová zastávka, Nemecká, žel. zast., Harmanec, Strelnica, Ráztoka, autobusová zastávka, Malachov, Strelec, Turecká, Boboty, Harmanec, VPT, Kordíky, vápenica, Ižipovce, Smrečany, otoč., autobusová zastávka, Malachov, Dzúrik, Priechod, pod Novou ulicou, autobusová zastávka, Malachov, Jednota, Harmanec, VPT, autobusová zastávka, Bobrovec, rázc., Zuberec,,Šroba rázc., Králiky, Rovne, Králiky, Rusko, Lučatín, Jednota, Nemecká, Bobrovec, OcÚ, Motyčky, Jergaly, Bobrovec, Huraj, autobusová zastávka, Vaľkovňa, Švábolka, Nižné Matejkové, Bacúch, pomník, autobusová zastávka, Nižné Matejkové, Hiadeľ, dolný koniec, Bacúch, č. d. 288, autobusová zastávka, Telgárt, mäsna, Železničná stanica, Vernár, čakáreň, Králiky, Pažiť, Vaľkovňa, Nová Maša, Malachov, pred Určinou, Harmanec, papiereň, Kordíky, Jednota, Harmanec, papiereň, Bacúch, rázc., autobusová zastávka, Hiadeľ, garáž, Telgárt, OcÚ, Valkovňa, Železničná stanica, Železničná stanica

Autobusová zastávka, Tatry:, 15 z 17

Harmanec, OcÚ, Pod Skalami, autobusová zastávka, Tajov, Biela Hlina, Železničná stanica, autobusová zastávka, Riečka, Nevoľné, Železničná stanica, Harmanec, OcÚ, Jasenie, Jednota, Ludrová, Jednota, autobusová zastávka, Ždiar,,Strednica lyžiar.vlek, Heľpa, obch. dom, Jarabá, garáž, Nemecká, pomník, Roveň,Tehelňa, autobusová zastávka, Prosiek,,č.d.26, Baláže, Selce, ZŠ, Beňuš, rázc. pri moste, Hiadeľ, škola, Bešeňová, hotel Summit, Jarabá, garáž, autobusová zastávka, Roveň,Tehelňa, Beňuš, ZŠ, Heľpa, obch. dom, Hiadeľ, OcÚ, autobusová zastávka, Beňuš, rázc. pri moste, Králiky, OcÚ, Nemce, I., Pohorelá, Jednota, autobusová zastávka, Čertovica, motorest, Konská, Selce, štadión, Beňuš, zdrav. stredisko, Ždiar, Tatra, autobusová zastávka, Tajov, č.d. 155, Cesta k Smrečine, Selce, OcÚ, Nemce, otočka, Cesta k Smrečine, Beňuš, zdrav. stredisko, Riečka, garáž, Králiky, garáž, Jarabá, Jednota, autobusová zastávka, Nemce, II., autobusová zastávka, Selce, Jednota, Štrba,,cintorín, autobusová zastávka, Nemce, PS, Pod skleným vŕškom, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry:, 16 z 17

Ždiar,,dolná škola, Tajov, osada, autobusová zastávka, Škumat stred, Dolinky, autobusová zastávka, Nemce, OcÚ, Tajov, Obecný úrad, Tajov, mlyn, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, SPŠ, Sládkovičova,SEAT, , autobusová zastávka, Veľká Lomnica, Tatran, autobusová zastávka, Veľká Lomnica, Studený potok, Veľká Lomnica, Tatran, Riečka, mlyn, Veľká Lomnica, Studený potok, autobusová zastávka, Sládkovičova,SEAT, Podsuchá, Veľká Lomnica, rázc. Stará Lesná, Podsuchá, Veľká Lomnica, rázc. Stará Lesná, autobusová zastávka, Biely Potok,Kovostav, Polomka, Smrečina DK, Biely Potok,Kovostav, autobusová zastávka, Polomka, Smrečina DK, Pohorelá, žel. st., Pohorelá, žel. st., Biely Potok,Do Uhliska, autobusová zastávka, Biely Potok,Do Uhliska, Ždiar,,Bachledova dol.rázc., Pohorelá, OcÚ, Predajná, horáreň Kramlište, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Vápenka (Sódovkáreň), autobusová zastávka, Tatravagónka, OkTan, Nemecká, Vápenka (Sódovkáreň), Liptovské Sliače,Vyšný Sliač,u Cabana, Evanjelický kostol, Evanjelický kostol, Matejovce, GGP, Brusno, žel. st., autobusová zastávka, autobusová zastávka, Brusno, Kováč, Nové mesto Rožňavská cesta

Autobusová zastávka, Tatry:, 17 z 17

Biely Potok,pri moste, Predajná, pri moste, Brusno, Biely Potok,Raveň, autobusová zastávka, Pohronský Bukovec, horáreň, Predajná, OcÚ, Brusno, Oremlaz, autobusová zastávka, Pohorelá, Latinák, Štrba,,kult.dom, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Stará Lesná,,rázc., autobusová zastávka, Liptovský Hrádok,, cintorin, Ždiar, rázc., 7, Sihoť,ZŠ, Brusno, Brusno, Brusno-kúpele, Šumiac, televízna služba, Žiar,Žiarska dolina, Partizánska Ľupča, rázc. pri stínaní, Dolná Lehota, Črmné, Hrabušice, rázc. Podlesok, Stará horáreň, Stará horáreň, 2 - Kolejka "Rakoń", Mýto pod Ďumbierom, Pohanské, kaplnka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, U Turončíka, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Eurocamp

autobusová zastávka inde

Popradská kotlina (227x), Nízke Tatry (51x), Vysoké Tatry (9x), Kozie chrbty (9x), Belianske Tatry (6x)
autobusová zastávka v Popradská kotlina
autobusová zastávka v Nízke Tatry
autobusová zastávka v Vysoké Tatry

Podobné, Tatry:

1241x doprava, 1078x autobusová zastávka, 103x železničná stanica, 18x predaj lístkov, 12x autobusová stanica, 9x prístav, 9x heliport, 6x letisko, 4x taxi, 2x automat na lístky
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Tatry

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://tatry.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.