Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry

Autobusová zastávka v Tatry

V Tatry sa nachádza viac ako 1000 kusy autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Tatry:, 1 z 17

Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Autobusová stanica, 13, 10, 19, 8, 11, 18, 15, 16, 17, 9, 5, 6, 14, 12, 3, 4, 1, 2, 7, Slovenská sporiteľňa, TESCO hypermarket, Vysoké Tatry,Dolný Smokovec,motorest, Slovenská sporiteľňa, Roveň,Kaufland, Roveň,Kaufland, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Lúčky, Orange, Nové Mesto Kaufland, Nové Mesto Kaufland, prístrešok, altánok, Plavisko,Billa, Plavisko,Billa, Tesco, prístrešok, altánok, SAD, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Na Hrbe, Kynceľová, rázcestie, SAD, Galéria Ľ.Fullu, Senica, otočka, Senica, otočka, Senica, Jednota, Senica, Jednota, Liptovský Mikuláš, AS, Demänovská Dolina,,Jaskyňa Slobody, Demänová rázcestie, Demänová rázcestie, Demänová rázcestie, Okresný úrad, Kostiviarska, žst., THK, THK, THK, otočka

Autobusová zastávka, Tatry:, 2 z 17

Úrad PV SR, Kostiviarska, Rooseveltova nemocnica, Kostiviarska, Námestie Štefana Moysesa, Plážové kúpalisko, Rooseveltova nemocnica, THK, rázcestie, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, autobusová zastávka, Kostiviarska, rázcestie, Stupy, otočka, Stupy, otočka, Stupy, Jednota, Stupy, Jednota, Podlavice, PD, Jakub, rázcestie, Jakub, kostol, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Jakub, ihrisko, Veľká, námestie, Buková, Buková, Kyjevské námestie, Kostiviarska, rázcestie, Tulská, autobusová zastávka, Skubín, Jednota, Veľká, námestie, Skubín, Jednota, Spišská Sobota, Vagonárska Bud., Rudlovská cesta, podjazd, Nám. S. H. Vajanského, Úsvit, Špania Dolina, Štefánikovo nábrežie, H. Vajanského, Úsvit, Pršianska cesta, I., Rázcestie Rudlová, Partizánska cesta, čerp. stanica, Pršianska cesta, I., Rudohorská, stred, Rudlová, kpt. Jaroša, Rudohorská, stred, Sásovská cesta, Uľanka, Chemika, Uľanka, otočka, Sásovská cesta, Sásovská cesta, Národná, Národná, Uľanka, otočka, Rázcestie Rudlová, Strieborné námestie, Uľanka, hl. cesta, Uľanka, Chemika, Uľanka, hl. cesta

Autobusová zastávka, Tatry:, 3 z 17

Strieborné námestie, Tlačiareň, Tlačiareň, Partizánska cesta, čerp. stanica, Partizánska cesta, SVP, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Čarda, Mýto, Partizánska cesta, Štefánikovo nábrežie, Štadlerovo nábrežie, Podháj, SZU, Cesta k nemocnici, Partizánska cesta, Mýto, Uľanská cesta, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,zot.1.mája, Uľanská cesta, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,zot.1.mája, Magurská, Magurská, Podlavická cesta, Podlavická cesta, Tatranské Matliare, Hrabovo,lanovka, Jakub, Nový Svet II., Závadka nad Hronom, Paseka, Podháj, SZU, Spišská Sobota, námestie, Spišská Sobota, námestie, Závadka nad Hronom, Závadka nad Hronom, Sigma, Okružná, Rázcestie Špania Dolina, Okružná, Karpatská, Jakub, Nový Svet II., Jakub, Nový Svet I., Nové Kalište, Jakub, Nový Svet I., Rázcestie Špania Dolina, číslo Nástupište 18, Vysoké Tatry,Tatr.Lesná, číslo Nástupište 14, Ul. Revolučná pamätník, ŽSN, Demänová. Vojenská akadémia, číslo Nástupište 11, Veľká, Vodárenská Jahodová, Ondrašová, most, číslo Nástupište 15, Závadka nad Hronom, Paseka, číslo Nástupište 10, číslo Nástupište 17, číslo Nástupište 16, Starohorská, Pod Bánošom, číslo Nástupište 19, Moskovská, rázcestie, Sládkovičova, autobusová zastávka, číslo Nástupište 9, Rudlovská cesta, podjazd

Autobusová zastávka, Tatry:, 4 z 17

číslo Nástupište 4, číslo Nástupište 6, Ondrašová, otočka, autobusová zastávka, číslo Nástupište 4, číslo Nástupište 3, Vysoké Tatry,Horný Smokovec,rázc., číslo Nástupište 1, číslo Nástupište 8, číslo Nástupište 7, Mládežnícka, otočka, Závadka nad Hronom, Riverk, číslo Nástupište 2, Ružomberok, aut. st., Ďumbierska, ŠZŠ, číslo Nástupište 2, číslo Nástupište 5, Námestie slobody, Námestie slobody, Spišská Sobota, Vagonárska Uralská, číslo Nástupište 1, Kostiviarska, žst., číslo Nástupište 3, Starohorská, otočka, Sládkovičova, Starohorská, otočka, Ondrašová, kostol, autobusová zastávka, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Tatranec, Švermova, ESC, Rudlovská cesta, Moskovská, rázcestie, Rudlovská cesta, Podlavice, Priehrada, Ďumbierska, Veľká, cintorín, Mládežnícka, Ďumbierska, ŠZŠ, Mládežnícka, HViezdoslavova, Alpinka, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,aut.st., Pod Rybou, Pod Rybou, Ďumbierska, ZŠ, Veľká, Vodárenská Šafáriková, Internátna, Astra, Rudohorská, dolná, Rudohorská, horná, Rudohorská, dolná, Pod Hôrkou, Nové Kalište, Bodice, jednota, Internátna, Astra, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Tatranec, Povstalecká cesta, Štúrova, mestský úrad, Štúrova, mestský úrad, Mlynská otoč., Skuteckého, rázcestie, Tatranská

Autobusová zastávka, Tatry:, 5 z 17

Hviezdoslavova, Skubín, Makovického,k Satelitom, Veľká, Teplická Široká, Mičinská, Kazačok, Veľká, Teplická Zdrav. stredisko, Pieninská, Wolkerova, Pieninská, Mičinská cesta, Mičinská, Kazačok, Veľká, Teplická Zdrav. stredisko, Veľká, Teplická Široká, Nad Moskovskou, Kostiviarska, Jelšová, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,aut.st., Kyjevské námestie, Rudohorská, horná, Na Karlove, jakub, rázcestie, Na Karlove, Parkovisko Mičinská, Mičinská cesta, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Bel.jask., Ďumbierska, ZŠ, Mlynská, Mlynská, Starohorská, rázcestie, Pršianska terasa, Mosadzná, autobusová zastávka, Pod Skalami, Bodice, kostol, Medený Hámor, Galéria Ľ.Fullu, Sásovská cesta, Karpatská, Demänová, Zvonica, Ďumbierska, Demänová, Mlynisko, Moskovská, Katolícka univerzita, Katolícka univerzita, Tatr.Javorina,,Podspády, Gaštanová, Veľká, Vodárenská Jahodná, Garbanka, Garbanka, Skubín, otočka, Demänová, Zvonica, Medený Hámor, Podlavice, Priehrada, EUROPA SC, Zuberec,pri kostole, Spišský Štiavnik, kaštieľ, Spišský Štiavnik, kostol, autobusová zastávka, Spišský Štiavnik, č.d.225, Liptovský Ján,,Wellness hotel Alexandra, Povstalecká cesta, Internátna

Autobusová zastávka, Tatry:, 6 z 17

29. augusta, autobusová zastávka, Gymnázium, Komenského, PF UMB, Ružomberok, sídl. SNP, Jesenský vŕšok, Jegorovova, Gymnázium, Úrad PV SR, Tajovského, školy, 29. augusta, Poľná, Komenského, PF UMB, Tulská, záhradky, Tajovského UMB, Nad Tulskou, Tajovského, školy, Tajovského, UMB, Jesenský vŕšok, Ružomberok, sídl. SNP, autobusová zastávka, Vysoké Tatry,Horný Smokovec,žel.z., Tatravagónka, OkTan, Tulská, stred, Komenského, Hlboká, Hrabovo,horáreň, Podbreziny, Juh, Pršianska terasa, Medená, Hlboká, Liptovský Mikuláš,Podbreziny,stred, Hrabovo,horáreň, Tajovského, park, Cesta k nemocnici, Poľná, Tajovského, park, Biely Potok,pri moste, Podbreziny, Stred, Do Baničného,rázcestie, Camping, Komenského, autobusová zastávka, Spišská Sobota, OkTan, Roveň, Spišská Sobota, nák. stredisko, Okoličné, ZŠ, Skuteckého, Zadné Halny, tehelňa, Pršianska terasa, Medená, Kollárova, Demänovská dolina, Jasná, Liptovský Ján, ZŠ, Zadné Halny, tehelňa, Stredná odborná škola, Poľná, Kosec, Dolná Lehota, Kukučínova, Baničné,K.Sidora,č.d.69, autobusová zastávka, Poľná, Kosec

Autobusová zastávka, Tatry:, 7 z 17

Spišská Sobota, Mláky, Demänovská Dolina,,Ľadová jaskyňa, Viestova, Spišská Sobota, ZŠ, Kukučínova, Poľná, rázcestie, Demänovská Dolina,,Ľadová jaskyňa, Nové Mesto kostol, Spišská Sobota, ZŠ, Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav, Poľná, rázcestie, Spišská Sobota, Mláky, Stredná odborná škola, Dolná Lehota, ŠM, Spišská Sobota, OkTan, Bellušova, Nová Černová,rázcestie, Hrabušice, OcÚ, Liptovský Mikuláš, Aqua Park, Bellušova, Ploštín, otočka, autobusová zastávka, Okoličné, ZŠ, Severná, Kalvária,pod cintorínom, Lazovná, Tatravagónka, Ulica Hurbanova, lekáreň, Lazovná, Dolná Lehota, pri moste, Iľanovo, Jednota, Lipt.Mikuláš,,ul.Hurbanova MŠ, K.Sidora,zimný štadión, Severná, Tatravagónka, Železničná stanica, Baničné,I.Houdeka,otočka, SPŠ, Zlatý Bažant, Okresný úrad, autobusová zastávka, Stráže OSC, Nové Mesto Hornád, Stráže OSC, Štefánikova, Zimný štadión, Nové Mesto kostol, Lipt.Matiašovce,Vyšné Matiašovce, Nové Mesto Torysa, Sihoť,ZŠ, Spišská Sobota, Slobody 2750, Spišská Sobota, Košická 2635, Nové Mesto Torysa, Nové Mesto Hornád, Mýto pod Ďumbierom, píla - hor. koniec, autobusová zastávka, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Mýto pod Ďumbierom, Zapač, Nové Mesto Váh, Mýto pod Ďumbierom, rázc., autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry:, 8 z 17

Nové Mesto Váh, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Tatr.Javorina,,pošta, Štadlerovo nábrežie, Štadlerovo nábrežie, Horná, Prior, K.Sidora,č.d.43, Ulica Hodžova, Gymnázium, Polomka, hostinec, Mýto pod Ďumbierom, píla, Polomka, hostinec, Liptovský Hrádok, žel. st., autobusová zastávka, Malužiná, Liptov, Tále,,motel, Podbreziny, Juh, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Liptovský Mikuláš,Vitálišovce, autobusová zastávka, Tatr.Javorina,,Hájenka, autobusová zastávka, Kalvária,detský domov, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Hviezdoslavova ADUS, autobusová zastávka, Polomka, pri štadióne, Hviezdoslavova ADUS, autobusová zastávka, Podbreziny, Otočka, autobusová zastávka, Mýto pod Ďumbierom, hostinec, autobusová zastávka, Tatr.Javorina,,Hájenka, autobusová zastávka, Ploštín, Diel, Betlanovce, pož.zbroj., Matejovce, ZK, autobusová zastávka, Hrabušice, rázc.Betlanovce, Ploštín, ihrisko, Malatiná,,OcÚ, Nemocnica, autobusová zastávka, Pohronský Bukovec, OcÚ, Nemocnica, autobusová zastávka, Lipt. Behárovce, Benikovský, Tatr.Javorina,,Lysá Poľana, Betlanovce, č.d.89, autobusová zastávka, Plavisko,športová hala, Plavisko,športová hala, Baničné,kostol, Hrabušice, č.d.180, Bytovka RD, Javorinský potok, Plavisko,lavička, Stráže námestie

Autobusová zastávka, Tatry:, 9 z 17

Nové Mesto, Rastislavova, Roveň, Poľná, Nové Mesto, Rastislavova, Plavisko, lavička, Chomová, Roveň, Poľná, autobusová zastávka, Iľanovo, Otočka, Iľanovo, Hollý, Weiss, autobusová zastávka, Lučatín, mlynčok, Matejovce, ZK, číslo Nástupište 13, Lipt.Osada, Korytnica - kúpele, rázc., číslo Nástupište 12, Brezniak, autobusová zastávka, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Slovenská Ľupča, Pod hradom, autobusová zastávka, Liptovská Osada, Jednota, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Matejovce, ZK, , Matejovce, Lidická, Hotel Jánošík, Obchodný dom, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ploštínska cesta, Liptovská Osada, Jednota, Ul. 1. Mája, LIDL, Nové Mesto Juh III, Ul. 1. mája, Lipt. mliekareň, Štefánikova, Zimný štadión, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Jelence, Centrum, Ul. Nová, LIDL, Ul. 1. mája, Lipt. mliekareň, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Pavilón služieb, autobusová zastávka, Ul. Priemyselná, Quadriq, Ul. 1. Mája, LIDL, Jelence, Liptovská Osada, Jednota, Liptovská Teplá, námestie, Vydrník, žel.st., Štrba, rázc., Obchodný dom, autobusová zastávka, Matejovce,Tatramat, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Matejovce, GGP, Ul. Kollárova, Geodézia, autobusová zastávka, Pavilón služieb, Liptovská Osada, č.d. 113

Autobusová zastávka, Tatry:, 10 z 17

autobusová zastávka, autobusová zastávka, Liptovský Ján, Hotel Bystrá, autobusová zastávka, Baničné,na kopci, Ul. Vrlíkova, Vrbický most, Ul.Borbisova, bytovky, Námestie A.Hlinku,kláštor, Centrum, autobusová zastávka, Ul.Borbisova, bytovky, Námestie A.Hlinku,kláštor, Baničné,kostol, Klačno,stred, Baničné,kostol, Kvačany,,garáž SAD, Jánska dolina, Klačno,stred, Baničné,na kopci, Mestský úrad, Polomka, konečná, autobusová zastávka, Vydrník, OcÚ, Vydrník, garáž SAD, Liptovský Ján,,zot.Ďumbier, Liptovský Ján, ZŠ, Dolný Harmanec, Jednota, Nové Mesto, Myšlienka, Tále,,motel, Liptovský Ján, Jednota, Nové Mesto, Myšlienka, Bystrá, mlyn, Kynceľová, rázcestie, Liptovský Ján, Jednota, Roveň,Vojenská nemocnica, Kordíky, Enert, Beňuš, Gašparovo, Smrečina, Nové Mesto, Antimón, autobusová zastávka, Špania Dolina, Rudné bane, autobusová zastávka, Beňuš, Gašparovo, žel. st., Kvačany,,RD, Matejovce, Whirlpool, autobusová zastávka, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Fľak, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Biela Voda, Matejovce, Hnilec, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Kardolina, Dolná Lehota, Krpáčovo Biotika, Matejovce,Tatramat, Poprad, nemocnica, Dolný Harmanec, Kohút, Bujakovo, žel.zast., autobusová zastávka, Jalovec, ZŠ, Matejovce, kostol, autobusová zastávka, Bujakovo, Lepenkáreň, Levočská ul.

Autobusová zastávka, Tatry:, 11 z 17

Dom kultúry, Jalovec, most, Srdiečko, Veľký Slavkov,,kostol, Bystrá, č. d. 71, Tále, hotel Partizán, Dom kultúry, Beňuš, Filipovo, Liesková, Tajovského, pod nemocnicou, Tatr.Javorina,,Za buky, Závod Zdroj, Bystrá, jaskyňa, Nové mesto Rožňavská cesta, Stará Lesná,,rázc., Vysoké Tatry,Horný Smokovec,rázc., Závod Zdroj, Bystrá, Nové Mesto, Antimón, Vysoké Tatry,Kežmarské Žľaby, Dolný Harmanec, Novoť, Jednota, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Kovošrot, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Liptovský Ján, ul. Starojánska ZŠ, Kráľova Lehota, žel. st., Horná Lehota, Tajovského, pod nemocnicou, Škrlák, Levočská ul., Stará Lesná, rekreačné strediská, Sídlisko Západ Šport, Poprad, nemocnica, Biely Potok,Trlenská dolina, Obvodný úrad, Mozaika, autobusová zastávka, Biely Potok,Trlenská dolina, Salaj, Riečka, Jednota, Biely Potok,Bohunka, Kovošrot, Nižná Boca, Červená Voda, Biely Potok,Bohunka, Hranovnica,,križ., Stará Lesná, rekreačné strediská, Nižná Boca, Stredná Boca, Herich, Žiar,,Dolinky, autobusová zastávka, Žiar,,nocovňa SAD, Malé Borové, Biely Potok,Raveň, Nové Mesto, Nádej, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Obvodný úrad, Mozaika, Žiar,,Juráš, Hranovnica,,č.d.133

Autobusová zastávka, Tatry:, 12 z 17

Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Nové Mesto, Nádej, Jamník,,Jednota, Kokavský most, Sídlisko Západ Šport, Staré Hory, kaplnka, autobusová zastávka, Nové Mesto Juh III, Nová Lesná,,cintorín, autobusová zastávka, Horná Lehota, dolný koniec, Horné Pršany, Staré Hory, kaplnka, Braväcovo, Jednota, Staré Hory, Horný Jelenec, Pavlova Ves, kult.dom, autobusová zastávka, Hranovnica,,ul.SNP, Ždiar,,píla, Hrabušice, zdrav. str., Ždiar,,píla, autobusová zastávka, Žiar,,cint., Moštenica, Podkonice, kaplnka, Medzibrod, žel. zast., autobusová zastávka, Moštenica, vápenka, Vyšná Boca, chata Barbora, Staré Hory, č. d. 21, autobusová zastávka, Ž.Šilbingera,č.2, autobusová zastávka, Beňadiková, kultúrny dom, Hotel Áčko, Beňadiková, kultúrny dom, Staré Hory, Polkanová, Ž.Šilbingera,č.8, Staré Hory, Žiak, Staré Hory, Polkanová, Železničná stanica, Vavrišovo,,OcÚ, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Nižná Boca, Záhradník, Nižná Boca, Záhradník, Malachov, Mazúch, autobusová zastávka, Pribylina,,pož.zbroj., Staré Hory, kaplnka, Podkonice, Vyšná Boca, chata Barbora, autobusová zastávka, Nemecká, pri moste, Donovaly, Hanesy, Ždiar,,galéria, autobusová zastávka, Staré Hory, OcÚ, Donovaly, centrum, Kynceľová, II.

Autobusová zastávka, Tatry:, 13 z 17

Donovaly, Hanesy, autobusová zastávka, Malužiná, Liptov, Ždiar,,galéria, Priechod, rázcestie, Vaľkovňa, Zlatno, otoč., Smrečany,,bytovky, autobusová zastávka, Malachov, hostinec, Malachov, Kopanice, Kynceľová, I., Bobrovec, Škorupovo, Bobrovec, Rakovica, Podtureň, Vavrišovo,,pož.zbroj., Medzibrod, OcÚ, autobusová zastávka, Podtureň, Rybárpole,základná škola, Priechod, OcÚ, Pribylina,,garáž SAD, Smrečany,,Širica, Pribylina,,garáž SAD, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Kynceľová, II., Podkonice, dolná zastávka, Nemecká, Dubová, centrála, Telgárt, žel. st., Zuberec,,Zverovka chata, Lučatín, horný koniec, Bobrovec, Luhy, autobusová zastávka, Zuberec,,Brestová skanzen, Nemecká, Dubová, hlavná brána, Bobrovček, OcÚ, Braväcovo, pri moste, Jasenie, dolný koniec, autobusová zastávka, Nemecká, Dubová, žel. st., Lučatín, žel. zast., autobusová zastávka, Moštenica, rázcestie, autobusová zastávka, Doprastav, Nemecká, Dubová, pri moste, Lučatín, SSC, Jasenie, RD, Jasenie, č. d. 91, Nemecká, Dubová, Zdroj, Harmanec, Strelnica, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Malachov, Jednota, Malachov, Strelec, autobusová zastávka, Malachov, Dzúrik, Harmanec, VPT, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry:, 14 z 17

Ižipovce, autobusová zastávka, Priechod, pod Novou ulicou, Kordíky, vápenica, Smrečany,,kostol, Harmanec, VPT, Harmanec, Strelnica, Nemecká, žel. zast., Turecká, Boboty, Riečka, rázcestie, Ráztoka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Bacúch, pomník, Bobrovec, OcÚ, Bacúch, č. d. 288, Lučatín, Jednota, Bobrovec, rázc., Nemecká, Králiky, Rusko, Zuberec,,Šroba rázc., Vaľkovňa, Švábolka, Motyčky, Jergaly, Bobrovec, Huraj, Nižné Matejkové, Králiky, Rovne, Hiadeľ, dolný koniec, Nižné Matejkové, autobusová zastávka, Železničná stanica, Železničná stanica, Tajov, Biela Hlina, Železničná stanica, Železničná stanica, Valkovňa, autobusová zastávka, Jasenie, Jednota, Riečka, Nevoľné, Harmanec, papiereň, Telgárt, mäsna, Vaľkovňa, Nová Maša, Harmanec, OcÚ, Bacúch, rázc., Železničná stanica, Králiky, Pažiť, Hiadeľ, garáž, Harmanec, papiereň, Telgárt, OcÚ, Malachov, pred Určinou, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Pod Skalami, Kordíky, Jednota, Harmanec, OcÚ, autobusová zastávka, Prosiek,,č.d.26, Heľpa, obch. dom, Beňuš, rázc. pri moste, Heľpa, obch. dom

Autobusová zastávka, Tatry:, 15 z 17

Roveň,Tehelňa, Roveň,Tehelňa, Jarabá, garáž, Beňuš, ZŠ, Nemecká, pomník, Ždiar,,Strednica lyžiar.vlek, Beňuš, rázc. pri moste, Baláže, Selce, ZŠ, Jarabá, garáž, Hiadeľ, škola, Hiadeľ, OcÚ, Králiky, OcÚ, autobusová zastávka, Bešeňová, hotel Summit, autobusová zastávka, Tajov, osada, autobusová zastávka, Čertovica, motorest, Riečka, garáž, Beňuš, zdrav. stredisko, Králiky, garáž, Ždiar, Tatra, Beňuš, zdrav. stredisko, Nemce, otočka, Selce, štadión, autobusová zastávka, Selce, OcÚ, Tajov, č.d. 155, Pohorelá, Jednota, Jarabá, Jednota, Cesta k Smrečine, Cesta k Smrečine, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Selce, Jednota, Ždiar,,dolná škola, Nemce, II., Nemce, PS, Nemce, I., Pod skleným vŕškom, autobusová zastávka, Škumat stred, Nemce, OcÚ, Tajov, Obecný úrad, Dolinky, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Tajov, mlyn, autobusová zastávka, autobusová zastávka, SPŠ, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, , Liptovský Hrádok,, cintorin

Autobusová zastávka, Tatry:, 16 z 17

autobusová zastávka, autobusová zastávka, Sládkovičova,SEAT, autobusová zastávka, Liptovský Hrádok, cintorín, autobusová zastávka, Sládkovičova,SEAT, Riečka, mlyn, autobusová zastávka, Podsuchá, Podsuchá, Tri Studničky, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Biely Potok,Kovostav, Polomka, Smrečina DK, Polomka, Smrečina DK, Biely Potok,Kovostav, Biely Potok,Do Uhliska, Pohorelá, žel. st., Biely Potok,Do Uhliska, Pohorelá, žel. st., Ždiar, rázc., Ždiar,,Bachledova dol.rázc., Sihoť,ZŠ, Pohorelá, OcÚ, Predajná, OcÚ, autobusová zastávka, Tatravagónka, OkTan, Vápenka (Sódovkáreň), autobusová zastávka, Nemecká, Vápenka (Sódovkáreň), Evanjelický kostol, Matejovce, GGP, Brusno, žel. st., Evanjelický kostol, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Brusno, Kováč, Biely Potok,pri moste, Nové mesto Rožňavská cesta, Brusno, Brusno, Biely Potok,Raveň, Predajná, pri moste, autobusová zastávka, Pohronský Bukovec, horáreň, Brusno, Brusno-kúpele, Šumiac, OcÚ, Brusno, Oremlaz, autobusová zastávka, Šumiac, televízna služba, Pohorelá, Latinák, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Žiar,Žiarska dolina

Autobusová zastávka, Tatry:, 17 z 17

Partizánska Ľupča, rázc. pri stínaní, Dolná Lehota, Črmné, Hrabušice, rázc. Podlesok, Stará horáreň, Stará horáreň, Mýto pod Ďumbierom, Pohanské, kaplnka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Eurocamp, U Turončíka, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Eurocamp, Hronec, Liptovský Hrádok, Tesla, autobusová zastávka, Nocovňa SAD, autobusová zastávka, Sásová, ihrisko, Mäsna u Vesel., Sásová, ihrisko, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Farma pod Pršanmi, Vigoda, Trangoška, Dolná Lehota, Krpáčovo Cement., Žiar,,rekr.str., Ráztoka, Podbrezová, Vajsková, tehelňa, Podbrezová, Vajsková, ZSNP, autobusová zastávka, Medzibrod, rázcestie, Beňadiková, rázcestie, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Biely Potok,Slovpap, Biely Potok,Slovpap, Uľanka, žel. st. rázc., autobusová zastávka

autobusová zastávka inde

Liptovská kotlina (233x), Popradská kotlina (220x), Nízke Tatry (189x), Starohorské vrchy (177x), Kozie chrbty (29x), Západné Tatry (15x), Vysoké Tatry (8x), Belianske Tatry (5x)
autobusová zastávka v Liptovská kotlina
autobusová zastávka v Popradská kotlina
autobusová zastávka v Nízke Tatry

Podobné, Tatry:

1207x doprava, 1048x autobusová zastávka, 102x železničná stanica, 19x predaj lístkov, 12x autobusová stanica, 8x prístav, 7x heliport, 5x letisko, 4x taxi, 2x automat na lístky
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Tatry

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://tatry.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.