Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry

Autobusová zastávka v Tatry

V Tatry sa nachádza viac ako 1000 kusy autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Tatry:, 1 z 17

Autobusová stanica, 19, 17, 18, 13, 11, 9, 16, 10, 15, 12, 8, 5, 6, 14, 3, 1, 7, 2, 4, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Slovenská sporiteľňa, Roveň,Kaufland, Roveň,Kaufland, TESCO hypermarket, Vysoké Tatry,Dolný Smokovec,motorest, Slovenská sporiteľňa, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Lúčky, Orange, Nové Mesto Kaufland, prístrešok, altánok, Nové Mesto Kaufland, Plavisko,Billa, Plavisko,Billa, Tesco, prístrešok, altánok, SAD, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Kynceľová, rázcestie, Na Hrbe, SAD, Senica, otočka, Senica, otočka, Galéria Ľ.Fullu, Senica, Jednota, Senica, Jednota, Liptovský Mikuláš, AS, Demänová rázcestie, Demänová rázcestie, Demänová rázcestie, Okresný úrad, Demänovská Dolina,,Jaskyňa Slobody, THK, THK, Kostiviarska, žst., THK, otočka

Autobusová zastávka, Tatry:, 2 z 17

Kostiviarska, Námestie Štefana Moysesa, Úrad PV SR, Kostiviarska, Rooseveltova nemocnica, Rooseveltova nemocnica, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, autobusová zastávka, Stupy, otočka, Stupy, otočka, Kostiviarska, rázcestie, Stupy, Jednota, Stupy, Jednota, Podlavice, PD, Jakub, ihrisko, Jakub, rázcestie, Jakub, kostol, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Veľká, námestie, Buková, Buková, Kyjevské námestie, autobusová zastávka, Kostiviarska, rázcestie, Tulská, Veľká, námestie, Skubín, Jednota, Spišská Sobota, Vagonárska Bud., Skubín, Jednota, Štefánikovo nábrežie, Špania Dolina, Rudlovská cesta, podjazd, Úsvit, Úsvit, Rudlová, kpt. Jaroša, Pršianska cesta, I., Rázcestie Rudlová, Pršianska cesta, I., Partizánska cesta, čerp. stanica, Sásovská cesta, Uľanka, Chemika, Uľanka, hl. cesta, Národná, Strieborné námestie, Uľanka, otočka, Národná, Rázcestie Rudlová, Sásovská cesta, Sásovská cesta, Strieborné námestie, Uľanka, hl. cesta, Uľanka, Chemika, Uľanka, otočka, Partizánska cesta, SVP, Partizánska cesta, čerp. stanica, Tlačiareň

Autobusová zastávka, Tatry:, 3 z 17

Tlačiareň, Podháj, SZU, Partizánska cesta, Mýto, Štefánikovo nábrežie, Mýto, Štadlerovo nábrežie, Partizánska cesta, Cesta k nemocnici, Podlavická cesta, Podlavická cesta, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,zot.1.mája, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Čarda, Tatranské Matliare, Uľanská cesta, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,zot.1.mája, Magurská, Uľanská cesta, Magurská, Hrabovo,lanovka, Závadka nad Hronom, Vysoké Tatry,Tatr.Lesná, Jakub, Nový Svet II., Závadka nad Hronom, Paseka, Rázcestie Špania Dolina, Jakub, Nový Svet I., Okružná, Rázcestie Špania Dolina, Nové Kalište, Karpatská, Okružná, Jakub, Nový Svet II., Jakub, Nový Svet I., Závadka nad Hronom, Sigma, Spišská Sobota, námestie, Spišská Sobota, námestie, Podháj, SZU, číslo Nástupište 11, číslo Nástupište 18, číslo Nástupište 10, číslo Nástupište 14, Veľká, Vodárenská Jahodová, Severná, Závadka nad Hronom, Paseka, číslo Nástupište 15, číslo Nástupište 19, Severná, číslo Nástupište 17, Starohorská, Pod Bánošom, číslo Nástupište 16, Ondrašová, most, Ul. Revolučná pamätník, ŽSN, Demänová. Vojenská akadémia, Rudlovská cesta, podjazd, číslo Nástupište 4, Spišská Sobota, Vagonárska Uralská, Vysoké Tatry,Horný Smokovec,rázc., číslo Nástupište 3, číslo Nástupište 8, číslo Nástupište 3

Autobusová zastávka, Tatry:, 4 z 17

Závadka nad Hronom, Riverk, číslo Nástupište 2, Sládkovičova, Ružomberok, aut. st., autobusová zastávka, číslo Nástupište 5, Sládkovičova, Námestie slobody, Námestie slobody, číslo Nástupište 9, Mládežnícka, otočka, číslo Nástupište 6, číslo Nástupište 1, Moskovská, rázcestie, Ďumbierska, ŠZŠ, číslo Nástupište 7, autobusová zastávka, číslo Nástupište 1, Starohorská, otočka, číslo Nástupište 2, Starohorská, otočka, Kostiviarska, žst., Rudlovská cesta, autobusová zastávka, Rudlovská cesta, Švermova, ESC, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,aut.st., Moskovská, rázcestie, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Tatranec, Rudohorská, dolná, Ďumbierska, Pod Rybou, Internátna, Astra, Ondrašová, otočka, Pod Rybou, Nové Kalište, Ďumbierska, ZŠ, Rudohorská, stred, Mládežnícka, Pod Hôrkou, Veľká, Vodárenská Šafáriková, Rudohorská, dolná, Rudohorská, stred, HViezdoslavova, Alpinka, Ďumbierska, ŠZŠ, Rudohorská, horná, Internátna, Astra, Mládežnícka, Podlavice, Priehrada, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Tatranec, Veľká, cintorín, Bodice, jednota, Štúrova, mestský úrad, Ružomberok, sídl. SNP, Skuteckého, rázcestie, Hviezdoslavova, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,aut.st., Mlynská otoč., Skubín, Tatranská

Autobusová zastávka, Tatry:, 5 z 17

Štúrova, mestský úrad, Povstalecká cesta, Ružomberok, sídl. SNP, Ondrašová, kostol, Mičinská, Kazačok, Veľká, Teplická Zdrav. stredisko, Pieninská, Rudohorská, horná, Wolkerova, jakub, rázcestie, Pieninská, Na Karlove, Veľká, Teplická Široká, Parkovisko Mičinská, autobusová zastávka, Nad Moskovskou, Na Karlove, Kyjevské námestie, Veľká, Teplická Široká, Kostiviarska, Jelšová, Mičinská cesta, Mičinská cesta, Veľká, Teplická Zdrav. stredisko, Makovického,k Satelitom, Mičinská, Kazačok, Mlynská, Ďumbierska, ZŠ, Mlynská, Starohorská, rázcestie, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Bel.jask., Galéria Ľ.Fullu, Demänová, Mlynisko, Roveň, Karpatská, Demänová, Zvonica, Pršianska terasa, Mosadzná, Ďumbierska, autobusová zastávka, Sásovská cesta, Pod Skalami, Bodice, kostol, Medený Hámor, Vysoké Tatry,Horný Smokovec,žel.z., Moskovská, Veľká, Vodárenská Jahodná, Gaštanová, Katolícka univerzita, Garbanka, Katolícka univerzita, Tatr.Javorina,,Podspády, Garbanka, Demänová, Zvonica, Medený Hámor, Podlavice, Priehrada, Skubín, otočka, EUROPA SC, Hviezdoslavova ADUS, Internátna, Liptovský Ján,,Wellness hotel Alexandra, Zuberec,pri kostole

Autobusová zastávka, Tatry:, 6 z 17

autobusová zastávka, Povstalecká cesta, Spišský Štiavnik, č.d.225, 29. augusta, Spišský Štiavnik, kaštieľ, autobusová zastávka, Spišský Štiavnik, kostol, Poľná, Tajovského, školy, 29. augusta, Úrad PV SR, Tajovského, školy, Jesenský vŕšok, Gymnázium, Tajovského, UMB, Tulská, záhradky, Nad Tulskou, Gymnázium, Komenského, PF UMB, Jegorovova, Jesenský vŕšok, Nám. S. H. Vajanského, Komenského, PF UMB, Tajovského UMB, Tatravagónka, OkTan, Tulská, stred, Hrabovo,horáreň, Camping, Liptovský Mikuláš,Vitálišovce, Tajovského, park, Biely Potok,pri moste, Poľná, Hlboká, Komenského, Stráže námestie, Pršianska terasa, Medená, Tajovského, park, Do Baničného,rázcestie, Cesta k nemocnici, Komenského, Hlboká, Hrabovo,horáreň, autobusová zastávka, Liptovský Ján, ZŠ, Pršianska terasa, Medená, Kollárova, Skuteckého, Podbreziny, Otočka, Demänovská dolina, Jasná, Spišská Sobota, OkTan, Zadné Halny, tehelňa, Spišská Sobota, nák. stredisko, Okoličné, ZŠ, Zadné Halny, tehelňa, Ploštín, ihrisko, Kukučínova, Dolná Lehota, ŠM, Poľná, rázcestie, autobusová zastávka, Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav

Autobusová zastávka, Tatry:, 7 z 17

Poľná, rázcestie, Baničné,K.Sidora,č.d.69, Spišská Sobota, ZŠ, Spišská Sobota, Mláky, Viestova, Poľná, Kosec, Stredná odborná škola, Stredná odborná škola, Spišská Sobota, Mláky, Demänovská Dolina,,Ľadová jaskyňa, Kukučínova, Spišská Sobota, ZŠ, Demänovská Dolina,,Ľadová jaskyňa, Dolná Lehota, Poľná, Kosec, Iľanovo, Otočka, Nové Mesto kostol, autobusová zastávka, Bellušova, autobusová zastávka, Nová Černová,rázcestie, Hrabušice, OcÚ, Bellušova, Spišská Sobota, OkTan, Štrba, rázc., Ploštín, otočka, Kalvária,pod cintorínom, Tatravagónka, Dolná Lehota, pri moste, Tatravagónka, Lipt.Mikuláš,,ul.Hurbanova MŠ, Lazovná, Ulica Hurbanova, lekáreň, Lazovná, K.Sidora,zimný štadión, Železničná stanica, Baničné,I.Houdeka,otočka, Roveň, Poľná, SPŠ, Roveň, Poľná, autobusová zastávka, Spišská Sobota, Košická 2635, Nové Mesto kostol, Lipt.Matiašovce,Vyšné Matiašovce, Okresný úrad, Sihoť,ZŠ, Spišská Sobota, Slobody 2750, autobusová zastávka, Stráže OSC, Nové Mesto Torysa, Nové Mesto Torysa, Nové Mesto Hornád, Stráže OSC, Mýto pod Ďumbierom, píla - hor. koniec, Mýto pod Ďumbierom, rázc., autobusová zastávka, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Mýto pod Ďumbierom, Zapač, Nové Mesto Váh, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry:, 8 z 17

Nové Mesto Váh, Nové Mesto Hornád, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Štefánikova, Zimný štadión, K.Sidora,č.d.43, Polomka, hostinec, Horná, Prior, Ulica Hodžova, Gymnázium, Polomka, hostinec, autobusová zastávka, Mýto pod Ďumbierom, píla, Tatr.Javorina,,pošta, Štadlerovo nábrežie, Štadlerovo nábrežie, Liptovský Hrádok, žel. st., Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Podbreziny, Juh, Tále,,motel, autobusová zastávka, Liptovský Mikuláš,Podbreziny,stred, Malužiná, Liptov, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, autobusová zastávka, Mýto pod Ďumbierom, hostinec, autobusová zastávka, Kalvária,detský domov, autobusová zastávka, Tatr.Javorina,,Hájenka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Hviezdoslavova ADUS, Tatr.Javorina,,Hájenka, Polomka, pri štadióne, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Bytovka RD, Betlanovce, č.d.89, Baničné,kostol, Nemocnica, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Hrabušice, č.d.180, Nemocnica, Plavisko,športová hala, Malatiná,,OcÚ, Matejovce, ZK, Lipt. Behárovce, Benikovský, autobusová zastávka, Pohronský Bukovec, OcÚ, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Betlanovce, pož.zbroj., Hrabušice, rázc.Betlanovce, Tatr.Javorina,,Lysá Poľana, Roveň,Vojenská nemocnica, Javorinský potok, Plavisko,športová hala, Ploštín, Diel

Autobusová zastávka, Tatry:, 9 z 17

Chomová, Nové Mesto, Rastislavova, Plavisko, lavička, autobusová zastávka, Nové Mesto, Rastislavova, Plavisko,lavička, Kynceľová, II., Okoličné, ZŠ, autobusová zastávka, Lipt.Osada, Korytnica - kúpele, rázc., Liptovský Mikuláš, Aqua Park, Weiss, Matejovce, ZK, číslo Nástupište 13, Lučatín, mlynčok, Brezniak, číslo Nástupište 12, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Iľanovo, Hollý, , autobusová zastávka, Matejovce, ZK, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Liptovská Osada, Jednota, Matejovce, Lidická, číslo Nástupište 4, Iľanovo, Jednota, Ul. 1. mája, Lipt. mliekareň, Liptovská Osada, Jednota, Obchodný dom, Ul. 1. Mája, LIDL, Štefánikova, Zimný štadión, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Priemyselná, Quadriq, Centrum, Pavilón služieb, autobusová zastávka, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Ul. 1. mája, Lipt. mliekareň, Jelence, Ul. Nová, LIDL, Nové Mesto Juh III, Liptovská Osada, Jednota, Ul. 1. Mája, LIDL, Ploštínska cesta, Liptovská Teplá, námestie, Jelence, Hotel Jánošík, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Obchodný dom, Pavilón služieb, Liptovská Osada, č.d. 113, Ul. Kollárova, Geodézia, Matejovce,Tatramat, autobusová zastávka, Matejovce, GGP, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry:, 10 z 17

Vydrník, žel.st., autobusová zastávka, autobusová zastávka, Ul.Borbisova, bytovky, Matejovce, Whirlpool, Matejovce,Tatramat, Baničné,na kopci, Liptovský Ján, Hotel Bystrá, Námestie A.Hlinku,kláštor, Centrum, autobusová zastávka, Ul. Vrlíkova, Vrbický most, Námestie A.Hlinku,kláštor, autobusová zastávka, Ul.Borbisova, bytovky, Vydrník, OcÚ, Mestský úrad, autobusová zastávka, Baničné,kostol, Liptovský Ján,,zot.Ďumbier, Vydrník, garáž SAD, Klačno,stred, Polomka, konečná, Klačno,stred, Kvačany,,garáž SAD, Baničné,kostol, Jánska dolina, Baničné,na kopci, Špania Dolina, Rudné bane, Tále,,motel, Nové Mesto, Myšlienka, Beňuš, Gašparovo, žel. st., Dolný Harmanec, Jednota, Nové Mesto, Myšlienka, Liptovský Ján, ZŠ, Bystrá, mlyn, autobusová zastávka, Kynceľová, rázcestie, Beňuš, Gašparovo, Smrečina, Liptovský Ján, Jednota, autobusová zastávka, Kvačany,,RD, Nové Mesto, Antimón, Kordíky, Enert, Liptovský Ján, Jednota, Dolná Lehota, Krpáčovo Biotika, Matejovce, Hnilec, autobusová zastávka, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Fľak, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Biela Voda, Poprad, nemocnica, Matejovce, kostol, Bujakovo, žel.zast., autobusová zastávka, Dolný Harmanec, Kohút, autobusová zastávka, Jalovec, ZŠ, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Kardolina, Srdiečko, Tajovského, pod nemocnicou

Autobusová zastávka, Tatry:, 11 z 17

Nové mesto Rožňavská cesta, Bystrá, č. d. 71, Dom kultúry, Veľký Slavkov,,kostol, Bystrá, Bystrá, jaskyňa, Dom kultúry, Tále, hotel Partizán, Stará Lesná,,rázc., Závod Zdroj, Bujakovo, Lepenkáreň, Vysoké Tatry,Kežmarské Žľaby, Vysoké Tatry,Horný Smokovec,rázc., Nové Mesto, Antimón, Závod Zdroj, Tatr.Javorina,,Za buky, Jalovec, most, Dolný Harmanec, Levočská ul., autobusová zastávka, Kráľova Lehota, žel. st., Horná Lehota, Liptovský Ján, ul. Starojánska ZŠ, Novoť, autobusová zastávka, Jednota, Tajovského, pod nemocnicou, Kovošrot, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Biely Potok,Trlenská dolina, Salaj, Riečka, Jednota, Stará Lesná, rekreačné strediská, Obvodný úrad, Mozaika, Tri Studničky, Sídlisko Západ Šport, Škrlák, Biely Potok,Trlenská dolina, autobusová zastávka, Poprad, nemocnica, Levočská ul., Žiar,,nocovňa SAD, Biely Potok,Bohunka, Hranovnica,,križ., Žiar,,Dolinky, Biely Potok,Bohunka, Stará Lesná, rekreačné strediská, Biely Potok,Raveň, Beňuš, Filipovo, Liesková, autobusová zastávka, Nižná Boca, Červená Voda, Nižná Boca, Stredná Boca, Herich, Malé Borové, Kovošrot, autobusová zastávka, Staré Hory, kaplnka, autobusová zastávka, Žiar,,Juráš, Nové Mesto Juh III

Autobusová zastávka, Tatry:, 12 z 17

Hranovnica,,č.d.133, Obvodný úrad, Mozaika, Kokavský most, Sídlisko Západ Šport, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Nová Lesná,,cintorín, Horná Lehota, dolný koniec, Horné Pršany, Nové Mesto, Nádej, Staré Hory, kaplnka, Jamník,,Jednota, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Nové Mesto, Nádej, Ždiar,,píla, autobusová zastávka, Hrabušice, zdrav. str., Ždiar,,píla, Podkonice, kaplnka, Žiar,,cint., Braväcovo, Jednota, Moštenica, vápenka, Staré Hory, Horný Jelenec, autobusová zastávka, Pavlova Ves, kult.dom, Hranovnica,,ul.SNP, Medzibrod, žel. zast., autobusová zastávka, Moštenica, autobusová zastávka, Ž.Šilbingera,č.2, Vavrišovo,,OcÚ, Ž.Šilbingera,č.8, autobusová zastávka, Pribylina,,pož.zbroj., Staré Hory, kaplnka, Malachov, Mazúch, Vyšná Boca, chata Barbora, Beňadiková, kultúrny dom, autobusová zastávka, Nižná Boca, Záhradník, autobusová zastávka, Nižná Boca, Záhradník, Staré Hory, č. d. 21, Staré Hory, Polkanová, Podkonice, Železničná stanica, Beňadiková, kultúrny dom, Staré Hory, Polkanová, Vyšná Boca, chata Barbora, autobusová zastávka, Hotel Áčko, Staré Hory, Žiak, autobusová zastávka, Donovaly, centrum, Staré Hory, OcÚ, Priechod, rázcestie, Donovaly, Hanesy, autobusová zastávka, Nemecká, pri moste

Autobusová zastávka, Tatry:, 13 z 17

Kynceľová, II., Ždiar,,galéria, Ždiar,,galéria, autobusová zastávka, Donovaly, Hanesy, Malužiná, Liptov, autobusová zastávka, Pribylina,,garáž SAD, autobusová zastávka, Smrečany,,Širica, Pribylina,,garáž SAD, Vavrišovo,,pož.zbroj., Rybárpole,základná škola, Malachov, hostinec, Vaľkovňa, Zlatno, otoč., autobusová zastávka, Malachov, Kopanice, Podtureň, Medzibrod, OcÚ, Kynceľová, I., Podtureň, Priechod, OcÚ, Bobrovec, Škorupovo, autobusová zastávka, Smrečany,,bytovky, Bobrovec, Rakovica, Nemecká, Dubová, žel. st., Zuberec,,Zverovka chata, Lučatín, žel. zast., autobusová zastávka, Nemecká, Dubová, pri moste, Jakubovany,,Kuchárik, Jasenie, dolný koniec, Bobrovček, OcÚ, Braväcovo, pri moste, Nemecká, Dubová, centrála, autobusová zastávka, Jakubovany,,Kuchárik, Zuberec,,Brestová skanzen, Jasenie, RD, Lučatín, horný koniec, Jasenie, č. d. 91, Bobrovec, Luhy, Doprastav, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Moštenica, rázcestie, Nemecká, Dubová, Zdroj, Podkonice, dolná zastávka, Telgárt, žel. st., Nemecká, Dubová, hlavná brána, Lučatín, SSC, Riečka, rázcestie, autobusová zastávka, Priechod, pod Novou ulicou, Ižipovce, Turecká, Boboty, Harmanec, VPT, autobusová zastávka, Malachov, Jednota

Autobusová zastávka, Tatry:, 14 z 17

autobusová zastávka, autobusová zastávka, Smrečany,,kostol, Harmanec, VPT, Harmanec, Strelnica, Malachov, Dzúrik, autobusová zastávka, Ráztoka, Harmanec, Strelnica, autobusová zastávka, Smrečany, otoč., Malachov, Strelec, Nemecká, žel. zast., Kordíky, vápenica, Králiky, Rusko, Hiadeľ, dolný koniec, Lučatín, Jednota, Nižné Matejkové, Motyčky, Jergaly, autobusová zastávka, Bobrovec, Huraj, Bacúch, pomník, Zuberec,,Šroba rázc., Bacúch, č. d. 288, Vaľkovňa, Švábolka, Nižné Matejkové, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Bobrovec, rázc., Králiky, Rovne, autobusová zastávka, Nemecká, Bobrovec, OcÚ, Riečka, Nevoľné, Jasenie, Jednota, autobusová zastávka, Železničná stanica, Bacúch, rázc., Ludrová, Jednota, Kordíky, Jednota, autobusová zastávka, Harmanec, OcÚ, Králiky, Pažiť, autobusová zastávka, Tajov, Biela Hlina, Harmanec, OcÚ, autobusová zastávka, Harmanec, papiereň, Hiadeľ, garáž, Telgárt, mäsna, Pod Skalami, Valkovňa, Železničná stanica, Železničná stanica, Vaľkovňa, Nová Maša, Železničná stanica, Telgárt, OcÚ, Železničná stanica, Harmanec, papiereň, Malachov, pred Určinou

Autobusová zastávka, Tatry:, 15 z 17

Králiky, OcÚ, autobusová zastávka, Prosiek,,č.d.26, Heľpa, obch. dom, autobusová zastávka, Jarabá, garáž, Bešeňová, hotel Summit, Baláže, Roveň,Tehelňa, autobusová zastávka, Heľpa, obch. dom, Beňuš, rázc. pri moste, Hiadeľ, škola, Beňuš, rázc. pri moste, Roveň,Tehelňa, Jarabá, garáž, Ždiar,,Strednica lyžiar.vlek, Selce, ZŠ, Beňuš, ZŠ, Hiadeľ, OcÚ, Nemecká, pomník, autobusová zastávka, Jarabá, Jednota, Beňuš, zdrav. stredisko, Selce, OcÚ, Tajov, č.d. 155, Riečka, garáž, Cesta k Smrečine, Cesta k Smrečine, Ždiar, Tatra, Selce, štadión, Králiky, garáž, Konská, Pohorelá, Jednota, Nemce, otočka, Tajov, osada, Beňuš, zdrav. stredisko, Čertovica, motorest, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Pod skleným vŕškom, Nemce, I., Selce, Jednota, Ždiar,,dolná škola, Nemce, II., autobusová zastávka, Nemce, PS, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Dolinky, autobusová zastávka, Nemce, OcÚ, Tajov, Obecný úrad, Tajov, mlyn, autobusová zastávka, Škumat stred, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry:, 16 z 17

SPŠ, autobusová zastávka, Liptovský Hrádok,, cintorin, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Sládkovičova,SEAT, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Sládkovičova,SEAT, , autobusová zastávka, autobusová zastávka, Riečka, mlyn, Liptovský Hrádok, cintorín, Podsuchá, Podsuchá, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Biely Potok,Kovostav, Polomka, Smrečina DK, Polomka, Smrečina DK, Biely Potok,Kovostav, Biely Potok,Do Uhliska, autobusová zastávka, Biely Potok,Do Uhliska, Pohorelá, žel. st., Pohorelá, žel. st., Ždiar,,Bachledova dol.rázc., Ždiar, rázc., Sihoť,ZŠ, Predajná, OcÚ, Pohorelá, OcÚ, Vápenka (Sódovkáreň), autobusová zastávka, autobusová zastávka, Tatravagónka, OkTan, autobusová zastávka, Vápenka (Sódovkáreň), Nemecká, Evanjelický kostol, Matejovce, GGP, Brusno, žel. st., Evanjelický kostol, Brusno, Kováč, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Nové mesto Rožňavská cesta, Biely Potok,pri moste, Brusno, Biely Potok,Raveň, Predajná, pri moste, Brusno, autobusová zastávka, Pohronský Bukovec, horáreň, Brusno, Brusno-kúpele, Šumiac, OcÚ, Brusno, Oremlaz, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry:, 17 z 17

Šumiac, televízna služba, Pohorelá, Latinák, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Žiar,Žiarska dolina, Partizánska Ľupča, rázc. pri stínaní, Dolná Lehota, Črmné, Hrabušice, rázc. Podlesok, Stará horáreň, Stará horáreň, Mýto pod Ďumbierom, Pohanské, kaplnka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Hronec, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Eurocamp, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Eurocamp, U Turončíka, autobusová zastávka, Liptovský Hrádok, Tesla, Sásová, ihrisko, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Mäsna u Vesel., Sásová, ihrisko, Nocovňa SAD, Vigoda, Farma pod Pršanmi, autobusová zastávka, Trangoška, Dolná Lehota, Krpáčovo Cement., Žiar,,rekr.str., Ráztoka, Podbrezová, Vajsková, ZSNP, Podbrezová, Vajsková, tehelňa

autobusová zastávka inde

Liptovská kotlina (240x), Popradská kotlina (223x), Nízke Tatry (191x), Starohorské vrchy (176x), Kozie chrbty (29x), Západné Tatry (15x), Vysoké Tatry (8x), Belianske Tatry (5x)
autobusová zastávka v Liptovská kotlina
autobusová zastávka v Popradská kotlina
autobusová zastávka v Nízke Tatry

Podobné, Tatry:

1220x doprava, 1057x autobusová zastávka, 104x železničná stanica, 19x predaj lístkov, 12x autobusová stanica, 9x heliport, 8x prístav, 5x letisko, 4x taxi, 2x automat na lístky
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Tatry

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://tatry.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.