Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry

Autobusová zastávka v Tatry

V Tatry sa nachádza viac ako 1000 kusy autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Tatry:, 1 z 17

Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Autobusová stanica, 6, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 17, 11, 5, 15, 8, 16, 12, 3, 4, 2, 1, 7, Slovenská sporiteľňa, Roveň,Kaufland, Roveň,Kaufland, TESCO hypermarket, Vysoké Tatry,Dolný Smokovec,motorest, Slovenská sporiteľňa, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Lúčky, Orange, Nové Mesto Kaufland, prístrešok, altánok, Nové Mesto Kaufland, Plavisko,Billa, Plavisko,Billa, Tesco, prístrešok, altánok, SAD, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Na Hrbe, Kynceľová, rázcestie, SAD, Senica, otočka, Senica, otočka, Galéria Ľ.Fullu, Senica, Jednota, Senica, Jednota, Liptovský Mikuláš, AS, Demänová rázcestie, Demänová rázcestie, Demänovská Dolina,,Jaskyňa Slobody, Demänová rázcestie, Okresný úrad, THK, Kostiviarska, žst., THK, THK, otočka

Autobusová zastávka, Tatry:, 2 z 17

Námestie Štefana Moysesa, Kostiviarska, Rooseveltova nemocnica, Kostiviarska, Úrad PV SR, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, Rooseveltova nemocnica, autobusová zastávka, Stupy, otočka, Kostiviarska, rázcestie, Stupy, otočka, Stupy, Jednota, Stupy, Jednota, Podlavice, PD, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Jakub, ihrisko, Jakub, kostol, Jakub, rázcestie, Buková, Buková, Veľká, námestie, Kyjevské námestie, Tulská, Kostiviarska, rázcestie, autobusová zastávka, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, Spišská Sobota, Vagonárska Bud., Veľká, námestie, Špania Dolina, Štefánikovo nábrežie, Rudlovská cesta, podjazd, Úsvit, Úsvit, Pršianska cesta, I., Partizánska cesta, čerp. stanica, Rázcestie Rudlová, Pršianska cesta, I., Rudlová, kpt. Jaroša, Sásovská cesta, Uľanka, otočka, Uľanka, hl. cesta, Strieborné námestie, Národná, Strieborné námestie, Uľanka, Chemika, Národná, Uľanka, hl. cesta, Sásovská cesta, Uľanka, otočka, Sásovská cesta, Uľanka, Chemika, Rázcestie Rudlová, Partizánska cesta, SVP, Tlačiareň, Partizánska cesta, čerp. stanica

Autobusová zastávka, Tatry:, 3 z 17

Tlačiareň, Partizánska cesta, Štefánikovo nábrežie, Mýto, Partizánska cesta, Mýto, Podháj, SZU, Štadlerovo nábrežie, Cesta k nemocnici, Uľanská cesta, Magurská, Uľanská cesta, Hrabovo,lanovka, Tatranské Matliare, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Čarda, Podlavická cesta, Magurská, Podlavická cesta, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,zot.1.mája, Spišská Sobota, námestie, Karpatská, Jakub, Nový Svet I., Závadka nad Hronom, Sigma, Jakub, Nový Svet II., Nové Kalište, Vysoké Tatry,Tatr.Lesná, Spišská Sobota, námestie, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,zot.1.mája, Okružná, Závadka nad Hronom, Paseka, Jakub, Nový Svet I., Jakub, Nový Svet II., Závadka nad Hronom, Rázcestie Špania Dolina, Okružná, Podháj, SZU, Rázcestie Špania Dolina, číslo Nástupište 15, Veľká, Vodárenská Jahodová, číslo Nástupište 10, číslo Nástupište 18, číslo Nástupište 14, číslo Nástupište 16, číslo Nástupište 17, Demänová. Vojenská akadémia, Starohorská, Pod Bánošom, číslo Nástupište 11, Ul. Revolučná pamätník, ŽSN, číslo Nástupište 19, Závadka nad Hronom, Paseka, číslo Nástupište 5, Závadka nad Hronom, Riverk, Rudlovská cesta, podjazd, číslo Nástupište 4, autobusová zastávka, číslo Nástupište 2, číslo Nástupište 2, autobusová zastávka, Mládežnícka, otočka, číslo Nástupište 1

Autobusová zastávka, Tatry:, 4 z 17

Sládkovičova, Vysoké Tatry,Horný Smokovec,rázc., číslo Nástupište 3, číslo Nástupište 1, číslo Nástupište 9, Sládkovičova, Spišská Sobota, Vagonárska Uralská, Námestie slobody, číslo Nástupište 4, Ružomberok, aut. st., číslo Nástupište 3, Námestie slobody, číslo Nástupište 8, Starohorská, otočka, Starohorská, otočka, číslo Nástupište 7, číslo Nástupište 6, Kostiviarska, žst., Moskovská, rázcestie, Ďumbierska, ŠZŠ, autobusová zastávka, Rudlovská cesta, Moskovská, rázcestie, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Tatranec, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Tatranec, Švermova, ESC, Rudlovská cesta, Ondrašová, most, Mládežnícka, Internátna, Astra, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,aut.st., Internátna, Astra, Podlavice, Priehrada, Mládežnícka, HViezdoslavova, Alpinka, Ďumbierska, ŠZŠ, Ondrašová, otočka, Nové Kalište, Veľká, Vodárenská Šafáriková, Rudohorská, horná, Ďumbierska, Veľká, cintorín, Pod Hôrkou, Bodice, jednota, Rudohorská, stred, Rudohorská, dolná, Pod Rybou, Rudohorská, stred, Rudohorská, dolná, Pod Rybou, Ďumbierska, ZŠ, Štúrova, mestský úrad, Štúrova, mestský úrad, Ružomberok, sídl. SNP, Tatranská, Hviezdoslavova, Skubín, Ondrašová, kostol, Ružomberok, sídl. SNP, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,aut.st.

Autobusová zastávka, Tatry:, 5 z 17

Mlynská otoč., Povstalecká cesta, Skuteckého, rázcestie, Mičinská cesta, Veľká, Teplická Široká, Mičinská cesta, Parkovisko Mičinská, Mičinská, Kazačok, Nad Moskovskou, Na Karlove, jakub, rázcestie, Kyjevské námestie, Pieninská, Pieninská, Veľká, Teplická Široká, Makovického,k Satelitom, autobusová zastávka, Veľká, Teplická Zdrav. stredisko, Wolkerova, Kostiviarska, Jelšová, Veľká, Teplická Zdrav. stredisko, Mičinská, Kazačok, Na Karlove, Rudohorská, horná, Mlynská, Starohorská, rázcestie, Ďumbierska, ZŠ, Mlynská, Karpatská, Medený Hámor, Bodice, kostol, autobusová zastávka, Pod Skalami, Demänová, Zvonica, Sásovská cesta, Galéria Ľ.Fullu, Ďumbierska, Pršianska terasa, Mosadzná, Roveň, Demänová, Mlynisko, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Bel.jask., Katolícka univerzita, Veľká, Vodárenská Jahodná, Vysoké Tatry,Horný Smokovec,žel.z., Moskovská, Garbanka, Tatr.Javorina,,Podspády, Katolícka univerzita, Garbanka, Gaštanová, Skubín, otočka, Medený Hámor, Demänová, Zvonica, Podlavice, Priehrada, EUROPA SC, Povstalecká cesta, Spišský Štiavnik, kostol, Spišský Štiavnik, kaštieľ, 29. augusta, Spišský Štiavnik, č.d.225

Autobusová zastávka, Tatry:, 6 z 17

Liptovský Ján,,Wellness hotel Alexandra, Internátna, Zuberec,pri kostole, Jegorovova, Komenského, PF UMB, Tajovského, školy, Nám. S. H. Vajanského, Tajovského UMB, 29. augusta, Gymnázium, Tulská, záhradky, Úrad PV SR, Poľná, Tajovského, UMB, Jesenský vŕšok, Nad Tulskou, Gymnázium, Jesenský vŕšok, Tajovského, školy, Komenského, PF UMB, Tatravagónka, OkTan, Cesta k nemocnici, Podbreziny, Stred, Liptovský Mikuláš,Podbreziny,stred, Tajovského, park, Hlboká, Hlboká, Komenského, Tajovského, park, Camping, Pršianska terasa, Medená, Tulská, stred, Liptovský Mikuláš,Vitálišovce, Hrabovo,horáreň, Biely Potok,pri moste, Komenského, Hrabovo,horáreň, Poľná, Demänovská dolina, Jasná, Ploštín, Diel, Zadné Halny, tehelňa, Liptovský Ján, ZŠ, Okoličné, ZŠ, Zadné Halny, tehelňa, Skuteckého, Pršianska terasa, Medená, Spišská Sobota, OkTan, Spišská Sobota, nák. stredisko, Podbreziny, Otočka, Kollárova, Demänovská Dolina,,Ľadová jaskyňa, Poľná, Kosec, autobusová zastávka, Kukučínova, Viestova, Poľná, rázcestie, Spišská Sobota, ZŠ, Poľná, Kosec, Kukučínova, Spišská Sobota, Mláky

Autobusová zastávka, Tatry:, 7 z 17

autobusová zastávka, Demänovská Dolina,,Ľadová jaskyňa, Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav, Poľná, rázcestie, Baničné,K.Sidora,č.d.69, Dolná Lehota, ŠM, Stredná odborná škola, Stredná odborná škola, Spišská Sobota, ZŠ, Nové Mesto kostol, Dolná Lehota, autobusová zastávka, Spišská Sobota, Mláky, Štrba, rázc., autobusová zastávka, Liptovský Mikuláš, Aqua Park, Bellušova, Ploštín, otočka, Spišská Sobota, OkTan, Bellušova, Nová Černová,rázcestie, autobusová zastávka, Hrabušice, OcÚ, Lipt.Mikuláš,,ul.Hurbanova MŠ, Tatravagónka, Železničná stanica, Kalvária,pod cintorínom, Severná, Tatravagónka, Ulica Hurbanova, lekáreň, Okoličné, ZŠ, Lazovná, Iľanovo, Jednota, Lazovná, K.Sidora,zimný štadión, Severná, Dolná Lehota, pri moste, Baničné,I.Houdeka,otočka, Zlatý Bažant, Roveň, Poľná, SPŠ, Roveň, Poľná, Nové Mesto Torysa, Spišská Sobota, Košická 2635, Stráže OSC, Nové Mesto kostol, Sihoť,ZŠ, Lipt.Matiašovce,Vyšné Matiašovce, Stráže OSC, Spišská Sobota, Slobody 2750, autobusová zastávka, Nové Mesto Torysa, Nové Mesto Hornád, Okresný úrad, Nové Mesto Váh, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Matejovce, GGP, Mýto pod Ďumbierom, Zapač, autobusová zastávka, Nové Mesto Hornád

Autobusová zastávka, Tatry:, 8 z 17

Mýto pod Ďumbierom, píla - hor. koniec, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Nové Mesto Váh, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, autobusová zastávka, Štadlerovo nábrežie, Polomka, hostinec, Polomka, hostinec, Ulica Hodžova, Gymnázium, Mýto pod Ďumbierom, píla, autobusová zastávka, Štadlerovo nábrežie, Liptovský Hrádok, žel. st., K.Sidora,č.d.43, Tatr.Javorina,,pošta, Horná, Prior, Do Baničného,rázcestie, autobusová zastávka, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Juh, Tále,,motel, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Malužiná, Liptov, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Mýto pod Ďumbierom, hostinec, Hviezdoslavova ADUS, Kalvária,detský domov, Tatr.Javorina,,Hájenka, Polomka, pri štadióne, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Hviezdoslavova ADUS, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Tatr.Javorina,,Hájenka, Pohronský Bukovec, OcÚ, Malatiná,,OcÚ, Betlanovce, pož.zbroj., Nemocnica, Bytovka RD, Matejovce, ZK, autobusová zastávka, Nemocnica, Baničné,kostol, autobusová zastávka, Betlanovce, č.d.89, Ploštín, ihrisko, Plavisko,športová hala, Hrabušice, č.d.180, autobusová zastávka, Javorinský potok, Lipt. Behárovce, Benikovský, autobusová zastávka, Roveň,Vojenská nemocnica, Plavisko,športová hala, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry:, 9 z 17

Tatr.Javorina,,Lysá Poľana, Hrabušice, rázc.Betlanovce, Chomová, Plavisko, lavička, autobusová zastávka, Nové Mesto, Rastislavova, Nové Mesto, Rastislavova, Stráže námestie, Iľanovo, Otočka, Plavisko,lavička, Matejovce, ZK, autobusová zastávka, Brezniak, Lučatín, mlynčok, Lipt.Osada, Korytnica - kúpele, rázc., autobusová zastávka, Liptovská Osada, Jednota, Matejovce, Lidická, Matejovce, ZK, číslo Nástupište 12, Weiss, Iľanovo, Hollý, autobusová zastávka, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Pohronský Bukovec, dolný koniec, , autobusová zastávka, autobusová zastávka, číslo Nástupište 13, Hotel Jánošík, Ploštínska cesta, Nové Mesto Juh III, Ul. 1. mája, Lipt. mliekareň, Liptovská Osada, Jednota, Liptovská Teplá, námestie, Ul. Priemyselná, Quadriq, Ul. 1. Mája, LIDL, Štefánikova, Zimný štadión, Ul. 1. Mája, LIDL, Obchodný dom, Ul. 1. mája, Lipt. mliekareň, Jelence, Jelence, Ul. Nová, LIDL, Centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Štefánikova, Zimný štadión, Liptovská Osada, Jednota, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, autobusová zastávka, Pavilón služieb, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Obchodný dom, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Vydrník, žel.st., Ul. Kollárova, Geodézia, Pavilón služieb, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Matejovce,Tatramat

Autobusová zastávka, Tatry:, 10 z 17

Liptovská Osada, č.d. 113, autobusová zastávka, Námestie A.Hlinku,kláštor, Baničné,na kopci, Centrum, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Ul.Borbisova, bytovky, Ul. Vrlíkova, Vrbický most, Liptovský Ján, Hotel Bystrá, Matejovce, Whirlpool, Ul.Borbisova, bytovky, Námestie A.Hlinku,kláštor, autobusová zastávka, Baničné,na kopci, Polomka, konečná, Klačno,stred, Vydrník, OcÚ, autobusová zastávka, Mestský úrad, Klačno,stred, Jánska dolina, Baničné,kostol, Vydrník, garáž SAD, Baničné,kostol, Liptovský Ján,,zot.Ďumbier, Kvačany,,garáž SAD, Nové Mesto, Myšlienka, Kordíky, Enert, Beňuš, Gašparovo, žel. st., Špania Dolina, Rudné bane, Nové Mesto, Antimón, autobusová zastávka, Kvačany,,RD, Liptovský Ján, Jednota, Bystrá, mlyn, Kynceľová, rázcestie, Dolný Harmanec, Jednota, autobusová zastávka, Nové Mesto, Myšlienka, Liptovský Ján, Jednota, Liptovský Ján, ZŠ, Tále,,motel, Matejovce, kostol, Dolná Lehota, Krpáčovo Biotika, Matejovce, Hnilec, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Biela Voda, autobusová zastávka, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Fľak, Matejovce,Tatramat, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Kardolina, Dolný Harmanec, Kohút, autobusová zastávka, Poprad, nemocnica, Bujakovo, žel.zast., Jalovec, ZŠ, Bystrá, Levočská ul., Závod Zdroj, Tajovského, pod nemocnicou

Autobusová zastávka, Tatry:, 11 z 17

Závod Zdroj, Nové Mesto, Antimón, Tále, hotel Partizán, Dolný Harmanec, Jalovec, most, Vysoké Tatry,Kežmarské Žľaby, Beňuš, Filipovo, Liesková, Srdiečko, Bystrá, č. d. 71, Bujakovo, Lepenkáreň, Stará Lesná,,rázc., Bystrá, jaskyňa, Dom kultúry, Veľký Slavkov,,kostol, Vysoké Tatry,Horný Smokovec,rázc., Nové mesto Rožňavská cesta, Dom kultúry, Tatr.Javorina,,Za buky, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Kovošrot, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Tajovského, pod nemocnicou, Liptovský Ján, ul. Starojánska ZŠ, Jednota, Horná Lehota, Novoť, Kráľova Lehota, žel. st., Sídlisko Západ Šport, Biely Potok,Trlenská dolina, Poprad, nemocnica, Škrlák, Salaj, Stará Lesná, rekreačné strediská, Tri Studničky, Riečka, Jednota, Levočská ul., Biely Potok,Trlenská dolina, autobusová zastávka, Obvodný úrad, Mozaika, Beňuš, Gašparovo, Smrečina, Stará Lesná, rekreačné strediská, Kovošrot, Nižná Boca, Červená Voda, Hranovnica,,križ., Biely Potok,Bohunka, Žiar,,nocovňa SAD, Biely Potok,Raveň, autobusová zastávka, Biely Potok,Bohunka, Malé Borové, Nižná Boca, Stredná Boca, Herich, Žiar,,Dolinky, Nové Mesto, Nádej, Nové Mesto Juh III, Nová Lesná,,cintorín, autobusová zastávka, Staré Hory, kaplnka, Nové Mesto, Nádej

Autobusová zastávka, Tatry:, 12 z 17

Kokavský most, Horné Pršany, autobusová zastávka, Staré Hory, kaplnka, Hranovnica,,č.d.133, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Žiar,,Juráš, Horná Lehota, dolný koniec, Jamník,,Jednota, Obvodný úrad, Mozaika, Sídlisko Západ Šport, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Staré Hory, Horný Jelenec, Hrabušice, zdrav. str., Ždiar,,píla, Podkonice, kaplnka, autobusová zastávka, Moštenica, vápenka, Ždiar,,píla, Žiar,,cint., Medzibrod, žel. zast., autobusová zastávka, autobusová zastávka, Hranovnica,,ul.SNP, Moštenica, Pavlova Ves, kult.dom, Braväcovo, Jednota, autobusová zastávka, Staré Hory, Žiak, autobusová zastávka, Beňadiková, kultúrny dom, Hotel Áčko, Železničná stanica, Podkonice, Vyšná Boca, chata Barbora, autobusová zastávka, Malachov, Mazúch, autobusová zastávka, Ž.Šilbingera,č.8, Nižná Boca, Záhradník, autobusová zastávka, Staré Hory, č. d. 21, autobusová zastávka, Nižná Boca, Záhradník, Pribylina,,pož.zbroj., Staré Hory, kaplnka, Beňadiková, kultúrny dom, Staré Hory, Polkanová, Staré Hory, Polkanová, Vavrišovo,,OcÚ, Ž.Šilbingera,č.2, Vyšná Boca, chata Barbora, Donovaly, centrum, Donovaly, Hanesy, Malužiná, Liptov, Ždiar,,galéria, Ždiar,,galéria, Donovaly, Hanesy, Priechod, rázcestie

Autobusová zastávka, Tatry:, 13 z 17

autobusová zastávka, autobusová zastávka, Kynceľová, II., Staré Hory, OcÚ, Nemecká, pri moste, autobusová zastávka, Rybárpole,základná škola, Vaľkovňa, Zlatno, otoč., autobusová zastávka, Malachov, Kopanice, Vavrišovo,,pož.zbroj., Smrečany,,Širica, Kynceľová, II., autobusová zastávka, Bobrovec, Škorupovo, Bobrovec, Rakovica, autobusová zastávka, Podtureň, Pribylina,,garáž SAD, Malachov, hostinec, Podtureň, Priechod, OcÚ, Kynceľová, I., Smrečany,,bytovky, Medzibrod, OcÚ, Pribylina,,garáž SAD, autobusová zastávka, Zuberec,,Brestová skanzen, Zuberec,,Zverovka chata, autobusová zastávka, Bobrovček, OcÚ, Nemecká, Dubová, hlavná brána, Jasenie, dolný koniec, Braväcovo, pri moste, Doprastav, Nemecká, Dubová, žel. st., Moštenica, rázcestie, Jasenie, RD, Lučatín, žel. zast., Jasenie, č. d. 91, Nemecká, Dubová, centrála, Lučatín, SSC, Podkonice, dolná zastávka, Bobrovec, Luhy, Nemecká, Dubová, Zdroj, Nemecká, Dubová, pri moste, autobusová zastávka, Telgárt, žel. st., Lučatín, horný koniec, autobusová zastávka, Harmanec, Strelnica, Smrečany, otoč., Priechod, pod Novou ulicou, Kordíky, vápenica, autobusová zastávka, Harmanec, Strelnica, autobusová zastávka, Malachov, Jednota, Smrečany,,kostol, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry:, 14 z 17

autobusová zastávka, Turecká, Boboty, autobusová zastávka, Nemecká, žel. zast., Ráztoka, Riečka, rázcestie, Harmanec, VPT, Ižipovce, Malachov, Strelec, Malachov, Dzúrik, autobusová zastávka, Harmanec, VPT, Hiadeľ, dolný koniec, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Králiky, Rusko, Bacúch, pomník, Lučatín, Jednota, Nižné Matejkové, Motyčky, Jergaly, Bobrovec, OcÚ, Bobrovec, Huraj, Zuberec,,Šroba rázc., autobusová zastávka, Králiky, Rovne, Nižné Matejkové, Nemecká, Vaľkovňa, Švábolka, Bobrovec, rázc., Bacúch, č. d. 288, autobusová zastávka, Jasenie, Jednota, Králiky, Pažiť, Harmanec, papiereň, Riečka, Nevoľné, Vaľkovňa, Nová Maša, Kordíky, Jednota, Valkovňa, Harmanec, papiereň, autobusová zastávka, Harmanec, OcÚ, Telgárt, mäsna, Tajov, Biela Hlina, Železničná stanica, Pod Skalami, Železničná stanica, Bacúch, rázc., Harmanec, OcÚ, Železničná stanica, Malachov, pred Určinou, Železničná stanica, autobusová zastávka, Hiadeľ, garáž, Telgárt, OcÚ, autobusová zastávka, Železničná stanica, Beňuš, rázc. pri moste, Prosiek,,č.d.26, Nemecká, pomník, Roveň,Tehelňa

Autobusová zastávka, Tatry:, 15 z 17

Ždiar,,Strednica lyžiar.vlek, autobusová zastávka, Jarabá, garáž, Bešeňová, hotel Summit, Beňuš, rázc. pri moste, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Roveň,Tehelňa, Beňuš, ZŠ, Heľpa, obch. dom, Hiadeľ, škola, Králiky, OcÚ, Hiadeľ, OcÚ, Heľpa, obch. dom, Baláže, Selce, ZŠ, Jarabá, garáž, Tajov, č.d. 155, Cesta k Smrečine, autobusová zastávka, Čertovica, motorest, Cesta k Smrečine, Pohorelá, Jednota, Nemce, otočka, Jarabá, Jednota, Králiky, garáž, Riečka, garáž, Beňuš, zdrav. stredisko, autobusová zastávka, Ždiar, Tatra, Selce, OcÚ, Tajov, osada, Selce, štadión, Beňuš, zdrav. stredisko, Pod skleným vŕškom, Nemce, I., Selce, Jednota, Ždiar,,dolná škola, Nemce, PS, Nemce, II., autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Škumat stred, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Nemce, OcÚ, Tajov, mlyn, Tajov, Obecný úrad, autobusová zastávka, Dolinky, autobusová zastávka, autobusová zastávka, SPŠ, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry:, 16 z 17

Sládkovičova,SEAT, Riečka, mlyn, autobusová zastávka, , Liptovský Hrádok, cintorín, autobusová zastávka, Sládkovičova,SEAT, autobusová zastávka, Liptovský Hrádok,, cintorin, autobusová zastávka, Podsuchá, Podsuchá, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Polomka, Smrečina DK, Biely Potok,Kovostav, Biely Potok,Kovostav, Polomka, Smrečina DK, Biely Potok,Do Uhliska, Biely Potok,Do Uhliska, Pohorelá, žel. st., Pohorelá, žel. st., Ždiar,,Bachledova dol.rázc., Ždiar, rázc., Sihoť,ZŠ, Pohorelá, OcÚ, Predajná, OcÚ, Tatravagónka, OkTan, autobusová zastávka, Vápenka (Sódovkáreň), autobusová zastávka, Nemecká, Vápenka (Sódovkáreň), Evanjelický kostol, Evanjelický kostol, Brusno, žel. st., Matejovce, GGP, Brusno, Kováč, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Nové mesto Rožňavská cesta, Biely Potok,pri moste, Biely Potok,Raveň, Brusno, Predajná, pri moste, Brusno, autobusová zastávka, Pohronský Bukovec, horáreň, Brusno, Brusno-kúpele, Brusno, Oremlaz, Šumiac, OcÚ, autobusová zastávka, Šumiac, televízna služba, Pohorelá, Latinák, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Žiar,Žiarska dolina

Autobusová zastávka, Tatry:, 17 z 17

Partizánska Ľupča, rázc. pri stínaní, Dolná Lehota, Črmné, Hrabušice, rázc. Podlesok, Stará horáreň, Stará horáreň, Mýto pod Ďumbierom, Pohanské, kaplnka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Hronec, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Eurocamp, U Turončíka, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Eurocamp, Sásová, ihrisko, Mäsna u Vesel., autobusová zastávka, Sásová, ihrisko, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Nocovňa SAD, Liptovský Hrádok, Tesla, Vigoda, Farma pod Pršanmi, autobusová zastávka, Trangoška, Dolná Lehota, Krpáčovo Cement., Žiar,,rekr.str., Ráztoka, Podbrezová, Vajsková, ZSNP, Podbrezová, Vajsková, tehelňa, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Biely Potok,Slovpap, Medzibrod, rázcestie, Uľanka, žel. st. rázc., Beňadiková, rázcestie, autobusová zastávka

autobusová zastávka inde

Liptovská kotlina (235x), Popradská kotlina (220x), Nízke Tatry (189x), Starohorské vrchy (176x), Kozie chrbty (29x), Západné Tatry (15x), Vysoké Tatry (8x), Belianske Tatry (5x)
autobusová zastávka v Liptovská kotlina
autobusová zastávka v Popradská kotlina
autobusová zastávka v Nízke Tatry

Podobné, Tatry:

1212x doprava, 1049x autobusová zastávka, 104x železničná stanica, 19x predaj lístkov, 12x autobusová stanica, 9x heliport, 8x prístav, 5x letisko, 4x taxi, 2x automat na lístky
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Tatry

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://tatry.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.