Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » príroda » vrch

Vrch, Tatry

Vrch v Tatry

V Tatry sa nachádza viac ako 1000 kusy vrch.

Vrch, Tatry:, 1 z 17

Lomnický štít, Gerlachovská veža, Gerlachovský štít, Veľká Svišťovka, Pyšný štít, Malý Pyšný štít, Kráľova hoľa, vrch, Veľký bok, Prostredný Mengusovský štít, Valentková, Malé Rysy, Havran, Chopok, Nižný kostúr, Nižný kostúr, Vyšný kostúr, Vyšný kostúr, Hincova veža, Veľký Žabí štít, Hrubý štít, Sivá veža, Slavkovský štít, Volia veža, Brestová, Mlynár, Východná Slavkovská veža, Batizovský štít, Zlomisková veža, Malý Kežmarský štít, Hlúpy, Kežmarský štít, Huncovský štít, Temnosmrečinská veža, Malá Ľadová veža, Terianska veža, Jahňací štít, Bradavica, Ťažký štít, Rysy, Tichý kopec, Kasprov vrch, Ľadový štít, Predný Holý vrch, Dromedárov chrbát, Svišťový štít, Veľká kopa, Baranie rohy, Kôprovský štít, Končistá, Široká veža, Štít nad Zeleným, Klin, Veľká Vidlová veža, Patria, Prostredné Jatky, Slavkovský nos, Široká, Jastrabia veža, Popradský Ľadový štít

Vrch, Tatry:, 2 z 17

Zadný Gerlach, Javorová kopa, Ždiarska vidla, Malý Javorový štít, Malý Mlynár, Javorový štít, Zadný Ľadový štít, Východná Vysoká, Litvorový štít, Malý Muráň, Lavínový štít, Kotlový štít, Hrubý vrch, Predná Bašta, Západná Slavkovská veža, Spálená, Veľká Ľadová veža, Muráň, Štrbský štít, Vysoká, Poľská Tomanová, Kolový štít, Zmrzlá veža, Veľká Brdárova grapa, Hlinská veža, Veľká Granátová veža, Ihla v Ostrve, Zadné Jatky, Druhý Mních, Suchý vrch, Kriváň, Divá veža, Nižná Barania strážnica, Čierny štít, Velický štít, Malá Granátová veža, Ostrý štít, Nový vrch, Zámky, Hrubá veža, Brdárova zvonica, Bujačí vrch, Veža nad Prielomom, Veľká Capia veža, Snežné kopy, Kupola, Snehový štít, Zlobivá, Chlapík, Hrubý vrch, Rysy, Príslop, Velická kopa, Rovienková veža, Kozí štít, Veľký Mengusovský štít, Predné Solisko, Tupá, Liptovská veža, Kozí chrbát

Vrch, Tatry:, 3 z 17

Kresanica, Malá Bašta, Kvetnicová veža, Čubrina, Baranec, Bystrá, Štrky, Hranatá veža, Svinka, Snehová strážnica, Banášov bok, Weszterov štít, Kňazová, Štôlska veža, Ostrva, Malý Kriváň, Krajná Kopa, Sedielková kopa, Rumanov štít, Ostrá veža, Dvojitá veža, Rozpadlá kopa, Malá Končistá, Ostrý Roháč, Skorušina, Sivý vrch, Ostrá, Rohatá veža, Svišťovky, Kačacia veža, Salatín, Tichý vrch, Satan (N), Spádová kopa, Kalište, Siná, Pálenica, Krátka veža, Jamská kopa, Zuberec, Biela skala, Štrbské Solisko, vrch, vrch, vrch, Spálená, Kozí kameň, Gánok, Všiváky, Žabí kôň, Osobitá, Veľké Solisko, Plačlivé, Hlina, Volovec, Malý Baranec, Veľká Kamenistá, Pachoľa, Dlhý úplaz, Ďumbier

Vrch, Tatry:, 4 z 17

Predný Čebrať, Malý Baboš, Malé Solisko, Hrubá kopa, Lúčna, Malý Holý vrch, Tomanowe Stoły, Teľačiarky, Furkotský štít, Rakytová, Dereše, Krúpova hoľa, vrch, Krajčov vrch, Babky, Úložisko, Východný Mengusovský štít, vrch, Veľká Furkaska, Smerekovica, Smrek, Bašta, Dedkovo, vrch, Brestová, vrch, Na Skalku, vrch, vrch, vrch, vrch, Velínok, Hincova vežička, Suchá kopa, Tomanowa Kopa, Baníkov, Žabia veža, Hladký štít, Končistá, Ťažká veža, Parzątczak, Malý Žabí štít, Veľká dračia hlava, Łysa Skałka, Prostredná kopa, Svinica, Smrečiny, Nefcerská veža, Prostredný Goričkový vrch, Malý Ľadový štít, Malolúčniak, Goričkova kopa, Kazateľnica Mengusovská, Žabí Mních, Slavkovská kopa, Žabia kopa, Kôpky, Hrubá kopa, Kondratova kopa, Predná Javorová veža

Vrch, Tatry:, 5 z 17

Velká Javorová veža, Predné Jatky, Humbierk, Rohatá vežička, Chovancov vrch, Šanské, Slatvina, Liptovský hrad, Ondrejova veža, Kobylí vrch, Belianska kopa, Deravá, Senná kopa, Horvátov vrch, Žabí vrch, Nebeská veža, Gaflovka, Guľatý kopec, Kopa brán, Mengusovský Volovec, Úplaz, Končisté, Hrebienok, Kamenný vrch, Ovčie vežičky, Temniak, Selnice, Kostolík, Bobrovec, Satan (S), Baba, vrch, Ludárova hoľa, Lomné, Snožka, Kozi Grzbiet, vrch, Špíglové, Blyšť, vrch, Žiarska hoľa, Rovne, vrch, Kotliská, Skalka, Heliaš, Žabia bábika, Beskyd, Zadný dereš, Konská hlava, Zákluky, Poľana, Konské, Konský grúň, vrch, Rákoň, Ostré, vrch, Kopec, Magura

Vrch, Tatry:, 6 z 17

Machy, vrch, vrch, vrch, vrch, Stoly, Štefan, Bohúňovo, Veľká Házička, vrch, Malá Svišťovka, Pivarčovské, vrch, Krížna, Faixová skala, Lomnický hrb, Zubihraška, Zadný Oštep, vrch, vrch, vrch, Kohút, Snehová veža, Jahňacia vežička, Kolesárová, Grešová, vrch, Lúčny hríb, Chmúrna veža, vrch, Príslop, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Stežky, Gregor, vrch, Strelecká veža, Čerená, Pfinnkova kopa, Skalné vráta, Kýčera, vrch, Bujačí vrch, Žltá stena, Liptovská Tomanová, Uhlisko, Prostredný hrot, Zadný grúň, Doštianka, Ostrý vrch, vrch, Hrádok, Prosečné, vrch, vrch, Rovná hoľa, Prostredné Jatky

Vrch, Tatry:, 7 z 17

Nižná priehyba, vrch, Mlynárová, Biela skala, Zámostská hoľa, vrch, vrch, Malý hrot, Mestská hora, Slemä, Trnác, Košariská, Hunkovie, Soľanka, Magura, Gombošov vrch, Vyšná priehyba, Hrádková, vrch, Žltá veža, vrch, vrch, vrch, Havránok, vrch, vrch, vrch, vrch, Chabenec, Latiborská hoľa, Malý Kostol, Mohyla, Kýčera, Príslop, Tisovka, vrch, Rinias, Latiborská, Salatín, Rogová, 1210, Holica, vrch, Skorkovec, Balnô, vrch, Kujanky, Velká Lomnická veža, Pusté, Veža železnej brány, Červená, Ďurková, Opálené, Veľké Železné, Matúšová, Veľká Garajova kopa, vrch, Meštrová, Klin, Vrchhora

Vrch, Tatry:, 8 z 17

Zadná kopa, vrch, Vysoká, Zlomené, Javorina, 980, Krátka, Šlosiar, Skalka, Jalovecká kopa, vrch, Červený grúň, Stupka, 1014, 970, Bukovica, Kolibisko, 720, vrch, Krámec, Velický zub, Zbojnícka kopa, Ľupčianska Magura, Dzurová, vrch, Hincova veža, Očenášovská, vrch, Malý Salatín, Panská hoľa, vrch, Bežan, Skorkovec, Holica, Andrejcová, Skala, Veľký Baboš, Grúnik, Veľká hoľa, vrch, Záturňa, Slavkovská výhliadka, vrch, Rohačka, vrch, 1020, Hrádok, Demänovská hora, Opálenica, vrch, Smrečiny, Štíty, vrch, Hájec, Háje, Hláčovo, Jamy, Sečisko, Senná kopa, Kamenné

Vrch, Tatry:, 9 z 17

vrch, Zámčisko, Ostrá, Brtkovica, Ramžené, Prašivok, vrch, Pánska Hoľa, Ohnište, Turánske, Košarisko, vrch, Veľká Oružná, Bánoš, Žarnovka, Handliarka, Hiancovo, Hájiky, vrch, Čierny vrch, vrch, Závrch, vrch, Klin, Vrch Hrádok, Valaská, vrch, Tlstá, Skorušová, Kŕč, Malá Baba, Žiar, Jelšie, Baba, Brestovec, vrch, Salatínka, vrch, Kurence, vrch, Skalka, Sliačska Magura, Ulický bok, Zálomy, Široká, vrch, Prašivá, Veľký Hukov, Sekanice, Zadný háj, Koreň, vrch, Nemecký vrch, Suchý vrch, Urpín, Malá Chochuľa, Lopúchový vrch, Ostrý vrch, Za hájom, Kráľov

Vrch, Tatry:, 10 z 17

Končistý vrch, Malý Smolník, Tri kopy, Malý Hukov, Fedorka, vrch, vrch, Magurka, Nohavica, Smolník, Čarnušová, Havrania, Soboňová, vrch, Ráztoka, Hrachovisko, Na Jame, Pod Malým Hukovom, Eliaš, Škopovo, Siwiańskie Turnie, vrch, Predná Poludnica, Končitý vrch, Turniská, Pravnáč, Prašivá, vrch, Gliaň, Čerenová, Horná roveň, Chujavy, Žiarsky diel, Sitieň, Opálenisko, Spádik, vrch, vrch, Nižná Roveň, Rovienky, Baňa, Poludnica, Hvozd, Žiarec, Želiarec, vrch, vrch, Laskomer, Bodová, Zadný vrch, Kráľov stôl, 1130, Opalisko, Klin, Jamborowy Wierch, vrch, vrch, Suchý vrch, Rakytovica, Čierna hora

Vrch, Tatry:, 11 z 17

vrch, Besná, vrch, Zadný Japeň, Turek, vrch, Čmeľová, vrch, Kasne, Biela Marušová, Panský diel, Okosená, vrch, Solisko, vrch, Mních, Hrádok, Horné báne, Dlhá Medza, Sekané, Koryciańska Czuba, Králička, Blatná, Svrkľa, vrch, Gąsienicowa Turnia, vrch, Grúň, Krakova hoľa, Tanečnica, vrch, Štiavnica, vrch, vrch, Horný diel, Ježov vrch, Javorovica, vrch, Glezúr, Susedská, vrch, Hrubý vrch, vrch, Suchá, vrch, Háj, Barich, vrch, Kaštieľske lazy, vrch, Najhy, Pálenica (Všivák), Mesiačik, vrch, Lažtek, Zamczysko, Kúpeľ, Pálenica, Bula pod Rysami, Lajštroch

Vrch, Tatry:, 12 z 17

Červená Magura, vrch, vrch, Olešková, vrch, Kotlička, Olešková, Vyšný Brankov, Trojička, Chopec, Sunderov vrch, vrch, vrch, Fišiarka, Čertova svadba, Rovienky, Okry, Kopa, Baba, vrch, Brankov, Mikulovka, Vlčí zub, Kriváň, vrch, Na hore, Priehyba, vrch, Kačianka, Veľká skala, vrch, Heje, Vysoká, Strana, Kotlová, Hríby, Nižná Magura, Kochuľa, vrch, Horný diel, Tisová grúň, Čiliačka, Vysoká, Pohorený bán, Vlčnenec, vrch, vrch, Jelenská skala, Nižná Bystrá, Krompľa, Bukovina, Kundrák, vrch, vrch, Mamrich, Borovnisko, Sidorovo, Stará hora, Čertovica, vrch

Vrch, Tatry:, 13 z 17

Predný Japeň, Súšava, Diel, Kutiny, Panské, Hlinné, Anna, Mendíčka, Čabraď, Vlačuhovo, Homôľka, Skalka, vrch, vrch, Osí vrch, Kyseľovec, vrch, Lysec, Mačacia, Chmelinec, Mnich, vrch, vrch, Grúň, Zadná Široká, Rakytník, vrch, Mních, Kremnická skala, Hrabovo, Slnečný vrch, Olešková, Lipá, vrch, Klopačka, Háje, Stasová, Jašteričie, Javorový grúň, Oselná, vrch, Pálenica, vrch, Havrania poľana, Mladá hora, Nemecká, Heľpianský vrch, Kopa, Vlahora, Brdárová, Ježová, Holubí vrch, Osly, Magura Witowska, Tri kopce, Háj, Veľká Vápenica, Malý bok, vrch, vrch

Vrch, Tatry:, 14 z 17

Oravcová, Ostrý vrch, vrch, Medvedia, vrch, vrch, vrch, Kochuľa, Milkovo, Smreczyński Wierch Wyższy, Hradiská, vrch, Pavlová, vrch, Beniač, Koškov vrch, Zlatá hora, Bôr, Kopa, Paločkovec, Jalovská hora, vrch, Prieves, Ráztocká hoľa, Vrch Hybice, Chotár, vrch, Haklovo, Tanečnica, Ostredok, Vrbovica, Za cintorínom, Baníkovská ihla, vrch, Baník, Jeruzalemský vrch, Obrštín, Skribňovo, vrch, Zadná Zábrať, Holica, Domárka, Zbojnícka, Klobušov, Uhlisko, vrch, Holičná, Píla, Kopok, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Raptošov vrch, vrch, Sielnická hora, Ráztocké poľany

Vrch, Tatry:, 15 z 17

Krúpová, Orlová, Babina, Plechy, vrch, Jánov grúň, Bartková, Zámčisko, Temná, Hrubý grúň, vrch, Magura, Tri kopy, Havrany, Kápa, vrch, Rakytovec, 1658, 1664, Za Martinom, Malá hora, Kubín, Zlatá studňa, vrch, Hôrka, Špania, Partizánska hora, Zadná hoľa, Štít, vrch, vrch, Grúň, vrch, Garajky, Okolík, vrch, vrch, Pukanec, Krčahy, Javorková, vrch, Žiare, Bukovinka, Gregová, vrch, vrch, Lovisko, Prosiek, vrch, vrch, Bučiny, Stimberec, Dobák, Litofová, vrch, Tri kopy, Šutková, Rakytovec, Človečia hlava, Ižipovské háje

Vrch, Tatry:, 16 z 17

Vražená, vrch, vrch, vrch, Pálenica, Flos, Pod Košariskami, vrch, Popová, Lučivno, vrch, Prostredný vŕšok, vrch, Predný Salatín, vrch, Nad Jurským, vrch, Veľká Chochuľa, Ostroň, Zádiel, Piesočná, Ivanov, vrch, vrch, vrch, Pri ľubickom chotári, Struhár, Mlynárska, Mýtny vrch, Vyšná Magura, Hrádok, Nad žliabkami, Malá Vápenica, Kopa, vrch, Ostredok, vrch, Štolba, Tvarožná, Surový hrádok, Hrubý vrch, Hošková, vrch, Kráľova skala, Turková, Borovina, Holica, vrch, Vojnianska hora, vrch, Kopa, Predná hoľa, vrch, Vrchbánsky grúň, Strundžaník, Zvon, Prašivý vrch, Čučoriedková, vrch, Varta

Vrch, Tatry:, 17 z 17

Ondrejská hoľa, Vysoké, Štrbavý, Veling, Čierny vrch, Zingoty, Gindura, vrch, Rovienky, Hlinený vrch, Mládky, Sosna, Valtín, Malá Kopa, vrch, Strážske, Priehybka, Trhová, Trávny Ždiar, vrch, Holý vrch, Pikovská hora, Kamenný vrch, Vyhnatová, Priechod, vrch, Konislav, Krajčovo, Kosov vrch, vrch, Na sedle, Vyhnatová, Veľký Grúň, Zadný Salatín, Žľabina, Plošové Turne, Vrchlazy, vrch, Barbolica, Kopa Prawdy

vrch inde

Nízke Tatry (369x), Vysoké Tatry (221x), Západné Tatry (181x), Liptovská kotlina (145x), Starohorské vrchy (66x), Popradská kotlina (56x), Belianske Tatry (42x), Kozie chrbty (31x)
vrch v Nízke Tatry
vrch v Vysoké Tatry
vrch v Západné Tatry

Podobné, Tatry:

2855x priroda, 1089x vrch, 663x prameň, 363x jaskyňa, 277x výhľad, 161x sedlo, 106x kameň, 104x vodopád, 92x prepadlina
Hľadáme vrch, OSM tagy: natural = 'peak'.
ilustračný obrázok k Vrch, Tatry

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://tatry.oma.sk/priroda/vrch

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.