Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » turistika » miesto

Miesto, Tatry

Miesto v Tatry

V Tatry sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Tatry:, 1 z 17

Ľad v Slnečnej zákrute, Lúčne sedlo, Veverkov ľadopád, Ľadopád Zahrádky, Ľadopád, Podslivčia, Skalka, Role, Bobrovečky, Smrečina, Vážne, Hrabovo, Záhradky, Pancová, Malý hang, Na Záhrady, Erlchen, Lesovňa Danielov dom, Tatranská kotlina, Potok, Pod Hríbami, Paseky, Záhumnie, Ferkovská, Príslop, Handliarka, Majerské sihote, Granátová stena, Baniská, Podhorianka, Prídavky, Jánošíkova, Nižné pole, Piloimpregna, Sihoť, Za ulicou, Komposesorátny les, Kolónia, Priehyba, Pred dolinkou, Kapustnice, Gerlachovský kotol, Biela Púť, Jasná, Iľanovo, Ploštinček, Sad, Slavkovská dolina, Nad Pekelnov, Dve vody, Spálenisko, Izbica, Brdo, Horekoncové, Hadiaskala, ZaMakovicou, Nemecký rebrík, Brezie, Stošianka, Chalúpkovo

Miesto, Tatry:, 2 z 17

Záhradiska, Šlamiarka, Okresná správa ciest, Pred hostincom, Jamy, Jelení grúň, Cmiter, Pred Baničným, Slavkovské plieska, V Baničnom, Machutov, Kamenné pole, Prelomené, Železná kotlina, Pri kríži, Gliane, Pri stanici, Padličkovo, Zavalisko, Machalovce, Nižnianske záhrady, Španie, Rovne, Lúčka, Bartková, Dadov, Záhumnie od Sliača, Záhumnie od Sliača, Pongrácovie, Pod skalkou, Nižné Flaky, Záročné a Lániky, Polsklady, Daňaca, Hájovňa Svidovo, Pred Uhlište, Krajčov kút, Granátové lávky, Vyšné záhrady, Uhrová, Hájovňa Michalová, Veľká Koniarka, Trstica, Podvŕšky, Páterov klin, Škrobák, Nižné Stráne, Bobovišné, Močiare, Svinská lúka, Okrúhlica, Na Mlynček, Polom, Výhoniská, Štvrtky, Lavrovky, Široké, Medzi vodami, Prievalec, Mierový háj

Miesto, Tatry:, 3 z 17

Putiska, Salaš, Nižné Kapustnice, Oblazy, Pred Svarínom, Podhorné Sivákové, Putiská, Mačací kotol, triedička, Chatová oblasť Pod Dobakom, Liptovské Hole, Záhrady, Štiavnica, Mršinisko, Malé tŕstie, Výhon, Prosnia, Jóbova ráztoka, Bašovňa, Za kostolom, Malkovská, Za Váhom, Lán, Breh, Paseky, Močiar, Za Lazy, Ostrý vrch, Jama, Rozkoš, Veľké tŕstie, Bahná, Kapustnice, Kilianka, Ostredok, Hanuška, Lesna cesta, Za ihriskom, Košarisko, Novoť, Medzi mosty, Pod slavkovským jarkom, Roveň od Váhu, Pekná Vyhliadka, Pod Javorím, Jamnické plesá, Pätina, Špaňodolinské lipy, Niže vsi, Perinová, Velický žlab, Gajdošov vrch, Priesadiská, Horná lípa, Primovce, Uhlinsko, Kišovce, Halnie, Chotár, Pod ošipárňou

Miesto, Tatry:, 4 z 17

Dlhá lúka, Vavrišovo, Dolné Lúčky, Biely kameň, Záhumnie, Zverien, Pod Ježom, Horná lúka, Jelenská, Hrádok, Hôra, Kyslá, Studená, Rakytiny, Alabastrová jaskyňa, Mazurovská, Uhlište, Pred kliny, Brestová, Pod Zveriakom, Šiance, Klokôtka, Konopiská, Moravčíkovo, Kňazové, Nižné Kamence, Kamence, Majer, Chodníčky, Horné záhrady, Polkanová, Vyšný diel, Nový dvor, Klasy, Latiborie, Benzekovská, Rogošky, Holý vrch, Kožarovka, Nad baňou, Pod skalku, Kozí vŕšok, Hrádok u cmitera, Hubková Skalka, Malé záhumnia, Močiare, Za cmiterom, Za Segiňom, Krivaňová, Rovne, Kejda, Skalka, Pod lipkou, rómska osada, Úboč, Hliník, Nadomlyn, V kruhu, Záhumnie, Bukovinka

Miesto, Tatry:, 5 z 17

Hanesy, Uhlište, Pod Magurou, Ostredky, Zlatno, Sliačany, Zadný kút, Repisko, Nižovce, Seliská, Pod Ždiarom, Lúžková Skalka, Kamenný vrch, Mistríky, Pieskovisko, Repiská, Lúžky, Kolačkovianka, Vyšné záhrady, Litvovské, Úložisko, Nadhrb, Pavlovka, Kobylie, Greškova, Bukovské, Kútovie, Veľké, Rovinky, Urbanová, Košiar, Pod Dráhami, Šuvariny, Valuškov, Vápenica, Pod Lazom, Kutina, Zemičky, Bulíková, Zverovka, Jama, Merťuky, Poprečná, Poľanka, Panské, Kamence, Záhumnie, Pod Stráňou, Vyšná Matejková, Širiny, Holizňa, Horné bučie, Pod Hájom, Nižná Matejková, Pod Drahy, Laz, Dolná Turecká, Leštinské, Laz - Bulov, Švábolka

Miesto, Tatry:, 6 z 17

Pred Lopušné, Pod Košiarom, Kazimier, Kapustnice, U Králikov, Prosečná, Martincov, Na chrasti, Šurianská, Za valom, Posviacaná, Pstružné, Lúčka, Dolná Jarabá, Brezová, Blažov, Laz, Za Bieloncikom, Nevoľné, Široká, Šemšelova, Vrbica, Jamina, Pod bučkom, Pod Leštiny, Potôčik, Pri zápalkárni, Hrbok, Bukovec, Záhrada, Vŕšky, Hossanová, Jánošovce, Roveň, Ulice, Noviny, Pri stanici, Vŕšok vyše dediny, Podkáčová, Pohančiská, Za Žabkov, Veľké lúky, Tonkovská, Ľauková, Močiar, Badiaková, Sihoť, Lániky, Za Balcíkov, Pastva, Prostredná Jarabá, Panská záhrada, Hriadky, Sestrč, Záhradky, Dechtárska hora, Marková, Horný vŕšok, Veľká roveň, Chlp

Miesto, Tatry:, 7 z 17

Šucvald, Hrbčok, Tri kopy, Konopiská, Zápotočie, Pod Hájikom, Mocidla, Starý cintorín, Medzivodie, Do Kutov, Záhorie, Zápotočie, Záhumenice, Za kostolom, Mokraď, Kopanice, Vajano, Panské záhrady, Hýlovské, Ohrady, Pred Harajdovou, Horné záhrady, Žiar, Jurske, Dlhe Zeme, Pod Zabrez, Pod Chrasť, Žadíkovo, Vážna, Pniaky, Mišíčkovská hŕba, Hodiešov, Lány, Jasienok, Dolné záhrady, Nižné Slivkule, Červený kút, Pri Poprade, Cyklistický ľad, Na Hriadky, Figurovská hŕba, Rúčkovská hŕba, Žiar nad Tajovom, Pod cmiterom, Čerence, Grešíkovská hŕba, Vlčia jama, Pod vlčou jamou, Malý klin, Salajovská hŕba, Palčovská hŕba, Hore Hrbkami, Trliny, Motocros, Vyšné Hlôžné, Zábava, Laz, Močiar, Polianky, Nad Dielcom

Miesto, Tatry:, 8 z 17

Kutiny, Teplica, Vernar, Luhy, Pod Matejovou, Jarmočisko, Pod Hrachoviskami, Výhon, Zámostie, Nižná Šuňava, Pod brehom, Nižné záhrady, Pri Vagónke, Dlhý grúň, Malá Šindliarka, Pod brehy, Boháčsky vŕšok, Jalčiné, Holy vrsok, Batizovská dolina, Velická dolina, Brána, Roháčske plesá, Zadné Kotliská, Príslop, Kanclík, Zadné Pálenice, Meskova, Rakytiny, Čumové, Stratené, Borová, Prostredná, Za Hlbokou, Pred Košariskami, Prašovňa, Stratená, Nad Brtošovou, Petrov hrb, Dubovská hoľa, Ondrovska, Tesné skaly, Pod Kotliskami, Marko, Kasňa, Borovie, Žliebky, Kačka, Poľana, Ráztočky, Skalnitá, Vtáčnik, Martinov laz, Konopnice, Lazy, Repiská, Úplaz, Pasečné, Hámre, Štelerova

Miesto, Tatry:, 9 z 17

Vajskova, Jiskrovie vŕšok, Brtošová, Vidličky, Bane, Melicherova, Vajsková, Machnatá, Nad Stráň, Hliništia, Dolina, Kvačkajova, Za lieštim, Paseka, Skalka, Pod Kosové, Na hrb, Uhliská, Na diel, Za Markušou, Strmý spád, Malé Pálenice, Brezinky, Kosové, Črmno, Pálenica, Čertiaž, Košariská, Smrečiny, Kiar, Za tisovné, Do Moskov, Dve vody, Kalište, Kulichova, Halné, Solisko, Hlava, Brhlisko, Pod Derešmi, Spravodlivá, Kostolce, Repiská, Solisko, Spoločná kotlina, Zadné, Otupné, Stodôlky, Konský grúň, Malý Sokol, Pod Salašky, Hrad, Grúň, Farský les, Bohuš, Rázstochy, Podmeštrová, Hrubý grúň, Strapaté, Sviniarka

Miesto, Tatry:, 10 z 17

Nový laz, Chopec, Holý prieval, Jazvečia, Makovica, NadRadmi, Kamenec, Pod kríkmi, Holá Slatina, Nad vodou, Suché, Žliebky, Uplazy, Javorie, Nad močiar, BánSkala, Pod hájkom, Lučivná, Košarisko, Nižné Matiašovce, Kňazová, Jazvečie, Mlynec, Sosna, Priehaliny, Hrb, Končitô, Doliny, Vyšné Matiašovce, Žiariky, Homôlky, Zlatné, Háj, PodRakytiny, Priekopa, Skálie, Likavská lúka, Magura, Kriváň, Polom 5-2014, Polom 5-2014, Krátkou dolinou, Malá Legátová, Repiská, Koleso, Nad jarok, Machnaté, Laukové, Močidlá, Rišianka, Žihľavná, Zurková, Prieslop, Zubre, Jazierka, Kŕče, Pohanske, Parichvost, Balné, Fričova skala

Miesto, Tatry:, 11 z 17

Zadná, Pod čerenou, Matejková, Pod cestou, Zemianska dolina, Klinčok, Kohút, Francistá, Boček, Pod prielohy, Havranová, V laze, PodBrezovec, Dielec, Vŕšky, Lazy, Mlynná, Komornícka, Dolinky, Mária, Žeruchová dolina, Rochmáne, Močidlo, Parožky, Ryšanka, Klučiny, Likavské, Skalnô, Cudenica, Borová, Jachymovka, Hliny, Lovnáč, Horné Richtárovo, Okrúžky, Vazy, Novákovie, Čakanovo, Pred Dolinské, Hlinisko, Úbrest, Úzka Zápač, Vyšná Smreková, Štiet, Krátka, Pod brezinou, Dielce, Žeruchová, Kečka, Nakúte, Doliništie, Na Dobál, Magurka, Nižná Smreková, Lúžok, Machy, Mikše, Príkre, Bohúňovo, Stolík

Miesto, Tatry:, 12 z 17

Prostredný grúň, Vysoká, Pod Kováčovou, Vratná skala, Tmavá dolinka, Hlinka, Dolinky, Legátová, Zámrzlia, Orechová, Nastolce, Kotkodák, Uhrínovo, Hôrky, Medzi Široké, Fľak, Holična, Žleby, Pobokové, Povrazy, Žiare, Farské, Pri Sliačskej ceste, Nad sadom, Nohavice, Prostredné hony, Nad Horičkou, Orlov, Pod Stankovo, Holý vrch, Generál šús, Biela skala, Tretiny, Podžredla, Lúky, Pálenička, Chotamô, Javorová, Vyšné rakytiny, Škutová, Nad brezím, Vyšné polširoké, Niže závozia, Zálom, Nad Hroncom, Pod Holicu, Hlbokô, Pod Hatima, Črchlá, Črchta, Za Ireky, Niže mesta od Malatín, Za Novú cestu, Stredné pole, Za Teplicou, Kríž za plotami, Štiavnice, Zbojnícka, Rovná Krajina, Veľký Košiar

Miesto, Tatry:, 13 z 17

Glian, Okrúhle, Moldava, Bohušov sad, Pod Kečky, Skalka, Hrádok, Vyšné Uhlisko, Pod Magurkou, Priečnice, Fľaška, Dbaly, Nad krátkou dolinou, Zadné kotly, Podhájom, Hrádok, Močidlová dolina, Macová, Spišiačka, Proti vŕbkam, Porúbka, Babia dolina, Pod Kikulu - Grúň, Opalená skala, Iľanovka, Horné záhrady, Breziny, Dražníky, Údolka, Folvarský lesík, Mogila, Roveň, Rovienky, Vrchy, Došťanka pod Smrečinami, Dlhé, Holičná, Škoruchová, Mlaky, Mlynište, U veľké jedle, Blatná, Nad Slavkovským járkom, Nižné Hrváče, Machnatô, Pod zlodejským chodníkom, Pod Hoľou-Pod Starou cestou, Podžiarničky, Láne, Široká, Dielce, U zlaté jámy, Vyšné Dlhé, Za Došťanku, Za Teplicu, Za Majerovie, Kapustný hrb, Horekoncové, Všivavá, Priečne

Miesto, Tatry:, 14 z 17

Beim Böcken, Roveň, Okolčné, Lazy, Stredná cesta, Malý Košár, Požarina, Nižniansky vrch, Pod bukmi, Suché lúky, Nižné Obcovie, Volchová, Pod Zálom, Vyšné Hrváče, Solisko, Veľký oželec, Hony za vúčelmi, Obcovie, Obecný les, Staníkov a pod Staníkov, Za Glinku, Kráčiny, Vyšná červená, Pod Jabloňovie, Tokarna, Zápotočkové, Brezinky, Okolo stodoliska, Veľký Brunnov, Zadný a predný Ždiar, Bukovské, Hnilce, Pod Žiarom, Demänovská slatina, Pod Jablonkou, Potočné, Čierna dolinka, Záhorovisko, Nižné Uhlisko, Ireky, Duby, Hate, Vrátna, Markušová, Krivé, Cabanky, Čierťaž, Vysoké bažičky, Nad záhumním, Liptovská Porúbka, Žlabková dolina, Hájik, Košiar, Žiarna dolinka, Pod železnou bránou, Skalka, Krivoňovské, Krayov košiar, Filmársky žľab, Hŕby

Miesto, Tatry:, 15 z 17

Do Jelia, Nižný Príslop, Hrádok, Nový diel, Tretinky, Penzion Biela Voda, Bartková, Príslop, Došťanka, Mních, Kapustnisko, Kikula - Grúň, Kobylárky nad Vlčou, Jasenoviská, Holičná, Dolinky, Kečky, Benice, Huncovká koliba, Za farou, Ústredok, Nad Váhom, Sekanice, Vysoké u Kolesárok, Veľký fľak, Bartkov grúň, Rybníčky, Lenártka, Hrtan, Rovná, Hlboká, Dlžiny, Malý Brunnov, Nad okrúhlym Grúňom, Svitanovka, Jahňačie, Roveň, Za novou cestou, Kapustnice, Baňská studna, Hlasná skala, Hexnerka, Ondrejovo, Panské diely, Vŕšky, Za Kýčerou, Kyslá polana, Monkova dolina, Štít, Háj, Kratiny pod kruhom, Stavinskô, Jarky, Pod ohradami, Dolný pekný lesík, Zátrnice, Malé Prostredné, Čierna voda, Okoličianka, Les nad Žlebamy

Miesto, Tatry:, 16 z 17

Malá Iľanová, Malá hučava, Lúky, Veľký Brunov, Kikula nad Ráztokami, Ostredok, Nové Flaky, Horárňa, GrosserKuhleger, Malé pole a Tretiny, Stráne, Smrečianka, Jakubcovo - Suchodol, Na pašnito, Kotly, Vyšný Príslop, Drahé drevo, Nad hlbokým, Dielnice, Nad Jabloňovie, Háje, Slivčie, Havranova, Biela voda, Pri božej muke, Na Peklisku, Pod smrekom, Pod Rohačkou, Rybník, Žlabkové rovné, Bočiny, Hlinišťove, Kolesárky, Báň, Čupajka, Besná, Lazy, Vyšný les, Lúčkovie, Pustatina, Ždiar, V žlabkoch, Uhrové nižné, Podhorániho grúnik, Roveň, Ončovce, Kachlovky, Grapy a Poldvorné, Veľká Iľanová, Pod Babím, Dlhé Grúňe, Úhrové a podsádočné, Selišné, Pod Škutovú, Pod študentský prameňom, Malé a Veľké Prostredné, Na vrchu Štvrtského, V boku, Frlajzova, Malcovie

Miesto, Tatry:, 17 z 17

Stankovo, Črchla, Škvrkovec, Hony za cintorínom, Na Hariskách, Stadlisko, Šindlárka, Šuvarné, Prostredný bok, Viedenka, Rakytovec, Javorinky, Havranová, Peklanka, Kriváň, Nad Benikami, Uhrové vyšné, Predovratnice, Dolu linajou, Furtačka, Chotárnice, Predný bok, Kvasičné-Suchodol, Margitin vŕšok, Jelia, Za Báň, Hoderswäldchen, Niže Stínania, Malé pole, Konislavce, Krivá, Kozí grúň, Cupajka, Hancková, Roveň za železnicou, Podsmrekové, Podlôžky, Jakubcovo-Suchodol, Pod a za Došťanku, Slameník

miesto inde

Nízke Tatry (1775x), Liptovská kotlina (1483x), Popradská kotlina (823x), Starohorské vrchy (508x), Západné Tatry (235x), Kozie chrbty (225x), Vysoké Tatry (79x), Belianske Tatry (71x)

Podobné, Tatry:

8505x turistika, 5333x miesto, 1014x orientačný bod, 526x turistické informácie, 295x prístrešok, altánok, 295x strom, 211x poľovnícky posed, 192x štôlňa, 161x chranený strom, 125x ohnisko, 106x atrakcia, 100x orientačná mapa, 85x miesto na piknik, 38x studňa, 9x komín, 5x pamätník, bojisko, 4x väznica, 3x vodárenská veža, 3x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://tatry.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.