Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » turistika » miesto

Miesto, Tatry

Miesto v Tatry

V Tatry sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Tatry:, 1 z 17

Ľad v Slnečnej zákrute, Lúčne sedlo, Veverkov ľadopád, Ľadopád Zahrádky, Ľadopád, Podslivčia, Skalka, Vážne, Smrečina, Role, Hrabovo, Bobrovečky, Pancová, Záhradky, Malý hang, Erlchen, Lesovňa Danielov dom, Na Záhrady, Tatranská kotlina, Pod Hríbami, Potok, Paseky, Záhumnie, Ferkovská, Príslop, Handliarka, Majerské sihote, Brezie, Baniská, Granátová stena, Podhorianka, Nižné pole, Stošianka, Komposesorátny les, Piloimpregna, Za ulicou, Španie, Sihoť, Kamenné pole, Veľká Iľanová, Kolónia, Polsklady, Priehyba, Rovná, Blatná, Pred dolinkou, Gerlachovský kotol, Trstica, Biela Púť, Podvŕšky, Iľanovo, Jasná, Slavkovská dolina, Hámre, Sad, Spálenisko, Dve vody, Nad Pekelnov, Na hrb, Izbica

Miesto, Tatry:, 2 z 17

Horekoncové, Nemecký rebrík, ZaMakovicou, Močidlo, Brdo, Hadiaskala, Záhradiska, Chalúpkovo, Prídavky, Čertiaž, Šlamiarka, Pred hostincom, Jánošíkova, Okresná správa ciest, Pred Baničným, Jelení grúň, Machutov, Cmiter, V Baničnom, Slavkovské plieska, Jamy, Mlynná, Machalovce, Padličkovo, Nižnianske záhrady, Zavalisko, Gliane, Pri kríži, Pri stanici, Prelomené, Železná kotlina, Záhumnie od Sliača, Záhumnie od Sliača, Pod skalkou, Záročné a Lániky, Lúčka, Bartková, Nižné Flaky, Pongrácovie, Dadov, Rovne, Kapustnice, Hájovňa Svidovo, Pred Uhlište, Vyšné záhrady, Krajčov kút, Daňaca, Granátové lávky, Mokré lúky, Biely kameň, Hájovňa Michalová, Uhrová, Veľká Koniarka, Krivé hony, Ploštinček, Biela voda, Páterov klin, Bobovišné, Nižné Stráne, Močiare

Miesto, Tatry:, 3 z 17

Škrobák, Okrúhlica, Na Mlynček, Svinská lúka, Štvrtky, Široké, Výhoniská, Polom, Lavrovky, Prievalec, Medzi vodami, Záhrady, Putiska, Salaš, Mierový háj, Nižné Kapustnice, Záhrady, Putiská, Liptovské Hole, Mačací kotol, Podhorné Sivákové, triedička, Oblazy, Pred Svarínom, Chatová oblasť Pod Dobakom, Štiavnica, Bašovňa, Malé tŕstie, Za Váhom, Prosnia, Za kostolom, Breh, Malkovská, Výhon, Jóbova ráztoka, Lán, Mršinisko, Kapustnice, Rozkoš, Ostrý vrch, Paseky, Jama, Bahná, Horné Richtárovo, Za Lazy, Veľké tŕstie, Močiar, Ostredok, Kilianka, Košarisko, Píla, Kosodrevina, Lesna cesta, Hanuška, Tále, Za ihriskom, Novoť, Špaňodolinské lipy, Pri železničnom moste, Jamnické plesá

Miesto, Tatry:, 4 z 17

Pod brezinami, Pätina, Pod Javorím, Niže vsi, Gajdošov vrch, Lovište, Perinová, Roveň od Váhu, Pod slavkovským jarkom, Medzi mosty, Pekná Vyhliadka, Velický žlab, Uhlinsko, Kišovce, Priesadiská, Horná lípa, Primovce, Vavrišovo, Pod ošipárňou, Chotár, Dlhá lúka, Halnie, Dolné Lúčky, Záhumnie, Horná lúka, Zverien, Pod Ježom, Jelenská, Hrádok, Uhlište, Pod Zveriakom, Kyslá, Mazurovská, Klokôtka, Pred kliny, Rakytiny, Hôra, Studená, Kňazové, Konopiská, Brestová, Moravčíkovo, Šiance, Kožarovka, Horné záhrady, Kamence, Majer, Polkanová, Vyšný diel, Holý vrch, Latiborie, Pod Hrachoviskami, Rogošky, Klasy, Benzekovská, Nižné Kamence, Nový dvor, Chodníčky, Pod lipkou, Nad baňou

Miesto, Tatry:, 5 z 17

Skalka, Kejda, rómska osada, Rovne, Panské záhumnia, Pod skalku, Hubková Skalka, Krivaňová, Poľana pod Javorem, Hrádok u cmitera, Močiare, Úboč, Kozí vŕšok, Za cmiterom, Za Segiňom, Malé záhumnia, Záhumnie, Zlatno, Repisko, Zadný kút, Pod Magurou, Ostredky, V kruhu, Bukovinka, Hliník, Hanesy, Uhlište, Močiarka, Sliačany, Nadomlyn, Litvovské, Kamenný vrch, Nadhrb, Mistríky, Repiská, Úložisko, Seliská, Nižovce, Lúžky, Lúžková Skalka, Pieskovisko, Pod Ždiarom, Vyšné záhrady, Kolačkovianka, Kobylie, Pavlovka, Merťuky, Veľké, Panské, Zverovka, Laz, Bulíková, Laz - Bulov, Leštinské, Greškova, Pod Dráhami, Rovinky, Vápenica, Jama, Urbanová

Miesto, Tatry:, 6 z 17

Dolná Turecká, Záhumnie, Kazimier, Pod Stráňou, Kamence, Bukovské, Širiny, Nižná Matejková, Poľanka, Horné bučie, Valuškov, Pred Lopušné, Poprečná, Pod Hájom, Košiar, Pod Lazom, Kútovie, Zámostie, Šuvariny, Kutina, Holizňa, Pod Drahy, Zemičky, Vyšná Matejková, Švábolka, Pod Košiarom, Na chrasti, Šurianská, Laz, Pod bučkom, Vrbica, U Králikov, Kapustnice, Jamina, Posviacaná, Blažov, Pstružné, Potôčik, Romska Osada, Dolná Jarabá, Pod Leštiny, Za Bieloncikom, Za valom, Šemšelova, Martincov, Prosečná, Nevoľné, Široká, Lúčka, Brezová, Hronkova, Tonkovská, Roveň, Rozkopanec, Vernar, Noviny, Pri stanici, Ulice, Pohančiská, Bukovec

Miesto, Tatry:, 7 z 17

Sihoť, Vŕšok vyše dediny, Záhrada, Pastva, Hrbok, Hossanová, Pri zápalkárni, Jánošovce, Ľauková, Za Balcíkov, Veľké lúky, Podkáčová, Badiaková, Za Žabkov, Močiar, Lániky, Vŕšky, Panská záhrada, Hrbčok, Sestrč, Šucvald, Hriadky, Veľká roveň, Vrbiny, Pod brehy, Horný vŕšok, Dechtárska hora, Záhradky, Prostredná Jarabá, Chlp, Holy vrsok, Marková, Tri kopy, Jarmočisko, Pod brehom, Zápotočie, Medzivodie, Horné záhrady, Záhumenice, Starý cintorín, Hýlovské, Panské záhrady, Mokraď, Za kostolom, Ohrady, Výhon, Zápotočie, Do Vrbin, Pod Hájikom, Záhorie, Vajano, Pred Harajdovou, Kopanice, Konopiská, Mocidla, Do Kutov, Pod Zabrez, Dlhe Zeme, Pod Chrasť, Žadíkovo

Miesto, Tatry:, 8 z 17

Žiar, Jurske, Blaščatská dolina, Pniaky, Vážna, Hodiešov, Lány, Jasienok, Mišíčkovská hŕba, Nižné Slivkule, Boháčsky vŕšok, Cyklistický ľad, Uhliská, Na Hriadky, Dolné záhrady, Pri Poprade, Sihla, Červený kút, Grešíkovská hŕba, Rúčkovská hŕba, Žiar nad Tajovom, Pod cmiterom, Čerence, Figurovská hŕba, Vlčia jama, Pod vlčou jamou, Malý klin, Salajovská hŕba, Palčovská hŕba, Hore Hrbkami, Trliny, Motocros, Vyšné Hlôžné, Zábava, Laz, Močiar, Polianky, Kutiny, Nad Dielcom, Teplica, Pod Matejovou, Luhy, Nižná Šuňava, Nižné záhrady, Pri Vagónke, Malá Šindliarka, Dlhý grúň, Jalčiné, Batizovská dolina, Velická dolina, Brána, Roháčske plesá, Nad Brtošovou, Dubovská hoľa, Borovie, Kačka, Kanclík, Repiská, Marko, Zadné Kotliská

Miesto, Tatry:, 9 z 17

Úplaz, Kasňa, Prostredná, Poľana, Tesné skaly, Martinov laz, Lazy, Stratená, Borová, Čumové, Ráztočky, Za Hlbokou, Nad Stráň, Pod Kotliskami, Príslop, Machnatá, Rakytiny, Petrov hrb, Skalnitá, Vajsková, Meskova, Vtáčnik, Zadné Pálenice, Ondrovska, Pred Košariskami, Žliebky, Štelerova, Brtošová, Bane, Stratené, Prašovňa, Pasečné, Jiskrovie vŕšok, Vajskova, Vidličky, Konopnice, Melicherova, Za lieštim, Brezinky, Hliništia, Paseka, Uhliská, Za Markušou, Strmý spád, Kiar, Pod Kosové, Kosové, Črmno, Za tisovné, Pálenica, Kvačkajova, Dolina, Dve vody, Košariská, Na diel, Skalka, Do Moskov, Smrečiny, Malé Pálenice, Kalište

Miesto, Tatry:, 10 z 17

Kulichova, Kostolce, Solisko, Zadné, Vyšné Priečne, Piečnô, Pod Derešmi, Klinčeky, Repiská, Spravodlivá, Kamenie, Komorská, Brhlisko, Krčahovo, Halné, Hlava, Otupné, Solisko, Zadná Poľana, Kosienky, Májová mulda, Spoločná kotlina, Pod Poľanou, Medzi vodou, Uhlište, Rázstochy, Grúň, Pod Salašky, Farský les, Hrad, Zápač, Malý Sokol, Stodôlky, Voliarčisko, Bohuš, Suché, Podmeštrová, Háj, Skálečník, Červená, Konský grúň, Červené, Pod hájkom, Nad vodou, Strapaté, NadRadmi, Hrb, BánSkala, Sosna, PodRakytiny, Holá Slatina, Nad močiar, Makovica, Nižné Matiašovce, Končitô, Kamenec, Homôlky, Lučivná, Pod kríkmi, Mlynec

Miesto, Tatry:, 11 z 17

Holý prieval, Javorie, Žiariky, Doliny, Chopec, Kňazová, Žliebky, Uplazy, Hrubý grúň, Priehaliny, Jazvečie, Zlatné, Jazvečia, Sviniarka, Háj, Vyšné Matiašovce, Košarisko, Nový laz, Kŕče, Borová, Zubre, Magurka, Machy, Laukové, Havranová, Močidlá, Komornícka, Dielce, Zadná, Pred Dolinské, Nastolce, Lazy, PodBrezovec, Orechová, Kriváň, Medzi Široké, Hliny, Nižná Smreková, Zurková, Pod brezinou, Skalnô, Hlinka, Pod prielohy, Dielec, Žeruchová dolina, Mikše, Zámrzlia, Repiská, Jachymovka, Koleso, Lúžok, Vyšná Smreková, Zemianska dolina, Žihľavná, Vysoká, Doliništie, Krátka, Priekopa, Vratná skala, Legátová

Miesto, Tatry:, 12 z 17

Francistá, Klinčok, Príkre, Hlinisko, Dolinky, Bohúňovo, Likavské, Hôrky, Matejková, Machnaté, Polom 5-2014, Ryšanka, Balné, Magura, Okrúžky, Likavská lúka, Kotkodák, Štiet, Pod Kováčovou, Uhrínovo, Nad jarok, Parožky, Krátkou dolinou, Žeruchová, Lovnáč, Kečka, Fričova skala, Pohanske, Cudenica, Úzka Zápač, Klučiny, V laze, Prostredný grúň, Na Dobál, Tmavá dolinka, Kohút, Skálie, Mária, Stolík, Vazy, Rišianka, Jazierka, Boček, Prieslop, Novákovie, Čakanovo, Vŕšky, Polom 5-2014, Úbrest, Parichvost, Pod cestou, Nakúte, Rochmáne, Malá Legátová, Dolinky, Pod čerenou, Čupajka, U zlaté jámy, Vrátna, Dolinky

Miesto, Tatry:, 13 z 17

Stredná cesta, Vrchy, Žiare, Pod železnou bránou, Šindlárka, Za Kýčerou, Jakubcovo - Suchodol, Štít, Macová, Nižné Potočné, Široká, Mlaky, Pod Hatima, Jakubcovo-Suchodol, Leopoldka, Hrádok, Furtačka, Črchlá, Láne, Farské, Príslop, Záhorovisko, Veľký Brunnov, Bočiny, Malý Brunnov, Havranova, Kapustnice, Panské diely, Rybníčky, Proti vŕbkam, Nižná červená, Huncovká koliba, Mních, Čierna zem, Nižné Uhlisko, Brestovec, Škoruchová, Úhrové a podsádočné, Pod smrekom, Dbaly, Lúky, Žlabkové rovné, Malé pole, Roveň, Nové Flaky, Nad Slavkovským járkom, Javorinky, Hexnerka, Slameník, Sekanice, Pod študentský prameňom, Pod Kečky, Pod bukmi, Malcovie, Liptovská Porúbka, Nový diel, Priečnice, Pod Rohačkou, Čierna voda, Tretinky

Miesto, Tatry:, 14 z 17

Chotárnice, Bartkov grúň, Mogila, Javorová, Malá hučava, Na pašnito, Nižný Príslop, Dielce, Malé pole a Tretiny, Fľaška, Bartková, Veľký Košiar, Demänovská slatina, Ondrejovo, Holičná, Jelia, Nižniansky vrch, Breziny, Skalka, Stadlisko, Nohavice, Okolo stodoliska, Zbojnícka, Malý Košár, U veľké jedle, Nižné Obcovie, V boku, Horekoncové, Škvrkovec, Glian, Pod jedľovým hrebeňom, Krayov košiar, Predovratnice, Dlhé, Došťanka, Vyšný les, Močidlová dolina, Pod Jabloňovie, Nad sadom, Za Ireky, Dražníky, Hate, Kozí grúň, Folvarský lesík, Hrádok, Háje, Pod Magurkou, Dolný pekný lesík, Veľký Brunov, Ždiar, Kachlovky, Ústredok, Hrádok, Beim Böcken, Pod ohradami, Prostredný bok, Veľký oželec, Kolesárky, Moldava, Tokarna

Miesto, Tatry:, 15 z 17

Nad Horičkou, Pod a za Došťanku, Malé Prostredné, Pobokové, Za farou, Hrtan, Blatnivá, Zápotočkové, Stráne, Do Jelia, V žlabkoch, Pri Sliačskej ceste, Benice, Nad Hroncom, Vyšná červená, Monkova dolina, Niže Stínania, Fľak, Črchla, Cabanky, Za Majerovie, Vyšné Hrváče, Lúžky, Povrazy do Rakového jarku, Rakytovec, Cupajka, Rovná Krajina, Lazy, Nižné Hrváče, Nad Váhom, Baňská studna, Malá Iľanová, Pod Babím, Kríž za plotami, Okolčné, Hlinišťová, Margitin vŕšok, Jahňačie, Vyšné rakytiny, Spišiačka, Kratiny pod kruhom, Za Opálené, Za Došťanku, Háj, Za Teplicou, Pustatina, Opalená skala, Selišné, Na vrchu Štvrtského, Kapustný hrb, Frlajzova, Podžiarničky, Lúky, Dlhé Grúňe, Solisko, Hlasná skala, Hájik, Kvasičné-Suchodol, Priečne, Veľký fľak

Miesto, Tatry:, 16 z 17

Krivá, Pod Kikulu - Grúň, Kráčiny, Penzion Biela Voda, Kobylárky nad Vlčou, Striebornica, Podlôžky, Pálenička, Pod Stankovo, Chotamô, Suché lúky, Mlynište, Došťanka pod Smrečinami, Staníkov a pod Staníkov, Pod zlodejským chodníkom, Pod Hoľou-Pod Starou cestou, Tretiny, Vyšné Uhlisko, Lenártka, Vysoké u Kolesárok, Požarina, Podhájom, Horné záhrady, Brezinky, Peklanka, Okrúhle, Žiarna dolinka, Krivoňovské, Zálom, Údolka, Dolu linajou, Podžredla, Čierna dolinka, Slivčie, Ráztoky, Pod Žiarom, Hoderswäldchen, Nad brezím, Jarky, Stredné pole, Roveň, Les nad Žlebamy, Babia dolina, Vyšné polširoké, Obecný les, Filmársky žľab, Kotly, Volchová, Zadný a predný Ždiar, Lúčkovie, Lazy, Všivavá, Pod Škutovú, Črchta, Nad záhumním, Markušová, Vyšný Príslop, Niže mesta od Malatín, Vyšné Dlhé, Tomanová

Miesto, Tatry:, 17 z 17

Nad Jabloňovie, Holý vrch, Hlbokô, Nad okrúhlym Grúňom, Holična, Za Novú cestu, Kapustnisko, Žleby, Orlov, Kečky, Nad Benikami, Na Peklisku, Pri božej muke, Ireky, Bohušov sad, Snoža, Havranová, Biela skala, Jasenoviská, Za novou cestou, Povrazy, Škutová, Vŕšky, Báň, Konislavce, Uhrové vyšné, Košiar, Kikula - Grúň, Ostredok, Stavinskô, Viedenka, Hlinišťove, Svitanovka, Grapy a Poldvorné, Čierťaž, Za Báň, Stankovo, Potočné, Roveň, Zadné kotly

miesto inde

Nízke Tatry (1799x), Liptovská kotlina (1489x), Popradská kotlina (823x), Starohorské vrchy (508x), Západné Tatry (243x), Kozie chrbty (225x), Vysoké Tatry (80x), Belianske Tatry (70x)
miesto v Nízke Tatry
miesto v Liptovská kotlina
miesto v Popradská kotlina

Podobné, Tatry:

8664x turistika, 5365x miesto, 1026x orientačný bod, 566x turistické informácie, 315x strom, 306x prístrešok, altánok, 230x poľovnícky posed, 192x štôlňa, 161x chranený strom, 137x ohnisko, 110x atrakcia, 103x orientačná mapa, 91x miesto na piknik, 38x studňa, 9x komín, 5x pamätník, bojisko, 4x väznica, 3x vodárenská veža, 3x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Tatry

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://tatry.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.