Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » turistika » miesto

Miesto, Tatry

Miesto v Tatry

V Tatry sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Tatry:, 1 z 17

Ľad v Slnečnej zákrute, Lúčne sedlo, Veverkov ľadopád, Ľadopád Zahrádky, Ľadopád, Podslivčia, Skalka, Vážne, Bobrovečky, Smrečina, Role, Hrabovo, Pancová, Záhradky, Erlchen, Lesovňa Danielov dom, Malý hang, Na Záhrady, Tatranská kotlina, Pod Hríbami, Potok, Paseky, Záhumnie, Príslop, Ferkovská, Handliarka, Majerské sihote, Granátová stena, Baniská, Brezie, Prídavky, Stošianka, Piloimpregna, Komposesorátny les, Jamy, Španie, Sihoť, Priehyba, Rovná, Biely kameň, Blatná, Veľká Iľanová, Kolónia, Kapustnice, Pred dolinkou, Gerlachovský kotol, Biela Púť, Podvŕšky, Jasná, Ploštinček, Iľanovo, Slavkovská dolina, Nad Pekelnov, Dve vody, Spálenisko, Brdo, ZaMakovicou, Horekoncové, Hadiaskala, Izbica

Miesto, Tatry:, 2 z 17

Močidlo, Nemecký rebrík, Nižné pole, Podhorianka, Pred hostincom, Šlamiarka, Okresná správa ciest, Chalúpkovo, Jánošíkova, Záhradiska, V Baničnom, Slavkovské plieska, Cmiter, Machutov, Jelení grúň, Kamenné pole, Pred Baničným, Gliane, Pri stanici, Železná kotlina, Zavalisko, Nižnianske záhrady, Padličkovo, Prelomené, Machalovce, Pri kríži, Za ulicou, Pod skalkou, Lúčka, Záhrady, Záročné a Lániky, Záhumnie od Sliača, Nižné Flaky, Záhumnie od Sliača, Rovne, Pongrácovie, Dadov, Bartková, Polsklady, Daňaca, Granátové lávky, Sad, Vyšné záhrady, Krajčov kút, Mokré lúky, Pred Uhlište, Hájovňa Svidovo, Uhrová, Hájovňa Michalová, Veľká Koniarka, Trstica, Biela voda, Krivé hony, Okrúhlica, Nižné Stráne, Na Mlynček, Bobovišné, Škrobák, Svinská lúka, Páterov klin

Miesto, Tatry:, 3 z 17

Močiare, Výhoniská, Polom, Široké, Lavrovky, Štvrtky, Medzi vodami, Prievalec, Salaš, Nižné Kapustnice, Mierový háj, Putiska, Pred Svarínom, Liptovské Hole, Mačací kotol, Oblazy, Záhrady, Chatová oblasť Pod Dobakom, triedička, Podhorné Sivákové, Putiská, Breh, Za kostolom, Za Váhom, Prosnia, Malkovská, Mršinisko, Výhon, Pri železničnom moste, Jóbova ráztoka, Lán, Bašovňa, Malé tŕstie, Štiavnica, Za Lazy, Ostrý vrch, Kapustnice, Rozkoš, Veľké tŕstie, Paseky, Bahná, Jama, Horné Richtárovo, Močiar, Ostredok, Kilianka, Hanuška, Za ihriskom, Lesna cesta, Košarisko, Pod slavkovským jarkom, Pekná Vyhliadka, Velický žlab, Špaňodolinské lipy, Jamnické plesá, Pätina, Perinová, Niže vsi, Medzi mosty, Pod Javorím

Miesto, Tatry:, 4 z 17

Roveň od Váhu, Novoť, Gajdošov vrch, Priesadiská, Kišovce, Horná lípa, Primovce, Uhlinsko, Pod ošipárňou, Vavrišovo, Dolné Lúčky, Halnie, Chotár, Dlhá lúka, Záhumnie, Horná lúka, Zverien, Pod Ježom, Jelenská, Rakytiny, Pred kliny, Hrádok, Kyslá, Uhlište, Šiance, Kňazové, Brestová, Konopiská, Klokôtka, Pod Zveriakom, Hôra, Studená, Mazurovská, Moravčíkovo, Nový dvor, Latiborie, Kamence, Chodníčky, Vyšný diel, Benzekovská, Kožarovka, Nižné Kamence, Majer, Holý vrch, Klasy, Rogošky, Horné záhrady, Polkanová, Pod Hrachoviskami, Za Segiňom, Hrádok u cmitera, Krivaňová, Hubková Skalka, rómska osada, Rovne, Pod lipkou, Panské záhumnia, Nad baňou, Močiare, Skalka

Miesto, Tatry:, 5 z 17

Za cmiterom, Kejda, Kozí vŕšok, Malé záhumnia, Úboč, Pod skalku, Zadný kút, Hanesy, Ostredky, Nadomlyn, Záhumnie, V kruhu, Pod Magurou, Močiarka, Zlatno, Bukovinka, Hliník, Uhlište, Repisko, Sliačany, Kobylie, Pod Ždiarom, Pavlovka, Vyšné záhrady, Litvovské, Lúžková Skalka, Nadhrb, Mistríky, Nižovce, Pieskovisko, Seliská, Lúžky, Kamenný vrch, Repiská, Úložisko, Kolačkovianka, Nižná Matejková, Urbanová, Zverovka, Pod Hájom, Kutina, Valuškov, Pod Košiarom, Švábolka, Veľké, Laz, Zemičky, Greškova, Vápenica, Holizňa, Leštinské, Rovinky, Laz - Bulov, Merťuky, Pod Stráňou, Vyšná Matejková, Pred Lopušné, Pod Dráhami, Horné bučie, Pod Drahy

Miesto, Tatry:, 6 z 17

Záhumnie, Kazimier, Bulíková, Panské, Kamence, Širiny, Pod Lazom, Poprečná, Kútovie, Bukovské, Dolná Turecká, Poľanka, Šuvariny, Jama, Košiar, Laz, Dolná Jarabá, Brezová, Kapustnice, Pod Leštiny, Za Bieloncikom, Romska Osada, U Králikov, Lúčka, Široká, Šemšelova, Martincov, Vrbica, Jamina, Pstružné, Prosečná, Nevoľné, Na chrasti, Blažov, Posviacaná, Za valom, Potôčik, Šurianská, Pod bučkom, Podkáčová, Močiar, Ulice, Vŕšky, Vernar, Bukovec, Badiaková, Ľauková, Veľké lúky, Vŕšok vyše dediny, Jánošovce, Za Žabkov, Záhrada, Sihoť, Za Balcíkov, Pohančiská, Lániky, Pri stanici, Hronkova, Noviny, Hrbok

Miesto, Tatry:, 7 z 17

Roveň, Pastva, Hossanová, Tonkovská, Pri zápalkárni, Hrbčok, Horný vŕšok, Záhradky, Prostredná Jarabá, Sestrč, Veľká roveň, Panská záhrada, Šucvald, Chlp, Dechtárska hora, Hriadky, Marková, Holy vrsok, Tri kopy, Záhumenice, Vajano, Starý cintorín, Zápotočie, Horné záhrady, Konopiská, Panské záhrady, Ohrady, Pod Hájikom, Za kostolom, Hýlovské, Do Kutov, Medzivodie, Záhorie, Mocidla, Zápotočie, Pred Harajdovou, Kopanice, Mokraď, Jurske, Pod Chrasť, Žiar, Dlhe Zeme, Pod Zabrez, Blaščatská dolina, Žadíkovo, Mišíčkovská hŕba, Jasienok, Pniaky, Vážna, Lány, Hodiešov, Červený kút, Nižné Slivkule, Dolné záhrady, Na Hriadky, Uhliská, Cyklistický ľad, Pri Poprade, Rúčkovská hŕba, Figurovská hŕba

Miesto, Tatry:, 8 z 17

Grešíkovská hŕba, Žiar nad Tajovom, Vlčia jama, Pod cmiterom, Pod vlčou jamou, Čerence, Malý klin, Salajovská hŕba, Hore Hrbkami, Palčovská hŕba, Trliny, Motocros, Vyšné Hlôžné, Zábava, Laz, Kutiny, Nad Dielcom, Močiar, Polianky, Teplica, Pod Matejovou, Jarmočisko, Luhy, Zámostie, Výhon, Nižná Šuňava, Pod brehom, Nižné záhrady, Pri Vagónke, Dlhý grúň, Malá Šindliarka, Pod brehy, Boháčsky vŕšok, Jalčiné, Batizovská dolina, Velická dolina, Brána, Roháčske plesá, Nad Stráň, Príslop, Pasečné, Marko, Vajsková, Prašovňa, Zadné Pálenice, Hámre, Ráztočky, Meskova, Borovie, Bane, Petrov hrb, Konopnice, Vajskova, Vtáčnik, Štelerova, Poľana, Prostredná, Zadné Kotliská, Čumové, Dubovská hoľa

Miesto, Tatry:, 9 z 17

Kasňa, Kanclík, Ondrovska, Tesné skaly, Brtošová, Martinov laz, Borová, Repiská, Stratené, Kačka, Vidličky, Stratená, Melicherova, Za Hlbokou, Rakytiny, Skalnitá, Žliebky, Pred Košariskami, Machnatá, Pod Kotliskami, Jiskrovie vŕšok, Nad Brtošovou, Lazy, Úplaz, Do Moskov, Košariská, Uhliská, Dolina, Smrečiny, Črmno, Strmý spád, Kiar, Brezinky, Čertiaž, Za tisovné, Na hrb, Za Markušou, Kosové, Na diel, Hliništia, Skalka, Malé Pálenice, Kvačkajova, Paseka, Pod Kosové, Pálenica, Dve vody, Za lieštim, Kalište, Kulichova, Spoločná kotlina, Hlava, Piečnô, Repiská, Otupné, Kostolce, Vyšné Priečne, Májová mulda, Komorská, Kamenie

Miesto, Tatry:, 10 z 17

Solisko, Zadná Poľana, Solisko, Klinčeky, Spravodlivá, Halné, Pod Poľanou, Kosienky, Brhlisko, Pod Derešmi, Zadné, Grúň, Hrad, Bohuš, Zápač, Pod Salašky, Rázstochy, Medzi vodou, Farský les, Uhlište, Suché, Voliarčisko, Stodôlky, Malý Sokol, Konský grúň, Podmeštrová, Háj, Skálečník, Červené, Červená, Sosna, Jazvečie, Sviniarka, Zlatné, Uplazy, NadRadmi, Košarisko, Nad vodou, Žliebky, Mlynec, Priehaliny, Hrubý grúň, Doliny, BánSkala, Homôlky, Háj, Makovica, Vyšné Matiašovce, Chopec, Lučivná, Jazvečia, Holá Slatina, Kamenec, Nad močiar, Javorie, Nový laz, Nižné Matiašovce, Kňazová, Hrb, Holý prieval

Miesto, Tatry:, 11 z 17

Pod hájkom, PodRakytiny, Pod kríkmi, Končitô, Žiariky, Strapaté, Dielec, Vratná skala, Balné, Pod cestou, Fričova skala, Kotkodák, Magura, Matejková, Pod prielohy, Zadná, PodBrezovec, Klinčok, Čakanovo, Pod Kováčovou, Zurková, Nad jarok, Orechová, Mária, Zemianska dolina, Dielce, Jazierka, Okrúžky, Lazy, Borová, Pod čerenou, Jachymovka, Boček, Polom 5-2014, Dolinky, Parichvost, Medzi Široké, Legátová, Na Dobál, Hlinisko, Žeruchová dolina, Likavské, Lovnáč, Mlynná, Štiet, Repiská, Pod brezinou, Zubre, Rochmáne, Novákovie, Prostredný grúň, Nastolce, Žihľavná, Hôrky, Vysoká, Uhrínovo, Likavská lúka, Zámrzlia, Machnaté, Kohút

Miesto, Tatry:, 12 z 17

Magurka, Skalnô, Tmavá dolinka, Príkre, Francistá, Mikše, Koleso, Nižná Smreková, Vyšná Smreková, Kriváň, Skálie, Laukové, Vŕšky, Ryšanka, Kečka, Žeruchová, Hlinka, Klučiny, Krátkou dolinou, Nakúte, Komornícka, Malá Legátová, Vazy, Bohúňovo, Lúžok, Úbrest, Parožky, Hliny, Pohanske, Pred Dolinské, Cudenica, Rišianka, Prieslop, Dolinky, Doliništie, Úzka Zápač, Krátka, Priekopa, Havranová, V laze, Polom 5-2014, Stolík, Močidlá, Kŕče, Machy, Nižniansky vrch, Podsmrekové, Baňská studna, Jahňačie, Horekoncové, Pri božej muke, Pod Jabloňovie, Holičná, Blatnivá, Hŕby, Svitanovka, Mních, Všivavá, Panské diely, Priečne

Miesto, Tatry:, 13 z 17

Okolčné, Demänovská slatina, Úhrové a podsádočné, Záhorovisko, Jakubcovo-Suchodol, Beim Böcken, Kyslá polana, Pod študentský prameňom, Láne, Biela skala, Proti vŕbkam, Kapustnice, Suché lúky, Vyšný les, Pod Kečky, Stredná cesta, Kriváň, Brestovec, Generál šús, Skalka, Nohavice, Bukovské, Vysoké u Kolesárok, Holý vrch, Spišiačka, Pri Sliačskej ceste, Krivé, Nad Jabloňovie, Veľký oželec, Kratiny pod kruhom, Okrúhle, Malá Iľanová, Huncovká koliba, Za Hudákovo, Breziny, Hlinišťová, Pod Stankovo, Porúbka, Stráne, Roveň, Hoderswäldchen, Za Kýčerou, Moldava, Nižný Príslop, Podhorániho grúnik, Krivoňovské, Dlhé Grúňe, Glian, Hlboká, Na pašnito, Nad záhumním, Škoruchová, Nad brezím, Furtačka, Hrtan, Pod železnou bránou, Pod Žiarom, Črchla, Vyšné Dlhé, Opalená skala

Miesto, Tatry:, 14 z 17

Malcovie, Črchta, Stadlisko, Selišné, Malá hučava, Malé pole a Tretiny, Za Teplicu, Vyšné rakytiny, Podžiarničky, Obecný les, Bohušov sad, Pálenička, Leopoldka, Lúky, Močidlová dolina, Dolinky, Pobokové, Peklanka, Za novou cestou, Na vrchu Štvrtského, Vyšné polširoké, Čierťaž, Kotly, Orlov, Pod smrekom, Nad sadom, Jakubcovo - Suchodol, Prostredný bok, Hlbokô, Zadné kotly, Snoža, Iľanovka, Ostredok, Roveň za železnicou, Grapy a Poldvorné, Do Jelia, Nad hlbokým, Duby, Štít, Háj, Prostredné hony, Fľaška, Pečišné, Tretinky, Holičná, Benice, Za Báň, GrosserKuhleger, U zlaté jámy, Holična, Vysoké bažičky, Žiarna dolinka, Chotamô, Nižné Obcovie, Lazy, Cupajka, Príslop, Požarina, Ondrejovo, Pod jedľovým hrebeňom

Miesto, Tatry:, 15 z 17

Zálom, Kobylárky nad Vlčou, Došťanka, Hrádok, Za Novú cestu, Babia dolina, Za farou, Ústredok, Došťanka pod Smrečinami, Sekanice, Fľak, Hexnerka, Čierna voda, Javorová, Za Opálené, Nad Hroncom, Šuvarné, Jarky, Veľký Brunov, Obcovie, Škutová, Drahé drevo, Nový diel, Vyšný Príslop, Chotárnice, Hlinišťove, Rovná Krajina, Črchlá, Údolka, Havranova, Javorinky, Skalka, Dielce, Volchová, V žlabkoch, Zadná Poľana, Vyšné Uhlisko, Frlajzova, Hájik, Nižná červená, Pod Kikulu - Grúň, Slameník, Niže Stínania, Pod Holicu, Brezinky, Štiavnice, Škvrkovec, Veľký Košiar, Hnilce, Slivčie, Bartková, Na Peklisku, Kvasičné-Suchodol, Rovienky, Pod zlodejským chodníkom, Krivá, Biela voda, Rybník, Malý Košár, Hancková

Miesto, Tatry:, 16 z 17

V boku, Mogila, Markušová, Nad Slavkovským járkom, Okolo stodoliska, Vrátna, Besná, Dolina, Kapustnisko, Margitin vŕšok, Za Došťanku, Vyšné Hrváče, Viedenka, Uhrové vyšné, Hony za vúčelmi, Nad krátkou dolinou, Kikula nad Ráztokami, U veľké jedle, Podhájom, Malé Prostredné, Penzion Biela Voda, Za Teplicou, Niže mesta od Malatín, Hrádok, Povrazy, Čupajka, Kríž za plotami, Krayov košiar, Tokarna, Roveň, Macová, Stankovo, Vrchy, Široká, Jasenoviská, Vŕšky, Žlabková dolina, Zadný a predný Ždiar, Horné záhrady, Ráztoky, Rybníčky, Dlžiny, Pod Zálom, Priečnice, Pod Babím, Hrádok, Pod Rohačkou, Šindlárka, Na Hariskách, Rakytovec, Hlasná skala, Nižné Potočné, Les nad Žlebamy, Bartkov grúň, Smrečianka, Staníkov a pod Staníkov, Podžredla, Háje, Žlabkové rovné, Pod a za Došťanku

Miesto, Tatry:, 17 z 17

Dolný pekný lesík, Dolu linajou, Lúžky, Ždiar, Zápotočkové, Pod Hoľou-Pod Starou cestou, Lúčkovie, Lúky, Pustatina, Nad Váhom, Podlôžky, Vyšná červená, Havranová, Báň, Konislavce, Košiar, Kolesárky, Dražníky, Niže závozia, Liptovská Porúbka, Kozí grúň, Zbojnícka, Roveň, Kikula - Grúň, Nové Flaky, Pod bukmi, Čierna dolinka, Mlaky, Nad okrúhlym Grúňom, Tomanová, Striebornica, Povrazy do Rakového jarku, Za Glinku, Za Majerovie, Cabanky, Malé a Veľké Prostredné, Lenártka, Dbaly, Nad Benikami, Veľký Brunnov

miesto inde

Nízke Tatry (1799x), Liptovská kotlina (1489x), Popradská kotlina (823x), Starohorské vrchy (508x), Západné Tatry (238x), Kozie chrbty (225x), Vysoké Tatry (79x), Belianske Tatry (70x)
miesto v Nízke Tatry
miesto v Liptovská kotlina
miesto v Popradská kotlina

Podobné, Tatry:

8603x turistika, 5360x miesto, 1019x orientačný bod, 554x turistické informácie, 301x prístrešok, altánok, 295x strom, 225x poľovnícky posed, 192x štôlňa, 161x chranený strom, 136x ohnisko, 108x atrakcia, 100x orientačná mapa, 90x miesto na piknik, 38x studňa, 9x komín, 5x pamätník, bojisko, 4x väznica, 3x vodárenská veža, 3x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Tatry

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://tatry.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.