Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry

Autobusová zastávka v Tatry

V Tatry sa nachádza viac ako 1000 kusy autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Tatry:, 1 z 17

Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Slovenská sporiteľňa, Vysoké Tatry,Dolný Smokovec,motorest, Roveň,Kaufland, Roveň,Kaufland, Slovenská sporiteľňa, TESCO hypermarket, Lúčky, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Orange, prístrešok, altánok, Nové Mesto Kaufland, Nové Mesto Kaufland, Plavisko,Billa, Plavisko,Billa, Tesco, prístrešok, altánok, SAD, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Kynceľová, rázcestie, Na Hrbe, SAD, Galéria Ľ.Fullu, Okresný úrad, Senica, otočka, Senica, otočka, Demänová rázcestie, Liptovský Mikuláš, AS, Demänová rázcestie, Demänová rázcestie, Senica, Jednota, Senica, Jednota, THK, THK, Demänovská Dolina,,Jaskyňa Slobody, THK, otočka, Úrad PV SR, Rooseveltova nemocnica, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, autobusová zastávka, Plážové kúpalisko, Námestie Štefana Moysesa, Kostiviarska, žst., Rooseveltova nemocnica, Kostiviarska, Kostiviarska, Stupy, otočka, Stupy, otočka, Stupy, Jednota, Stupy, Jednota, Kostiviarska, rázcestie, Veľká, námestie, Podlavice, PD, Jakub, kostol, Kyjevské námestie

Autobusová zastávka, Tatry:, 2 z 17

Tulská, Jakub, ihrisko, Jakub, rázcestie, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, autobusová zastávka, Buková, Buková, Veľká, námestie, Štefánikovo nábrežie, Rudlovská cesta, podjazd, Rudlová, kpt. Jaroša, Úsvit, Úsvit, Spišská Sobota, Vagonárska Uralská, Spišská Sobota, Vagonárska Bud., Kostiviarska, rázcestie, Skubín, Jednota, Rázcestie Rudlová, Sásovská cesta, Sásovská cesta, Rázcestie Rudlová, Skubín, Jednota, Špania Dolina, Sásovská cesta, H. Vajanského, Nám. S. H. Vajanského, Uľanka, hl. cesta, Uľanka, otočka, Národná, Pršianska cesta, I., Rudohorská, stred, Pršianska cesta, I., Uľanka, Chemika, Národná, Rudohorská, stred, Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav, Uľanka, hl. cesta, Uľanka, Chemika, Uľanka, otočka, Partizánska cesta, čerp. stanica, Strieborné námestie, Makovického,k Satelitom, Strieborné námestie, Karpatská, Ondrašová, most, Demänová. Vojenská akadémia, Ul. Revolučná pamätník, ŽSN, Podháj, SZU, číslo Nástupište 18, číslo Nástupište 11, číslo Nástupište 16, číslo Nástupište 15, číslo Nástupište 19, Tlačiareň, Tlačiareň, Ondrašová, otočka, Partizánska cesta, SVP, číslo Nástupište 17, Partizánska cesta, čerp. stanica

Autobusová zastávka, Tatry:, 3 z 17

číslo Nástupište 10, Uľanská cesta, Uľanská cesta, číslo Nástupište 14, Partizánska cesta, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,zot.1.mája, Magurská, číslo Nástupište 9, číslo Nástupište 3, Rázcestie Špania Dolina, Mýto, Okružná, číslo Nástupište 2, číslo Nástupište 6, číslo Nástupište 7, Ondrašová, kostol, číslo Nástupište 1, Rázcestie Špania Dolina, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,zot.1.mája, Spišská Sobota, námestie, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Čarda, Magurská, Štefánikovo nábrežie, Tatranské Matliare, číslo Nástupište 5, Partizánska cesta, číslo Nástupište 8, číslo Nástupište 4, Nové Kalište, Podháj, SZU, Spišská Sobota, námestie, číslo Nástupište 3, Hrabovo,lanovka, číslo Nástupište 1, číslo Nástupište 2, číslo Nástupište 4, Mýto, Štadlerovo nábrežie, Okružná, Podlavická cesta, Starohorská, Pod Bánošom, Veľká, Vodárenská Jahodová, Moskovská, rázcestie, Podlavická cesta, Mládežnícka, otočka, Cesta k nemocnici, Moskovská, rázcestie, Jakub, Nový Svet II., Jakub, Nový Svet I., Jakub, Nový Svet II., Sládkovičova, Štúrova, mestský úrad, Starohorská, otočka, Štúrova, mestský úrad, Vysoké Tatry,Tatr.Lesná, Závadka nad Hronom, Sládkovičova, Závadka nad Hronom, Paseka, Jakub, Nový Svet I., Starohorská, otočka

Autobusová zastávka, Tatry:, 4 z 17

Závadka nad Hronom, Sigma, Ďumbierska, ŠZŠ, autobusová zastávka, Závadka nad Hronom, Paseka, Vysoké Tatry,Horný Smokovec,rázc., Mládežnícka, Kostiviarska, žst., autobusová zastávka, Mládežnícka, Gymnázium, Rudohorská, horná, Závadka nad Hronom, Riverk, Bodice, jednota, Veľká, cintorín, Rudohorská, dolná, Gymnázium, Ďumbierska, ZŠ, Rudohorská, dolná, Veľká, Vodárenská Šafáriková, Švermova, ESC, Ružomberok, aut. st., Námestie slobody, Ďumbierska, ŠZŠ, Ďumbierska, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,aut.st., autobusová zastávka, Rudlovská cesta, podjazd, Námestie slobody, Pod Hôrkou, Rudlovská cesta, Rudlovská cesta, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Tatranec, Nové Kalište, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Tatranec, Internátna, Astra, Pod Rybou, Internátna, Astra, Tatranská, Pod Rybou, Pieninská, Ružomberok, sídl. SNP, Rudohorská, horná, Hrabovo,horáreň, Pieninská, Hrabovo,horáreň, Demänová, Zvonica, Povstalecká cesta, Demänová, Mlynisko, Ružomberok, sídl. SNP, Veľká, Teplická Zdrav. stredisko, Veľká, Teplická Široká, Ďumbierska, ZŠ, Kyjevské námestie, Mičinská cesta, Parkovisko Mičinská, HViezdoslavova, Alpinka, Veľká, Teplická Zdrav. stredisko, Kostiviarska, Jelšová, Mičinská cesta, Skuteckého, rázcestie

Autobusová zastávka, Tatry:, 5 z 17

Mičinská, Kazačok, Veľká, Teplická Široká, Mlynská otoč., Podlavice, Priehrada, autobusová zastávka, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,aut.st., Skubín, Mičinská, Kazačok, Starohorská, rázcestie, Nad Moskovskou, jakub, rázcestie, Wolkerova, Sásovská cesta, Karpatská, Demänová, Zvonica, Ďumbierska, Hviezdoslavova, Galéria Ľ.Fullu, Medený Hámor, Na Karlove, Mlynská, Na Karlove, Mlynská, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Bel.jask., Baničné,K.Sidora,č.d.69, Roveň, Bodice, kostol, Pršianska terasa, Mosadzná, Kalvária,pod cintorínom, SPŠ, Vysoké Tatry,Horný Smokovec,žel.z., Garbanka, Moskovská, Garbanka, autobusová zastávka, Tatr.Javorina,,Podspády, Spišský Štiavnik, kostol, Veľká, Vodárenská Jahodová, Katolícka univerzita, Katolícka univerzita, Spišský Štiavnik, kaštieľ, Internátna, Spišský Štiavnik, č.d.225, Gaštanová, Medený Hámor, EUROPA SC, Poľná, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Juh, Podlavice, Priehrada, Skubín, otočka, Baničné,I.Houdeka,otočka, Liptovský Ján,,Wellness hotel Alexandra, K.Sidora,zimný štadión, Nad Tulskou, Sihoť,ZŠ, Úrad PV SR, Tulská, záhradky, Podbreziny, Otočka, Tatravagónka, OkTan

Autobusová zastávka, Tatry:, 6 z 17

Povstalecká cesta, Hlboká, Komenského, PF UMB, 29. augusta, Jesenský vŕšok, Tajovského, školy, Poľná, Komenského, PF UMB, Tajovského UMB, Zuberec,pri kostole, Hlboká, Tajovského, UMB, K.Sidora,č.d.43, Tajovského, školy, Jesenský vŕšok, Iľanovo, Otočka, Camping, autobusová zastávka, Stráže námestie, Tulská, stred, Biely Potok,pri moste, Pršianska terasa, Medená, Štrba, rázc., Jegorovova, 29. augusta, Spišská Sobota, Mláky, Tajovského, park, Poľná, rázcestie, Poľná, Kosec, Spišská Sobota, nák. stredisko, autobusová zastávka, Iľanovo, Hollý, Nová Černová,rázcestie, Liptovský Ján, ZŠ, Poľná, rázcestie, Spišská Sobota, Mláky, Tajovského, park, Kukučínova, Poľná, Kosec, Okoličné, ZŠ, Demänovská dolina, Jasná, autobusová zastávka, Kukučínova, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Spišská Sobota, OkTan, Pršianska terasa, Medená, Demänovská Dolina,,Ľadová jaskyňa, Cesta k nemocnici, Iľanovo, Jednota, Komenského, Stredná odborná škola, Demänovská Dolina,,Ľadová jaskyňa, Komenského, Zadné Halny, tehelňa, Spišská Sobota, ZŠ, Skuteckého, Kollárova, Zadné Halny, tehelňa, Spišská Sobota, ZŠ

Autobusová zastávka, Tatry:, 7 z 17

Železničná stanica, Stredná odborná škola, Okresný úrad, Kalvária,detský domov, Tatravagónka, Autobusová stanica, Spišská Sobota, OkTan, Dolná Lehota, Hrabušice, OcÚ, Ulica Hurbanova, lekáreň, Do Baničného,rázcestie, Tatravagónka, Lipt.Mikuláš,,ul.Hurbanova MŠ, Bellušova, Viestova, Plavisko, lavička, Bellušova, Nové Mesto kostol, Severná, Roveň, Poľná, Plavisko,športová hala, Lazovná, Roveň, Poľná, Spišská Sobota, Košická 2635, Severná, Plavisko,športová hala, Lazovná, Liptovský Mikuláš,Podbreziny,stred, Zlatý Bažant, Liptovský Mikuláš,Vitálišovce, Lipt.Matiašovce,Vyšné Matiašovce, Stráže OSC, autobusová zastávka, Podbreziny, Stred, Stráže OSC, Plavisko,lavička, autobusová zastávka, Ulica Hodžova, Gymnázium, Okoličné, ZŠ, Matejovce, GGP, Spišská Sobota, Slobody 2750, Mýto pod Ďumbierom, píla - hor. koniec, Nové Mesto Torysa, autobusová zastávka, Baničné,na kopci, Ploštín, Diel, Jelence, Ploštín, ihrisko, Roveň,Vojenská nemocnica, Nové Mesto kostol, Nové Mesto Hornád, Klačno,stred, Klačno,stred, Nové Mesto Váh, Nové Mesto Váh, Nové Mesto Torysa, autobusová zastávka, Nové Mesto Hornád, autobusová zastávka, Liptovský Hrádok, žel. st.

Autobusová zastávka, Tatry:, 8 z 17

Horná, Prior, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Štadlerovo nábrežie, Tatr.Javorina,,pošta, Malužiná, Liptov, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Baničné,na kopci, Štadlerovo nábrežie, Polomka, hostinec, autobusová zastávka, Bytovka RD, Mýto pod Ďumbierom, hostinec, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Polomka, hostinec, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Baničné,kostol, Ploštín, otočka, autobusová zastávka, Bobrovec, OcÚ, Baničné,kostol, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, 19, 18, autobusová zastávka, 14, 13, 8, autobusová zastávka, Tatr.Javorina,,Hájenka, 5, číslo Nástupište 13, Liptovský Mikuláš, Aqua Park, 6, číslo Nástupište 12, 16, Tatr.Javorina,,Hájenka, 10, 9, 11, 17, 15, 12, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Matejovce, ZK, autobusová zastávka, Slovenská Ľupča, Pod hradom, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Malatiná,,OcÚ, Brezniak, , Polomka, pri štadióne, Lučatín, mlynčok, Hrabušice, rázc.Betlanovce

Autobusová zastávka, Tatry:, 9 z 17

Lipt. Behárovce, Benikovský, Chomová, Tatr.Javorina,,Lysá Poľana, Pohronský Bukovec, OcÚ, Weiss, Hrabušice, č.d.180, Ul. Borvisova, Vrbický cintorín, Ul. 1. mája, Lipt. mliekareň, Hotel Jánošík, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Betlanovce, č.d.89, Ploštínska cesta, Hviezdoslavova ADUS, Ul. 1. Mája, LIDL, autobusová zastávka, Hviezdoslavova ADUS, Betlanovce, pož.zbroj., Javorinský potok, autobusová zastávka, Centrum, Baničné,kostol, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Nová, LIDL, Ul. 1. mája, Lipt. mliekareň, Ul. 1. Mája, LIDL, Ul. Priemyselná, Quadriq, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Nemocnica, Pohronský Bukovec, dolný koniec, autobusová zastávka, Liptovská Osada, Jednota, Liptovská Teplá, námestie, Štefánikova, Zimný štadión, Nemocnica, autobusová zastávka, Ul. Kollárova, Geodézia, Lipt.Osada, Korytnica - kúpele, rázc., autobusová zastávka, Matejovce, Lidická, Liptovská Osada, Jednota, Centrum, Štefánikova, Zimný štadión, Ul. Borvisova, bytovky, autobusová zastávka, Nové Mesto, Rastislavova, Nové Mesto, Rastislavova, Matejovce, ZK, autobusová zastávka, Matejovce, ZK, Liptovská Osada, Jednota, Ul. Vrlíkova, Vrbický most, Ul. Borvisova, bytovky, Liptovská Osada, č.d. 113, Liptovský Ján, Hotel Bystrá, autobusová zastávka, Obchodný dom, Jelence, Vydrník, žel.st., Pavilón služieb, Liptovský Ján,,zot.Ďumbier

Autobusová zastávka, Tatry:, 10 z 17

autobusová zastávka, Námestie A.Hlinku,kláštor, Matejovce,Tatramat, Obchodný dom, Nové Mesto Juh III, autobusová zastávka, Beňuš, Gašparovo, žel. st., Námestie A.Hlinku,kláštor, Jánska dolina, autobusová zastávka, Liptovský Ján, ZŠ, Pavilón služieb, Liptovský Ján, Jednota, Kvačany,,garáž SAD, autobusová zastávka, Matejovce, Whirlpool, Liptovský Ján, Jednota, Matejovce,Tatramat, Vydrník, garáž SAD, Vydrník, OcÚ, Kynceľová, rázcestie, Mestský úrad, Polomka, konečná, Špania Dolina, Rudné bane, Kvačany,,RD, Kordíky, Enert, Nové Mesto, Myšlienka, Dolný Harmanec, Jednota, Poprad, nemocnica, Veľký Slavkov,,kostol, autobusová zastávka, Nové Mesto, Myšlienka, Dolný Harmanec, Kohút, Jednota, autobusová zastávka, Novoť, Liptovský Ján, ul. Starojánska ZŠ, Dolný Harmanec, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Biela Voda, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Fľak, autobusová zastávka, Škrlák, Nové Mesto, Antimón, Salaj, Beňuš, Gašparovo, Smrečina, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Kardolina, Kráľova Lehota, žel. st., Závod Zdroj, autobusová zastávka, Jalovec, ZŠ, Matejovce, Hnilec, Závod Zdroj, Matejovce, kostol, Tajovského, pod nemocnicou, Levočská ul., 2, Tatr.Javorina,,Za buky, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Dom kultúry

Autobusová zastávka, Tatry:, 11 z 17

Dom kultúry, Stará Lesná,,rázc., Bujakovo, žel.zast., 3, 7, Tajovského, pod nemocnicou, Vysoké Tatry,Kežmarské Žľaby, Kovošrot, Jalovec, most, autobusová zastávka, Vysoké Tatry,Horný Smokovec,rázc., 1, 4, Levočská ul., Nižná Boca, Červená Voda, Beňuš, Filipovo, Liesková, Nové mesto Rožňavská cesta, Riečka, Jednota, autobusová zastávka, Sídlisko Západ Šport, Nové Mesto, Antimón, Nižná Boca, Stredná Boca, Herich, Malé Borové, Bujakovo, Lepenkáreň, Poprad, nemocnica, Obvodný úrad, Mozaika, Žiar,,nocovňa SAD, Horné Pršany, Kovošrot, Nová Lesná,,cintorín, Žiar,,Dolinky, Jamník,,Jednota, Hranovnica,,križ., Staré Hory, kaplnka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Sídlisko Západ Šport, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Staré Hory, kaplnka, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Žiar,,Juráš, autobusová zastávka, Železničná stanica, Moštenica, vápenka, Hranovnica,,č.d.133, autobusová zastávka, Braväcovo, Jednota, Žiar,,cint., Obvodný úrad, Mozaika, Beňadiková, kultúrny dom, Hotel Áčko, Beňadiková, kultúrny dom, Vyšná Boca, chata Barbora, Ždiar,,píla, Nižná Boca, Záhradník, Kokavský most, Nižná Boca, Záhradník

Autobusová zastávka, Tatry:, 12 z 17

Staré Hory, Horný Jelenec, Hrabušice, zdrav. str., Ždiar,,píla, Vyšná Boca, chata Barbora, Moštenica, Kynceľová, II., Podkonice, kaplnka, autobusová zastávka, Ž.Šilbingera,č.2, autobusová zastávka, Staré Hory, Žiak, Medzibrod, žel. zast., Pavlova Ves, kult.dom, Vavrišovo,,OcÚ, Malužiná, Liptov, Staré Hory, kaplnka, Staré Hory, Polkanová, Staré Hory, Polkanová, Ž.Šilbingera,č.8, autobusová zastávka, Nové Mesto, Nádej, autobusová zastávka, Staré Hory, č. d. 21, Nové Mesto Juh III, Nové Mesto, Nádej, Hranovnica,,ul.SNP, Kynceľová, I., Ždiar,,galéria, Pribylina,,pož.zbroj., Podkonice, autobusová zastávka, Staré Hory, OcÚ, autobusová zastávka, Ždiar,,galéria, Malachov, Mazúch, Vaľkovňa, Zlatno, otoč., Kynceľová, II., autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Moštenica, rázcestie, Smrečany,,bytovky, Lučatín, SSC, autobusová zastávka, Lučatín, žel. zast., Rybárpole,základná škola, Smrečany,,Širica, Donovaly, Hanesy, Lučatín, horný koniec, autobusová zastávka, Donovaly, Hanesy, Donovaly, centrum, Podtureň, Vavrišovo,,pož.zbroj., Podtureň, Priechod, rázcestie, Pribylina,,garáž SAD, Priechod, OcÚ, autobusová zastávka, Braväcovo, pri moste

Autobusová zastávka, Tatry:, 13 z 17

Bobrovček, OcÚ, Bobrovec, Rakovica, Pribylina,,garáž SAD, Malachov, Kopanice, Telgárt, žel. st., Bobrovec, Škorupovo, Malachov, hostinec, Medzibrod, OcÚ, Lučatín, Jednota, Smrečany,,kostol, Nemecká, pri moste, autobusová zastávka, Podkonice, dolná zastávka, autobusová zastávka, Zuberec,,Zverovka chata, autobusová zastávka, Nižné Matejkové, Doprastav, Riečka, rázcestie, Zuberec,,Brestová skanzen, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Kordíky, vápenica, Vaľkovňa, Švábolka, Turecká, Boboty, Nižné Matejkové, autobusová zastávka, Ižipovce, Ráztoka, Bobrovec, Luhy, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Malachov, Dzúrik, Vaľkovňa, Nová Maša, Motyčky, Jergaly, Králiky, Rusko, Harmanec, Strelnica, Harmanec, Strelnica, Priechod, pod Novou ulicou, Harmanec, VPT, Bacúch, č. d. 288, autobusová zastávka, Malachov, Strelec, Hiadeľ, dolný koniec, autobusová zastávka, Králiky, Rovne, autobusová zastávka, Bacúch, pomník, Harmanec, VPT, Malachov, Jednota, Valkovňa, Bešeňová, hotel Summit, Beňuš, rázc. pri moste, autobusová zastávka, Beňuš, ZŠ, Pod Skalami, Telgárt, mäsna, Hiadeľ, garáž, Pod Skalami, Zuberec,,Šroba rázc.

Autobusová zastávka, Tatry:, 14 z 17

Králiky, Pažiť, autobusová zastávka, Bobrovec, Huraj, Kordíky, Jednota, autobusová zastávka, Beňuš, rázc. pri moste, Bobrovec, rázc., Bacúch, rázc., Baláže, Riečka, Nevoľné, Telgárt, OcÚ, Harmanec, papiereň, Hiadeľ, OcÚ, Pohorelá, Jednota, Roveň,Tehelňa, Harmanec, OcÚ, autobusová zastávka, Železničná stanica, Ždiar,,Strednica lyžiar.vlek, Beňuš, zdrav. stredisko, Železničná stanica, Tajov, Biela Hlina, Železničná stanica, Železničná stanica, Harmanec, OcÚ, Harmanec, papiereň, Roveň,Tehelňa, Jarabá, garáž, Hiadeľ, škola, autobusová zastávka, Králiky, OcÚ, Železničná stanica, Beňuš, zdrav. stredisko, Malachov, pred Určinou, Jarabá, garáž, autobusová zastávka, Jarabá, Jednota, autobusová zastávka, Riečka, garáž, Čertovica, motorest, Selce, ZŠ, autobusová zastávka, Prosiek,,č.d.26, autobusová zastávka, Ždiar, Tatra, Králiky, garáž, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Nemecká, Dubová, hlavná brána, Tajov, č.d. 155, Selce, OcÚ, Cesta k Smrečine, Selce, štadión, Nemce, otočka, Ždiar,,dolná škola, Tajov, osada, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Cesta k Smrečine

Autobusová zastávka, Tatry:, 15 z 17

Nemce, II., Nemce, PS, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Pod skleným vŕškom, Selce, Jednota, Nemce, I., Tajov, mlyn, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Dolinky, autobusová zastávka, Sládkovičova,SEAT, Tajov, Obecný úrad, autobusová zastávka, Škumat stred, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Nemce, OcÚ, autobusová zastávka, Sládkovičova,SEAT, Liptovský Hrádok,, cintorin, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, SPŠ, autobusová zastávka, Riečka, mlyn, autobusová zastávka, Liptovský Hrádok, cintorín, Podsuchá, , autobusová zastávka, Podsuchá, autobusová zastávka, Tri Studničky, Biely Potok,Trlenská dolina, Biely Potok,Kovostav, Biely Potok,Kovostav, Nemecká, Dubová, pri moste, Biely Potok,Do Uhliska, Biely Potok,Do Uhliska, Polomka, Smrečina DK, Polomka, Smrečina DK, Pohorelá, žel. st., Nemecká, Dubová, Zdroj, Pohorelá, žel. st., Nemecká, Dubová, centrála, Pohorelá, OcÚ, Sihoť,ZŠ, Ždiar, rázc., Ždiar,,Bachledova dol.rázc., Predajná, OcÚ, Tatravagónka, OkTan, autobusová zastávka, Vápenka (Sódovkáreň), autobusová zastávka, Vápenka (Sódovkáreň), Brusno, žel. st., Evanjelický kostol

Autobusová zastávka, Tatry:, 16 z 17

autobusová zastávka, Nemecká, Evanjelický kostol, Nemecká, autobusová zastávka, Biely Potok,pri moste, Matejovce, GGP, Biely Potok,Raveň, Biely Potok,Raveň, Nemecká, žel. zast., Predajná, pri moste, Nemecká, pomník, autobusová zastávka, Brusno, Jasenie, Jednota, Brusno, Nové mesto Rožňavská cesta, Šumiac, OcÚ, autobusová zastávka, Šumiac, televízna služba, Pohronský Bukovec, horáreň, Brusno, Kováč, Pohorelá, Latinák, Jasenie, dolný koniec, Brusno, Oremlaz, Heľpa, obch. dom, Heľpa, obch. dom, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Žiar,Žiarska dolina, Partizánska Ľupča, rázc. pri stínaní, Dolná Lehota, pri moste, Dolná Lehota, Črmné, Dolná Lehota, ŠM, Hrabušice, rázc. Podlesok, Stará horáreň, Stará horáreň, autobusová zastávka, Mýto pod Ďumbierom, rázc., autobusová zastávka, Mýto pod Ďumbierom, rázc., autobusová zastávka, Mýto pod Ďumbierom, Zapač, Mýto pod Ďumbierom, Pohanské, kaplnka, autobusová zastávka, Mýto pod Ďumbierom, píla, Hronec, U Turončíka, Mäsna u Vesel., Bystrá, Nocovňa SAD, Bystrá, č. d. 71, Bystrá, mlyn, autobusová zastávka, Liptovský Hrádok, Tesla, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Eurocamp, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Eurocamp

Autobusová zastávka, Tatry:, 17 z 17

autobusová zastávka, Sásová, ihrisko, autobusová zastávka, Sásová, ihrisko, autobusová zastávka, Farma pod Pršanmi, Ráztoka, Vigoda, Dolná Lehota, Krpáčovo Cement., Žiar,,rekr.str., Trangoška, Tále,,motel, Dolná Lehota, Krpáčovo Biotika, Horná Lehota, Srdiečko, Horná Lehota, dolný koniec, Tále, hotel Partizán, Beňadiková, rázcestie, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Podbrezová, Vajsková, ZSNP, Podbrezová, Vajsková, tehelňa, Biely Potok,Trlenská dolina, Uľanka, žel. st. rázc., Biely Potok,Slovpap, autobusová zastávka, Biely Potok,Slovpap, Biely Potok,Bohunka, Lučatín, rázcestie, Uľanka, žel. st. rázc., Biely Potok,Bohunka, Predajná, pri moste, autobusová zastávka, Lučatín, Medzibrod, rázcestie, Vaľkovňa, Zlatno, rázc., Predajná, horáreň Kramlište, Bystrá, jaskyňa, Motyčky, autobusová zastávka

autobusová zastávka inde

Liptovská kotlina (233x), Popradská kotlina (218x), Nízke Tatry (187x), Starohorské vrchy (177x), Kozie chrbty (29x), Západné Tatry (15x), Vysoké Tatry (8x), Belianske Tatry (5x)
autobusová zastávka v Liptovská kotlina
autobusová zastávka v Popradská kotlina
autobusová zastávka v Nízke Tatry

Podobné, Tatry:

1194x doprava, 1044x autobusová zastávka, 92x železničná stanica, 20x predaj lístkov, 12x autobusová stanica, 8x prístav, 7x heliport, 5x letisko, 4x taxi, 2x automat na lístky
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Tatry

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://tatry.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.