Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry

Autobusová zastávka v Tatry

V Tatry sa nachádza viac ako 1000 kusy autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Tatry:, 1 z 17

Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Autobusová stanica, 11, 13, 16, 8, 9, 5, 12, 14, 15, 6, 10, 17, 19, 18, Slovenská sporiteľňa, Vysoké Tatry,Dolný Smokovec,motorest, 4, 7, 2, 1, 3, Roveň,Kaufland, Roveň,Kaufland, Slovenská sporiteľňa, TESCO hypermarket, Lúčky, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Orange, prístrešok, altánok, Nové Mesto Kaufland, Nové Mesto Kaufland, Plavisko,Billa, Plavisko,Billa, Tesco, prístrešok, altánok, SAD, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Kynceľová, rázcestie, Na Hrbe, SAD, Galéria Ľ.Fullu, Okresný úrad, Senica, otočka, Demänová rázcestie, Liptovský Mikuláš, AS, Demänová rázcestie, Demänová rázcestie, Senica, otočka, Senica, Jednota, Senica, Jednota, THK, THK, Demänovská Dolina,,Jaskyňa Slobody, THK, otočka, Úrad PV SR

Autobusová zastávka, Tatry:, 2 z 17

Plážové kúpalisko, autobusová zastávka, Kostiviarska, žst., THK, rázcestie, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, Námestie Štefana Moysesa, Rooseveltova nemocnica, Rooseveltova nemocnica, Kostiviarska, Kostiviarska, Stupy, otočka, Stupy, otočka, Stupy, Jednota, Kostiviarska, rázcestie, Stupy, Jednota, Podlavice, PD, Veľká, námestie, Jakub, ihrisko, Jakub, kostol, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Tulská, Jakub, rázcestie, Kyjevské námestie, Buková, Veľká, námestie, autobusová zastávka, Štefánikovo nábrežie, Buková, Rudlová, kpt. Jaroša, Úsvit, Rudlovská cesta, podjazd, Kostiviarska, rázcestie, Spišská Sobota, Vagonárska Bud., Úsvit, Sásovská cesta, Sásovská cesta, Skubín, Jednota, Rázcestie Rudlová, Špania Dolina, Sásovská cesta, Rázcestie Rudlová, H. Vajanského, Nám. S. H. Vajanského, Skubín, Jednota, Uľanka, otočka, Uľanka, hl. cesta, Národná, Rudohorská, stred, Rudohorská, stred, Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav, Pršianska cesta, I., Uľanka, Chemika, Uľanka, Chemika, Pršianska cesta, I., Národná, Uľanka, otočka, Uľanka, hl. cesta, Strieborné námestie

Autobusová zastávka, Tatry:, 3 z 17

Makovického,k Satelitom, Partizánska cesta, čerp. stanica, Karpatská, Strieborné námestie, Podháj, SZU, Demänová. Vojenská akadémia, Uľanská cesta, číslo Nástupište 10, Tlačiareň, číslo Nástupište 18, Tatranské Matliare, Partizánska cesta, SVP, číslo Nástupište 16, Uľanská cesta, Ondrašová, otočka, číslo Nástupište 17, číslo Nástupište 14, Tlačiareň, číslo Nástupište 19, číslo Nástupište 15, Partizánska cesta, čerp. stanica, číslo Nástupište 11, Partizánska cesta, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Čarda, číslo Nástupište 8, číslo Nástupište 3, číslo Nástupište 4, Rázcestie Špania Dolina, Spišská Sobota, námestie, Štadlerovo nábrežie, Ondrašová, most, Mýto, Okružná, Magurská, Štefánikovo nábrežie, číslo Nástupište 2, číslo Nástupište 9, Spišská Sobota, námestie, Hrabovo,lanovka, Mýto, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,zot.1.mája, číslo Nástupište 7, číslo Nástupište 1, Podháj, SZU, číslo Nástupište 5, číslo Nástupište 4, Okružná, číslo Nástupište 3, Magurská, Partizánska cesta, Nové Kalište, Rázcestie Špania Dolina, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,zot.1.mája, Ul. Revolučná pamätník, ŽSN, číslo Nástupište 6, číslo Nástupište 2, číslo Nástupište 1, Veľká, Vodárenská Jahodová, Podlavická cesta, Podlavická cesta

Autobusová zastávka, Tatry:, 4 z 17

Cesta k nemocnici, Starohorská, Pod Bánošom, Mládežnícka, otočka, Moskovská, rázcestie, Jakub, Nový Svet II., Sládkovičova, Sládkovičova, Závadka nad Hronom, Ondrašová, kostol, Závadka nad Hronom, Paseka, Jakub, Nový Svet I., Štúrova, mestský úrad, Jakub, Nový Svet I., Jakub, Nový Svet II., Starohorská, otočka, Závadka nad Hronom, Sigma, Ďumbierska, ŠZŠ, Starohorská, otočka, Moskovská, rázcestie, Štúrova, mestský úrad, Vysoké Tatry,Tatr.Lesná, autobusová zastávka, Závadka nad Hronom, Paseka, Mládežnícka, Mládežnícka, Kostiviarska, žst., Spišská Sobota, Vagonárska Uralská, autobusová zastávka, Ružomberok, aut. st., Závadka nad Hronom, Riverk, Gymnázium, Veľká, cintorín, Veľká, Vodárenská Šafáriková, Námestie slobody, Ďumbierska, ŠZŠ, Švermova, ESC, Rudohorská, dolná, Rudohorská, dolná, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Tatranec, Námestie slobody, Ďumbierska, ZŠ, Ďumbierska, autobusová zastávka, Gymnázium, Rudlovská cesta, podjazd, Rudohorská, horná, Bodice, jednota, Pod Hôrkou, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Tatranec, Internátna, Astra, Rudlovská cesta, Tatranská, Pod Rybou, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,aut.st., Internátna, Astra, Pod Rybou, Nové Kalište, Rudlovská cesta, Demänová, Zvonica, Ružomberok, sídl. SNP

Autobusová zastávka, Tatry:, 5 z 17

Ružomberok, sídl. SNP, Pieninská, Demänová, Mlynisko, Pieninská, Hrabovo,horáreň, Povstalecká cesta, Hrabovo,horáreň, Rudohorská, horná, Mičinská, Kazačok, Mičinská cesta, Starohorská, rázcestie, Mičinská cesta, HViezdoslavova, Alpinka, Vysoké Tatry,Horný Smokovec,rázc., autobusová zastávka, Mlynská otoč., Mičinská, Kazačok, Ďumbierska, ZŠ, Nad Moskovskou, Veľká, Teplická Široká, Veľká, Teplická Zdrav. stredisko, Veľká, Teplická Široká, Kostiviarska, Jelšová, Kyjevské námestie, Parkovisko Mičinská, Skuteckého, rázcestie, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,aut.st., Veľká, Teplická Zdrav. stredisko, Skubín, Podlavice, Priehrada, Hviezdoslavova, Sásovská cesta, Demänová, Zvonica, Karpatská, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Bel.jask., Wolkerova, jakub, rázcestie, Ďumbierska, Mlynská, Na Karlove, Pršianska terasa, Mosadzná, Na Karlove, Bodice, kostol, Medený Hámor, Mlynská, Roveň, Baničné,K.Sidora,č.d.69, Galéria Ľ.Fullu, Garbanka, Vysoké Tatry,Horný Smokovec,žel.z., Moskovská, autobusová zastávka, SPŠ, Kalvária,pod cintorínom, Garbanka, Katolícka univerzita, Spišský Štiavnik, kaštieľ, Spišský Štiavnik, kostol, Katolícka univerzita, Medený Hámor

Autobusová zastávka, Tatry:, 6 z 17

Tatr.Javorina,,Podspády, Spišský Štiavnik, č.d.225, Internátna, Gaštanová, Poľná, Veľká, Vodárenská Jahodná, Baničné,I.Houdeka,otočka, autobusová zastávka, EUROPA SC, Skubín, otočka, Liptovský Ján,,Wellness hotel Alexandra, Podbreziny, Juh, Podlavice, Priehrada, K.Sidora,zimný štadión, Tulská, záhradky, Úrad PV SR, Sihoť,ZŠ, Ploštín, Diel, Podbreziny, Otočka, Povstalecká cesta, Tatravagónka, OkTan, Nad Tulskou, Komenského, PF UMB, Komenského, PF UMB, Tajovského, školy, Hlboká, Jesenský vŕšok, Zuberec,pri kostole, Tajovského, školy, Tajovského UMB, Hlboká, Poľná, 29. augusta, Jesenský vŕšok, K.Sidora,č.d.43, Tajovského, UMB, Jegorovova, Tulská, stred, 29. augusta, Pršianska terasa, Medená, Biely Potok,pri moste, autobusová zastávka, Štrba, rázc., Camping, Tajovského, park, Spišská Sobota, Mláky, Liptovský Ján, ZŠ, Spišská Sobota, nák. stredisko, Demänovská dolina, Jasná, Pršianska terasa, Medená, Liptovský Mikuláš, Aqua Park, Tajovského, park, autobusová zastávka, Kukučínova, Spišská Sobota, OkTan, Poľná, rázcestie, Okoličné, ZŠ, autobusová zastávka, Poľná, Kosec, Spišská Sobota, Mláky

Autobusová zastávka, Tatry:, 7 z 17

Nová Černová,rázcestie, Kukučínova, Poľná, Kosec, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Poľná, rázcestie, Demänovská Dolina,,Ľadová jaskyňa, Komenského, Zadné Halny, tehelňa, Skuteckého, Cesta k nemocnici, Stredná odborná škola, Zadné Halny, tehelňa, Železničná stanica, Komenského, Spišská Sobota, ZŠ, Spišská Sobota, ZŠ, Kollárova, Demänovská Dolina,,Ľadová jaskyňa, Stredná odborná škola, Kalvária,detský domov, Tatravagónka, Dolná Lehota, Okresný úrad, Spišská Sobota, OkTan, Dolná Lehota, ŠM, Do Baničného,rázcestie, Hrabušice, OcÚ, Ulica Hurbanova, lekáreň, Bellušova, Bellušova, Plavisko, lavička, Nové Mesto kostol, Viestova, Lipt.Mikuláš,,ul.Hurbanova MŠ, Tatravagónka, Lazovná, Severná, Spišská Sobota, Košická 2635, Roveň, Poľná, Plavisko,športová hala, Severná, Dolná Lehota, pri moste, Plavisko,športová hala, Roveň, Poľná, Lazovná, Podbreziny, Stred, Zlatý Bažant, Liptovský Mikuláš,Vitálišovce, Plavisko,lavička, Lipt.Matiašovce,Vyšné Matiašovce, Stráže OSC, Liptovský Mikuláš,Podbreziny,stred, Štefánikova, Zimný štadión, Podbreziny, Juh, Stráže OSC, Mýto pod Ďumbierom, píla - hor. koniec, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Spišská Sobota, Slobody 2750, Okoličné, ZŠ

Autobusová zastávka, Tatry:, 8 z 17

autobusová zastávka, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Mýto pod Ďumbierom, Zapač, Matejovce, GGP, Ulica Hodžova, Gymnázium, Mýto pod Ďumbierom, rázc., autobusová zastávka, Nové Mesto kostol, Roveň,Vojenská nemocnica, Nové Mesto Hornád, Mýto pod Ďumbierom, píla, Nové Mesto Torysa, autobusová zastávka, Ploštín, ihrisko, Tále,,motel, Nové Mesto Váh, Klačno,stred, Klačno,stred, Nové Mesto Váh, Nové Mesto Torysa, Baničné,na kopci, Jelence, autobusová zastávka, Nové Mesto Hornád, Horná, Prior, autobusová zastávka, Liptovský Hrádok, žel. st., Štadlerovo nábrežie, Štadlerovo nábrežie, Baničné,na kopci, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Malužiná, Liptov, Tatr.Javorina,,pošta, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Iľanovo, Otočka, Polomka, hostinec, Mýto pod Ďumbierom, hostinec, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Baničné,kostol, Baničné,kostol, autobusová zastávka, Bobrovec, OcÚ, Ploštín, otočka, autobusová zastávka, Polomka, hostinec, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Bytovka RD, číslo Nástupište 12, autobusová zastávka, Iľanovo, Hollý, autobusová zastávka, Tatr.Javorina,,Hájenka, autobusová zastávka, Tatr.Javorina,,Hájenka, číslo Nástupište 13, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry:, 9 z 17

Stráže námestie, Hrabušice, č.d.180, Matejovce, ZK, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Iľanovo, Jednota, Brezniak, Lipt. Behárovce, Benikovský, Lučatín, mlynčok, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Weiss, Pohronský Bukovec, OcÚ, Malatiná,,OcÚ, Hrabušice, rázc.Betlanovce, Chomová, Polomka, pri štadióne, , autobusová zastávka, Tatr.Javorina,,Lysá Poľana, Ul. 1. Mája, LIDL, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., autobusová zastávka, Ul. Borvisova, Vrbický cintorín, Hotel Jánošík, Hviezdoslavova ADUS, Baničné,kostol, Hviezdoslavova ADUS, Javorinský potok, Ul. Priemyselná, Quadriq, Ploštínska cesta, Ul. Nová, LIDL, Centrum, autobusová zastávka, Betlanovce, pož.zbroj., Ul. 1. mája, Lipt. mliekareň, Betlanovce, č.d.89, Ul. 1. mája, Lipt. mliekareň, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Ul. 1. Mája, LIDL, Nemocnica, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Liptovská Osada, Jednota, autobusová zastávka, Nemocnica, Liptovská Teplá, námestie, Ul. Kollárova, Geodézia, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Lipt.Osada, Korytnica - kúpele, rázc., Matejovce, Lidická, autobusová zastávka, Ul. Vrlíkova, Vrbický most, Ul. Borvisova, bytovky, Centrum, autobusová zastávka, Matejovce, ZK, Matejovce, ZK, Liptovská Osada, Jednota, Ul. Borvisova, bytovky

Autobusová zastávka, Tatry:, 10 z 17

Nové Mesto, Rastislavova, Liptovská Osada, Jednota, autobusová zastávka, Štefánikova, Zimný štadión, Nové Mesto, Rastislavova, Obchodný dom, Jelence, Vydrník, žel.st., autobusová zastávka, Liptovská Osada, č.d. 113, Liptovský Ján, Hotel Bystrá, Námestie A.Hlinku,kláštor, Jánska dolina, Námestie A.Hlinku,kláštor, Pavilón služieb, Obchodný dom, Liptovský Ján,,zot.Ďumbier, autobusová zastávka, Matejovce,Tatramat, autobusová zastávka, Nové Mesto Juh III, autobusová zastávka, Liptovský Ján, Jednota, Mestský úrad, Matejovce,Tatramat, Liptovský Ján, Jednota, Pavilón služieb, Vydrník, OcÚ, Matejovce, Whirlpool, Matejovce, kostol, Liptovský Ján, ZŠ, Vydrník, garáž SAD, Kvačany,,garáž SAD, Kynceľová, rázcestie, autobusová zastávka, Tále,,motel, Nové Mesto, Myšlienka, Kordíky, Enert, Dolný Harmanec, Jednota, Kvačany,,RD, Bystrá, mlyn, Polomka, konečná, Špania Dolina, Rudné bane, Dolná Lehota, Krpáčovo Biotika, Nové Mesto, Myšlienka, Beňuš, Filipovo, Liesková, autobusová zastávka, Poprad, nemocnica, Dolný Harmanec, Kohút, Veľký Slavkov,,kostol, Jednota, Beňuš, Gašparovo, žel. st., Dolný Harmanec, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Srdiečko, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Kardolina, Bystrá, Salaj, Beňuš, Gašparovo, Smrečina

Autobusová zastávka, Tatry:, 11 z 17

Škrlák, Tále, hotel Partizán, Levočská ul., Nové Mesto, Antimón, Jalovec, ZŠ, Bystrá, č. d. 71, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Biela Voda, Matejovce, Hnilec, Kráľova Lehota, žel. st., Tajovského, pod nemocnicou, Novoť, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Fľak, autobusová zastávka, Liptovský Ján, ul. Starojánska ZŠ, Závod Zdroj, Závod Zdroj, Bystrá, jaskyňa, Stará Lesná, rekreačné strediská, Bujakovo, žel.zast., autobusová zastávka, Vysoké Tatry,Horný Smokovec,rázc., Jalovec, most, Horná Lehota, autobusová zastávka, Stará Lesná,,rázc., Kovošrot, Dom kultúry, Vysoké Tatry,Kežmarské Žľaby, Tajovského, pod nemocnicou, Tatr.Javorina,,Za buky, Dom kultúry, Bujakovo, Lepenkáreň, Riečka, Jednota, Malé Borové, autobusová zastávka, Nižná Boca, Červená Voda, Stará Lesná, rekreačné strediská, Sídlisko Západ Šport, Nižná Boca, Stredná Boca, Herich, Levočská ul., Nové Mesto, Antimón, Nové mesto Rožňavská cesta, Horné Pršany, Nová Lesná,,cintorín, Kovošrot, Žiar,,Dolinky, Poprad, nemocnica, Žiar,,nocovňa SAD, Obvodný úrad, Mozaika, autobusová zastávka, Žiar,,Juráš, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Staré Hory, kaplnka, Staré Hory, kaplnka, Jamník,,Jednota, Hranovnica,,križ., Sídlisko Západ Šport, autobusová zastávka, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry:, 12 z 17

Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, autobusová zastávka, Železničná stanica, autobusová zastávka, Horná Lehota, dolný koniec, Nižná Boca, Záhradník, Braväcovo, Jednota, Hranovnica,,č.d.133, Žiar,,cint., Beňadiková, kultúrny dom, Nižná Boca, Záhradník, Hrabušice, zdrav. str., Vyšná Boca, chata Barbora, Kokavský most, Ždiar,,píla, Staré Hory, Horný Jelenec, Beňadiková, kultúrny dom, Moštenica, vápenka, Obvodný úrad, Mozaika, Vyšná Boca, chata Barbora, Ždiar,,píla, autobusová zastávka, Hotel Áčko, Moštenica, Kynceľová, II., Ž.Šilbingera,č.8, Staré Hory, Polkanová, Nové Mesto, Nádej, Vavrišovo,,OcÚ, Ž.Šilbingera,č.2, Hranovnica,,ul.SNP, Staré Hory, kaplnka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Staré Hory, č. d. 21, Nové Mesto Juh III, Staré Hory, Žiak, Nové Mesto, Nádej, Staré Hory, Polkanová, Podkonice, kaplnka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Medzibrod, žel. zast., Malužiná, Liptov, Pavlova Ves, kult.dom, autobusová zastávka, Kynceľová, I., Ždiar,,galéria, Kynceľová, II., Ždiar,,galéria, Vaľkovňa, Zlatno, otoč., Malachov, Mazúch, Staré Hory, OcÚ, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Podkonice, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Pribylina,,pož.zbroj., Nemecká, pri moste

Autobusová zastávka, Tatry:, 13 z 17

Donovaly, Hanesy, Lučatín, žel. zast., Moštenica, rázcestie, Lučatín, horný koniec, Podtureň, Donovaly, Hanesy, Donovaly, centrum, Podtureň, autobusová zastávka, Vavrišovo,,pož.zbroj., Priechod, rázcestie, Lučatín, SSC, Rybárpole,základná škola, Smrečany,,Širica, Smrečany,,bytovky, autobusová zastávka, Pribylina,,garáž SAD, Telgárt, žel. st., Medzibrod, OcÚ, Bobrovček, OcÚ, Nemecká, Dubová, žel. st., Nemecká, Dubová, centrála, Braväcovo, pri moste, Malachov, Kopanice, Bobrovec, Rakovica, Nemecká, Dubová, hlavná brána, Bobrovec, Škorupovo, autobusová zastávka, Nemecká, Dubová, Zdroj, Priechod, OcÚ, Malachov, hostinec, Pribylina,,garáž SAD, Nemecká, Dubová, pri moste, Ižipovce, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Jasenie, RD, Vaľkovňa, Švábolka, Zuberec,,Brestová skanzen, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Bobrovec, Luhy, Riečka, rázcestie, Nižné Matejkové, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Ráztoka, Jasenie, č. d. 91, Podkonice, dolná zastávka, Nemecká, žel. zast., Kordíky, vápenica, autobusová zastávka, Turecká, Boboty, Jasenie, dolný koniec, Nižné Matejkové, Doprastav, Smrečany,,kostol, Lučatín, Jednota, Zuberec,,Zverovka chata

Autobusová zastávka, Tatry:, 14 z 17

Malachov, Strelec, Malachov, Dzúrik, Vaľkovňa, Nová Maša, Harmanec, Strelnica, Bacúch, pomník, autobusová zastávka, Bacúch, č. d. 288, Bešeňová, hotel Summit, Harmanec, VPT, Motyčky, Jergaly, autobusová zastávka, Harmanec, VPT, Malachov, Jednota, autobusová zastávka, Priechod, pod Novou ulicou, Hiadeľ, dolný koniec, Králiky, Rovne, Harmanec, Strelnica, Nemecká, Králiky, Rusko, Valkovňa, Zuberec,,Šroba rázc., Pod Skalami, Beňuš, rázc. pri moste, Hiadeľ, garáž, Králiky, Pažiť, autobusová zastávka, Beňuš, ZŠ, Bobrovec, rázc., Riečka, Nevoľné, Kordíky, Jednota, autobusová zastávka, Baláže, Telgárt, mäsna, autobusová zastávka, Pod Skalami, Bobrovec, Huraj, Telgárt, OcÚ, Beňuš, rázc. pri moste, Bacúch, rázc., Nemecká, pomník, Harmanec, OcÚ, Jasenie, Jednota, Železničná stanica, Roveň,Tehelňa, Hiadeľ, OcÚ, autobusová zastávka, Harmanec, papiereň, Králiky, OcÚ, Železničná stanica, Beňuš, zdrav. stredisko, Malachov, pred Určinou, Roveň,Tehelňa, Železničná stanica, Jarabá, garáž, Heľpa, obch. dom, Beňuš, zdrav. stredisko, Ždiar,,Strednica lyžiar.vlek, Hiadeľ, škola, Harmanec, OcÚ

Autobusová zastávka, Tatry:, 15 z 17

Železničná stanica, Harmanec, papiereň, Železničná stanica, Tajov, Biela Hlina, Heľpa, obch. dom, autobusová zastávka, Jarabá, garáž, Pohorelá, Jednota, autobusová zastávka, Čertovica, motorest, Riečka, garáž, autobusová zastávka, Jarabá, Jednota, Prosiek,,č.d.26, Králiky, garáž, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Ždiar, Tatra, Selce, ZŠ, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Cesta k Smrečine, Selce, OcÚ, Ždiar,,dolná škola, Cesta k Smrečine, autobusová zastávka, Tajov, osada, Tajov, č.d. 155, Selce, štadión, autobusová zastávka, Nemce, otočka, Nemce, II., Pod skleným vŕškom, Nemce, I., autobusová zastávka, Nemce, PS, Selce, Jednota, autobusová zastávka, Škumat stred, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Tajov, mlyn, Dolinky, Sládkovičova,SEAT, autobusová zastávka, Sládkovičova,SEAT, autobusová zastávka, Tajov, Obecný úrad, autobusová zastávka, Nemce, OcÚ, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Liptovský Hrádok, cintorín, autobusová zastávka, Liptovský Hrádok,, cintorin, Riečka, mlyn, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry:, 16 z 17

autobusová zastávka, SPŠ, , Podsuchá, Podsuchá, autobusová zastávka, Tri Studničky, autobusová zastávka, Biely Potok,Trlenská dolina, Biely Potok,Kovostav, Biely Potok,Kovostav, Polomka, Smrečina DK, Biely Potok,Do Uhliska, Polomka, Smrečina DK, Biely Potok,Do Uhliska, Pohorelá, žel. st., Pohorelá, žel. st., Pohorelá, OcÚ, Ždiar, rázc., Ždiar,,Bachledova dol.rázc., Sihoť,ZŠ, Predajná, OcÚ, Tatravagónka, OkTan, autobusová zastávka, Vápenka (Sódovkáreň), autobusová zastávka, Vápenka (Sódovkáreň), Brusno, žel. st., autobusová zastávka, autobusová zastávka, Evanjelický kostol, Nemecká, Evanjelický kostol, Matejovce, GGP, Biely Potok,pri moste, Biely Potok,Raveň, Predajná, pri moste, Biely Potok,Raveň, autobusová zastávka, Brusno, Nové mesto Rožňavská cesta, Brusno, Šumiac, OcÚ, Brusno, Kováč, Pohronský Bukovec, horáreň, Šumiac, televízna služba, autobusová zastávka, Brusno, Oremlaz, Pohorelá, Latinák, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Žiar,Žiarska dolina, Partizánska Ľupča, rázc. pri stínaní, Dolná Lehota, Črmné, Stará horáreň, Stará horáreň

Autobusová zastávka, Tatry:, 17 z 17

Hrabušice, rázc. Podlesok, Mýto pod Ďumbierom, Pohanské, kaplnka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Hronec, U Turončíka, Nocovňa SAD, Mäsna u Vesel., Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Eurocamp, Liptovský Hrádok, Tesla, autobusová zastávka, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Eurocamp, autobusová zastávka, Sásová, ihrisko, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Sásová, ihrisko, Farma pod Pršanmi, Ráztoka, Vigoda, Dolná Lehota, Krpáčovo Cement., Žiar,,rekr.str., Trangoška, Podbrezová, Vajsková, tehelňa, Beňadiková, rázcestie, Podbrezová, Vajsková, ZSNP, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Biely Potok,Slovpap, Biely Potok,Trlenská dolina, Uľanka, žel. st. rázc., Biely Potok,Slovpap, autobusová zastávka, Medzibrod, rázcestie, Lučatín, rázcestie, Lučatín, Biely Potok,Bohunka, Vaľkovňa, Zlatno, rázc.

autobusová zastávka inde

Liptovská kotlina (233x), Popradská kotlina (220x), Nízke Tatry (189x), Starohorské vrchy (177x), Kozie chrbty (29x), Západné Tatry (15x), Vysoké Tatry (8x), Belianske Tatry (5x)
autobusová zastávka v Liptovská kotlina
autobusová zastávka v Popradská kotlina
autobusová zastávka v Nízke Tatry

Podobné, Tatry:

1205x doprava, 1048x autobusová zastávka, 99x železničná stanica, 20x predaj lístkov, 12x autobusová stanica, 8x prístav, 7x heliport, 5x letisko, 4x taxi, 2x automat na lístky
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Tatry

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://tatry.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.