Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry

Autobusová zastávka v Tatry

V Tatry sa nachádza viac ako 1000 kusy autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Tatry:, 1 z 17

Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Autobusová stanica, 11, 6, 15, 10, 13, 18, 14, 19, 5, 16, 17, 9, 8, 12, 4, 1, 7, 3, 2, Slovenská sporiteľňa, Vysoké Tatry,Dolný Smokovec,motorest, TESCO hypermarket, Roveň,Kaufland, Roveň,Kaufland, Slovenská sporiteľňa, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Lúčky, Orange, Nové Mesto Kaufland, Nové Mesto Kaufland, prístrešok, altánok, Plavisko,Billa, Plavisko,Billa, Tesco, prístrešok, altánok, SAD, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Na Hrbe, Kynceľová, rázcestie, SAD, Senica, otočka, Galéria Ľ.Fullu, Senica, otočka, Senica, Jednota, Senica, Jednota, Liptovský Mikuláš, AS, Demänová rázcestie, Demänová rázcestie, Okresný úrad, Demänová rázcestie, Demänovská Dolina,,Jaskyňa Slobody, THK, Kostiviarska, žst., THK, THK, otočka

Autobusová zastávka, Tatry:, 2 z 17

Námestie Štefana Moysesa, Rooseveltova nemocnica, Kostiviarska, Úrad PV SR, Kostiviarska, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, Rooseveltova nemocnica, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, autobusová zastávka, Kostiviarska, rázcestie, Stupy, otočka, Stupy, otočka, Stupy, Jednota, Podlavice, PD, Stupy, Jednota, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Jakub, rázcestie, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Veľká, námestie, Buková, Buková, autobusová zastávka, Kyjevské námestie, Kostiviarska, rázcestie, Tulská, Skubín, Jednota, Veľká, námestie, Spišská Sobota, Vagonárska Bud., Skubín, Jednota, Nám. S. H. Vajanského, Špania Dolina, H. Vajanského, Štefánikovo nábrežie, Rudlovská cesta, podjazd, Úsvit, Úsvit, Rázcestie Rudlová, Rudlová, kpt. Jaroša, Rudohorská, stred, Rudohorská, stred, Pršianska cesta, I., Pršianska cesta, I., Partizánska cesta, čerp. stanica, Strieborné námestie, Uľanka, otočka, Uľanka, otočka, Národná, Uľanka, hl. cesta, Národná, Strieborné námestie, Sásovská cesta, Sásovská cesta, Sásovská cesta, Uľanka, hl. cesta, Uľanka, Chemika, Rázcestie Rudlová

Autobusová zastávka, Tatry:, 3 z 17

Uľanka, Chemika, Tlačiareň, Tlačiareň, Partizánska cesta, SVP, Partizánska cesta, čerp. stanica, Podháj, SZU, Mýto, Cesta k nemocnici, Partizánska cesta, Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo nábrežie, Partizánska cesta, Tatranské Matliare, Mýto, Uľanská cesta, Podlavická cesta, Magurská, Hrabovo,lanovka, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Čarda, Uľanská cesta, Magurská, Podlavická cesta, Okružná, Závadka nad Hronom, Sigma, Nové Kalište, Jakub, Nový Svet I., Jakub, Nový Svet I., Rázcestie Špania Dolina, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,zot.1.mája, Spišská Sobota, námestie, Rázcestie Špania Dolina, Závadka nad Hronom, Okružná, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,zot.1.mája, Karpatská, Spišská Sobota, námestie, Jakub, Nový Svet II., Závadka nad Hronom, Paseka, Podháj, SZU, Jakub, Nový Svet II., Vysoké Tatry,Tatr.Lesná, číslo Nástupište 10, číslo Nástupište 14, Veľká, Vodárenská Jahodová, Závadka nad Hronom, Paseka, číslo Nástupište 19, Starohorská, Pod Bánošom, Demänová. Vojenská akadémia, číslo Nástupište 11, číslo Nástupište 18, číslo Nástupište 17, Ul. Revolučná pamätník, ŽSN, číslo Nástupište 15, číslo Nástupište 16, číslo Nástupište 3, číslo Nástupište 6, autobusová zastávka, číslo Nástupište 7, Sládkovičova, číslo Nástupište 5

Autobusová zastávka, Tatry:, 4 z 17

číslo Nástupište 4, číslo Nástupište 1, číslo Nástupište 3, Rudlovská cesta, podjazd, Starohorská, otočka, Námestie slobody, Závadka nad Hronom, Riverk, číslo Nástupište 2, číslo Nástupište 4, Sládkovičova, Spišská Sobota, Vagonárska Uralská, autobusová zastávka, číslo Nástupište 9, Ružomberok, aut. st., Námestie slobody, číslo Nástupište 8, Kostiviarska, žst., číslo Nástupište 1, Moskovská, rázcestie, Ďumbierska, ŠZŠ, Ondrašová, otočka, Mládežnícka, otočka, Starohorská, otočka, číslo Nástupište 2, Rudlovská cesta, Ondrašová, most, Švermova, ESC, Rudlovská cesta, Ondrašová, kostol, Moskovská, rázcestie, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,aut.st., Veľká, Vodárenská Šafáriková, Pod Rybou, Ďumbierska, Internátna, Astra, Ďumbierska, ŠZŠ, Mládežnícka, Rudohorská, horná, Pod Rybou, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Tatranec, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Tatranec, Pod Hôrkou, Veľká, cintorín, Ďumbierska, ZŠ, Podlavice, Priehrada, HViezdoslavova, Alpinka, Internátna, Astra, Mládežnícka, Nové Kalište, Rudohorská, dolná, Bodice, jednota, Rudohorská, dolná, Štúrova, mestský úrad, Skubín, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,aut.st., Skuteckého, rázcestie, Povstalecká cesta, Tatranská, Mlynská otoč., Štúrova, mestský úrad

Autobusová zastávka, Tatry:, 5 z 17

Hviezdoslavova, jakub, rázcestie, Veľká, Teplická Široká, Na Karlove, Mičinská cesta, Mičinská, Kazačok, Makovického,k Satelitom, Parkovisko Mičinská, Vysoké Tatry,Horný Smokovec,rázc., Kostiviarska, Jelšová, Veľká, Teplická Zdrav. stredisko, Kyjevské námestie, Mičinská, Kazačok, Veľká, Teplická Široká, Rudohorská, horná, Pieninská, Pieninská, Nad Moskovskou, Na Karlove, Veľká, Teplická Zdrav. stredisko, Wolkerova, Mičinská cesta, Mlynská, Starohorská, rázcestie, Ďumbierska, ZŠ, Mlynská, autobusová zastávka, Karpatská, Galéria Ľ.Fullu, autobusová zastávka, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Bel.jask., Medený Hámor, Demänová, Mlynisko, Demänová, Zvonica, Ďumbierska, Bodice, kostol, Sásovská cesta, Pršianska terasa, Mosadzná, Garbanka, Garbanka, Katolícka univerzita, Gaštanová, Moskovská, Tatr.Javorina,,Podspády, Veľká, Vodárenská Jahodná, Katolícka univerzita, Podlavice, Priehrada, Skubín, otočka, Medený Hámor, Demänová, Zvonica, EUROPA SC, Spišský Štiavnik, kaštieľ, 29. augusta, Liptovský Ján,,Wellness hotel Alexandra, Spišský Štiavnik, č.d.225, Internátna, Zuberec,pri kostole, Spišský Štiavnik, kostol, Povstalecká cesta, Tulská, záhradky

Autobusová zastávka, Tatry:, 6 z 17

Nad Tulskou, 29. augusta, Úrad PV SR, Tajovského, UMB, Jesenský vŕšok, Gymnázium, Komenského, PF UMB, Jegorovova, Gymnázium, Tajovského, školy, Poľná, Ružomberok, sídl. SNP, Komenského, PF UMB, Tajovského, školy, Tajovského UMB, Jesenský vŕšok, Ružomberok, sídl. SNP, Tatravagónka, OkTan, Vysoké Tatry,Horný Smokovec,žel.z., autobusová zastávka, Cesta k nemocnici, Hlboká, Komenského, Hrabovo,horáreň, Hlboká, Do Baničného,rázcestie, Tulská, stred, Podbreziny, Stred, Biely Potok,pri moste, Poľná, Hrabovo,horáreň, Tajovského, park, Komenského, Camping, Tajovského, park, Pršianska terasa, Medená, Liptovský Mikuláš,Podbreziny,stred, Demänovská dolina, Jasná, Spišská Sobota, nák. stredisko, Pršianska terasa, Medená, Roveň, Kollárova, Ploštín, Diel, Spišská Sobota, OkTan, Liptovský Ján, ZŠ, Zadné Halny, tehelňa, Skuteckého, Zadné Halny, tehelňa, Poľná, Kosec, Poľná, rázcestie, Spišská Sobota, Mláky, Viestova, Spišská Sobota, Mláky, Iľanovo, Otočka, Baničné,K.Sidora,č.d.69, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Dolná Lehota, ŠM, Spišská Sobota, ZŠ, Demänovská Dolina,,Ľadová jaskyňa

Autobusová zastávka, Tatry:, 7 z 17

Dolná Lehota, Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav, Poľná, rázcestie, Nové Mesto kostol, Stredná odborná škola, Demänovská Dolina,,Ľadová jaskyňa, autobusová zastávka, Kukučínova, Kukučínova, Spišská Sobota, ZŠ, Stredná odborná škola, Poľná, Kosec, Nová Černová,rázcestie, Hrabušice, OcÚ, Liptovský Mikuláš, Aqua Park, Bellušova, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Spišská Sobota, OkTan, Bellušova, Železničná stanica, Lazovná, K.Sidora,zimný štadión, Lazovná, Tatravagónka, Ulica Hurbanova, lekáreň, Severná, Dolná Lehota, pri moste, Severná, Kalvária,pod cintorínom, Tatravagónka, Lipt.Mikuláš,,ul.Hurbanova MŠ, Okoličné, ZŠ, Zlatý Bažant, SPŠ, Baničné,I.Houdeka,otočka, Nové Mesto Hornád, Nové Mesto kostol, Nové Mesto Torysa, Sihoť,ZŠ, Lipt.Matiašovce,Vyšné Matiašovce, Spišská Sobota, Košická 2635, Nové Mesto Torysa, Spišská Sobota, Slobody 2750, Stráže OSC, Stráže OSC, autobusová zastávka, Okresný úrad, Nové Mesto Váh, Nové Mesto Váh, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Mýto pod Ďumbierom, Kováč, autobusová zastávka, Nové Mesto Hornád, autobusová zastávka, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Mýto pod Ďumbierom, Zapač, Mýto pod Ďumbierom, píla - hor. koniec, Matejovce, GGP, Polomka, hostinec

Autobusová zastávka, Tatry:, 8 z 17

Mýto pod Ďumbierom, píla, K.Sidora,č.d.43, Liptovský Hrádok, žel. st., Štadlerovo nábrežie, autobusová zastávka, Horná, Prior, Polomka, hostinec, Tatr.Javorina,,pošta, Štadlerovo nábrežie, Ulica Hodžova, Gymnázium, Malužiná, Liptov, Liptovský Mikuláš,Vitálišovce, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Juh, autobusová zastávka, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Tále,,motel, autobusová zastávka, Polomka, pri štadióne, Kalvária,detský domov, Tatr.Javorina,,Hájenka, Tatr.Javorina,,Hájenka, Hviezdoslavova ADUS, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Podbreziny, Otočka, Mýto pod Ďumbierom, hostinec, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Okoličné, ZŠ, Hviezdoslavova ADUS, autobusová zastávka, Bytovka RD, autobusová zastávka, Nemocnica, Nemocnica, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Hrabušice, č.d.180, Malatiná,,OcÚ, Javorinský potok, Tatr.Javorina,,Lysá Poľana, Baničné,kostol, Betlanovce, pož.zbroj., Plavisko,športová hala, Betlanovce, č.d.89, Matejovce, ZK, Ploštín, ihrisko, Plavisko,športová hala, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Lipt. Behárovce, Benikovský, Hrabušice, rázc.Betlanovce, Pohronský Bukovec, OcÚ, Stráže námestie, Nové Mesto, Rastislavova, Roveň, Poľná

Autobusová zastávka, Tatry:, 9 z 17

Nové Mesto, Rastislavova, Plavisko,lavička, Chomová, Plavisko, lavička, Roveň, Poľná, autobusová zastávka, číslo Nástupište 12, autobusová zastávka, Iľanovo, Hollý, autobusová zastávka, Matejovce, ZK, Pohronský Bukovec, dolný koniec, číslo Nástupište 13, Ploštín, otočka, Brezniak, , Lučatín, mlynčok, Lipt.Osada, Korytnica - kúpele, rázc., autobusová zastávka, Matejovce, Lidická, Liptovská Osada, Jednota, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Weiss, Matejovce, ZK, Štefánikova, Zimný štadión, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Liptovská Teplá, námestie, Hotel Jánošík, Jelence, Centrum, Ul. 1. Mája, LIDL, autobusová zastávka, Liptovská Osada, Jednota, Ul. 1. Mája, LIDL, Jelence, Štefánikova, Zimný štadión, Ploštínska cesta, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. 1. mája, Lipt. mliekareň, Ul. Nová, LIDL, Ul. 1. mája, Lipt. mliekareň, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Nové Mesto Juh III, Ul. Priemyselná, Quadriq, Iľanovo, Jednota, Liptovská Osada, Jednota, Obchodný dom, Pavilón služieb, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Obchodný dom, Štrba, rázc., Matejovce,Tatramat, Pavilón služieb, autobusová zastávka, Vydrník, žel.st., autobusová zastávka, Ul. Kollárova, Geodézia, Liptovská Osada, č.d. 113, autobusová zastávka, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry:, 10 z 17

Liptovský Ján, Hotel Bystrá, Námestie A.Hlinku,kláštor, autobusová zastávka, Centrum, Baničné,na kopci, Ul.Borbisova, bytovky, Ul.Borbisova, bytovky, autobusová zastávka, Námestie A.Hlinku,kláštor, Matejovce, Hnilec, Matejovce,Tatramat, Ul. Vrlíkova, Vrbický most, Liptovský Ján,,zot.Ďumbier, Mestský úrad, Kvačany,,garáž SAD, Baničné,kostol, Baničné,na kopci, Polomka, konečná, Baničné,kostol, Jánska dolina, Klačno,stred, Klačno,stred, autobusová zastávka, Vydrník, OcÚ, Vydrník, garáž SAD, Kordíky, Enert, Kynceľová, rázcestie, Kvačany,,RD, Špania Dolina, Rudné bane, Nové Mesto, Myšlienka, Dolný Harmanec, Jednota, Liptovský Ján, Jednota, autobusová zastávka, Liptovský Ján, ZŠ, Liptovský Ján, Jednota, Bystrá, mlyn, Tále,,motel, autobusová zastávka, Roveň,Vojenská nemocnica, Nové Mesto, Myšlienka, Nové Mesto, Antimón, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Fľak, Jalovec, ZŠ, Dolný Harmanec, Kohút, autobusová zastávka, Dolná Lehota, Krpáčovo Biotika, autobusová zastávka, Vysoké Tatry,Tatr.Kotlina,Kardolina, Poprad, nemocnica, Bujakovo, žel.zast., Matejovce, kostol, Matejovce, Whirlpool, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Biela Voda, Veľký Slavkov,,kostol, Nové mesto Rožňavská cesta, Dolný Harmanec, Vysoké Tatry,Kežmarské Žľaby, Bystrá

Autobusová zastávka, Tatry:, 11 z 17

Srdiečko, Levočská ul., Tále, hotel Partizán, Vysoké Tatry,Horný Smokovec,rázc., Jalovec, most, Bujakovo, Lepenkáreň, Tajovského, pod nemocnicou, Dom kultúry, Dom kultúry, Bystrá, č. d. 71, Závod Zdroj, Stará Lesná,,rázc., Závod Zdroj, Bystrá, jaskyňa, Nové Mesto, Antimón, Tatr.Javorina,,Za buky, Kráľova Lehota, žel. st., autobusová zastávka, autobusová zastávka, Liptovský Ján, ul. Starojánska ZŠ, Tajovského, pod nemocnicou, Kovošrot, Jednota, autobusová zastávka, Horná Lehota, autobusová zastávka, Novoť, Poprad, nemocnica, Beňuš, Gašparovo, žel. st., Beňuš, Gašparovo, Smrečina, Salaj, Levočská ul., Škrlák, Riečka, Jednota, Obvodný úrad, Mozaika, Sídlisko Západ Šport, Stará Lesná, rekreačné strediská, autobusová zastávka, Malé Borové, Beňuš, Filipovo, Liesková, Stará Lesná, rekreačné strediská, Žiar,,Dolinky, autobusová zastávka, Hranovnica,,križ., Nižná Boca, Červená Voda, Nižná Boca, Stredná Boca, Herich, Kovošrot, Žiar,,nocovňa SAD, Nová Lesná,,cintorín, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, autobusová zastávka, Hranovnica,,č.d.133, autobusová zastávka, Nové Mesto, Nádej, autobusová zastávka, Horné Pršany, Horná Lehota, dolný koniec, Staré Hory, kaplnka, Jamník,,Jednota, Nové Mesto Juh III

Autobusová zastávka, Tatry:, 12 z 17

Staré Hory, kaplnka, Nové Mesto, Nádej, Žiar,,Juráš, Kokavský most, autobusová zastávka, Obvodný úrad, Mozaika, Sídlisko Západ Šport, Ždiar,,píla, Pavlova Ves, kult.dom, autobusová zastávka, Moštenica, vápenka, Braväcovo, Jednota, Hrabušice, zdrav. str., Hranovnica,,ul.SNP, autobusová zastávka, Podkonice, kaplnka, Medzibrod, žel. zast., autobusová zastávka, Žiar,,cint., Ždiar,,píla, Staré Hory, Horný Jelenec, Moštenica, autobusová zastávka, Nižná Boca, Záhradník, Vyšná Boca, chata Barbora, Ž.Šilbingera,č.8, Staré Hory, č. d. 21, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Vavrišovo,,OcÚ, Železničná stanica, Staré Hory, Žiak, Malachov, Mazúch, autobusová zastávka, Vyšná Boca, chata Barbora, Beňadiková, kultúrny dom, Staré Hory, kaplnka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Podkonice, Staré Hory, Polkanová, Ž.Šilbingera,č.2, Pribylina,,pož.zbroj., Nižná Boca, Záhradník, Beňadiková, kultúrny dom, Hotel Áčko, Staré Hory, Polkanová, autobusová zastávka, Kynceľová, II., autobusová zastávka, Priechod, rázcestie, Donovaly, Hanesy, Nemecká, pri moste, Staré Hory, OcÚ, Donovaly, Hanesy, Ždiar,,galéria, Donovaly, centrum, Malužiná, Liptov, Ždiar,,galéria, Kynceľová, I.

Autobusová zastávka, Tatry:, 13 z 17

Rybárpole,základná škola, Bobrovec, Škorupovo, autobusová zastávka, Medzibrod, OcÚ, autobusová zastávka, Pribylina,,garáž SAD, autobusová zastávka, Smrečany,,bytovky, autobusová zastávka, Malachov, Kopanice, Pribylina,,garáž SAD, Bobrovec, Rakovica, Smrečany,,Širica, Vavrišovo,,pož.zbroj., Kynceľová, II., Podtureň, Vaľkovňa, Zlatno, otoč., Malachov, hostinec, Priechod, OcÚ, Podtureň, Bobrovec, Luhy, Doprastav, Lučatín, SSC, Bobrovček, OcÚ, Nemecká, Dubová, Zdroj, Jasenie, dolný koniec, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Moštenica, rázcestie, Nemecká, Dubová, centrála, Telgárt, žel. st., Zuberec,,Brestová skanzen, Jasenie, č. d. 91, autobusová zastávka, Podkonice, dolná zastávka, Nemecká, Dubová, hlavná brána, Zuberec,,Zverovka chata, Nemecká, Dubová, žel. st., Nemecká, Dubová, pri moste, Lučatín, žel. zast., Lučatín, horný koniec, Braväcovo, pri moste, autobusová zastávka, Jasenie, RD, Turecká, Boboty, Harmanec, Strelnica, Nemecká, žel. zast., Malachov, Strelec, Ižipovce, Harmanec, VPT, autobusová zastávka, Ráztoka, autobusová zastávka, Malachov, Jednota, autobusová zastávka, Priechod, pod Novou ulicou, autobusová zastávka, Malachov, Dzúrik, Smrečany,,kostol, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Tatry:, 14 z 17

Kordíky, vápenica, Riečka, rázcestie, autobusová zastávka, Harmanec, VPT, Harmanec, Strelnica, Bobrovec, OcÚ, Hiadeľ, dolný koniec, Vaľkovňa, Švábolka, Králiky, Rusko, Králiky, Rovne, Bobrovec, Huraj, autobusová zastávka, Nižné Matejkové, Lučatín, Jednota, Motyčky, Jergaly, Bacúch, pomník, Nižné Matejkové, Nemecká, Bacúch, č. d. 288, Zuberec,,Šroba rázc., autobusová zastávka, Bobrovec, rázc., autobusová zastávka, Harmanec, papiereň, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Vaľkovňa, Nová Maša, autobusová zastávka, Hiadeľ, garáž, Valkovňa, Pod Skalami, Telgárt, OcÚ, Kordíky, Jednota, Malachov, pred Určinou, Železničná stanica, Králiky, Pažiť, Železničná stanica, Harmanec, OcÚ, Tajov, Biela Hlina, Železničná stanica, Železničná stanica, Harmanec, OcÚ, Pod Skalami, Riečka, Nevoľné, Telgárt, mäsna, autobusová zastávka, Harmanec, papiereň, Železničná stanica, Bacúch, rázc., Jasenie, Jednota, Hiadeľ, škola, Beňuš, rázc. pri moste, Bešeňová, hotel Summit, Jarabá, garáž, Roveň,Tehelňa, Heľpa, obch. dom, autobusová zastávka, Baláže, Roveň,Tehelňa, Ždiar,,Strednica lyžiar.vlek

Autobusová zastávka, Tatry:, 15 z 17

Nemecká, pomník, Selce, ZŠ, Hiadeľ, OcÚ, autobusová zastávka, Králiky, OcÚ, Jarabá, garáž, Heľpa, obch. dom, Beňuš, rázc. pri moste, autobusová zastávka, Prosiek,,č.d.26, Beňuš, ZŠ, Pohorelá, Jednota, Riečka, garáž, Cesta k Smrečine, Králiky, garáž, Beňuš, zdrav. stredisko, Selce, OcÚ, Jarabá, Jednota, Tajov, č.d. 155, autobusová zastávka, Beňuš, zdrav. stredisko, Nemce, otočka, Tajov, osada, Selce, štadión, Ždiar, Tatra, Cesta k Smrečine, autobusová zastávka, Čertovica, motorest, autobusová zastávka, Nemce, II., Nemce, PS, Ždiar,,dolná škola, Pod skleným vŕškom, autobusová zastávka, Selce, Jednota, Nemce, I., autobusová zastávka, autobusová zastávka, Nemce, OcÚ, Tajov, Obecný úrad, Dolinky, Tajov, mlyn, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Škumat stred, autobusová zastávka, autobusová zastávka, SPŠ, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Sládkovičova,SEAT, Sládkovičova,SEAT, autobusová zastávka, Liptovský Hrádok,, cintorin, , autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Liptovský Hrádok, cintorín

Autobusová zastávka, Tatry:, 16 z 17

Riečka, mlyn, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Podsuchá, Podsuchá, autobusová zastávka, Tri Studničky, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Biely Potok,Trlenská dolina, Polomka, Smrečina DK, Biely Potok,Kovostav, Biely Potok,Kovostav, Polomka, Smrečina DK, Pohorelá, žel. st., Biely Potok,Do Uhliska, Pohorelá, žel. st., Biely Potok,Do Uhliska, Ždiar, rázc., Ždiar,,Bachledova dol.rázc., Sihoť,ZŠ, Predajná, OcÚ, Pohorelá, OcÚ, Tatravagónka, OkTan, autobusová zastávka, Vápenka (Sódovkáreň), autobusová zastávka, Vápenka (Sódovkáreň), Nemecká, Matejovce, GGP, Brusno, žel. st., Evanjelický kostol, Evanjelický kostol, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Biely Potok,pri moste, Nové mesto Rožňavská cesta, Biely Potok,Raveň, Biely Potok,Raveň, Brusno, Brusno, Predajná, pri moste, autobusová zastávka, Brusno, Kováč, Pohronský Bukovec, horáreň, Šumiac, OcÚ, Brusno, Oremlaz, autobusová zastávka, Šumiac, televízna služba, Pohorelá, Latinák, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Žiar,Žiarska dolina, Partizánska Ľupča, rázc. pri stínaní, Dolná Lehota, Črmné, Hrabušice, rázc. Podlesok, Stará horáreň

Autobusová zastávka, Tatry:, 17 z 17

Stará horáreň, Mýto pod Ďumbierom, Pohanské, kaplnka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Hronec, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Eurocamp, Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Eurocamp, U Turončíka, Mäsna u Vesel., autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Liptovský Hrádok, Tesla, Sásová, ihrisko, Nocovňa SAD, Sásová, ihrisko, Vigoda, autobusová zastávka, Farma pod Pršanmi, Dolná Lehota, Krpáčovo Cement., Žiar,,rekr.str., Trangoška, Ráztoka, Podbrezová, Vajsková, tehelňa, Podbrezová, Vajsková, ZSNP, Uľanka, žel. st. rázc., autobusová zastávka, Medzibrod, rázcestie, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Biely Potok,Slovpap, Beňadiková, rázcestie, Biely Potok,Trlenská dolina, Biely Potok,Slovpap, autobusová zastávka, Priechod, hájenka, Priechod, RD, Predajná, pri moste

autobusová zastávka inde

Liptovská kotlina (233x), Popradská kotlina (220x), Nízke Tatry (189x), Starohorské vrchy (177x), Kozie chrbty (29x), Západné Tatry (15x), Vysoké Tatry (8x), Belianske Tatry (5x)
autobusová zastávka v Liptovská kotlina
autobusová zastávka v Popradská kotlina
autobusová zastávka v Nízke Tatry

Podobné, Tatry:

1207x doprava, 1048x autobusová zastávka, 101x železničná stanica, 20x predaj lístkov, 12x autobusová stanica, 8x prístav, 7x heliport, 5x letisko, 4x taxi, 2x automat na lístky
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Tatry

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://tatry.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.